Byla e2-18983-918/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui P. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžinto kredito, 398,21 Eur sutartinių palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovo piniginiai reikalavimai kilę iš skolininko pareigos grąžinti skolą nevykdymo, todėl ieškovo prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalais).

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal 2014-07-21 vartojimo kredito sutartį pradinis kreditorius UAB „4finance“ suteikė atsakovui 289,62 Eur kreditą 6 mėnesių laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir palūkanas, laikantis terminų ir kitų sąlygų nurodytų mokėjimo grafike. Kredito grąžinimo data 2015-03-21. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, visų įmokų laiku nemokėjo, liko skolingas 289,62 Eur negrąžinto kredito, 398,21 Eur palūkanų. UAB „4finance“ 2014-12-12 pranešimu nutraukė vartojimo kredito sutartį su atsakovu ir pareikalavo grąžinti skolą bei kitas sutartas įmokas. 2015-12-21 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi UAB „4finance“ perleido savo reikalavimo teisę į atsakovo P. P. skolą. Sutarties sudarymą, suteikto kredito dydį ir faktą patvirtina 2014-07-21 vartojimo kredito sutartis, mokėjimo pavedimas atsakovui, 2015-12-21 reikalavimo teisių perleidimo sutartis, Gyventojų registro tarnybos pažyma.

6Pagal CK 6.886 str. 1 d. nuostatas vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.).

7Įvertinus ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus ir nesant įrodymų, patvirtinančių atsakovo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą, ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 289,62 Eur negrąžinto kredito (CK 6.38 str., CK 6.200 str., 6.205 str., 6.886 str.).

8Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais (CK 6.37 str., 6.261 str., 6.874 str. 1 d.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Pagal 2014-07-21 vartojimo kredito sutarties sąlygas šalys susitarė, kad atsakovas mokės 96,62 procentų dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovui laiku su ieškovu neatsiskaičius, iš atsakovo ieškovui priteistinos 398,21 Eur palūkanos už 2014-09-21 – 2015-08-05 laikotarpį.

9Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., CK 6.210 str. 2 d.).

10Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas 8 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str.).

11Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo P. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo UAB „Finansų administravimas“, į. k. 304179870, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. ( - ) AB SEB bankas, naudai 289,62 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 62 ct) kreditą, 398,21 Eur (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai) sutartines palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (687,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8 Eur (aštuoni eurai) bylinėjimosi išlaidas.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

17Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai