Byla 2-3750-810/2011
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovei D. Č. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo priteisti iš atsakovės D. Č. 5688,17 Lt skolą, 16 procentų sutartines metines palūkanas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 171,00 Lt žyminį mokestį ir 138,59 Lt procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo paskelbimo būdu išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai (viešo paskelbimo spaudoje būdu), tačiau atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių ir ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2008 m. balandžio 7 d. ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. VK08/04/08SL (b.l. 5), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui 10000,00 Lt sumos kreditą. Panaudojęs kreditą, atsakovas jo negrąžino. Atsakovui po raginimų ir toliau nevykdant įsipareigojimų, buvo išsisiųstas 2011-03-28 pranešimas apie sutarties nutraukimą, kuriuo ieškovas Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka atsakovą informavo apie tai, kad, atsakovui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, sutartis bus nutraukta (b.l. 16), tačiau atsakovas į šį pranešimą taip pat nereagavo ir skolos nesumokėjo iki šiol. Iš pateiktos skolos paskaičiavimo pažymos (b.l. 17) matyti, kad atsakovas ieškovui pagal Sutartį yra skolingas 5688,17, kuriuos sudaro: 5467,82 Lt panaudotas ir negrąžintas kreditas, 171,98 nesumokėtos palūkanos ir 48,37 Lt nesumokėtos įsipareigojimų nevykdymo palūkanos.

6Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.881 str., kreditavimo sutartimi bankas įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 str. 5 d.). Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai - atsakovui suteikė kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė - kredito negrąžino, palūkanų nemokėjo, nors buvo įspėtas, - todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 5688,17 Lt skola su palūkanomis. Taip pat atsakovas privalo mokėti 16 procentų dydžio metines sutartines palūkanas už 5639,80 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-05-10 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 str., 6.37 str., Sutarties 3.2. p.).

7Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 171,00 Lt žyminis mokestis ir 138,59 Lt procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo paskelbimo būdu išlaidos, bei 4,55 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovės D. Č., a.k. ( - ), ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, į.k. 112025592, 5688,17 Lt (penkių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių litų, 17 centų) skolą, 16 procentų dydžio metines palūkanas nuo panaudoto ir negrąžinto kredito bei nuo nesumokėtų palūkanų sumos, t.y. nuo 5639,80 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-05-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 171,00 Lt (vieno šimto septyniasdešimt vieno lito) žyminį mokestį ir 138,59 Lt (vieno šimto trisdešimt aštuonių litų, 59 centų) procesinių dokumentų įteikimo atsakovui viešo įteikimo būdu išlaidas.

11Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovės D. Č., a.k. ( - ), 4,55 Lt (keturių litų, 55 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

13Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai