Byla 2-1260-233/2012
Dėl 280,02 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui J. V

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant Larisai Vizbarienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl 280,02 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui J. V. ir

Nustatė

2Ieškovas pateiktame ieškinyje nurodė, kad su atsakovu sudarė draudimo sutartį Nr. ( - ) pagal kurią buvo apdrausta automobilio VW Passat, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir turtui, atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė. Draudimo sutartis sudaryta su transporto priemonės savininku, kuris draudimo sutartyje nurodytas draudėju. Draudimo įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į daugelį faktorių, tame tarpe ir į apdraustojo amžių.2012-04-08 įvyko autoįvykis, kurio metu apgadintas automobilis Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio pažymoje įvykio kaltininku nurodytas E. V., kuris vairavo automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d., LR Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 62.2 punktu, kuris nurodo, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos išmokos,- jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į pareigų pažeidimą ir vadovaujantis draudimo įmonės nustatyta tvarka, kreditorius nustatė, kad draudėjo rizika padidėjo 30 procentų, nes transporto priemonės draudėjas buvo J. V. gimęs ( - ), o eismo įvykio kaltininku pripažintas E. V., gimęs ( - ). Padidėjusi draudimo rizika yra vertinama pagal jų amžiaus skirtumą, o draudėjas apie tai neinformavo draudimo įmonės. „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje vadovaujantis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais išmokėjo nukentėjusiajam 933,39 Lt dydžio draudimo išmoką dėl automobilio Opel Vectra apgadinimo. „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje įgijo reikalavimo teisę J. V., į 30 proc. nuo išmokos, t.y. 280,02 Lt. Ieškovas pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant(b.l.59).

3Atsakovas J. V. iki teismo posėdžio pradžios teismui nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, dokumentų patvirtinančių jo neatvykimo į teismo posėdį priežastis, nepateikė, todėl byla nagrinėjama iš esmės jam nedalyvaujant(CPK 246str.2d.).

4Atsakovas J. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad apdraudžiant automobilį VW Passat, valst. Nr. ( - ) jo niekas neinformavo, kad atsakovo „BTA Insurance Company“ SE draudimo kompanijoje yra netikėta siurprizinė sutarties sąlyga. Nepaaiškino, kad automobiliu, išskyrus draudiką nieks daugiau iš šeimos narių negali važiuoti, nes pagal pateiktą draudimo sąlygą, kitiems šeimos nariams važiuoti tuo pačiu automobiliu negalima ir papildomai reikia automobilį pakartotinai apsidrausti kiekvienam šeimos nariui, priešingu atveju šeimos nariai važiuos neapdraustu automobiliu, kadangi visi šeimos nariai nėra vieno amžiaus. Draudimo kompanija „BTA Insurance Company„ SE drausdama pigiau, nenurodė ir neišaiškino siurprizinių sąlygų, sąvokos - jaunesnio amžiaus, kurios nenumatytos „Standartinėse transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygose“, patvirtintose Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47 su pakeitimais 2007 -07-17 nutarimu Nr. N-66. Piktnaudžiaudamas stipriosios šalies padėtimi, ieškovas reikalauja grąžinti dalį pinigų, nes automobiliu važiavo ne tas asmuo, kuris apsidraudė automobilį. Draudimo bendrovė piktnaudžiauja savo teise prieš klientą, įtraukusi į standartinę sutartį siurprizinę sąlygą dėl amžiaus cenzo, kad automobiliu gali važinėti tik 60 m. ir vyresni amžiumi asmenys, nes jie nesukelia padidintos rizikos faktorių, o jeigu automobilį vairuos jaunesnis asmuo traktuoja, kad tai yra padidintos rizikos faktoriaus vairuotojas. Amžiaus skirtumas nėra vienas iš faktorių sukeliančių draudimo rizikos padidėjimą. Draudimo bendrovėse jaunesnis amžius, kuris sukelia padidintą riziką laikomas iki 25 m. Kiti faktoriai, lemiantys draudimo išmokos dydį gali būti vairavimo stažas, automobilio galingumas, pagrindinis automobilio vairavimas miesto ar rajono sąlygomis ir t.t. Išskyrus amžių daugiau faktorių draudikas nenumato. Mano, kad sąvoka jaunesnio amžiaus, nesukelia jokių pasekmių nes ieškovas neįrodė, kokiu pagrindu ir būdu jaunesnio amžiaus asmens vairuojamas automobilis turi įtakos draudimo rizikos padidėjimui. Automobilį vairavo sūnus E. V. gim. ( - ), turintis 8 m. vairavimo stažą ir vairuojantis išskirtinai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų sąlygomis. Tokiu būdu amžiaus skirtumas negali turėti įtakos draudimo rizikai, nes draudimo riziką veikia veiksniai kaip vairavimo stažas, patirtis, automobilio galingumas ir kt. Bendrovės darbuotojai sąmoningai, neįskaitomomis raidėmis padarė įrašą nurodydami, kad draudimo įmoka suskaičiuota įvertinat transporto priemonių valdytojo amžiaus grupę – 60 metų ir vyresni. Mano, kad padidinta draudimo rizikos grupė kaip tik yra 60 m. ir vyresni, bet ne jaunesni vairuotojai, nes amžiui didėjant mažėja atidumas, reakcija ir t.t. Draudimo sutarties l0 pastraipoje parašyta, kad draudimo rizika laikoma padidėjusia, jeigu draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu transporto priemonė perduodama naudojimui jaunesniam valdytojui, nei buvo nurodyta draudimo sutartyje, kuris sudarant draudimo sutartį butų mokėjęs draudikui pagal galiojančius draudimo įmokų tarifus didesnę draudimo įmoką. Už automobilio apdraudimą sumokėjo 125 Lt be žalios kortelės, tačiau neaišku kokią sumą butų mokėjęs jaunesnio amžiaus asmuo drausdamas analogišką automobilį. Draudžiantis automobilį nebuvo paaiškinta, kad už draudimą moka pigiau, atsižvelgiant į amžių, o jei automobilį draustų sūnus E. V., jis už draudimą būtų sumokėjęs brangiau. Paklausus, kiek kainuoja automobilio VW Passat, valst. ( - ) draudimas, jam buvo paaiškinta, kad jeigu automobiliu nieks nevažiuos į užsienį draudimas kainuos 125 Lt, todėl ir apsidraudė šioje draudimo kompanijoje. Analogiškos automobilių draudimo kainos buvo ir kitose draudimo kompanijose. AB „Lietuvos draudimas“ už automobilio „Chrysler Sebring“, valst. Nr. ( - ) sumokėjo 140 Lt. Į šią sumą įeina ir draudimas užsienyje. Minėtas automobilis galingesnis, nei VW Passat. Pasirašant standartinę draudimo sutartį, nebuvo sudaryta galimybė tinkamai susipažinti su sutarties turiniu, nes draudimo sutartį pasirašinėjo baigiantis darbo laikui, draudimo įmonės darbuotoja labai skubėjo, paaiškino, kad tai standartinės sąlygos, todėl ja patikėjo ir į sąlygas nesigilino. Draudėjai sakė, kad šeimoje nėra asmenų jaunesnių kaip 25 m., kurie galėtų kartais naudotis draudžiamu automobiliu. Pagal sudarytos sutarties sąlygas, net žmona negali važinėti automobiliu, kadangi jos amžius yra jaunesnis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. 47 patvirtintose Standartinėse transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygose nėra išlygos, kad automobiliu negali važinėti jaunesni asmenys. Vadovaujantis CK 6.186 str. negalioja netikėtos (siurprizinės) sutarčių standartinės sąlygos, kurių kita šalis negalėjo protingai tikėtis būsiant sutartyje. Be to, iš deklaracijos negalima spręsti, kuris iš važiavusių asmenų yra kaltas. Draudimo kompanija nustatydama autoįvykio metu padarytą žalą privalėjo informuoti apie automobilio apžiūrėjimo laiką ir vietą kad galėtų įsitikinti, ar tikrai buvo padaryta žalą kurią nurodo nukentėjusysis, tačiau tokios informacijos iš draudėjo negavo. Iš pranešimo apie įvykį, nukentėjusio L. G. išvardyti automobilio sugadinimai kelia abejones, ar šie sugadinimai galėjo atsirasti autoįvykio metu. Negali būti, kad vienas automobilis sugadintas, o antrajam tariamam autoįvykio kaltininkui, t.y. automobiliui VW Passat, valst. Nr. ( - ) nėra jokio sugadinimo. Nurodo, kad ieškovas pateiktame ieškinyje remiasi LR Vyriausybės patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokėjimo taisyklių 56.2, 56.1 p., kurie negalioja, todėl jais remtis ieškovas negali. 2008-02-13 nutarimu Nr. 122 patvirtintos naujos „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklės“, kuriose išvardyti sumokėtų draudimo išmokų grąžinimo atvejai.

5Rašytinuose paaiškinimuose į atsakovo atsiliepimą ieškovas nurodė (b.l.45-46), kad atsakovas pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 6 str. 3 d. privalo teikti draudikui teisingą informaciją, o pagal minėto įstatymo 16 str. 2 d. draudimo įmonė privalo sumokėti (ir sumokėjo) draudimo išmoką, nepaisant to, kad, ar prieš sudarant draudimo sutartį draudėjas suteikė draudikui visą būtiną informaciją, kurios reikia sudaryti sutartį. Draudimo sutartis buvo sudaryta pagal draudėjo pateiktus duomenis, todėl atsakovo paaiškinimai, kad jis nesupranta, kas yra laikoma rizikos pasikeitimu, vertintina kritiškai. Automobilio perdavimas jaunesniam vairuotojui, yra laikomas rizikos padidėjimu. Dėl rizikos pasikeitimo ieškovas nurodo, kad šalys sutarė dėl esamo sutarties turinio su numatytu vairuotojo amžiaus ribojimu. Atsakovas sutarties egzempliorių gavo, tai paneigiančių įrodymų nėra. Atsakovas, kaip vidutiniškai apdairus ir atidus asmuo, turėjo galimybę ir pareigą perskaityti sutarties sąlygas, ir nustatęs, kad pasirašė ne tokio turinio sutartį, kokios pageidavo, turėjo teisę reikalauti pakeisti draudimo sutartį. Duomenų, kad atsakovas po sutarties sudarymo būtų ėmęsi tokios iniciatyvos, byloje nėra. Numatyta sąlyga yra aiški ir nekelia abejonių, todėl nėra teisinio pagrindo ją laikyti siurprizine. Atsakovas kaip transporto priemonės savininkas atsakingas už tai, kad visada būtų galiojantis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas, privalėjo žinoti šią šalių sulygtą sąlygą ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovas kaip automobilio savininkas nesumokėjęs papildomos draudimo įmokos, savo rizika, perdavė automobilį jaunesniam vairuotojui. Draudimo sutartis sukelia teisines pasekmes ją sudariusioms šalims, t.y. draudikui ir transporto priemonės savininkui, todėl apie rizikos padidėjimą turėjo pranešti atsakovas. Atsakovas, kaip transporto priemonės savininkas, yra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas ir privalo atlyginti žalą, padarytą didesnio pavojaus šaltinio, nes neįrodė, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusiųjų asmenų tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atsakovas leido naudotis didesnio pavojaus šaltiniu jaunesniam asmeniui eismo įvykio metu, todėl yra priežastinis ryšys tarp ieškovo patirtos žalos ir atsakovo veiksmų, nes atsakovas be ieškovo sutikimo padidino ieškovo prisiimtą riziką ir toks sutarties pažeidimas lėmė žalą ieškovui. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės, nes atsakovas neįrodė, kad jo, kaip transporto priemonės savininko, atsakomybė pasibaigė dėl valdymo praradimo.

6Ieškinys tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Draudimo įstatymo) 22 str. 2 d. ir 2004-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 62.2 punktas numato, kad jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

8Iš byloje esančios medžiagos, atsakovo atsiliepimo į ieškinį matyti, kad atsakovas ieškovo apie kitą asmenį, vairavusį apdraustą transporto priemonę, neinformavo, nors tokią pareigą jam nustatė sudarytos draudimo sutarties 10 punktas (b.l.47). Atsakovas, perduodamas transporto priemonę jaunesniam asmeniui, neinformuodamas apie tai draudėjo, esant galimai pasikeitusiai draudimo rizikai, prisiima atsakomybę dėl atsiradusios ieškovui žalos, jam išmokėjus draudimo išmoką apgadinto automobilio Opel Vectra, valst. Nr. ( - ) savininkui. Sudarytos draudimo sutarties 12 punktas numato, kad draudimo įmoka apskaičiuota atsižvelgus į transporto priemonės valdytojo amžiaus grupę - virš 60 metų, todėl atsakovas būdamas atidus ir rūpestingas asmuo, nespėjęs draudimo sutarties perskaityti jos pasirašymo momentu, tai privalėjo padaryti per protingą terminą, tačiau to nepadarė. Minėta draudimo sutartyje nurodyta rizikos sąlyga, susijusi su automobilio perdavimu jaunesniam asmeniui, nurodyta sutartyje, todėl nelaikytina siurprizine.

9Įvertinus šalių pateiktus įrodymus, pateiktas ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas. Priteistina iš atsakovo J. V. ieškovo naudai 280,02 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-09-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.), 71 Lt ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, jam sumokant žyminį mokestį (CPK 93str.1d.)..

10Priteistina iš atsakovo J. V. 24 Lt teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str.1 d.3 p.).

11Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-265, 270 str. teismas

Nutarė

12Ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo J. V., a.k. ( - ) 280,02Lt (du šimtus aštuoniasdešimt du Lt 02 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 (septyniasdešimt vieną) Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, į.k. 300665654, naudai.

14Priteisti iš atsakovo J. V. 24 (dvidešimt keturis) Lt bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660) valstybei, mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikiant į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai