Byla I-841-281/2013
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ernesto Spruogio ir Nijolės Sušinskienės, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo R. J. patikslinto skundo priėmimo klausimą administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. J. skundą atsakovei Valstybinei miškų tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas R. J. 2013-01-18 teismui padavė patikslintą skundą, prašydamas: 1) panaikinti Valstybinės miškų tarnybos 2012-07-04 rašte Nr. R2-1849 priimtą sprendimą, kad nėra teisinio pagrindo teikti pasiūlymą tikslinti Vilniaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, išbraukiant iš valstybinės reikšmės miškų plotų Vilniaus miesto miškų Valakupių girininkijos 12 kvartalo 27 taksacinio sklypo dalį; 2) įpareigoti Valstybinę miškų tarnybą teikti pasiūlymą tikslinti Vilniaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, išbraukiant iš valstybinės reikšmės miškų plotų Vilniaus miesto miškų Valakupių girininkijos 12 kvartalo 27 taksacinio sklypo dalį, 418 kv. m, esančią Gaigalų g. 1, Vilniuje, pagal pridedamą schemą (15 priedas).

3Patikslintą skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio nuostatas, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

5Pareiškėjas antruoju patikslinto skundo reikalavimu prašo įpareigoti Valstybinę miškų tarnybą atlikti veiksmus – patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotų schemą pagal 2013-01-14 SĮ „Vilniaus planas“ parengtą žemės sklypo, esančio Gaigalų g. 1, Vilniuje, planą.

6Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1369, 3 p. nustatyta, kad schemų rengimą ir derinimą atlieka Valstybinė miškų tarnyba. Pagal šio aprašo 13.2 p., schemas galima tikslinti, ištaisius valstybinės sklypinės inventorizacijos klaidas ar nustačius schemos rengimo klaidas ir nustatyta tvarka patikslinus miškų kadastro duomenis.

7Pareiškėjas į Valstybinę miškų tarnybą dėl minėtos schemos pagal 2013-01-14 žemės sklypo planą tikslinimo nesikreipė, todėl nagrinėjimu atveju nėra viešojo administravimo subjekto atsisakymo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Pareiškėjas dėl schemos tikslinimo, esant nustatytoms aplinkybėms, pirmiausia turėtų kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą, o šiai atsisakius atlikti prašomus veiksmus, - turi teisę teikti skundą teismui.

8Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti Valstybinės miškų tarnybos 2012-07-04 rašte Nr. R2-1849 priimtą sprendimą. Analogiškas skundo reikalavimas buvo pareikštas pareiškėjo teismui pateiktame pirminiame skunde, kuris priimtas 2012-07-31 nutartimi. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Nagrinėjamu atveju skundo pagrindas ar dalykas nebuvo tikslinamas ar keičiamas, todėl minėtas patikslinto skundo reikalavimas laikytinas neatskiriama pirminio skundo dalimi.

9Vadovaudamiesi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

10atsisakyti priimti R. J. patikslintą skundą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, patikslintą skundą su priedais grąžinti R. J.

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai