Byla 2-156/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutarties, kuria nustatytas terminas pareiškimo trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. 2-5322-275/2012 pagal pareiškėjo K. V. pareiškimą atsakovams įmonių grupei akcinei bendrovei „Alita“, akcinei bendrovei „Ragutis“, uždarajai akcinei bendrovei „Kalnapilio - Tauro grupė”, uždarajai akcinei bendrovei „Švyturys - Utenos alus“, M. G. įmonei „Gelsva“, uždarajai akcinei bendrovei „Mineraliniai vandenys“, BĮ uždarajai akcinei bendrovei „Filipopolis“, akcinei bendrovei „Vilniaus degtinė“, akcinei bendrovei „Stumbras“ (tretieji asmenys: Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, Lietuvos Respublikos Seimo narys P. G., Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, T. Š., Jo Eminencija Kardinolas A. J. B.) dėl alkoholinių gėrimų vartojimo sukeltos moralinės, psichologinės bei finansinės žalos atlyginimo, alkoholio reklamos uždraudimo masinėse informavimo priemonėse bei informacijos pateikimo ant alkoholinių gėrimų etikečių,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4K. V. kreipėsi į teismą ir pareiškimu reikalavo, kad: būtų atlyginta žalą, kurią patyrė susigundęs alkoholio reklama, ko pasekoje patyrė moralinį, psichologinį ir materialinį nuostolį; ant alkoholinių gėrimų pakuotės, taros afišų su alkoholiniais gėrimais būtų perspėjamieji žodžiai, kad alkoholis kenkia sveikatai, greitina mirtį, vartojant galima susirgti įvairiomis ligomis, kenkia aplinkiniams ir skatina šeimų iširimą; alkoholio reklama žurnaluose, laikraščiuose, kitose visuomenei prieinamose masinės informacijos priemonėse būtų draudžiama; ant alkoholinių gėrimų produkcijos etikečių būtų rašoma alkoholio sudedamoji dalis. Savo sveikatos moralinį ir psichologinį sužalojimą ir tolimesnį žalojimą alkoholio reklama bei jo turiniu įvertino 2 500 000 Lt (1 000 000 Lt turtinę ir 1 500 000 Lt neturtinę žalą).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi nustatė pareiškėjui K. V. 14 dienų terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad pareiškėjas reiškia pareiškimą ginčo teisenos tvarka, todėl savo procesinę padėti turėtų įvardinti kaip ieškovo, o pateiktą procesinį dokumentą – ieškiniu. Pateiktame pareiškime taip pat nenurodyti atsakovų kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, banko rekvizitai (jei žinomi). Pažymėjo, kad pareiškėjas kartu su pareiškimu pateikė 2012 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, 2012-03-30 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, 2012-04-04 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos, 2012 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir kitų institucijų raštus, kurie nėra patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka, todėl pareiškėjas turi pateikti teismui šių dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas kopijas (CPK 114 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas turi nurodyti konkretų asmenį, kuris galimai pažeidė jo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus, taip pat aiškiai suformuluoti patį reikalavimą, t. y. ko jis prašo teismo, bei įvardinti įrodymus, kurie patvirtina ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 2 – 4 p.). Be to, teismas nurodė, kad pareiškėjas nesumokėjo žyminio mokesčio, o taip pat neprašė iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.) ar atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 84 str.), todėl už paduodamą pareiškimą privalo sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį, kuris šiuo atveju yra 14 568 Lt (14 000 Lt žyminis mokestis už pareiškėjo turtinį reikalavimą bei 568 Lt žyminis mokestis už 4 pareiškėjo neturtinius reikalavimus). Pareiškėjui išaiškinta, kad jis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka pasinaudoti kvalifikuota advokato pagalba (CPK 51 str., 56 str. 1 d. 1 p.) arba kreiptis dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas K. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį ir grąžinti civilinę bylą pradėti nagrinėti iš esmės, o trūkumus šalinti bylos nagrinėjimo eigoje. Priešingu atveju, prašo nustatyti pareiškėjui 6 (šešerių) mėnesių terminą trūkumams byloje pašalinti, kadangi pareiškėjas kreipsis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą pareiškimo trūkumams pašalinti, o iki tol Lietuvos Respublikos Seimas išnagrinės pareiškėjo peticiją, kuri yra tiesiogiai susijusi su pareiškime išdėstytais kai kuriais reikalavimais. Nurodo šiuos argumentus:

91. Teismas teisingai įvertino pažeidimus, tačiau apeliantas nenori sutikti su teismo nurodytu 14 dienų terminu ir kad būtų negalima bylos nagrinėti iš esmės, o teisminio nagrinėjimo eigoje pašalinti trūkumus, kurie nėra tokie labai aktualūs, kad būtų galima bylos nenagrinėti.

102. Pareiškėjas atlieka bausmę, todėl negali per 14 dienų terminą pašalinti pareiškimo trūkumų (naudotis internetu pataisos namuose uždrausta, o taip pat neįmanoma taip greitai suorganizuoti dokumentų patvirtinimo).

113. Teismui buvo pateikti dokumentai iš valstybinės mokesčių inspekcijos, iš kurių aišku, kad pareiškėjas jokio turto neturi, todėl teismas turėjo į tai atsižvelgti ir atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar bent jau atidėti jo mokėjimą.

124. K. V. neturi iš ko sumokėti advokatui, todėl belieka tik galimybė kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

13I. A. instancijos teismo argumentai

14Atskirasis skundas netenkinamas.

15Pareiškėjas, iš esmės neginčydamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartimi nustatytų pareiškimo trūkumų, nurodo, kad jie galėtų būti šalinami bylos nagrinėjimo eigoje. Tačiau pažymėtina, kad tokia apelianto pozicija yra visiškai nesuderinama su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 str.), nes procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutas ir yra numatytas, visų pirma, būtent tam, kad suinteresuoti asmenys tinkamai naudotųsi savo teise į teisminę gynybą ir jau procesinių dokumentų priėmimo stadijoje būtų užkirstas kelias bylos vilkinimui.

16CPK 115 straipsnio 2 dalyje nėra numatyta maksimalaus termino procesinio dokumento trūkumams pašalinti, todėl nustatydamas šį terminą teismas turi vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Atitinkamai, nors 14 dienų terminas, įvertinus pareiškėjo buvimo pataisos namuose faktą, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra visiškai pakankamas pareiškimo trūkumams pašalinti, tačiau pažymėtina, kad šiuo metu apskritai jau yra praėję 6 mėnesiai nuo skundžiamos nutarties priėmimo, per kuriuos K. V. aiškiai galėjo pašalinti skundžiamoje nutartyje nurodytus trūkumus, todėl suteikti apeliantui papildomą ilgą terminą pareiškimo trūkumams pašalinti nėra pagrindo. Juo labiau, kad nepašalinus pareiškimo trūkumų, jis būtų laikomas nepaduotu (CPR 115 str. 3 d.), tačiau duomenų, kad tai konkrečiu atveju užkirstų galimybę teikti ieškinį vėliau, per protingą laiką pašalinus jo trūkumus, nėra.

17Apelianto teigimu, teismas turėjo atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar bent jau jį atidėti, nes jis yra pateikęs Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaraciją, kurioje nurodyta, kad turto neturi. Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad apeliantas prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ar jo atidėjimo apskritai nereiškė, o teismas neturėjo pagrindo spręsti tai savo iniciatyva. Tuo tarpu minėtus prašymus apeliantas gali pateikti šalindamas pareiškimo trūkumus. Kita vertus, pažymėtina, kad visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio, nesant CPK 83 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, įstatymas apskritai nenumato (CPK 83 str. 3 d.).

18K. V. argumentas dėl jo galimybės kreiptis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą susijęs su jo prašymu nustatyti 6 mėnesių terminą pareiškimo trūkumams šalinti, tačiau, kaip jau minėta, šiuo metu nuo skundžiamos nutarties priėmimo jau ir taip yra praėjęs minėtas terminas, o pareiškimo grąžinimo atveju (CPK 115 str. 3 d.), nėra pagrindo teigti, jog būtų užkirstas kelias K. V. vėl kreiptis į teismą.

19Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo, o pareiškėjui K. V. nustatytinas 10 dienų terminas nuo šios nutarties įteikimo dienos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį nepakeistą.

22Nustatyti pareiškėjui K. V. 10 (dešimties) dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. K. V. kreipėsi į teismą ir pareiškimu reikalavo, kad: būtų atlyginta... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 17 d. nutartimi nustatė... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas K. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. 1. Teismas teisingai įvertino pažeidimus, tačiau apeliantas nenori sutikti... 10. 2. Pareiškėjas atlieka bausmę, todėl negali per 14 dienų terminą... 11. 3. Teismui buvo pateikti dokumentai iš valstybinės mokesčių inspekcijos,... 12. 4. K. V. neturi iš ko sumokėti advokatui, todėl belieka tik galimybė... 13. I. A. instancijos teismo argumentai... 14. Atskirasis skundas netenkinamas.... 15. Pareiškėjas, iš esmės neginčydamas Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 16. CPK 115 straipsnio 2 dalyje nėra numatyta maksimalaus termino procesinio... 17. Apelianto teigimu, teismas turėjo atleisti jį nuo žyminio mokesčio... 18. K. V. argumentas dėl jo galimybės kreiptis į valstybės garantuojamos... 19. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 17 d. nutartį nepakeistą.... 22. Nustatyti pareiškėjui K. V. 10 (dešimties) dienų terminą nuo šios...