Byla 2S-782-567/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. Š., Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-28407-811/2014 pagal pareiškėjo M. L. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis D. Š., Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas M. L. pateikė skundą, prašydamas panaikinti antstolio D. Š. 2014-05-05 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2014-05-12 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0178/14/1856. Nurodė, kad antstolis D. Š. 2014-05-05 priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2014-05-12 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei pateikė su patvarkymais susijusią medžiagą: Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Kelių policijos poskyrio 2014-02-17 raštą Nr. 10-57-S-4806 „Dėl skirtos administracinės nuobaudos“, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimą Nr. 57N-7495472-14, kuriuo pareiškėjui skirta administracinė nuobauda – 110 Lt bauda, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-01-23 administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 57N-7495472-14, administracinį nurodymą, kuriuo buvo siūloma susimokėti 50 Lt baudą iki 2014-02-06. Minėtame nurodyme buvo numatyta, kad, nesumokėjus siūlomos baudos, byla bus nagrinėjama 2014-02-13. Pareiškėjas teigia, jog administracinį nurodymą jis įvykdė, t. y. 2014-01-28 sumokėjo jam paskirtą 50 Lt baudą, todėl tikėjo, kad, laiku susimokėjus baudą, jokio tolimesnio bylos nagrinėjimo nebus, jo išieškotojas neinformavo apie pasikeitusias aplinkybes ir paskirtą bylos nagrinėjimo datą ir laiką. Pažymėjo, kad, jeigu būtų žinojęs, jog jam naujai bus paskirta administracinė nuobauda, būtų skundęs minėtą nutarimą arba geranoriškai pervedęs likusią sumos dalį, tačiau nebūtų sudaręs sąlygų, kad nutarimas būtų vykdytinas priverstine tvarka, tokiu būdu didinant išlaidas (LR CPK 510 str., 512 str.).

5Antstolis D. Š. 2014-06-12 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino. Antstolis patvarkyme nurodė, kad išieškotojas Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas pateikė priverstiniam vykdymui nutarimą Nr. 57N-7495472-14 dėl 60 Lt išieškojimo iš skolininko M. L. išieškotojui Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatui. Nutarimu skirta 110 Lt bauda, tačiau išieškotojas nurodė, jog priverstiniam vykdymui pateikiamas išieškojimas dėl 60 Lt išieškojimo. Antstolis pareiškėjo minimų dokumentų - Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Kelių policijos poskyrio 2014-02-17 rašto Nr. 10-57-S-4806 „Dėl skirtos administracinės nuobaudos“, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimo Nr. 57N-7495472-14, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-01-23 administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 57N-7495472-14, administracinio nurodymo vykdomojoje byloje nėra, todėl jis jų pareiškėjui pateikti negalėjo. Antstoliui nesuteikta kompetencija vertinti vykdomųjų dokumentų išdavimo teisėtumo, taip pat jis neturi teisės atsisakyti juos vykdyti, kol jie nėra panaikinti įstatymų nustatyta tvarka (LR CPK 613 str.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-10 nutartimi nutarė pareiškėjo M. L. skundo dėl antstolio D. Š. veiksmų netenkinti. Teismas nustatė, kad antstolis D. Š. vykdo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14, kuriuo M. L. paskirta administracinė nuobauda – 110 Lt bauda (v. b. l. 2). Iš antstoliui pateikto minėto nutarimo aišku, jog jame padaryta išieškotojo atstovo žyma, kad 2014-01-28 sumokėta 50 Lt, todėl išieškoti liko 60 Lt. Pridėtas 2014-01-28 mokėjimo nurodymas dėl 50 Lt sumos sumokėjimo (v. b. l. 1). Antstolis 2014-05-05 patvarkymu reg. Nr. S1-135162, patikrinęs, kad nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-04-30 pateiktą 2014-02-13 13 val. 50 min. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14 priėmė vykdyti (v. b. l. 4). 2014-05-12 antstolis priėmė vykdymo išlaidų apskaičiavimą reg. Nr. S1-136133 bei 2014-05-12 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo reg. Nr. S1-136131 (v. b. l. 5-6). Teismas nurodė, jog ginčas kilo dėl to, ar antstolis D. Š. pagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą – Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14 vykdyti, skolininkui M. L. teigiant, kad jis jam paskirtą 50 Lt dydžio baudą sumokėjo 2014-01-28, t. y. dar iki administraciniame nurodyme numatyto termino pabaigos (2014-02-06). CPK 586 str. 1 d. numatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 587 straipsnyje numatytos vykdomųjų dokumentų rūšys. Prie vykdomųjų dokumentų priskirtini institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais (CPK 587 str. 6 p.). Šioje byloje vykdomuoju dokumentu yra Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14. Antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti ir atlikdamas vykdymo veiksmus, turi užtikrinti vykdymo teisėtumą. CPK 651 str. 1 d. numato, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, antstolis privalo patikrinti CPK 651 str. 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Šis sąrašas nėra baigtinis ir pagal CPK 651 str. 2 d. 8 p. antstolis taip pat privalo patikrinti, ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti, antstolis patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis (CPK 651 str. 1 d.). Prašymas panaikinti antstolio D. Š. 2014-05-05 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti iš esmės grindžiamas tuo, jog skolininkas M. L. administraciniame nurodyme numatytą 50 Lt baudą sumokėjo 2014-01-28, t. y. iki jame numatyto termino (2014-02-06) pabaigos, todėl, pareiškėjo teigimu, išieškotojas nepagrįstai skolininko atžvilgiu nagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą ir 2014-02-13 priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14, kuriuo paskyrė 110 Lt baudą, o antstolis nepagrįstai priėmė tokį nutarimą vykdyti. LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. numatyta, kad sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Vykdomosios bylos duomenimis antstoliui išieškotojas pateikė vykdyti Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14, kartu minėtame nutarime padarydamas žymą, kad 2014-01-28 sumokėta 50 Lt, išieškojimui liko – 60 Lt, taip pat pridėtas ir 2014-01-28 mokėjimo nurodymas dėl 50 Lt sumos sumokėjimo (v. v. l. 1-2). Tai, kad įstatymas numato antstoliui pareigą patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti, reiškia, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Antstolis, gavęs vykdomąjį dokumentą, turi patikrinti ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio, CPK 651 str. 2 d. reikalavimus, t. y. antstoliui nustatyta pareiga išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su galimybe priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, tačiau antstolis neturi teisės spręsti vykdomojo dokumento teisėtumo klausimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). Teismas sutiko su antstolio pozicija, jog antstoliui nesuteikta kompetencija vertinti vykdomųjų dokumentų išdavimo teisėtumo, kad antstolis neturi teisės atsisakyti juos vykdyti, kol jie nėra panaikinti įstatymų nustatyta tvarka. Teismo vertinimu, 2014-02-13 nutarimo turinys atitinka tokio pobūdžio vykdomajam dokumentui keliamus turinio ir formos reikalavimus: jame nurodyta informacija apie pažeidimą ir jį atlikusį asmenį, nutarimas pasirašytas jį parengusio pareigūno, taip pat jame yra žyma apie pareiškėjo nedalyvavimą bylos nagrinėjime, informavimą, nutarimo nuorašo išsiuntimą. Antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti tik dėl 60 Lt sumos išieškojimo iš skolininko M. L. (v. b. l. 4). Antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, turi pareigą tik patikrinti, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, antstolis pats negali žinoti aplinkybių, kurios yra žinomos išieškotojui, pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą, t. y. jis neturi galimybės nustatyti būtent administraciniu nurodymu pasiūlytos sumokėti baudos dydžio, kada minėta bauda turėjo būti sumokėta, ar ją skolininkas sumokėjo laiku, negali kvestionuoti išieškotojo priimto nutarimo teisėtumo, t. y. ar jis priimtas pagrįstai, per administraciniame nurodyme numatytą terminą skolininkui nesumokėjus numatytos 50 Lt baudos. LR CPK 650 str. 2 d. numatyta, kad, pateikdami išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymas civilinio proceso tvarka nustatytas įstatymuose, kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą. Antstolis vadovavosi įstatyme įtvirtintais reikalavimais, patikrino CPK 651 str. 2 d. numatytas aplinkybes, todėl neatsako už išieškotojo pateiktų duomenų teisingumą, nutarimas nėra nuginčytas teismine tvarka, yra galiojantis, dėl to nėra pagrindo juo nesivadovauti ir vertinti, kaip neatitinkantį tikrovės, todėl nėra pagrindo panaikinti ir antstolio D. Š. 2014-05-05 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Pareiškėjas prašo panaikinti 2014-05-12 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0178/14/1856. Šis pareiškėjo prašymas yra visiškai nemotyvuotas, nėra aišku, kokiu pagrindu, dėl kokių vykdymo išlaidų (dalies ar visų) apskaičiavimo pareiškėjas nesutinka. Teismas konstatavo, jog pagal vykdomojoje byloje esančio 2014-05-12 vykdymo išlaidų apskaičiavimą reg. Nr. S1-136133 bei 2014-05-12 patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo reg. Nr. S1-136131 (v. b. l. 5-6) aišku, kam ir kokio dydžio vykdymo išlaidos buvo paskaičiuotos, koks bendras jų dydis, todėl vykdymo išlaidų dydžiai, apskaičiuoti vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcija (1, 3 lentelės), yra pagrįsti vykdomojoje byloje esančiu vykdymo išlaidų apskaičiavimu (CPK 510 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas M. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-10 nutartį. Nurodė, kad teismui nebuvo apribota teisė spręsti vykdomojo dokumento teisėtumo klausimo, todėl jis privalėjo įsitikinti ir vykdytino dokumento teisėtumo klausimu. Tuo tarpu teismas apsiribojo kai kurių įrodymų įvertinimu ir betarpiškai nevertino įvykdyto administracinio nurodymo - sumokant savalaikiai baudą, aplinkybių bei nesiekė įvertinti, ar iki nutarties priėmimo nėra apskųstas policijos nutarimas, kuris buvo pateiktas vykdyti. Teismui buvo pateikti mokėjimo nurodymai, jog yra įvykdytas policijos administracinis nurodymas, t.y. sumokėta bauda (LR CPK 443 str. 8 d., 512 str.).

10Antstolis D. Š. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Vykdymo procesas prasideda nuo vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti. Vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti tvarką reglamentuoja Civilinio proceso kodekso XLV skyriaus normos. Prieš pradėdamas atlikti vykdomuosius veiksmus, antstolis turi išspręsti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti klausimą. Gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (LR CPK 651 str. 1 d.). Pagal CPK 650 str. 2 d. nuostatas, pateikdami išieškojimui vykdomąjį dokumentą, išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymas civilinio proceso tvarka nustatytas įstatymuose, kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą. LR CPK 651 str. 2 d. nurodytos aplinkybės, kurias antstolis privalo patikrinti, spręsdamas ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus.

14Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas nutartyje netinkamai vertino įrodymus dėl vykdomojo rašto priėmimo, o antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, pažeidė LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. reikalavimus.

15Nagrinėjamu atveju antstolis D. Š. 2014-05-05 patvarkymu Nr. 0178/14/01856 priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, t.y. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2014-02-13 nutarimą Nr. 57N-7495472-14, kuriuo M. L. už greičio viršijimą paskirta 110 Lt bauda (v.b.l. 2-4). Kartu su minėtu nutarimu pateiktas M. L. atliktas mokėjimo nurodymas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos 50 Lt sumai, mokėjimo paskirtyje nurodant administracinė bauda pagal VMI ATP protokolus, įmokos kodas 6020 (v.b.l. 1). 2014-05-12 antstolis D. Š. priėmė vykdymo išlaidų apskaičiavimą reg. Nr. S1-136133 (v.b.l. 5).

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog, vadovaudamasis CPK 651 str. 1 d., antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, apsiriboja tik akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti patikrinimu. Minėto straipsnio 2 d. detalizuoja, kas konkrečiai patenka į privalomų patikrinti akivaizdžių kliūčių sąvoką: antstolis privalo patikrinti, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 str. reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino ir kt. Visos tikrintinos aplinkybės yra siejamos su formalių kliūčių vykdymo procesui pradėti įvertinimu. Nustatęs, jog tokių kliūčių nėra, antstolis, kaip imperatyviai nurodyta 651 straipsnio 3 dalyje, priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti.

17Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog vykdomasis dokumentas yra institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais (LR CPK 587 str. 6 p.). Vykdomosios bylos Nr. 0178/14/01856 duomenimis 2014-02-13 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 57N-7495472-14 pateikė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatas. Antstolis D. Š. priėmimo metu pagrįstai ir teisėtai patvirtino, jog nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, 2014-05-05 priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti reg. Nr. S1-135162 (v.b.l. 4).

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą turi pareigą tik patikrinti, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, antstolis neturi teisės revizuoti priimto nutarimo teisėtumo, t. y. ar jis priimtas pagrįstai, ar per administraciniame nurodyme numatytą terminą skolininkas sumokėjo 50 Lt baudą.

19Apeliantas ginčija 2014-05-12 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0178/14/1856, tačiau nenurodė, kokiu pagrindu jis turi būti panaikintas (LR CPK 611 str. 1 d.).

20Apeliantas teigia, jog teismas privalėjo įsitikinti ir vykdytino dokumento teisėtumo klausimu, bei nesiekė įvertinti, ar iki nutarties priėmimo nėra apskųstas policijos nutarimas, kuris buvo pateiktas vykdyti.

21Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentą, kad pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti vykdomojo dokumento teisėtumo klausimą, nes, sprendžiant skundus dėl antstolio veiksmų, nėra revizuojami vykdomieji dokumentai, kurių pagrindu buvo pradėtas priverstinis išieškojimas. Situacija, kai pareiškėjas, skųsdamas antstolio veiksmus, 2014-06-05 pateikdamas 2014-05-28 skundą (b.l. 3) nurodė, kad ketina skųsti teismui nutarimą dėl 110 Lt baudos paskyrimo, ir operatyviai nepateikė pirmosios instancijos teismui prašymo stabdyti ar atidėti bylos nagrinėjimą dėl pareiškėjo pateiktą skundo dėl nutarimo skirti 110 Lt baudą panaikinimo, patvirtina, kad pareiškėjas nevykdė procesinės pareigos rūpestingai ir laiku, atsižvelgdamas į proceso eigą, pateikti argumentus ir įrodymus, kuriais grindžiami reikalavimai (LR CPK 7 str.). Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis pirmosios instancijos teismas 2014-06-20 paskelbė teismo pranešimą dėl to, kad 2014 m. liepos 10 d. 14 val. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-28407-811/2014, todėl pareiškėjas, Vilniaus rajono apylinkės teismui 2014-06-20 pateikęs skundą dėl nutarimo skirti 110 Lt baudą panaikinimo, turėjo pakankamai laiko iki 2014-07-10 pateikti pirmosios instancijos teismui prašymą bylos nagrinėjimą dėl antstolio veiksmų stabdyti arba atidėti. Pareiškėjas, laiku nepateikęs prašymo dėl bylos sustabdymo ar nagrinėjimo atidėjimo, pats sukūrė teisinę situaciją, kad byla buvo išnagrinėta, nelaukiant teisinio rezultato Vilniaus rajono apylinkės teismo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. II-50-298/2014. Tai, kad apeliacinės instancijos teismui pareiškėjas pateikė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-07-22 nutarimą Nr. II-50-298/2014 panaikinti nutarimą skirti 110 Lt baudą ir administracinę bylą nutraukti, savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti iš esmės pagrįstą ir teisėtą jos priėmimo metu pirmosios instancijos nutartį, nes įstatymas draudžia dėl formalių pagrindų naikinti iš esmės pagrįstą ir teisėtą teismo nutartį (LR CPK 328 str., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tiek antstolio veiksmai ir patvarkymai, tiek pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis jų priėmimo metu buvo teisėti ir pagrįsti, nes Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-07-22 nutarimas Nr. II-50-298/2014 panaikinti nutarimą skirti 110 Lt baudą ir administracinę bylą nutraukti buvo priimtas vėliau ir jis sudaro teisinį pagrindą antstoliui spręsti klausimą dėl vykdomosios bylos nutraukimo pagal LR CPK 629 str.1 d. 5 p. ir 630 str. reikalavimus. Aplinkybė, kad antstolio veiksmai ir patvarkymai jų priėmimo momentu buvo pripažinti teisėtais ir pagrįstais, neužkerta kelio nutraukti vykdomąją bylą, kai paaiškėja, kad po vykdomosios bylos iškėlimo ir patvarkymų priėmimo vykdomasis dokumentas buvo panaikintas.

22Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo ir nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą naikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes apeliacinės instancijos teismas vertina skundžiamą nutartį dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo jos priėmimo momentu.

23Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant skundą dėl antstolio veiksmų. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-10 nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 7 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str., 338 str., 510 str., 512 str., 513 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

25Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėjas M. L. pateikė skundą, prašydamas panaikinti antstolio D. Š.... 5. Antstolis D. Š. 2014-06-12 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino. Antstolis... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-10 nutartimi nutarė pareiškėjo M.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas M. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 10. Antstolis D. Š. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Vykdymo procesas prasideda nuo vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti.... 14. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad... 15. Nagrinėjamu atveju antstolis D. Š. 2014-05-05 patvarkymu Nr. 0178/14/01856... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog, vadovaudamasis CPK 651 str. 1... 17. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog vykdomasis dokumentas yra institucijų... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 19. Apeliantas ginčija 2014-05-12 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo... 20. Apeliantas teigia, jog teismas privalėjo įsitikinti ir vykdytino dokumento... 21. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina apelianto argumentą, kad... 22. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo ir nėra... 23. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 25. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartį...