Byla 2-1013-922/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant pareiškėjai P. R., jos atstovui advokatui Albertui Kruminui, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims - Šiaulių apskrities VMI atstovui, VĮ Registrų centro Telšių fil. atstovui, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui bei suinteresuotam asmeniui M. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos P. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims - Šiaulių apskrities VMI, VĮ Registrų centro Telšių fil., Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM bei M. R. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3pareiškėja P. R. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, tikslu paveldėti jos sutuoktinio J. R., a.k. ( - ), gim. ( - ), mirusio ( - ), santuokos metu bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisėmis įgyto turto ½ dalį, kad ji priėmė palikimą po sutuoktinio J. R., a.k. ( - ), mirties, jos vardu registruotus ( - ) ha (unikalus Nr. ( - )) ir ( - ) ha (unikalus Nr. ( - )) žemės sklypus, esančius ( - ), faktiškai pradėjusi jį valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja P. R. ir jos atstovas Albertas Kruminas pareiškimą palaikė ir paaiškino, kad pareiškėja su J. R. susituokė ( - ). ( - ) abu nusipirko žemės sklypus, esančius ( - ), įregistravo P. R. vardu. Pareiškėjos sutuoktinis mirė ( - ), tačiau į notarų biurą nesikreipė dėl paveldėjimo, nes manė, jog tai daryti nereikia, nes žemės sklypai yra registruoti jos vardu. Po vyro mirties ji liko gyventi tuose pačiuose namuose, prižiūrėjo likusį turtą, dirbo žemę, naudojosi ir jais disponavo, mokėjo mokesčius, tokiu būdu pradėjo visą paveldimą turtą valdyti. Į šiuos žemės sklypus sūnus nepretenduoja, todėl prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji- P. R. priėmė palikimą atsiradusį po, mirusio ( - ), sutuoktinio J. R. mirties.

5Į teismo posėdį suinteresuoti asmenys- Šiaulių apskrities VMI, VĮ Registrų centro Telšių fil. ir Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai bei suinteresuotas asmuo - M. R. neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką informuoti tinkamai (b.l. 46, 47, 48, 50). Teisme gauti suinteresuotų asmenų atsiliepimai į pareikštą pareiškimą, kuriuose nurodyta, jog dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo neprieštarauja, prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 27, 36, 37-38, 51).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja P. R., a.k. ( - ), ir J. R., a.k. ( - ), susituokė ( - ) (b.l. 6). P. R. ir J. R. turėjo vieną sūnų– M. R., a.k. ( - ), gyv. ( - ). J. R., a.k. ( - ), mirė ( - ) (b.l. 7). Iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos pažymos matyti, kad J. R. (iki mirties ( - )) deklaravęs savo gyvenamąją vietą adresu ( - ) (b.l. 9), P. R. deklaruota gyvenamoji vieta - ( - ) (b.l. 8). Pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-01-06 išrašą P. R., a.k. ( - ), vardu yra registruoti žemės sklypai - ( - ) ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (b.l. 10-11) bei ( - ) ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ) (b.l. 12-13), esantys ( - ). Žemės sklypų įregistravimo pagrindas – ( - ) pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-01-06 duomenimis J. R. nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus neįregistruotos (b.l. 14). Iš Akmenės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Stasės Martinaitienės rašto matyti, kad mirus ( - ) J. R., pareiškimo dėl palikimo priėmimo Akmenės rajono 2-ajame notaro biure niekas nepadavė (b.l. 15). Iš testamentų registro išrašo (b.l. 16) matyti, kad J. R. testamento nesudarė. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnija pažymėjo, kad J. R. mirė ( - ), po jo mirties jam priklausantį turtą perėmė ir toliau valdė žmona P. R. (b.l. 17).

8Palikėją pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą arba su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (jeigu jų yra) (LR CK 5.13 str.). P. R. į notarą dėl paveldėjimo nesikreipė, tačiau įstatymas numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (CK 5.50 str. 2 d.). Taip pat įstatyme nurodyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu visą palikimą, kai jis faktiškai pradėjo valdyti kokią nors palikimo dalį ar daiktą (CK 5.51 str. 1 d.). Šią aplinkybę leistinomis įrodinėjimo priemonėmis privalo įrodyti pareiškėjas (CPK 177 str. 2 d.; 178 str.). Pareiškėja P. R. bei jos atstovas paaiškino, kad po sutuoktinio J. R. mirties ji ir toliau naudojosi žemės sklypais, juos dirbo, mokėjo už juos mokesčius. Šias aplinkybes patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 17), įrodantys, jog P. R. po savo sutuoktinio mirties žemės sklypus valdė ir jais naudojosi. P. R. po sutuoktinio mirties per 3 mėnesių terminą į notaro biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo nesikreipė. Todėl akivaizdu, jog kitokia, nei teismo tvarka, pareiškėja negali gauti dokumentų, patvirtinančių jog ji po sutuoktinio mirties priėmė palikimą. Todėl prašomas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismine tvarka, teismo posėdžio metu įvertinus dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, rašytinius įrodymus (CPK 445 str.). Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukels teisines pasekmes pareiškėjai, kadangi ji kreipėsi į notaro biurą dėl J. R. palikimo priėmimo. Ginčo dėl teisės į palikimą nėra.

9Vertinant visumą įrodymų konstatuotina, kad įrodymai tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems, ir jų visuma leidžia daryti pakankamai tikėtiną išvadą, jog pareiškėjos nurodomi faktai egzistavo - todėl laikytina įrodyta (bei nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas), jog pareiškėja P. R., a.k. ( - ), priėmė palikimą, atsiradusį po sutuoktinio J. R., a.k. ( - ), mirusio 2009-07-18, mirties, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą (CK 5.50 str. 2 d.; CPK 177, 178, 185 str. 444 str. 2 d. 8 p.; 2004-12-30 LAT Senato nutarimo nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 3 punktas).

10Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu pareiškėjai gauti paveldėjimo teisės liudijimą (CPK 448 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259- 270 ir 442-448 str., teismas

Nutarė

12pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad P. R., a.k. ( - ), priėmė palikimą po sutuoktinio J. R., a.k. ( - ), mirusio ( - ), mirties, jos vardu registruotus ( - ) ha (unikalus Nr. ( - )) ir ( - ) ha (unikalus Nr. ( - )) žemės sklypus, esančius ( - ), nuo palikimo atsiradimo momento, faktiškai pradėjusi šį turtą valdyti.

14Turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas tikslu pareiškėjai P. R. gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai