Byla 2A-1791-153/2014
Dėl nuosavybės teisės į statinį panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (pranešėja), Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės O. S. apeliacinį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-166-743/2014 pagal ieškovų M. I. ir J. T. ieškinį atsakovei O. S. dėl nuosavybės teisės į statinį panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai M. I. ir J. T. prašo pripažinti negaliojančiu 2000 m. spalio 16 d. priėmimo–perdavimo aktą Nr. 75, kuriuo atsakovei O. S. nuosavybėn perleistas pastatas – arklidės, esančios Lazdijų r., ( - ) , unikalus Nr. ( - ).

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškovų M. I. ir J. T. ieškinio reikalavimai patenkinti.

6Teismas pripažino niekiniu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento Lazdijų rajono Kučiūnų žemės ūkio bendrovės visuotinio pajininkų susirinkimo 1999 m. lapkričio 16 d. nutarimo protokolo Nr. 2 išrašą, kur nutarta O. S. už pajinius įnašus grąžinti 1 500 Lt įkainotą arklidę ( - )

7Pripažino negaliojančiu Perdavimo–priėmimo 2000 m. spalio 16 d. aktą Nr. 75, kuriuo atsakovei O. S. perleistas nuosavybėn pastatas – arklidė, unikalus Nr. ( - ), esanti Lazdijų r., ( - ) .

8Teismas nustatė, kad Alytaus apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtintas 1999 m. parengtas Kučiūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas ir jame suformuotos žemės sklypų ribos; projekte sklypas, į kurį ieškovai pretenduoja atkurti nuosavybės teises, pažymėtas Nr. 241 (b. l. 38). 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu patvirtinti pretendentų, kuriems rengiant Lazdijų r., Kučiūnų sen., Kučiūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą suprojektuoti sklypai, sąrašas (b. l. 39,40); sąraše nurodyti ieškovai J. T. ir M. I., pretenduojantys į sklypą Nr. 241 (b. l. 110, 111). Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriaus vedėjo 2013 m. rugsėjo 9 d. įsakymu pakeistas Alytaus apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu patvirtintas Kučiūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas ir nuspręsta vietoj sklypo Nr. 241 įrašyti Nr. 241-1 (0,7472 ha), Nr. 241-2 (4,2577 ha), Nr. 241-3 (1,1913 ha) ir Nr. 241-4 (0,1000 ha) (b. l. 6,71), o 2013 m. spalio 25 d. įsakymu žemės sklypui Nr. 241-4 nustatytas servitutas, suteikiantis teisę svetimam statinio naudotojui naudoti statinį žemės sklype (b. l. 7,72). Iš žemės sklypo plano matyti, kad žemės sklypo Nr. 241-2, kurio naudotojais nurodyti ieškovai, įsiterpia atskirai suprojektuotas sklypas Nr. 241-4, kuriame tarp taškų Nr. 31, 32, 33, 34 koordinačių stovi statinys (b. l. 8). 2013 m. gegužės 29 d. atliktas žemės sklypo ribų paženklinimas–parodymas, kurio metu nustatyta, kad žemės sklype, kurio projektinis Nr. 241, yra O. S. priklausantis pastatas – arklidė; jo dydis – 22,24 m pločio ir 43,98 m ilgio (b. l. 108,109).

9Teismas nustatė, kad Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės agrarinės reformos tarnybos objektų privatizavimui 1992 m. I ketvirčiui sąraše, kaip privatizuojamas objektas, parduodant aukcionuose už pinigus, nurodytos arklidės ( - ) (Nr. 1) (b. l. 9). Atsakovės sutuoktinis J. B. S. aukcione už 17 600 rublių 1992 m. rugpjūčio 12 d. įsigijo Lazdijų r., ( - ) esančias arklides. Pateikti byloje kvitai patvirtina, kad 1992 m. birželio 10 d. ir 1992 m. birželio 19 d. J. B. S. sumokėjo 17 600 rublių už aukcione įsigytą arklidę (b. l. 67). Pagrindinių priemonių pardavimo–priėmimo aukcione 1992 m. rugpjūčio 12 d. aktu medžio arklidė perduota pirkėjui – J. B. S. (b. l. 68). Nuo šio momento atsakovės šeima šiomis arklidėmis naudojasi. Įsigytas aukcione turtas turto registre nebuvo įregistruotas.

10Arklidės yra nekilnojamasis turtas, taigi remiantis 1964 m. CK 255 straipsnio 1 dalimi, šis sandoris per tris mėnesius turėjo būti įregistruotas turto registravimo įstaigoje, o šių taisyklių nesilaikymas daro sandorį negaliojančiu (1964 m. CK 255 straipsnio 2 dalis). Nekilnojamojo turto pažyma patvirtina, kad šis sandoris šia tvarka nebuvo įregistruotas turto registravimo įstaigoje.

11Teismas nustatė, kad O. S. ir jos sutuoktinis buvo Karolio Požėlos kolūkio nariai. Iš O. S. ir J. S. Pajaus apskaitos knygelėje esančių įrašų teismas nustatė O. S. pajų sumažėjimą 1 500, tačiau pajaus sumažėjimo data taisyta, todėl teismas sprendė, kad nurodyta pajų sumažėjimo data – 1999-12-10; įrašuose nurodyti grūdai, kratytuvas, šieno surinktuvas, technikos išsipirkimas, tačiau Pajaus apskaitos knygelėje nėra (b. l. 83, 93) įrašo apie kokių nors pastatų išsipirkimą. Visi šie įrodymai, teismo vertinimu, leidžia spręsti, kad atsakovės sutuoktiniui aukcione įsigijus arklides ir šio sandorio neįregistravus turto registre, atsakovė toliau naudojosi šia arklide, Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB šio turto savo žinion nepriėmė, jo neturėjo, todėl negalėjo atsakovei šio turto perleisti už pajus.

12Atsakovės sutuoktinis mirė 2002 m. rugpjūčio 11 d., atsakovė yra priėmusi palikimą po sutuoktinio mirties, tačiau nuosavybės teisės į ginčo pastatą jai paveldėjimo būdu neperėjo.

13Atsakovė nuosavybės teises į arklidę įsiregistravo viešajame registre 2012 m. rugpjūčio 2 d. Įregistravimo pagrindas – 1999 m. lapkričio 16 d. protokolo Nr. 2 išrašas ir 2000 m. spalio 16 perdavimo–priėmimo aktas Nr. 75, tačiau teismo vertinimu, tokio sandorio nebuvo, nes Kučiūnų žemės ūkio įmonės privatizavimo antrajame etape apraše nėra privatizuojamų arklidžių Lazdijų r.,. ( - ) (b. l. 10).

14Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinio pajininkų susirinkimo 1999 m. lapkričio 16 d. protokolo Nr. 2 duomenimis teismas nustatė, kad susirinkimo metu buvo inventorizuotas ir įkainotas bendrovės turtas, tačiau tarp šio turto nebuvo arklidžių Lazdijų r., ( - ).; šio susirinkimo metu nebuvo svarstytas pajininkės O. S. prašymas grąžinti už pajinius įnašus arklidę, esančią Lazdijų r., ( - ) ., nutarimas dėl tokio turto nepriimtas (b. l. 11–26) ir tarp tuo metu turėto bendrovės turto arklidės Lazdijų r., ( - ) nėra nurodytos. Lazdijų rajono Kučiūnų žemės ūkio bendrovė iš Juridinių asmenų registro išregistruota (b. l. 41).

15Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad O. S. pastatas – arklidės Lazdijų r., ( - ), įregistruotos remiantis 1999-11-16 protokolu Nr. 2 ir 2000-10-16 perdavimo–priėmimo aktu Nr. 75; įrašas galioja nuo 2012 m. rugpjūčio 2 d. (b. l. 27, 28, 69, 70).

16Teismo vertinimu, Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinio pajininkų susirinkimo 1999 m. lapkričio 16 d. protokolo Nr. 2 išraše nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, nes šiame susirinkime nebuvo priimtas sprendimas perleisti ginčo turtą atsakovei už pajus, o tokio sprendimo nesant, 2000 m. spalio 16 d. priėmimo–perdavimo aktas Nr. 75 surašytas nepagrįstai, be teisinio pagrindo. Perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo (CK 4.48 straipsnio 1 dalis). Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teise ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Atsakovė jokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu pagrindu teisėtai neįgijo nuosavybės teisių į Lazdijų r., ( - ) esančią arklidę, nes 1999 m. lapkričio 16 d. protokolo išraše ir 2000 m. spalio 16 d. perdavimo–priėmimo akte nurodyto nuosavybės teisių perleidimo nebuvo, jos nuosavybės teisės įregistruotos be teisėto pagrindo, todėl toks sandoris yra niekinis, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.63 straipsnio 1 dalis, 4.47, 4.48 straipsniai).

17Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad atsakovė, kaip teisėta sutuoktinio turto paveldėtoja, pagrįstai įgijo nuosavybės teises į arklides paveldėjimo būdu, nes iš viešajame registre esančio įrašo teismas nustatė, kad atsakovė nuosavybės teises į šį nekilnojamąjį turtą įgijo ne paveldėjimo būdu, o remiantis 1999 m. lapkričio 16 d. protokole Nr. 2 nurodytu sprendimu, kurio pagrindu šis turtas atsakovei perduotas 2000 m. spalio 16 d.

18Teismas nesutiko su atsakovės motyvais, kad ieškovai neturi teisės reikšti tokio ieškinio nebūdami žemės sklypo savininkai. Teismo vertinimu, ieškovai yra suinteresuoti šiuo sandoriu, nes jie pretenduoja atkurti nuosavybės teises į šį sklypą, o reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva) (CK 1.78 straipsnio 5 dalis).

19Teismas nesutiko su argumentu, kad ieškovai praleido ieškinio senatį tokiam reikalavimui reikšti, kadangi atsakovė savo teises viešajame registre įregistravo tik 2012 m. rugpjūčio 2 d. Teismo vertinimu, ieškovai nežinojo apie tai, kad pastatas priklauso atsakovei, apie tai sužinojo, kai atlikus kadastrinius matavimus buvo nuspręsta formuoti atskirus sklypus dėl atsakovės pastato. Tai patvirtino atsakovė, nurodžiusi, kad ieškovas ženklinant žemės sklypo ribas teigė, jog šis pastatas bešeimininkis.

20Teismas nesutiko su atsakovės atstovo argumentu, kad nesvarbu, kokiu pagrindu įregistruotos atsakovės nuosavybės teisės, svarbu tai, kad jos sutuoktinis šį turtą įgijo aukciono būdu ir atsakovė teisėtai valdo šį turtą, nes teismo vertinimu, sandorio pripažinimas negaliojančiu netrukdo atsakovei įteisinti nuosavybės teises kitu pagrindu.

21Niekinio sandorio faktą teismas konstatavo savo iniciatyva (CK 1.78 straipsnio 5 dalis). Kadangi šio sandorio metu šalys realiai viena kitai nieko neperdavė, šį turtą savo žinioje atsakovė turėjo nuo 1992 m. rugpjūčio 12 d., o Pajų apskaitos knygelėje esantis įrašas – 1 500, teismo vertinimu, neleidžia daryti išvados, kad tai nurašytas 1 500 Lt vertės pajus už arklides, teismas restitucijos netaikė (CK 1.80 straipsnis).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

22Apeliaciniu skundu Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimą skundžia atsakovė O. S., apeliantė prašė skundžiamą sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą, netenkinti ieškinio, priteisti atsakovei turėtas bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliantė nurodė, kad su vyru už jų abiejų santaupas nutarė pirkti arklidės pastatą, ką ir padarė, visi arklidės pirkimo dokumentai pirmuoju šio proceso periodu buvo įforminti J. B. S. vardu. Pirminį 880 rublių dydžio įnašą arklidės pirkimui aukcione vyras sumokėjo 1992-06-10 į Lazdijų rajono Kučiūnų agrarinės reformos tarnybos sąskaitą. Į tos pačios tarnybos sąskaitą ir tuo pačiu tikslu antrąjį – paskutinįjį 16 720 rublių dydžio, įnašą vyras sumokėjo 1992-06-19, už arklidę iš viso sumokėjo 17 600 rublių. Kučiūnų žemės ūkio bendrovės komisija priėmimo–perdavimo1992 m. rugpjūčio 12 d. aktu konstatavo, kad J. B. S. arklidę nupirko ir šį nekilnojamąjį turtą komisija perdavė jo nuosavybėn. Nuo to laiko šiuo statiniu apeliantė ir jos sutuoktinis pradėjo naudotis, o po vyro mirties arklide naudojosi apeliantė viena nuosavo ūkio reikmėms.

24Arklidės pastatą, esantį Lazdijų r. sav., ( - ) iš Lazdijų rajono Kučiūnų žemės ūkio bendrovės apeliantė su savo sutuoktiniu J. B. S. įgijo nepažeidę pirkimo–pardavimo metu galiojusių teisės normų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos žemės ūkio įmonių turto privatizavimo 1991 m. liepos 30 d. įstatyme Nr. 1-1624 bei jo 1992 m. sausio 23 d. (V. ž. 1992-02-20 Nr.5-80) ir tų pačių metų balandžio 23 d. (V. ž. 1992-05-20 Nr. 14-385) pakeitimuose ir, kad šis statinys apeliantės vardu Nekilnojamojo turto registre iš esmės įregistruotas teisėtai.

25J. B. S. 1992 m. vasarą įgytas statinys yra ne gyvenamosios, o ūkinės paskirties; šis statinys nebuvo ir nėra gyvenamojo namo priklausinys, todėl šio pobūdžio statinio įgijimo laikotarpiu teisinės registracijos įstatymai nenumatė.

26Teisėja šiame sprendime pažeidė civilinių įstatymų taikymo taisyklę, t. y. vėlesnį įstatymą taikė iki jo įsigaliojimo egzistavusiems teisiniams santykiams, dėl ko arklidės įgijimo sandorį nepagrįstai pripažino niekiniu.

27Apeliantė yra velionio – sutuoktinio J. B. S. palikimo įpėdinė pagal įstatymą. Jo palikimą priėmė. Todėl visiškai pagrįstai arklidė priklauso atsakovei asmeninės nuosavybės teise ir šis statinys įregistruotas atsakovės vardu pagrįstai.

28Teisėja netinkamai aiškino ir taikė materialinės civilinės teisės normas, nevisapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, netinkamai jas įvertino, dėl ko nebuvo atskleista bylos esmė, taip pažeidė LR CPK 185 straipsnyje reglamentuotų teisės normų esmę ir prasmę, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisingą sprendimą.

29Atsiliepime į atsakovės O. S. apeliacinį skundą ieškovas J. T. ir ieškovų atstovas advokatas A. B. prašė atmesti apeliacinį skundą, nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, kadangi bylos aplinkybės yra susijusios su nuosavybės įgijimu, kurias gali paaiškinti tik atsakovė, o ji pirmojoje instancijoje maišėsi ir nurodinėjo įvairias nuosavybės teisių į arklides įgijimo aplinkybes. Todėl manytina, kad tik žodinis bylos nagrinėjimas galėtų padėti teisingai išspręsti šią bylą.

30Priteisti iš atsakovės ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas – 400 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

31Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas J. T. ir ieškovų atstovas advokatas A. B. nurodė, kad teismas skundžiamu sprendimu visiškai pagrįstai panaikino atsakovės nuosavybės teises į arklides.

32Atsakovė apeliaciniame skunde to, kad jos nuosavybės teisių įregistravimo (įgijimo) pagrindas yra niekinis, neginčija, todėl laikytina, jog ši teismo sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta.

33Atsakovė negali būti laikoma teisėta savininke, nes nebuvo įrodyta, kad arklides įgijus aukcione jos tapo atsakovės ir J. B. S. bendru turtu.

34Byloje nėra įrodymų, jog po sutuoktinio mirties (2002-08-11) atsakovė paveldėjo arklides, nes nepateiktas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas.

35Atsakovės nuosavybės teisės pagrindas 1999-11-16 protokolas Nr. 2 ir 2000-10-16 priėmimo–pardavimo aktas Nr. 75 yra sudaryti tuo metu, kai dar buvo gyvas jos sutuoktinis J. B. S., todėl neaišku, kodėl atsakovei reikėjo vėl įsigyti nuosavybės teises antrą kartą į tą patį statinį.

36VĮ Registrų centro 1999-11-16 protokolo Nr. 2 išrašo duomenimis, jame likvidacinės komisijos pirmininke nurodyta R. M., tačiau pagal patį archyvuose esantį 1999-11-16 protokolą Nr. 2 matyti, jog tikruoju likvidacinės komisijos pirmininku buvo išrinktas P. K. (1999-11-16 protokolo Nr. 2 11-12 psl.), o R. M. tik komisijos nare ir vyr. buhaltere. Tad manytina, jog atsakovės nuosavybės dokumentus, jai pačiai prašant, galėjo surašyti būtent R. M..

37Atmestinas ir atsakovės aiškinimas, kad pagal CK (1964 m.) redakciją, J. B. S. neprivalėjo įregistruoti nuosavybės teisių per tris mėnesius. Šiuo atveju pažymėtina, kad CK (1964 m.) redakcija, galiojusi iki 1994 m. birželio 11 d. pakeitimo, išvis nenumatė teisinės galimybės įgyti ir turėti privačion nuosavybėn kitokio nekilnojamojo turto nei gyvenamasis namas (butas), t. y. CK normos tiesiogiai nereglamentavo kitokio turto įgijimo. Todėl akivaizdu, jog pagal įstatymo analogiją, nesant konkrečios teisės normos, turėjo būti taikoma būtent CK 255 str. 1964 m. liepos 7 d. redakcija. Todėl ir ši faktiškai nieko nelemianti teismo sprendimo dalis yra teisėta ir pagrįsta, o apeliacinis skundas atmestinas.

38Galiojant 1994 m. birželio 11 d. CK 255 straipsnio naujai redakcijai, arklidės viešame registre per tris mėnesius nuo įgijimo dienos atsakovės nebuvo įregistruotos, todėl 2000-10-16 priėmimo–pardavimo aktas Nr. 75 tapo negaliojančiu.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Apeliacinis skundas netenkintinas.

41Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

42Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

43CPK 321 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus išimtis, nurodytas CPK 322 straipsnyje: jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis teismui neprivalomas (CPK 322 straipsnis). Taigi bylos šalies ar šalių prašymas nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismo neįpareigoja. Atsiliepime į apeliacinį skundą kaip pagrindas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nurodyta tai, kad bylos aplinkybės yra susijusios su nuosavybės įgijimu, kurias gali paaiškinti tik atsakovė, o ji pirmosios instancijos teisme maišėsi ir nurodinėjo įvairias nuosavybės teisių į arklides įgijimo aplinkybes. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bylai reikšmingos aplinkybės išdėstytos byloje esančiuose procesiniuose dokumentuose, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsikirtimus, šalių, jų atstovų paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokole (1 t., b. l. 118), taigi apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti žodinio bylos nagrinėjimo būtinu. Todėl prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo netenkintinas.

44Teisėjų kolegija atmeta atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, jog nagrinėjamojoje byloje nuosavybės teisės į turtą (arklidę) neįregistravimas per tris mėnesius turto registravimo įstaigoje pirkimo–pardavimo sutartį (turto perdavimo aktą) daro negaliojančią. Pagal 1964 m. CK (1983 m. lapkričio 30 d. redakcijos) 255 straipsnio pirmąją dalį, privalomas sutarties įregistravimas buvo nustatytas tik gyvenamojo namo ar jo dalies pirkimo–pardavimo sutarčiai. Šios redakcijos 255 straipsnio antroji dalis numatė, kad tokių sutarties formai keliamų reikalavimų nesilaikymas pirkimo–pardavimo sutartį daro negaliojančią. Tai reiškia, kad kitų nekilnojamojo turto objektų pirkimo–pardavimo sandorio formai buvo keliami bendri CK numatyti reikalavimai. Toks teisinis reguliavimas galiojo iki 1994 m. birželio 10 d. Iš to išplaukia, kad rašytinės pirkimo–pardavimo sutarties, kuria įgyti nekilnojamojo turto objektai, išskyrus gyvenamuosius namus ar jų dalis, neįregistravimas turto registro įstaigoje nesudarė pagrindo tokią sutartį pripažinti negaliojančia, nes CK 255 straipsnio antrojoje dalyje (1983 m. lapkričio 30 d. redakcija) numatytos pasekmės galiojo tik gyvenamiesiems namams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/1999). 1964 m. CK nebuvo reglamentuota žemės ūkio bendrovių turto perdavimo tvarka, o minėtas reikalavimas įregistruoti sutartį buvo nustatytas tik pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2006).

45Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovė O. S. ir jos sutuoktinis buvo Karolio Požėlos kolūkio nariai. Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės agrarinės reformos tarnybos objektų privatizavimui 1992 m. I ketvirčiui sąraše, kaip privatizuojamas objektas, parduodant aukcionuose už pinigus, nurodytos Nr. 1 arklidės ( - ). (b. l. 9, 1 t.).

46Pirmosios instancijos teismo sprendime nustatyta, kad atsakovės sutuoktinis J. B. S. aukcione už 17 600 rublių 1992 m. rugpjūčio 12 d. įsigijo Lazdijų r., ( - ) esančias arklides. Pagrindinių priemonių pardavimo–priėmimo aukcione 1992 m. rugpjūčio 12 d. aktu medžio arklidė perduota pirkėjui – J. B. S. (b. l. 68, 1 t.). Vertinant atsakovės argumentus dėl ginčo arklidės pirkimo aukcione ir vėlesnio Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinio pajininkų susirinkime 1999 m. lapkričio 16 d. priimto nutarimo dėl bendrovės turto perdavimo pajininkams pažymėtina, kad Pagrindinių priemonių pardavimo–pirkimo aukciono akte įtraukto Nr. 033 objekto pavadinimas – medžio Arklidė, pastato metai 1970 m. (1 t., b. l. 68). O nuosavybės teise įregistruoto atsakovės vardu pastato arklidės un. Nr. ( - ), statybos metai yra 1965 (1 t., b. l. 69–70). Pagrindinių priemonių pardavimo–priėmimo aukciono1992 m. rugpjūčio 12 d. akte, kvite Nr. 377107 nėra duomenų, leidžiančių identifikuoti atsakovės sutuoktinio vardu įsigytą pastatą (1 t., b. l. 67–68), kaip tą patį objektą, įregistruotą ieškovės vardu remiantis 1999-11-16 protokolu Nr. 2 ir priėmimo–perdavimo 2000-10-16 aktu Nr. 75 (1 t., 52–53). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi byloje rašytiniais įrodymais, kurie paminėti NTRCDB išraše, kaip dokumentai, kurių pagrindu arklidės pastatas įregistruotas atsakovės vardu (b. l. 69–70, 1 t.). Teismas, nustatęs, kad byloje esančiame Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinio pajininkų susirinkimo 1999 m. lapkričio 16 d. protokolo Nr. 2 išraše (1 t., b. l. 53, 11–26) yra nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, nesutampantys su tos pačios dienos protokolu, nes šiame 1999 m. lapkričio 16 d susirinkime nebuvo priimtas sprendimas perleisti ginčo turtą atsakovei už pajus, taigi tokio sprendimo nesant, pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino, kad 2000 m. spalio 16 d. priėmimo–perdavimo aktas Nr. 75 (1 t., b. l. 52) surašytas tarp Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB ir atsakovės dėl arklidės perdavimo atsakovei, yra nepagrįstas, tad niekinis.

47Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinio reikalavimus patenkino, pripažino negaliojančiais (niekiniais) ginčo dokumentus, kurių pagrindu atsakovės vardu įregistruotas pastatas arklidės, un. Nr. ( - ), nes apeliantė nepateikė į bylą jokių objektyvių argumentų ir įrodymų skundžiamo teismo sprendimo išvadoms paneigti.

48Apeliantė teigia, kad vien tas faktas, jog atsakovė yra velionio J. B. S. įpėdinė pagal įstatymą, jos manymu, sudaro pagrindą pripažinti, jog ginčo arklidė priklauso jai asmeninės nuosavybės teise, tad NTRCDB registracija, atlikta atsakovės vardu, taip pat yra teisinga. Tačiau su šiais motyvais sutikti negalima, nes kaip nurodyta anksčiau, pateikti NTRCDB duomenys patvirtina, jog arklidės įregistravimo pagrindas asmeninės nuosavybės teise atsakovės vardu buvo ne paveldėjimas pagal įstatymą, o dokumentai (1999-11-16 protokolas Nr. 2 ir priėmimo–perdavimo 2000-10-16 aktas Nr. 75), kurie buvo surašyti esant gyvam atsakovės sutuoktiniui J.B. S., taigi visai kitu įstatyminiu pagrindu. Paaiškėjus, kad dokumentai, kurių pagrindu įregistruotas arklidės pastatas, yra niekiniai, tampa teisiškai nereikšmingas faktas, jog atsakovė buvo J. B. S. sutuoktinė ir tariamai paveldėjo arklidę. Kaip nustatyta byloje, Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinis pajininkų susirinkimas 1999 m. lapkričio 16 d. nepriėmė sprendimo perduoti ginčo arklidę atsakovei, todėl atsakovė negalėjo arklidės perimti priėmimo–perdavimo 2000-10-16 aktu Nr. 75, taigi arklidė negali būti laikoma atsakovės ir jos buvusio sutuoktinio santuokiniu turtu.

49Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad byloje neįrodyta, jog atsakovė paveldėjo pagal įstatymą ginčo arklidę, un. Nr. ( - ) (CPK 12, 178, 185 str.). Taigi šis apeliacinio skundo argumentas taip pat yra nepagrįstas.

50Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad apeliantės argumentai, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė šalių ginčą, yra nepagrįsti ir neįrodyti, tai sudaro pagrindą atsakovės apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimo nekeisti (CPK 326 str. 1 d. 1 p., 328 str.).

51Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui J. T. (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Pateiktame 2014-07-18 prašyme ieškovų atstovas advokatas A. B. prašo priteisti ieškovo bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Kartu su prašymu pateiktas pinigų priėmimo 2014-06-23 kvitas LAT Nr. 776962, kuris patvirtina, kad ieškovas J. T. sumokėjo už teisinių paslaugų suteikimą 400 Lt (2 t., b. l. 19). Teisėjų kolegija sprendžia, kad išlaidų advokato pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą atlyginimas atitinka ginčo pobūdį, bylos sudėtingumą ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio 8. 11 punktą. Todėl ieškovui J. T. iš atsakovės priteistinas 400 Lt advokato išlaidų atlyginimas.

52Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333 straipsniais, kolegija

Nutarė

53Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimo nekeisti.

54Priteisti iš atsakovės O. S. (a. k. ( - ) Lazdijų rajonas, ( - ).) 400 (keturis šimtus) Lt (115,84 Eur) ieškovui J. T. (a. k. ( - ) gyv. Kaune, ( - )).

