Byla B2-4172-275/2016
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė,

2sekretoriaujant Andželai Višumirskajai,

3dalyvaujant atsakovo atstovui adv. pad. R. Klimašauskui,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje, ir

Nustatė

5Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto administratorių su prašymu patvirtinti jo 471 826,93 Eur kreditorinį reikalavimą.

6Bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto administratorius, sutikęs su 53 328,58 Eur dalimi šio reikalavimo, su likusia 418 498,35 Eur suma nesutinka ir prašo teismo netvirtinti 418 498,35 Eur apimtyje UAB „Vilniaus energija“ kreditorinio reikalavimo. Nurodė, kad pareiškėjo kreditorinių reikalavimų dalis yra nepagrįsta. UAB „Vilniaus energija“ pateiktu 2015 m. lapkričio 6 d. raštu dėl kreditorinių reikalavimų tvirtinimo 418 498,35 EUR kreditorinio reikalavimo apimtis grindžiama pateikiamomis PVM sąskaitomis faktūromis už kolektorių ir techninių koridorių nuomą. Bankroto administratoriui nebuvo perduotos ir nėra žinomos UAB „Vilniaus energija“ ir VŠĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutartys. Be to, bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ buhalterinės apskaitos duomenys nefiksuoja atitinkamų įsipareigojimų UAB „Vilniaus energija“ pagal UAB „Vilniaus energija“ nurodomas PVM sąskaitas faktūras, todėl nėra teisinio ir faktinio pagrindo tvirtinti pareikštą kreditorinį reikalavimą 418 498,35 EUR apimtyje. Iš pateikto UAB „Vilniaus energija“ rašto turinio nėra galimybės spęsti, kokiu pagrindu remiantis rašomos įstaigai PVM sąskaitos faktūros už nuomą ir kokiu pagrindu keliamas reikalavimas dėl atitinkamos apimties kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (skola ar patirti nuostoliai ir / ar kita). UAB „Vilniaus energija“ daromos nuorodos į 2006 metų ir 2014 metų procesinius teismų sprendimus yra nepagrįstos, kadangi minėtais teismų procesiniais sprendimais buvo išspręstas atitinkamos sumos priteisimo UAB „Vilniaus energija“ naudai klausimas tik už laikotarpį nuo 2002 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. gegužės 31 d. Administratoriui nėra žinomas ir nėra pateiktas joks teismo procesinis sprendimas, patvirtinantis UAB „Vilniaus energija“ teisę į atitinkamas pinigines sumas už kolektorių ir techninių koridorių nuomą ir / ar patirtus nuostolius laikotarpiu nuo 2005 m. gegužės 31d. iki 2015 m. rugsėjo 29 d.

7Atsiliepime pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašo patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą visa apimtimi. Nurodo, kad bankrutuojančios įmonės nesutikimas su kreditoriniu reikalavimu tam tikra apimtimi yra visiškai nepagrįstas, nes jos pareiga mokėti nuomos mokestį pagal sutartį ir pateikiamas sąskaitas yra nustatyta įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Vilniaus apygardos teismas 2006-03-23 sprendimu (c. b. Nr. 2-62534/06) UAB „Vilniaus energija“ ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ 333 455, 46 Lt nuostolių už naudojimąsi praeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais laikotarpiu nuo 2002-11-01 iki 2005- 05-31, 7 434, 55 Lt žyminio mokesčio, 258 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 333 455,46 Lt sumos už laikotarpį nuo 2005-07-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2014-03-14 nutartimi (c. b. Nr. 2A-1/2G14) Vilniaus apygardos teismo 2006-03-23 sprendimą paliko nepakeistą. Minėti teismų sprendimai buvo pateikti kartu su kreditoriaus reikalavimu. Šioje byloje yra nustatyta ir neginčijama aplinkybė, kad UAB „Vilniaus energija“ naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais kolektoriais ir techniniais koridoriais panaudos pagrindais, o VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ nuosavybės teise priklausantys radiofikacijos tinklai užima UAB „Vilniaus energija“ valdomus kolektorius ir techninius koridorius. Be to, teismo sprendime konstatuota, kad UAB „Vilniaus energija“ turi teisę reikalauti užmokesčio už naudojimąsi kolektoriais ir techniniais koridoriais. Įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2 apylinkes teismo 2003-11-11 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-1036-11/03, VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ buvo įpareigota per 10 dienų nuo minėto sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti su UAB „Vilniaus energija“ praeinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutartį Nr. 231, atitinkančią ieškovo pateiktą redakciją. Tokia sutartis buvo pasiraišta 2004-06-11, tačiau VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ atsisakė pasirašyti sutarties priedą Nr. 1, kuriame buvo pateiktas nuomos mokesčio skaičiavimas. Toje pačioje byloje buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-05-24 nutartis (3K-3-323/2004), kurioje konstatuota, kad „atsakovas be teisinio pagrindo nesudarydamas praeinamųjų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutarties su ieškovu ir nemokėdamas nuomos mokesčio, kurį ieškovas paskaičiuoja vadovaudamasis Vilniaus miesto valdybos 1996 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.843V patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės komunikacinių kolektorių techninio aptarnavimo ir eilinio remonto darbų tarifais, be pagrindo sutaupė šio dydžio nuomos mokesčius ieškovo sąskaita <...> Teismas, įpareigodamas atsakovą sudaryti sutartį su ieškovu, teisingai įvertino sutarties projekto sąlygų atitikimo įstatymo (CK 6.477 straipsnis) keliamiems reikalavimams, pagrįstai atsižvelgė į šios sutarties, kaip viešosios sutarties pobūdį, kurios vienas iš bruožų yra tai, kad atitinkamos sutarties sąlygos, tame tarpe ir paslaugų kainos, yra tvirtinamos atitinkamos valstybės institucijos ir turi būti vienodos tos pačios kategorijos vartotojams (CK 6.161 straipsnio 4-5 dalys).“ Lietuvos apeliacinis teismas 2014-03-14 nutartyje (c. b. Nr. 2A- 1/2014) nurodė, kad „atsakovo elgesys, pasirašius nuomos sutartį, atsisakant pasirašyti jos priedą, kuriame išdėstytas nuomos mokesčio paskaičiavimas, atsisakant mokėti nuomos mokestį, paskaičiuotą sutartimi nustatyta tvarka, ir ginčijant sutarties sąlygą, kuri nustatyta įsitesėjusiu teismo sprendimu ir kurią atsakovas pasirašė, negali būti laikomas sąžiningu. “ UAB „Vilniaus energija“, teikdamas kreditorinį reikalavimą, pateikė bankrutuojančios VšĮ „Teleradijo kompanija Hansa“ administratoriui PVM sąskaitas faktūras laikotarpiu nuo 2005-03-15 iki 2015-09-29, pateikė skaičiuotes, nurodė aplinkybes, kuriomis remiasi.

82016-04-27 teismo posėdyje atsakovas buvo įpareigotas pateikti byloje iš kreditoriaus gautus duomenis, kaip buvo priskaičiuota reikalaujama patvirtinti kaip kreditorinis reikalavimas suma. Atsakovas pateikė 2015-11-06 kreditoriaus prašymą, kuriame nurodyta, kad atsakovas nėra įvykdęs visiškai 2006-03-23 Vilniaus apygardos teismo sprendimo, be to, už laikotarpį nuo 2006-06-01 iki 2015-09-29 yra neapmokėjęs PVM sąskaitų- faktūrų už kolektorių nuomą. Atsakovas pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimų už akių, priimtų 2014-07-23, 2013-11-14, 2014-02-17 ir 2015-05-15 kopijas, mokesčių paskaičiavimo pažymą, Vilniaus apygardos teismo 2006-03-23 sprendimo, priimto byloje Nr. 2 - 62534/2006 kopiją, Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-14 nutarties, priimtos byloje Nr. 2A-1/2014, kopiją, PVM sąskaitų-faktūrų kopijas.

92016-05-19 kreditorius pateikė rašytinius paaiškinimus byloje ( b.l.73-74, t. II), kuriuose nurodė, kad skola už neapmokėtas sąskaitas – faktūras sudaro 403 572,40 Eur, o skola pagal teismo sprendimus sudaro 63 914,60 Eur. Į šią suma kreditorius įskaičiuoja ir delspinigius, palūkanas, teismo ir administravimo išlaidas.

10Byloje pateikti atsakovo rašytiniai paaiškinimai ( b.l.39-43, t. I) kuriuose jis nurodo, kad prašo netvirtinti UAB „Vilniaus energija“ kreditorinio reikalavimo sumoje 418 498,35 Eur, prašo patvirtinti 53 328,58 Eur reikalavimą.

11Kreditoriaus prašymas atmestinas.

12Teismas nagrinėja šioje byloje ginčijamą kreditoriaus reikalavimą sumoje 418 498,35 Eur sumoje, kitoje dalyje, kaip nesant ginčo, kreditorinis reikalavimas tvirtintinas ne ginčo tvarka.

13Kaip matyti iš kreditoriaus rašytinių paaiškinimų, pateiktų teismui 2016-05-23 ( b.l.87-88, t. II), skolą pagal 2006-03-23 Vilniaus apygardos teismo neįvykdytą sprendimą kreditorius nurodo 63 914,60 Eur, iš jų – 39 633,09 Eur skolą ir 24 281,51 Eur palūkanas. Iš Vilniaus apygardos teismo 2006-03-23 sprendimo ( b.l.71-87, t. I) rezoliucinės dalies matyti, kad kreditoriui –ieškovui UAB „Vilniaus energija“ buvo priteista 333 455, 46 Lt nuostolių už naudojimąsi praeinamaisiais kolektoriais ir techniniais koridoriais bei 7434,55 Lt žyminio mokesčio ir 258 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, bei metinės palūkanos 6 procentų dydžio nuo 333 455,46 Lt sumos, jas skaičiuojant nuo 2005-07-12 d. Ieškovas pateikė pažymą, kokiu būdu skaičiuoja nesumokėtą pagal šį teismo sprendimą skolą ( b.l. 82, t. II). Iš skaičiavimo lentelės matyti, kad palūkanas skaičiavo nuo 2005-03-15 sąskaitų –faktūrų išrašymo dienos iki 2005-05-31 d. ir palūkanos sudaro 24 281,51 Eur. Tai, kad tokio dydžio palūkanos nebuvo priteistos 2006-03-23 sprendimu, apskaičiuoti jas už laikotarpį nuo 2005-03-15 iki 2005-05-31 nebuvo pagrindo, nes palūkanos turėjo būti skaičiuojamos nuo 2005-07-12 d., teismas daro išvadą, kad kreditorius nepagrįstai reikalauja palūkanų už laikotarpį nuo 2005-03-15 iki 2005-05-31 dienos, todėl jo reikalavimas patvirtinti kreditorinį reikalavimą pagal neįvykdytą 2006-03-23 d. teismo sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-15 ( b.l.88-103, t. I) sumoje 63 914,60 Eur dalyje dėl 24 281,51 Eur patvirtinimo atmestinas. Be to, tai, kad teismo sprendimu buvo priteista suma 2006-03-23, o šis teismo sprendimas įsiteisėjo tik 2014-03-15 Lietuvos apeliaciniam teismui palikus sprendimą nepakeistu, nesumokėtų sumų pagal teismo sprendimą skaičiavimas remiantis ne teismo sprendimu, o išrašytomis sąskaitomis laikotarpyje nuo 2002-11-29 iki 2005-05-31 už kolektorių nuomą, yra netinkamu skolos skaičiavimu.

14Dalyje dėl 418 498,35 Eur kreditorinio reikalavimo pagal pateiktas sąskaitas – faktūras už kolektorių nuomą laikotarpiu nuo 2005-01 mėn. iki 2015-09 mėn., teismas priima atsakovo argumentus, jog reikalavimas grindžiamas išrašytomis PVM sąskaitomis –faktūromis ir sudaryta 2004-06-21 pereinamų kolektorių ir techninių koridorių nuomos sutartis Nr. 231, tačiau nesant pasirašytam sutarties priedui dėl nuomos mokesčio skaičiavimo sąlygų, su kuriuo atsakovas nesutiko, kad nuomos mokesčio dydis nebuvo sutartas, todėl kreditorius neturi pagrindo reikalauti nuomos mokesčio sutarties pagrindu, o turi teisę į nuostolių, kurie jam atsirado atsakovui naudojantis požeminiais kolektoriais, atlyginimą. Kreditorinis reikalavimas tuo pagrindu, kad ieškovui padaryti tam tikro dydžio nuostoliai nebuvo pareikštas, todėl teismas negali daryti išvadų dėl nuostolių dydžių, kreditorius gali kreiptis į bankroto administratorių, siekdamas, kad būtų patvirtintas kreditorinis reikalavimas, grindžiamas jam atsiradusiais nuostoliais dėl atsakovo naudojimosi kolektoriais.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270 straipsniais,

Nutarė

16Kreditoriaus UAB „Vilniaus energija“ prašymą patvirtinti jo kreditorinį 418 498,35 Eur reikalavimą Bankrutuojančios viešosios įstaigos „ Teleradijo kompanija Hansa“ bankroto byloje, atmesti.

17Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas nuo priėmimo Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai