Byla 2-895-215/2012
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Stulginskas, dalyvaujant pareiškėjai R. T., jos atstovei advokatei Virginijai Vainorienei, R. T.,

2teismo posėdyje supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal sutuoktinių R. T. ir R. T. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

4sutuoktiniai abiejų sutuoktinių bendru sutikimu prašė teismo nutraukti jų santuoką, sudarytą 1990 m. lapkričio 30 d. Mažeikių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.851. Prašyme pareiškėjai nurodė, jog daugiau kaip metus nepalaiko santuokinių ryšių, neveda bendro ūkio, santuoka yra faktiškai iširusi, nes kartu negyvena. Kartu su prašymu dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniai pateikė sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutarė dėl savo turtinių teisių bei pareigų, bei vienas kito išlaikymo klausimus ir kurią prašė teismo patvirtinti. Po santuokos nutraukimo pareiškėjai prašo palikti turimas pavardes: sutuoktinei jos pavardę „Timinskienė“, sutuoktiniui jo pavardę „Timinskas“.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš pareiškėjų paaiškinimų teisme, pareiškimo teismui bei pateikto bylai rašytinio įrodymo - santuokos liudijimo kopijos teismas iš tiesų nustatė, kad R. T., gim. ir R. T., gim. (ikisantuokinė pavardė ), santuoką įregistravo 1990 m. lapkričio 30 d. Mažeikių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.581. Jų šeimoje gimė dukra M. T., sūnus T. T. jau pilnametis.

7Iš bendro sutuoktinių pareiškimo teismui, pareiškėjų paaiškinimų teisme, yra akivaizdu, kad jų šeima faktiškai jau yra iširusi, nes sutuoktiniai gyvena atskirai ir neveda bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo, šeimos nebesudaro bei nė vienas iš jų nenori taikytis ir išsaugoti šeimą.

8Tokiu būdu teismui nustačius, jog byloje yra visos Civilinio kodekso 3.51 straipsnyje numatytos sąlygos, t.y. nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai, sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, abu sutuoktiniai yra veiksnūs, bei įsitikinus, kad šalių santuoka faktiškai iširusi, nes jie nebetvarko bendro ūkio bei nebegyvena santuokinio gyvenimo, pareiškėjų santuoka nutrauktina jų bendru sutikimu neskiriant termino susitaikyti (CK 3.51 straipsnio 1 dalis, 3.53 straipsnio 1 dalis, 3.54 str. 4 d.).

9Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos santuokinės pavardės bei patvirtintina sutuoktinių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kadangi ji neprieštarauja viešajai tvarkai bei nepažeidžia nė vieno iš sutuoktinio teisių bei teisėtų interesų (CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

10Išaiškintina šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

11Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos (CPK 541 straipsnio 3 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 ir 541 straipsniais,

13teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nutraukti santuoką, sudarytą 1990 m. lapkričio 30 d. Mažeikių rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr.581 tarp R. T., a.k( - ) ir R. T., a.k. ( - ) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

16Po santuokos nutraukimo pareiškėjams palikti santuokines pavardes: „Timinskas“, „Timinskienė“.

17Patvirtinti šią sutuoktinių R. T. ir R. T. pateiktą 2012 m. gegužės 2 d. sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

18„Mes, R. T., a.k. ( - ) ir R. T., a.k. ( - ) (toliau sutartyje vadinami šalimis) nutraukdami santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sudarėme šią sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

19Nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymas, auklėjimas

 1. Nepilnametės dukros M. T., gim. 2003 m. gegužės 15 d., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su motina R. T., a.k. ( - )
 2. Po santuokos nutraukimo abu sutuoktiniai be jokių apribojimų galės bendrauti su vaiku, dalyvauti jo auklėjime.
 3. R. T., a.k. ( - ) nuo santuokos nutraukimo momento įsipareigoja kas mėnesį mokėti periodines išmokas po 300 Lt (trys šimtai Lt 00 ct) savo nepilnametės dukros M. T., gim. 2003 m. gegužės 15 d., a.k. ( - ) išlaikymui iki jos pilnametystės.
 4. Nepilnametės dukros M. T., gim. 2003 m. gegužės 15 d., a.k. ( - ) išlaikymui skiriamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama jos motina R. T., a.k. ( - )

20Turto, įgyto santuokos metu, padalijimas

 1. Nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą šalys - R. T., a.k. ( - ) ir R. T., a.k. ( - ) pasidalina taip:
5.1.

21R. T. atitenka santuokoje įsigytas turtas:

 1. 0,2600 ha valstybinės žemės sklypas, esantis Ukrinų k. Mažeikių r. (teisė įforminti žemės sklypo pirkimo iš valstybės sutartį R. T. vardu);
 2. daržinė 2Ilm, unikalus Nr. 6199-5012-6016, tvartas 3Ilp, unikalus Nr. 6199-5012-6027, viralinė 4Ilp, unikalus Nr. 6199-5012-6038, garažas 5Ilp, unikalus Nr. 6199-5012-6049, malkinė 6Ilm, unikalus Nr. 6199-5012-6056, sandėlis 7Ilm, unikalus Nr. 6199-5012-6060, kiemo statiniai, unikalus Nr. 6199-5012-6070, esantys Ukrinų k., Mažeikių r.
5.2.

22R. T. atitenka santuokoje įsigytas turtas:

 1. 2,6000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 6164-0006-0007, esantis Pocaičių k., Mažeikių rajone;
 2. 0,4000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 6164-0006-0008, esantis Ukrinų k., Mažeikių rajone;
 3. automobilis VW PASSAT, v/n ( - )
 4. traktorius MTZ, v/n 3933LB;
 5. traktoriaus priekabos - 4 vnt;
 6. R. T. ūkininko ūkis, a.k. ( - )

235.3.

24Kitą kilnojamąjį turtą: baldus, buitinę techniką, indus, patalynę ir kitus namų apyvokos daiktus, šalys pasidalino iki santuokos nutraukimo abipusiu susitarimu.

 1. Kito dalintino turto šalys neturi, dėl nelygiomis dalimis padalinto turto šalys piniginės kompensacijos viena iš kitos neprašo.
 2. Šalys santuokos nutraukimo metu viena kitai jokių kitų turtinių pretenzijų neturi.

25Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas

 1. Šalys išlaikymo vienas iš kito nereikalauja, nes abu yra darbingi ir pajėgūs save išlaikyti.

26Kreditoriniai įsipareigojimai

 1. Šioje sutartyje nepaminėtų kreditorinių reikalavimų, įsipareigojimų ar skolų santuokos nutraukimo metu šalys neturi.

27Pareiškėjų pavardės po santuokos nutraukimo

 1. Po santuokos nutraukimo buvusiems sutuoktiniams palikti santuokines pavardes „Timinskienė" ir „Timinskas".

28Baigiamosios nuostatos

 1. Visi šioje sutartyje pateikti duomenys yra teisingi.
 2. Si sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo teisme dienos.
 3. Pasirašydamos šią sutartį šalys pareiškia, jog yra susipažinusios su Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.53 straipsnio 3 dalies nuostatomis, dėl to jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.) buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo;
 4. Sutartis surašyta 3 (trys) egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir vienas Mažeikių rajono apylinkės teismui“.

29Išaiškinti šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

30Teismo sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo išsiųsti teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai.

31Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Stulginskas,... 2. teismo posėdyje supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 4. sutuoktiniai abiejų sutuoktinių bendru sutikimu prašė teismo nutraukti jų... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. Iš pareiškėjų paaiškinimų teisme, pareiškimo teismui bei pateikto bylai... 7. Iš bendro sutuoktinių pareiškimo teismui, pareiškėjų paaiškinimų... 8. Tokiu būdu teismui nustačius, jog byloje yra visos Civilinio kodekso 3.51... 9. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos santuokinės pavardės bei... 10. Išaiškintina šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms, buvę... 11. Santuoka laikytina nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 13. teismas... 14. Pareiškimą tenkinti.... 15. Nutraukti santuoką, sudarytą 1990 m. lapkričio 30 d. Mažeikių rajono... 16. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams palikti santuokines pavardes:... 17. Patvirtinti šią sutuoktinių R. T. ir R. T. pateiktą 2012 m. gegužės 2 d.... 18. „Mes, R. T., a.k. ( - ) ir R. T., a.k. ( - ) (toliau sutartyje vadinami... 19. Nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymas,... 20. Turto, įgyto santuokos metu, padalijimas
  21. R. T. atitenka santuokoje įsigytas turtas:
  1. 0,2600 ha... 22. R. T. atitenka santuokoje įsigytas turtas:
   1. 2,6000 ha... 23. 5.3.... 24. Kitą kilnojamąjį turtą: baldus, buitinę techniką, indus, patalynę ir... 25. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas
    1. Šalys... 26. Kreditoriniai įsipareigojimai
     1. Šioje sutartyje... 27. Pareiškėjų pavardės po santuokos nutraukimo
       28. Baigiamosios nuostatos
       1. Visi šioje sutartyje... 29. Išaiškinti šalims, jog iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio... 30. Teismo sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti... 31. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...