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą ir civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai M. I. ir J. T. prašo pripažinti negaliojančiu 2000 m. spalio 16 d.... 5. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškovų M.... 6. Teismas pripažino niekiniu ir negaliojančiu nuo priėmimo momento Lazdijų... 7. Pripažino negaliojančiu Perdavimo–priėmimo 2000 m. spalio 16 d. aktą Nr.... 8. Teismas nustatė, kad Alytaus apskrities viršininko 1999 m. gruodžio 30 d.... 9. Teismas nustatė, kad Lazdijų rajono Kučiūnų apylinkės agrarinės reformos... 10. Arklidės yra nekilnojamasis turtas, taigi remiantis 1964 m. CK 255 straipsnio... 11. Teismas nustatė, kad O. S. ir jos sutuoktinis buvo Karolio Požėlos kolūkio... 12. Atsakovės sutuoktinis mirė 2002 m. rugpjūčio 11 d., atsakovė yra priėmusi... 13. Atsakovė nuosavybės teises į arklidę įsiregistravo viešajame registre... 14. Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinio pajininkų susirinkimo 1999 m.... 15. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad... 16. Teismo vertinimu, Lazdijų rajono Kučiūnų ŽŪB visuotinio pajininkų... 17. Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad atsakovė, kaip teisėta sutuoktinio... 18. Teismas nesutiko su atsakovės motyvais, kad ieškovai neturi teisės reikšti... 19. Teismas nesutiko su argumentu, kad ieškovai praleido ieškinio senatį tokiam... 20. Teismas nesutiko su atsakovės atstovo argumentu, kad nesvarbu, kokiu pagrindu... 21. Niekinio sandorio faktą teismas konstatavo savo iniciatyva (CK... 22. Apeliaciniu skundu Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d.... 23. Apeliantė nurodė, kad su vyru už jų abiejų santaupas nutarė pirkti... 24. Arklidės pastatą, esantį Lazdijų r. sav., ( - ) iš Lazdijų rajono... 25. J. B. S. 1992 m. vasarą įgytas statinys yra ne gyvenamosios, o ūkinės... 26. Teisėja šiame sprendime pažeidė civilinių įstatymų taikymo taisyklę, t.... 27. Apeliantė yra velionio – sutuoktinio J. B. S. palikimo įpėdinė pagal... 28. Teisėja netinkamai aiškino ir taikė materialinės civilinės teisės normas,... 29. Atsiliepime į atsakovės O. S. apeliacinį skundą ieškovas J. T. ir... 30. Priteisti iš atsakovės ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas – 400 Lt... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas J. T. ir ieškovų atstovas... 32. Atsakovė apeliaciniame skunde to, kad jos nuosavybės teisių įregistravimo... 33. Atsakovė negali būti laikoma teisėta savininke, nes nebuvo įrodyta, kad... 34. Byloje nėra įrodymų, jog po sutuoktinio mirties (2002-08-11) atsakovė... 35. Atsakovės nuosavybės teisės pagrindas 1999-11-16 protokolas Nr. 2 ir... 36. VĮ Registrų centro 1999-11-16 protokolo Nr. 2 išrašo duomenimis, jame... 37. Atmestinas ir atsakovės aiškinimas, kad pagal CK (1964 m.)... 38. Galiojant 1994 m. birželio 11 d. CK 255 straipsnio naujai... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 41. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje... 42. Šioje byloje absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.... 43. CPK 321 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas... 44. Teisėjų kolegija atmeta atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, jog... 45. Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad atsakovė O. S. ir jos sutuoktinis buvo... 46. Pirmosios instancijos teismo sprendime nustatyta, kad atsakovės sutuoktinis J.... 47. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 48. Apeliantė teigia, kad vien tas faktas, jog atsakovė yra velionio J. B. S.... 49. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 50. Esant tokioms aplinkybėms sprendžiama, kad apeliantės argumentai, jog... 51. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 52. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333... 53. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 5 d. sprendimo nekeisti.... 54. Priteisti iš atsakovės O. S. (a. k. ( - ) Lazdijų rajonas, ( - ).) 400...