Byla 2S-179-273/2012
Dėl iškeldinimo, trečiasis asmuo - Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo N. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo Kauno medžiotojų sąjungos ieškinį atsakovui N. Ž. dėl iškeldinimo, trečiasis asmuo - Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas Kauno medžiotojų sąjunga pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iškeldinti atsakovą N. Ž. su visa manta ir šunimis iš ieškovo nuomojamo žemės sklypo, esančio adresu ( - ) ir ant šio žemės sklypo esančių statinių administracinių ir ūkinių pastatų.

3A. N. Ž. 2011 m. spalio 13 d. teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti ieškovui griauti ginčo pastatus iki civilinės bylos išnagrinėjimo. Atsakovas nurodo, kad 2011 m. spalio 12 d. atvykęs prie pastatų, esančių ( - ), pamatė atvažiavusį ekskavatorių, kuris griovė mūrinius pastatus, išardė voljerus, nugriovė dalį medinio pastato.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi atsakovo N. Ž. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad civilinė byla nagrinėjama pagal ieškovo Kauno medžiotojų sąjunga ieškinį dėl atsakovo N. Ž. su visa manta iškeldinimo. A. N. Ž. šioje byloje nėra pareiškęs jokių savarankiškų reikalavimų ieškovui,

5A. N. Ž. atskiruoju skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011m. spalio 18 d. nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį, uždrausti ieškovui Kauno medžiotojų sąjungai griauti ginčo statinius bei naikinti kitą turtą, esantį ( - ). Skunde nurodyta, kad teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Visi statiniai kurie yra nurodyti byloje yra atsakovo sukurti, tačiau jie nėra įteisinti. Neįteisintas statinys negali būti vertinamas kaip nekilnojamo turto objektas, tačiau jam sukurti yra panaudotos statybinės medžiagos kurios turi vertę, todėl toks statinys turi savo vertę ir turi būti skaitomas kaip - manta. Kauno medžiotojų sąjunga naikina atsakovo mantą, dėl kurios vyksta civilinė byla. Teismas nevertino tai, kad nugriovus pastatus ir sunaikinus nekilnojamą turtą, teismo sprendimo nebus galima įvykdyti. Nebus galima atmesti Kauno medžiotojų sąjungos prašymo iškeldinti manęs su visa mano turima manta, nes jos nebebus, arba pripažinus Kauno medžiotojų sąjungos prašymą kaip nepagrįsta, negalės įsiteisinti šių pastatų nes jų jau nebebus. Dėl šių statinių teisėtumo, šiuo metu ginčas vyksta Europos Žmogaus Teisių Teisme.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovo Kauno medžiotojų sąjungos atstovė advokatė Karina Račkauskienė prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susiję su ieškiniu, kadangi ieškovas reiškia reikalavimą iškeldinti atsakovą iš ieškovo valdomos savavalinės statybos bei nuomojamo žemės sklypo. Ieškovas vykdydamas valstybės institucijų reikalavimus pašalinti savavalinės statybos padarinius- nugriauti savavalinę statybą neatlieka neteisėtų veiksmų. Šiuo atveju atsakovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės neturi jokios įtakos galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Akivaizdu, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis atsakovas siekia ne šio teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o gina jo teigimu jo pažeistas teises, aiškindamas, kad savavalinė statyba yra jo manta, kad ją nugriovus jis negalės statinių įteisinti. Atskirojo skundo teiginiai, kad EŽŽT teisme yra priimta nagrinėti atsakovo byla dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų kitoje civilinėje byloje, nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui šioje civilinėje byloje, be to, EŽTT skundus nagrinėja žmogaus teisių ir laisvių pažeidimo aspektu, o ne nacionalinės teisės taikymo aspektu.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (( - ) straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų ( - ) straipsnyje, nenustatyta.

9Byloje nustatyta, kad ieškovas, Kauno medžiotojų sąjunga pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė iškeldinti atsakovą N. Ž. su visa manta ir šunimis iš ieškovo nuomojamo žemės sklypo, esančio adresu ( - ), ir ant šio žemės sklypo esančių statinių administracinių ir ūkinių pastatų. Ieškinyje nurodė, kad Kauno apskrities viršininko 2011-06-29 įsakymu Nr. 02-012-4845 ir 201-06-29 nuomos sutartimi šis sklypas buvo išnuomotas 99 metams Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriui, kuris reorganizuotas Draugijos Kauno skyriaus konferencijos 2007-05-10 protokolu Nr. 01. Pagal reorganizavimo sąlygas teisės ir pareigos pagal valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 19/2001-0587 perėjo Kauno medžiotojų sąjungai. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-02 įsakymu Nr. Ž8-439 prieš tai nurodytas sklypas išnuomotas Kauno medžiotojų sąjungai 26 metams. Šio įsakymo pagrindu su ieškovu buvo 2001-12-03 sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N8-18. Nuo 2000 m. statiniai buvo išnuomoti atsakovui N. Ž., paskutinė nuomos sutartis su atsakovu buvo sudaryta 2008-01-02 ir galiojo iki 2008-12-31. Ieškovas yra atsakingas už jam išnuomoto žemės sklypo naudojimą ir tinkamą priežiūrą daikto nuomotojui – Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemė ūkio ministerijos. Šių pareigų ieškovas tinkamai atlikti negali, kol atsakovas be teisinio pagrindo naudojasi ieškovui išnuomotu sklypu.

10Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

11Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovas N. Ž. teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti ieškovui griauti ginčo pastatus iki civilinės bylos išnagrinėjimo. Teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi atsakovo N. Ž. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog teismo nutartis, kuria atmestas atsakovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta.

12Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas šioje byloje nėra pareiškęs jokių savarankiškų reikalavimų, kurių užtikrinimui būtų galima taikyti laikinąsias apsaugos priemones. A. N. Ž. prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškiniu, nes ieškovas, Kauno medžiotojų sąjunga yra pareiškusi reikalavimą iškeldinti atsakovą iš ieškovo valdomos savavalinės statybos bei nuomojamo žemės sklypo, esančio adresu ( - ). Pažymėtina, kad ieškovas šioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikyti neprašė, o atsakovas šioje byloje, kaip minėta savarankiškų reikalavimų nėra pareiškęs. Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, todėl negalima taikyti tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios konkrečiu atveju neturi įtakos teismo sprendimo įvykdymui.

13Teismas, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad apelianto atskirajame skunde nurodytos aplinkybės ir argumentai nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

14Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

15Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16atskirąjį skundą atmesti.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai