Byla B2-2245-273/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka, spręsdama ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vykelida“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vykelida“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „LV apdaila“. Pareiškime nurodė, kad atsakovė yra skolinga ieškovei 8620,55 Lt už parduotas prekes.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d.). Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai. ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

5Ieškovė aplinkybei, jog laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, pagrįsti pateikė 2014 m. balandžio 30 d. raginimą dėl įsiskolinimo padengimo adresuotą atsakovei, kuriame nurodomas priminimas atsakovei sumokėti ieškovei 8620,55 Lt įsiskolinimą, taip pat įspėjama, jog įsiskolinimo nepadengus per 30 kalendorinių dienų, ieškovė kreipsis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovės įmonei. Pareiškime ieškovė nurodo, kad ieškovė siuntė atsakovui buveinės adresu Vokiečių g. 27-6, Kaunas ir biuro adresu Kovo 11-osios g. 124-46, Kaunas raginimą padengti įsiskolinimą, tačiau atsakovas raginime nurodytu laiku skolos negrąžino.

6Pažymėtina, kad byloje pridėtas AB Lietuvos pašto siuntos registras Nr. 11189-1-180, kuriuo siuntai suteiktas Nr. EG736260973LT. Remiantis AB Lietuvos paštas viešos pašto siuntų paieškos rezultatais nustatyta, kad minėta pašto siunta adresu Kovo 11-osios g. 124-46, Kaunas, atsakovei nebuvo įteikta, 2014 m. birželio 6 d. ji grąžinta siuntėjui. Taip pat ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovei buvo įteiktas raginimas dėl įsiskolinimo padengimo, siųstas atsakovui buveinės adresu Vokiečių g. 27-6, Kaunas.

7Kaip minėta, kad pranešimas būtų laikomas atsakovei įteiktu tinkamai pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, ieškovė šiuo atveju privalėjo išsiųsti pranešimą atsakovei pakartotinai įmonės buveinės adresu. Tokiu atveju pranešimas būtų laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo ir 30 dienų laikotarpis įsipareigojimams įvykdyti yra skaičiuojamas nuo pranešimo įteikimo dienos. Tik suėjus minėtam terminui galima kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau ieškovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog ji pranešimą atsakovei išsiuntė pakartotinai, todėl neįrodė, jog tinkamai laikėsi įstatymo nustatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Tik tinkamai įvykdęs visus ĮBĮ 6 straipsnyje numatytus reikalavimus, kreditorius įgyja teisę pareikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

8Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta galimybės ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1, 2 dalimis, civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 3, 5 dalimis, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vykelida“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai