Byla e2-26429-294/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Estilita“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic supply“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5692,69 EUR skolos, 48,99 EUR delspinigių, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas ir UAB „Baltic supply“ sudarė sutartį Nr. 601 dėl prekių tiekimo. Pagal šią sutartį atsakovui buvo parduota prekių pagal 2016 m. PVM sąskaitas faktūras EST Nr. 41617, 41776, 41885, 41904, 42113, 42120, 42170, 42293, 42331, 42568, 42607, 42634, 42772 už suteiktas prekes. Šių sąskaitų nurodyta, kad gautų prekių suma yra 5748,49 eurai, tačiau PVM sąskaita faktūra EST Nr. 41617 yra dalinai apmokėta, todėl pagal pirmiau minėtas sąskaitas atsakovas prekes priėmė, tačiau už prekes neatsiskaitė ir šiai dienai yra skolingas 5692,69 eurus. Sutarties 5.1 p. šalys susitarė, jog pirkėjas, t.y. Atsakovas, laiku neatsiskaitęs su pardavėju, t. y. Ieškovu, už kiekvieną uždelstą dieną turi sumokėti ieškovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už gautas prekes. Šiuo ieškiniu Ieškovas prašo priteisti iš Atsakovo 48,99 Eur delspinigių pagal pridedamą delspinigių apskaičiavimo lentelę už pradelstą mokėjimą už prekes. Iš atsakovo taip pat prašo priteisti paskaičiuotas palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priimti preliminarų sprendimą.

4Ieškinys tenkintinas.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas ir atsakovas sudarė prekių tiekimo sutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismui 2016-06-01 buvo pateiktas Ieškovo ieškinys dėl 5741,68 eurų įsiskolinimo priteisimo. Ieškovas pateikė Atsakovui PVM sąskaitas faktūras EST Nr. 41617, 41776, 41885, 41904, 42113, 42120, 42170, 42293, 42331, 42568, 42607, 42634, 42772 už suteiktas prekes. Šiose sąskaitose nurodyta, kad suteiktų paslaugų suma yra 5692,69 EUR. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas būtų apmokėjęs susidariusį įsiskolinimą (CPK 178 str.).

6CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Sutinkamai su CK 6.256 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Kadangi iš rašytinės bylos medžiagos matyti, jog atsakovas prisiimto sutartinio įsipareigojimo atsiskaityti už gautas paslaugas nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5692,69 EUR įsiskolinimo tenkintinas (CK 6.38 str.).

7Vadovaujantis tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos sutarties 2.4 p. bei CK 6.71 str., ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 48,99 EUR delspinigių pagal ieškovo pateiktą paskaičiavimą yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kreditorius visada turi teisę į palūkanas kaip kompensaciją, jeigu skolininkas ne laiku įvykdo savo prievolę – finansinį įsipareigojimą. Įstatymų leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, kreditorius nuostolius negautų pajamų pavidalu patiria visada, todėl skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus patirtais nuostoliais (CK 6.261 straipsnis). CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

9Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas sumokėtas žyminis mokestis – 64,60 EUR ir 210 EUR teisinės pagalbos išlaidų (CPK 93 str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 262, 428, 429 str. teismas

Nutarė

11Ieškovo UAB „Estilita“ ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovo UAB „Baltic supply“, juridinio asmens kodas 300637701, 5692,69 EUR (penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt du eurus 69 ct) skolos, 48,99 EUR (keturiasdešimt aštuonis eurus 99 ct) delspinigių ir 274,60 EUR (du šimtai septyniasdešimt keturis eurus 60 ct) bylinėjimosi išlaidų ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5741,68 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-06-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Įpareigoti atsakovą per dvidešimt dienų įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

13Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Preliminarus sprendimas nei kasacine, nei apeliacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai