Byla e2FB-1760-796/2015
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, GNSB „Triušelių sodybos“, antstolis A. S., antstolis G. J., M. J

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant pareiškėjo A. R. atstovei advokato padėjėjai J. I., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ prašymą patvirtinti patikslintą bankrutuojančio asmens A. R. mokumo atkūrimo planą civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, GNSB „Triušelių sodybos“, antstolis A. S., antstolis G. J., M. J.,

Nustatė

22014-09-15 nutartimi pareiškėjui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Atenergo“. 2014-11-19 nutartimi patvirtintas bankrutuojančio A. R. kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2015-04-10 nutartimi teismas netvirtino pareiškėjo A. R. mokumo atkūrimo plano ir perdavė pareiškėjui A. R. mokumo atkūrimo planą keisti. 2015-07-03 nutartimi patvirtintas patikslintas AB SEB banko kreditorinis reikalavimas.

3Pareiškėjas A. R., atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“, 2015-08-21 pateikė teismui prašymą patvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2015-06-17 įvyko kreditorių susirinkimas, tačiau kreditorių susirinkimas nepritarė pareiškėjo mokumo atkūrimo planui dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4Bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ atstovas A. M. į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Nurodė, kad bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ pritaria bankrutuojančio A. R. mokumo atkūrimo plano tvirtinimui.

5Pareiškėjo A. R. atstovė advokato padėjėja J. I. teismo posėdžio metu prašė patvirtinti 2015-08-21 patikslintą mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad A. R. būtų nesąžiningas. Pažymi, kad A. R. dirba, gauna pastovias pajamas, išlaiko nepilnametį vaiką. Nesutiko su kreditoriaus argumentu, kad bankrutuojantis asmuo turėtų gauti ne mažesnį nei 300,00 Eur darbo užmokestį, dirbant visą dieną. Pažymėjo, kad A. R. neturi galimybės dirbti pilną darbo dieną, šiuo metu jo pajamos svyruoja priklausomai nuo išdirbto valandų skaičiaus per mėnesį. Pagal mokumo atkūrimo plano projektą yra numatyta skirti kreditoriams per 6 mėnesius 100,00 Eur. Atkreipia dėmesį į tai, kad jei bankrutuojantis A. R. neišgalės sumokėti kreditoriams skirtas mėnesines įmokas, jo tėvai ar artimieji padengs šias sumas.

6Prašymas tenkintinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-15 nutartimi pareiškėjui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Atenergo“. Ta pačia nutartimi nustatytas trijų mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Teismas 2014-11-19 nutartimi patvirtino bankrutuojančio A. R. kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. 2015-04-10 nutartimi teismas netvirtino pareiškėjo A. R. mokumo atkūrimo plano ir nutarė perduoti pareiškėjui A. R. mokumo atkūrimo planą keisti. 2015-07-03 nutartimi patikslino kreditoriaus AB SEB banko kreditorinį reikalavimą.

82015-06-17 bankrutuojančio A. R. kreditoriai kreditorių susirinkime svarstė A. R. mokumo atkūrimo plano projektą, kurio metu buvo pateikti prieštaravimai – mokumo atkūrimo planui nepritarta.

9Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Taigi jei kreditorių susirinkimas nepritarė planui, teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą.

10Iš 2015-06-17 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkime mokumo atkūrimo planui nepritarta, nes su juo nesutiko kreditorius AB SEB bankas, turintis 96,54 % balsų, nurodydamas tokias pastabas: 1) mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo šio plano patvirtinimo dienos, o ne nuo 2015-12-01; 2) nepritaria plane pateikiamai nuostatai, kad pardavus visą A. R. priklausantį turtą, teikti pasiūlymą kreditoriams atsisakyti kreditorinių reikalavimų; 3) nesutinka su pareiškėjo nurodomomis išlaidomis būtiniems poreikiams tenkinti, nes nepateikti duomenys apie pareiškėjo gaunamas pajamas, be to, nurodo, kad pareiškėjas galėtų dirbti visą darbo dieną ir gauti ne mažesnį nei 300,00 Eur darbo užmokestį per mėnesį; 4) nesutinka su mokumo atkūrimo plane numatyta administravimo išlaidų sąmata, todėl pasiūlė nustatyti 1737,72 Eur bankroto administratoriaus atlyginimą viso bankroto proceso metu bei 868,86 Eur bankroto procedūroms atlikti nuo plano patvirtinimo dienos; 5) nesutinka su nekilnojamojo turto vertinimo tvarka, t.y. prašo nustatyti, kad nekilnojamojo turto vertinimas būtų pavestas atlikti bankroto administratoriui, vertintojo kandidatūrą suderinant su hipotekos kreditoriumi; pirmose varžytinėse turtą pardavinėti už kainą, kuri būtų nustatyta turto vertintojo.

11Visų pirma, kreditorius AB SEB bankas pateikė pastabas, jog mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo šio plano patvirtinimo dienos, o ne nuo 2015-12-01 ir nurodo, jog įmokos kreditoriams turi būti sumokėtos ir už gruodžio ir už birželio mėnesius. Pagal pateiktą mokumo atkūrimo plano projektą yra numatyta, jog pirmojo kreditorinio reikalavimo dengimo data yra 2015-12-01, paskutiniojo - 2020-06-01, t.y. iš viso sumokant kreditoriams dešimt įmokų kas šešis mėnesius. Laikytina, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino pradžia yra optimali, užtikrinanti bankrutuojančio asmens bei kreditorių interesų pusiausvyrą. Be to, mokumo plano įgyvendinimo trukmė yra beveik penkeri metai, nes paskutinė įmoka kreditoriams yra numatyta 2020-06-01, o tai reiškia, kad kreditoriaus interesai yra gerai apsaugoti, jeigu per numatytą laikotarpį pasikeistų pareiškėjo finansinė padėtis. Dėl šios priežasties kreditoriaus argumentai dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo termino skaičiavimo laikytini nepagrįsti.

12Kreditorius AB SEB bankas, taip pat nesutiko plane pateikiamai nuostatai, kad pardavus visą A. R. priklausantį turtą, teikti pasiūlymą kreditoriams atsisakyti kreditorinių reikalavimų. Kreditorius nenurodė ir nepateikė duomenų, kad ši A. R. plane nurodyta procedūra kaip nors pažeistų jo interesus, kadangi kreditoriai nesutikę su pareiškėjo pasiūlymu, turi teisę jo atsisakyti. Sutiktina su bankrutuojančio asmens atstovės teismo posėdžio metu išsakyta pozicija, jog kreditoriai, gavę bankrutuojančio asmens pasiūlymą galės spręsti jį priimti, arba jo atsisakyti. Esant tokioms aplinkybėms, AB SEB bankas pozicija šiuo klausimu yra nepagrįsta.

13AB SEB bankas nesutinka su pareiškėjo nurodomomis išlaidomis būtiniems poreikiams tenkinti, nes nepateikti duomenys apie pareiškėjo gaunamas pajamas. Taip pat prašė pateikti duomenis apie bankrutuojančio asmens gaunamas pajamas, kad būtų aišku kokia dalimi iš gaunamų pajamų jis gali dengti bankroto administratoriaus išlaidas, tenkinti kreditorių finansinius įsipareigojimus ir apskritai gali vykdyti mokumo atkūrimo planą. Pažymėtina, jog pareiškėjas 2015-08-17 pateikė teismui pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas už laikotarpį nuo 2015 m. kovo mėn. iki 2015 m. liepos mėn. (T II, b. l. 179-181). (Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalį šalys turi teisę susipažinti su bylos medžiaga (įskaitant elektroninę bylą), daryti ir gauti jos išrašus ir kopijas (skaitmenines kopijas) ir kita. Kadangi AB SEB bankas nagrinėjamoje civilinėje byloje yra suinteresuotu asmeniu, turintis didžiausią kreditorinį reikalavimą A. R. atžvilgiu, ir apie vykstantį procesą jam pranešta tinkamai, jis turi visas galimybes ne tik susipažinti su bylos medžiaga, bet ir daryti ar gauti jos išrašus/kopijas.) Iš pateiktų pažymų matyti, jog bankrutuojančio A. R. pajamos (iš darbo užmokesčio) UAB Eco Taxi“ yra kintamos, priklauso nuo išdirbtų valandų skaičiaus (vidutiniškai darbo užmokestis sudaro apie 150,00 Eur per mėnesį), tačiau nepriklausomai nuo to, jis įsipareigoja mokėti kreditoriams įmokas pagal grafiką, numatytą mokumo atkūrimo plane, kuris atitinka LR FABĮ 7 str. 1 d. 12 p. keliamus reikalavimus. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog jis yra remiamas savo tėvų, kurie padeda jam išsilaikyti ir esant būtinybei padengs dalį įmokų kreditoriams. Atsižvelgiant į LR Konstitucijos 41 ir 48 str. nuostatas, kurios suteikia teisę fiziniam asmeniui pačiam pasirinkti darbą, draudžia priverstinį darbą ir kt., galima daryti išvadą, jog kreditorius AB SEB bankas nepagrįstai nurodo, kad bankrutuojantis asmuo A. R. turėtų dirbti visą darbo dieną bei uždirbti 300,00 Eur per mėnesį. Teismas taip pat įvertina pareiškėjo atstovės nurodytas aplinkybes, jog pareiškėjas šiuo metu studijuoja dieniniame skyriuje siekdamas įgyti specialybę ir darbą derina su mokslu. Teismas taip pat pažymi, jog pareiškėjas mokumo atkūrimo plane prašo nustatyti 200 Eur sumą jo būtiniausiems poreikiams patenkinti. Pažymėtina, jog ši suma nėra per didelė ar neatitinkanti bankrutuojančio asmens poreikių.

14Kreditorius AB SEB bankas taip pat nesutinka su suma, kuri turi būti sumokėta bankroto administratoriui už suteiktas administravimo paslaugas bei suma, kuri turi būti skirta bankroto procedūroms atlikti bei prašo A. R. mokumo atkūrimo plane nustatyti jo pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą. FABĮ 22 straipsnio 1 dalis nustato, jog bankroto administravimo išlaidas sudaro išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, kad plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2015-08-21 patikslinto mokumo atkūrimo plano projekto 13 p. pareiškėjas pagal kreditoriaus siūlymą nurodė kreditoriaus AB SEB banko prašomą nustatyti administravimo išlaidų sąmatą bei administravimo išlaidų apmokėjimo tvarką. Esant tokioms aplinkybėms, A. R. mokumo atkūrimo plano projekte nurodytos bankroto administravimo išlaidos laikytinos tinkamomis.

15Kreditorius AB SEB bankas nesutinka su turto pardavimo tvarka dalyje dėl nekilnojamojo turto įvertinimo, t.y. prašo nustatyti, kad nekilnojamojo turto vertinimas būtų pavestas atlikti bankroto administratoriui, vertintojo kandidatūrą suderinant su hipotekos kreditoriumi; pirmose varžytinėse turtą pardavinėti už kainą, kuri būtų nustatyta turto vertintojo. Teismas pažymi, kad A. R. mokumo atkūrimo plano projekte yra nurodyta kreditoriaus pastaboje pasiūlyta turto vertinimo ir pardavimo tvarka, tačiau taip pat pasiūlyta ir alternatyva, t.y. turto pradinę kainą nustatyti atsižvelgiant į identiško turto pardavimo kainą, kuri buvo gauta pardavus M. J. priklausančią turto dalį; pirmose varžytinėse turtą pardavinėti už kainą, kuri būtų nustatyta turto vertintojo arba kreditorių, taip pat pasiūlo savo turto pardavimo kainą. Tai sudaro pagrindą teigti, kad kreditoriaus interesai šiuo klausimu nėra pažeidžiami, o priešingai - užtikrinama bankrutuojančio asmens ir kreditoriaus interesų pusiausvyra. Pažymėtina, jog vadovaujantis FABĮ 27 str. patys kreditoriai atsižvelgdami į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą, tvirtina pradinę turto pardavimo kainą., todėl vadovaujantis išdėstytu, teismas daro išvadą, jog minėtos kreditoriaus AB SEB banko pateiktos pastabos dėl A. R. mokumo atkūrimo plano, atmestinos kaip nepagrįstos.

16Taip pat pažymėtina, kad patvirtinus pareiškėjo mokumo atkūrimo planą, bankroto administratorius šauks kreditorių susirinkimus ir ne rečiau kaip kartą per pusę metų teiks teismui kreditorių susirinkime kreditoriams plano vykdymo eigos ataskaitą. Tai sudaro pagrindą teigti, kad bankroto administratoriui atliekami veiksmai įgyvendinant mokumo atkūrimo planą bus kontroliuojami ir vykdoma jų priežiūra tiek iš kreditorių, tiek iš teismo pusės. Vadovaujantis išdėstytu, konstatuotina, jog minėtos kreditoriaus AB SEB banko pateiktos pastabos dėl A. R. mokumo atkūrimo plano, atmestinos kaip nepagrįstos.

17A. R. mokumo atkūrimo plano (patikslinto) matyti, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 punkte nurodyti reikalavimai plane yra aptarti ir išanalizuotos galimybės jį įvykdyti, pagal esamą realią padėtį, mokumo atkūrimo plane nurodyta kiekvieną mėnesį būtiniems pareiškėjo poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos, išlaidų bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimo už bankroto administravimo teikiamas paslaugas tvarka ir dydis atitinka protingumo kriterijus ir yra pagrįstos, todėl įstatymo reikalavimai yra nepažeisti. Atsižvelgiant į tai, teismas mano, kad parengtas patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas atitinka tiek pareiškėjo, tiek ir kreditorių teisėtus interesus, todėl bankrutuojančio A. R. 2015-08-21teismui pateiktas patikslintas mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

18Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms, jie turi teisę kreiptis dėl mokumo atkūrimo plano pakeitimo ta pačia tvarka, kaip ir buvo patvirtintas mokumo atkūrimo planas (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 12 dalis).

19Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi teismas,

Nutarė

20prašymą tenkinti.

21Patvirtinti pareiškėjo A. R. 2015-08-21 teismui pateiktą patikslintą mokumo atkūrimo planą.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. 2014-09-15 nutartimi pareiškėjui iškelta bankroto byla, bankroto... 3. Pareiškėjas A. R., atstovaujamas bankroto... 4. Bankroto administratoriaus UAB „Atenergo“ atstovas A.... 5. Pareiškėjo A. R. atstovė advokato padėjėja 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-09-15... 8. 2015-06-17 bankrutuojančio A. R. kreditoriai kreditorių... 9. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalis... 10. Iš 2015-06-17 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkime mokumo... 11. Visų pirma, kreditorius AB SEB bankas pateikė pastabas, jog mokumo atkūrimo... 12. Kreditorius AB SEB bankas, taip pat nesutiko plane pateikiamai nuostatai, kad... 13. AB SEB bankas nesutinka su pareiškėjo nurodomomis išlaidomis būtiniems... 14. Kreditorius AB SEB bankas taip pat nesutinka su suma, kuri turi būti sumokėta... 15. Kreditorius AB SEB bankas nesutinka su turto pardavimo tvarka dalyje dėl... 16. Taip pat pažymėtina, kad patvirtinus pareiškėjo mokumo atkūrimo planą,... 17.A. R. mokumo atkūrimo plano (patikslinto) matyti, kad... 18. Byloje dalyvaujantiems asmenims išaiškintina, kad iš esmės pasikeitus... 19. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. prašymą tenkinti.... 21. Patvirtinti pareiškėjo A. R. 2015-08-21 teismui... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...