Byla Iv-3653-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su Druskininkų savivaldybės administracijos skundu,

Nustatė

3Druskininkų savivaldybės administracija 2010-09-30 išsiuntė skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-09-15 savavališkos statybos aktą Nr. ( - ).

4Pareiškėjos skundą atsisakytina priimti.

5Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 19 str. 1 d., Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas.

6Bylos dokumentais nustatyta, kad ginčijamą savavališkos statybos aktą surašė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus pareigūnas. Centrinis administravimo subjektas - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos jokių spendimų nagrinėjamu atveju nepriėmė. Atsižvelgiant į tai, atsakovu šioje byloje turi būti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, kurio buveinė yra Kauno apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje. Todėl Druskininkų savivaldybės administracijos skundo nagrinėjimas priskirtinas Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str.).

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos Druskininkų savivaldybės administracijos skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

10atsisakyti priimti Druskininkų savivaldybės administracijos skundą, kaip nepriskirtiną Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

11Išaiškinti pareiškėjai teisę skundą paduoti Kauno apygardos administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus buveinė.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai