Byla e2-9657-424/2018
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Ramunė Valiulytė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. L. ir A. L. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu,

Nustatė

2Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose 2018-07-25 yra priimtas nagrinėjimui ieškovės A. L. ieškinys atsakovui A. L. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

32018-09-28 teisme gautas ieškovės ir atsakovo prašymas dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu kartu su šalių pasirašyta sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

4Šalims nusprendus pereiti iš ginčo teisenos dėl jų santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės į jų santuokos nutraukimą bendru sutikimu, pareiškėjų prašymas dėl santuokos nutraukimo nagrinėjamas ypatingąja teisena (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.51 straipsnis).

5Pareiškėjai prašo nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Trakų rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. ( - ), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinti jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, po santuokos nutraukimo pareiškėjai palikti santuokinę pavardę – L, pareiškėjui – L.

6Pareiškėjai nurodė, kad santuokos metu jiems gimė dukra D. L., gim. 2009-10-14. Gyvenant santuokoje išaiškėjo interesų, pomėgių ir ypač charakterių skirtumai. Faktiškai sutuoktinių gyvenimo pareiškėjai nebegyvena daugiau nei 1,5 metų (nuo 2017 m. sausio mėn.), todėl yra tvirtai apsisprendę nutraukti santuoką ir prašo neskirti termino susitaikymui.

7Prašymas tenkintinas.

8Įvertinęs pareiškėjų pateiktus duomenis, teismas pripažįsta, kad bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka nepakenks šeimos santykių stabilumui ir vaiko bei sutuoktinių interesams, todėl byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 540 straipsnio 1 dalis.

9Pareiškėjų A. L. (ikisantuokinė pavardė – Patrus) ir A. L. santuoka sudaryta ( - ) Trakų rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. ( - ). Pareiškėjai turi vieną nepilnametį vaiką: dukrą D. L., gim. ( - ). Pareiškėjai nekilnojamojo turto neturi. Pareiškėjas A. L. savo vardu transporto priemonių nėra įregistravęs; pareiškėja A. L. savo vardu yra įregistravusi vieną transporto priemonę: ( - ), valst. Nr. ( - ) Pareiškėja A. L. turi skolinių įsipareigojimų kreditoriui AB Luminor Bank, kuriam apie santuokos nutraukimo bylą yra pranešta.

10Įvertinęs pareiškėjų nurodytas santuokos iširimo aplinkybes, teismas sprendžia, jog byloje surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširusi ir negalima tikėtis, kad pareiškėjai vėl pradės gyventi kartu, todėl preziumuojama, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširo (CK 3.53 straipsnio 1, 2 dalys) ir terminas susitaikyti nenustatytinas (CK 3.54 straipsnio 4 dalis).

11Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką teismui pateikė 2018-09-24 sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje aptarė savo nepilnamečio vaiko ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir dalyvavimo jį auklėjant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas. Pareiškėjos A. L. kreditorius Luminor bank AB su sutarties sąlygomis sutiko. Įvertinęs pareiškėjų pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teismas daro išvadą, kad ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia sutuoktinių bei jų nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų, todėl sutartis tvirtinama (CK 3.53 straipsnio 3 dalis).

12Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos, kurioms esant įstatymas leidžia santuoką nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51 straipsnio 1 dalis), todėl prašymas tenkintinas ir pareiškėjų santuoka nutrauktina (CK 3.53 straipsnio 1, 2 dalys).

13Pareiškėjų prašymu, nutraukus santuoką A. L. paliekama santuokinė pavardė – L, A. L. – L.

14Pareiškėja A. L. kreipdamasi į teismą sumokėjo 131 Eur žyminį mokestį. Teisėjos 2018-09-17 rezoliucija bylos procesas iš ginčo teisenos pakeistas į ypatingąją teiseną, kurioje sutuoktiniai yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 12 punktas), todėl pareiškėjai žyminis mokestis grąžintinas (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.49 straipsnio 2 dalimi, 3.51-3.54 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 538-541 straipsniais,

Nutarė

16prašymą patenkinti.

17Nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu santuoką, sudarytą ( - ) Trakų rajono Civilinės metrikacijos skyriuje, santuokos akto įrašo Nr. ( - ), tarp A. L. (ikisantuokinė pavardė - Patrus), a. k. ( - ) gim. ( - ) ir A. L., a. k. ( - ) gim. ( - ).

18Patvirtinti A. L. ir A. L. 2018-09-05 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

191.

20NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ GYVENAMOJI VIETA IR IŠLAIKYMAS

211.1

22Šalių nepilnametės dukters D. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma kartu su motina A. L..

231.2

24Šalys nustato tokią A. L. bendravimo su nepilnamete dukra D. L. tvarką:

251.2.1

26A. L. pasiima dukrą Dariją iš jos gyvenamosios vietos kas antrą savaitgalį (antras ir ketvirtas mėnesio išeigines dienas) šeštadienį 12 val. ir grąžina ją į jos gyvenamąją vietą iki sekmadienio 17 val., prieš tai informuodamas A. L. telefonu ar SMS žinute.

271.2.2

28A. L. su dukra Darija praleidžia iki 14 dienų dukters vasaros atostogų laiko, pasiimdamas dukrą iš jos gyvenamosios vietos ir grąžindamas į jos gyvenamąją vietą iš anksto šalių suderintu laiku.

291.2.3

30Dukrai būnant su A. L., šis įsipareigoja visapusiškai atsakingai prižiūrėti dukrą, rūpintis jos saugumu.

311.3

32Kiekviena iš Šalių įsipareigoja dalyvauti vaiko gyvenime, jo auklėjime, bendrauti su juo, rūpintis jo sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, prisidėti prie sąlygų vaikui mokytis sudarymo. Šalys susitaria, kad veiks išimtinai vaiko interesais, viena kitai jokiais būdais netrukdys bendrauti su vaiku, dalyvauti jo gyvenime ir auklėjime. Abi Šalys vaiko auklėjime ir ugdyme dalyvauja vienodomis teisėmis. Nei vienas iš tėvų negali kitam drausti matytis su vaiku ar kitaip riboti vieno iš tėvų ir vaiko bendravimo.

331.4

34Šalių nepilnametės dukters D. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui nuo teismo sprendimo, patvirtinančio šią sutartį, priėmimo dienos, iki kol jai sukaks 18 (aštuoniolika) metų, A. L. moka po 200,00 Eur (du šimtus eurų, 00 ct) dydžio išmokas per mėnesį, pinigus sumokant iki 25 (dvidešimt penktosios) einamojo mėnesio dienos A. L..

351.5

36Šalių nepilnametės dukters D. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymo įsiskolinimą, sudarantį 1800,00 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus eurų), A. L. sumoka per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo teismo sprendimo, patvirtinančio šią sutartį, priėmimo dienos, pinigus lygiomis dalimis mėnesinėmis įmokomis po 75 Eur/mėn. sumokant iki 25 (dvidešimt penktosios) einamojo mėnesio dienos A. L..

371.6

38Vaiko išlaikymui skirtus pinigus A. L. tvarko uzufrukto teise (naudoja išimtinai vaiko interesams).

392.

40TURTO PADALIJIMAS, KITOS TURTINĖS TEISĖS

412.1

42Šalių vardu santuokoje įgyto bendrosios jungtinės nuosavybės teise nekilnojamojo turto nėra.

432.2

44A. L. nuosavybės teisės į transporto priemones neįregistruotos.

452.3

46A. L. nuosavybės teisės įregistruotos į šią transporto priemonę: keleivinį automobilį ( - ), valstybinis numeris ( - ) identifikavimo numeris ( - ). Po santuokos nutraukimo šiame punkte nurodyta transporto priemonė asmeninės nuosavybės teisėmis atitenka A. L.

472.4

48Visus namų apyvokos reikmenis bei daiktus Šalys pasidalino geruoju prieš pasirašydamos šią sutartį.

492.5

50Santuokos metu sukauptos piniginės santaupos atitenka tam, pas kurį jos yra ir Šalys viena kitai dėl to jokių pretenzijų neturi ir ateityje nepareikš.

512.6

52Šalys viena iš kitos nereikalauja ir viena kitai nemoka jokios kompensacijos dėl aukščiau nurodytos turto pasidalijimo tvarkos.

533.

54BENDRIEJI KREDITORIAI IR ASMENINĖS SKOLOS

553.1

56A. L. turi skolinių įsipareigojimų kreditoriui AB Luminor Bank, įm.k. 112029270, adresas Konstitucijos pr. 21 A, Vilnius, pagal 2018-06-26 Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir pagal 2018-06-26 kredito limito mokėjimo kortelės sąskaitoje sutartį Nr. ( - ). Po santuokos nutraukimo visi šie skoliniai įsipareigojimai ir toliau lieka asmeninėmis A. L. prievolėmis kreditoriui.

573.2

58Šalys patvirtina, kad be ankščiau nurodytų, neturi jokių kitų asmeninių ar bendrų skolinių įsipareigojimų kreditoriams.

594.

60KITOS SĄLYGOS

614.1

62Šalys po santuokos nutraukimo viena kitai išlaikymo neteiks ir išlaikys save pačios, nes abu yra darbingi bei neturi sveikatos surikimų, galinčių lemti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus.

634.2

64Šalys susitaria, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-9657-424/2018 patirtų bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos atlyginti nereikalauja.

654.3

66Po santuokos nutraukimo A. L. paliekama pavardė - L, A. L. paliekama pavardė - L.

67Grąžinti A. L., a. k. ( - ) 131 Eur dydžio žyminį mokestį, valstybei sumokėtą 2018-07-24 per Lietuvos paštą.

68Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniau regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Ramunė... 2. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmuose 2018-07-25 yra priimtas... 3. 2018-09-28 teisme gautas ieškovės ir atsakovo prašymas dėl santuokos... 4. Šalims nusprendus pereiti iš ginčo teisenos dėl jų santuokos nutraukimo... 5. Pareiškėjai prašo nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) Trakų rajono... 6. Pareiškėjai nurodė, kad santuokos metu jiems gimė dukra D. L., gim.... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Įvertinęs pareiškėjų pateiktus duomenis, teismas pripažįsta, kad bylos... 9. Pareiškėjų A. L. (ikisantuokinė pavardė – Patrus) ir A. L. santuoka... 10. Įvertinęs pareiškėjų nurodytas santuokos iširimo aplinkybes, teismas... 11. Pareiškėjai kartu su prašymu nutraukti santuoką teismui pateikė 2018-09-24... 12. Įvertinęs bylos medžiagą, teismas sprendžia, kad yra visos sąlygos,... 13. Pareiškėjų prašymu, nutraukus santuoką A. L. paliekama santuokinė... 14. Pareiškėja A. L. kreipdamasi į teismą sumokėjo 131 Eur žyminį mokestį.... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.49 straipsnio... 16. prašymą patenkinti.... 17. Nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu santuoką, sudarytą ( - )... 18. Patvirtinti A. L. ir A. L. 2018-09-05 sudarytą sutartį dėl santuokos... 19. 1.... 20. NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ GYVENAMOJI VIETA IR IŠLAIKYMAS... 21. 1.1... 22. Šalių nepilnametės dukters D. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamoji vieta... 23. 1.2... 24. Šalys nustato tokią A. L. bendravimo su nepilnamete dukra D. L. tvarką:... 25. 1.2.1... 26. A. L. pasiima dukrą Dariją iš jos gyvenamosios vietos kas antrą savaitgalį... 27. 1.2.2... 28. A. L. su dukra Darija praleidžia iki 14 dienų dukters vasaros atostogų... 29. 1.2.3... 30. Dukrai būnant su A. L., šis įsipareigoja visapusiškai atsakingai... 31. 1.3... 32. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja dalyvauti vaiko gyvenime, jo auklėjime,... 33. 1.4... 34. Šalių nepilnametės dukters D. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui nuo... 35. 1.5... 36. Šalių nepilnametės dukters D. L., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymo... 37. 1.6... 38. Vaiko išlaikymui skirtus pinigus A. L. tvarko uzufrukto teise (naudoja... 39. 2.... 40. TURTO PADALIJIMAS, KITOS TURTINĖS TEISĖS... 41. 2.1... 42. Šalių vardu santuokoje įgyto bendrosios jungtinės nuosavybės teise... 43. 2.2... 44. A. L. nuosavybės teisės į transporto priemones neįregistruotos.... 45. 2.3... 46. A. L. nuosavybės teisės įregistruotos į šią transporto priemonę:... 47. 2.4... 48. Visus namų apyvokos reikmenis bei daiktus Šalys pasidalino geruoju prieš... 49. 2.5... 50. Santuokos metu sukauptos piniginės santaupos atitenka tam, pas kurį jos yra... 51. 2.6... 52. Šalys viena iš kitos nereikalauja ir viena kitai nemoka jokios kompensacijos... 53. 3.... 54. BENDRIEJI KREDITORIAI IR ASMENINĖS SKOLOS... 55. 3.1... 56. A. L. turi skolinių įsipareigojimų kreditoriui AB Luminor Bank, įm.k.... 57. 3.2... 58. Šalys patvirtina, kad be ankščiau nurodytų, neturi jokių kitų asmeninių... 59. 4.... 60. KITOS SĄLYGOS... 61. 4.1... 62. Šalys po santuokos nutraukimo viena kitai išlaikymo neteiks ir išlaikys save... 63. 4.2... 64. Šalys susitaria, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-9657-424/2018... 65. 4.3... 66. Po santuokos nutraukimo A. L. paliekama pavardė - L, A. L. paliekama pavardė... 67. Grąžinti A. L., a. k. ( - ) 131 Eur dydžio žyminį mokestį, valstybei... 68. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...