Byla I-5757-208/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su M. Š. –D. skundu dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo,

Nustatė

3pareiškėja padavė skundą teismui, kuriuo prašo priteisti iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp pareiškėjai faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003-09-01 buvo privalu mokėti.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pareiškėjai darbo užmokestį apskaičiuoja ir išmoka Klaipėdos apygardos prokuratūra. Tinkamu atsakovu bylose dėl darbo teisinių santykių yra institucija, mokanti pareiškėjai darbo užmokestį, todėl Klaipėdos apygardos prokuratūra yra tinkamas atsakovas.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnį skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

7Klaipėdos apygardos prokuratūros buveinė yra Klaipėdoje, todėl skundas nagrinėtinas Klaipėdos, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

8Konstitucinis teismas nagrinėja bylas dėl Vyriausybės aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams (Konstitucinio teismo įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Konstitucinio teismo įstatymo 67 straipsnio 1 dalimi, jei Klaipėdos apygardos administraciniam teismui kiltų abejonė dėl Vyriausybės nutarimų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams, jis galės sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Konstitucinį teismą su prašymu spręsti ar konkretūs Vyriausybės nutarimai atitinka Konstituciją ir įstatymus.

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p., teisėjas

Nutarė

10atsisakyti priimti M. Š. –D. skundą.

11Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai