Byla 2-11278-748/2013
Dėl notaro Modesto Valantiejaus veiksmų suinteresuotiems asmenims notarui Modestui Valantiejui, UAB „Upninkėlių karjeras“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Ž. Z. ir G. Z. skundą dėl notaro Modesto Valantiejaus veiksmų suinteresuotiems asmenims notarui Modestui Valantiejui, UAB „Upninkėlių karjeras“, ir

Nustatė

2Pareiškėjai nurodė, kad 2011 m. rugpjūčio lld. tarp pareiškėjų bei suinteresuoto asmens UAB „Upninkėlių karjeras", atstovaujamos direktorės A. B., buvo sudaryta Užstatymo teisės (superficies) sutartis (toliau - Sutartis), pagal kurią pareiškėjai perdavė suinteresuotam asmeniui teisę kasti ir naudoti (eksploatuoti) naudingąsias iškasenas (žvyrą) žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0615-3392, kadastrinis adresas 4630/002:296 Šveicarijos k. v., bendro 4,6500 ha ploto, esančio adresu Stašėnų k., Jonavos r. (toliau - Daiktas). Šią Sutartį patvirtino Kauno m. 28-ojo notarų biuro notaras Modestas Valantiejus (toliau – Notaras, notarinio registro Nr. MV-270). 2013 m. balandžio 10 d. raštu pareiškėjai kreipėsi į Notarą su prašymu patvirtinti sandorį - vienašališką Sutarties nutraukimą. 2013 m. balandžio 22 d. pareiškėjų atstovė gavo Notaro 2013 m. balandžio 17 d. atsisakymą atlikti notarinį veiksmą Nr. S3 8/2013 (toliau - Atsisakymas). Pareiškėjų nuomone, jie pasirinko notarinę Sutarties formą, todėl ir sutarties nutraukimas turi būti patvirtintas notaro. Nurodo, kad suinteresuotas asmuo UAB „Upninkėlių karjeras" naudojo Daiktą ne pagal paskirtį; nevykdė pareigos saugoti Daiktą; užstatymo teisės turėtojas nesudarė sąlygų kontroliuoti, ar perduotas Daiktas naudojamas pagal paskirtį ir Sutartį. Įvykdė pareigą įspėti suinteresuotą asmenį prieš 3 mėnesius dėl Sutarties nutraukimo, nurodant, kad sutarties nutraukimo data yra 2013 m. kovo 13 d. Notaras privalėjo patvirtinti vienašališką Sutarties nutraukimą, tačiau atsisakė tai daryti, todėl notaras Modestas Valantiejus įpareigotinas patvirtinti vienašalį Sutarties nutraukimą.

3Suinteresuotas asmuo notaras Modestas Valantiejus pateikė byloje atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

4Skundas atmestinas.

5Išnagrinėjus pateiktą skundą ir susipažinus su byloje pateiktais dokumentais nustatyta, kad 2011-08-11 pareiškėjai Kauno miesto 28-ame notarų biure sudarė terminuotą žemės sklypo, esančio Stakėnų k., Jonavos r., Užstatymo teisės (superficies) sutartį su UAB „Upninkėlių karjeras“(b.l. 9-16). Sutartis šalių valia buvo patvirtinta Kauno miesto 28-ame notarų biure notaro Modesto Valantiejaus 2011 m. rugpjūčio 11 d., notarinio registro Nr. MV-2670. Sutartimi numatyta, kad žemės savininkai turi teisę reikalauti sutartį nutraukti prieš terminą jeigu Užstatymo teisės turėtojas: 1) naudoja Daiktą ne pagal paskirtį; 2) nevykdo pareigos saugoti Daiktą; 3) Užstatymo teisės turėtojas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal šią sutartį žemės sklypas pagal paskirtį ir sutartį; 4) kitais Lietuvos respublikos įstatymų numatytais atvejais (Sutarties 6.1 punktas). Pareiškėjai 2012 m. gruodžio 12 d. kreipėsi į UAB „Upninkėlių karjeras“ raštu, kad nuo 2013 m. kovo 13 d. Sutartis yra nutraukiama, nes yra pažeisti Sutarties 6.1. punkto reikalavimai: 2) nevykdo pareigos saugoti Daiktą; 3) Užstatymo teisės turėtojas nesudaro sąlygų kontroliuoti, ar perduotas pagal šią sutartį žemės sklypas pagal paskirtį ir sutartį; 4) kitais Lietuvos respublikos įstatymų numatytais atvejais (b.l. 17-18). 2013 m. balandžio 10 d. pareiškėjai kreipėsi į notarą dėl sandorio patvirtinimo – vienašališko Sutarties nutraukimo (b.l. 6-7).

6Pareiškėjų prašymas notarui grįstas Sutarties 6.1 punktu, kuris numato, kokiais atvejais žemės savininkai turi teisę reikalauti sutartį nutraukti.

7Išanalizavus Sutartį nustatyta, kad dėl sutarties nutraukimo įforminant tai vienašališku sandoriu šalys nesusitarė ir nepasisakė, o yra susitarusios tik dėl teisės reikalauti sutarties nutraukimo.

8Tais atvejais, kai faktinės aplinkybės nėra aiškios, įstatymas nesuteikia teisės notarui tvirtinti tokias teises ar juridinius faktus, todėl notaro veiksmai yra teisėti ir pagrįsti.

9Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą (LR Notariato įstatymas – toliau Notariato įstatymas, Žin., 1992, Nr. 28-810, 1, 2 straipsniai). Notaro veiklos ypatybes lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Tokia notaro funkcijos samprata suponuoja išvadą, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus. Notaras gali tvirtinti tam tikras teises ar faktus tik tokiu atveju, jei dėl jų turinio ir teisėtumo jam nekyla abejonių (LAT 2011-05-03 nut. civ. b. Nr.3K-3-219/2011).

10Teismas, atsižvelgdamas į Notariato įstatymo apibrėžtas notarų funkcijas bei paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, daro išvada, jog notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą esant net menkiausioms abejonėms dėl tokio veiksmo teisėtumo, todėl įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, teismas sprendžia jog notaras pagrįstai atsisakė atlikti pareiškėjų prašomą veiksmą, pasielgė teisėtai, todėl pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

11Atsižvelgiant, kad iš kiekvieno pareiškėjo valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma būtų mažesnė už CPK 96str. 6d. nustatytą dydį, bylinėjimosi išlaidos iš pareiškėjų nepriteistinos.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 513 straipsniais,

Nutarė

13pareiškėjų Ž. Z. ir G. Z. skundą dėl Kauno miesto 28-ojo notarų biuro notaro Modesto Valantiejaus veiksmų atmesti.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai