Byla 1-160-744/2011
Dėl kairio skruostikaulio lūžio buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata

1

2Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

3sekretoriaujant Jolantai Plungienei,

4dalyvaujant prokurorei Vitalijai Lukšienei,

5nukentėjusiesiems E. G. ir T. A.,

6nedalyvaujant civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei V. G.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

8S. M., gimęs ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), pagrindinio išsilavinimo, dirbantis individualioje J. K. įmonėje pagalbiniu darbininku, nevedęs, neteistas, 2009-09-07 Pakruojo rajono apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, patvirtintu 2009-09-08 Pakruojo rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., jam susitaikius su nukentėjusiuoju asmeniu (BK 38 str.),

9kardomoji priemonė nepaskirta,

10kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį,

11A. M., gimęs ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ), specialaus vidurinio išsilavinimo, dirbantis individualioje J. K. įmonėje pagalbiniu darbininku, vedęs, teistas:

121) 2007-11-16 Pakruojo rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. 3 MGL (390 litų) dydžio bauda, ją įpareigojant sumokėti iki 2008-01-30 (išieškota 2009-02-23);

132) 2010-10-04 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d. laisvės apribojimu 5 mėnesiams, įpareigojant per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, 2011-03-28 išbrauktas iš įskaitos Pakruojo rajono pataisos inspekcijoje, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

14paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,

15kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

16Kaltinamasis S. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2011 m. balandžio 24 d., laikotarpiu nuo 23 val. iki 24 val., Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, J. kaime, gatvėje, tai yra viešoje vietoje, tris kartus metaliniu strypu sudavė nukentėjusiajam E. G. į galvą ir pečių sritį bei jį pastūmė, tuo padarydamas nukentėjusiajam E. G. muštinę žaizdą kairėje pakaušio pusėje, odos nubrozdinimus abiejuose pečiuose, tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą, tokiu tyčiniu įžūliu elgesiu demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką.

17Kaltinamasis A. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (po eismo įvykio paimtame kraujyje rasta 2,09 promilės etilo alkoholio), 2011 m. balandžio 25 d. apie 19:40 val. Pakruojo rajono savivaldybėje, M. kaime, vairuodamas automobilį „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) nors teisės vairuoti transporto priemones neturėjo, nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių ir jų turto saugumui, pasirinkdamas važiavimo greitį neatsižvelgė į važiavimo sąlygas bei eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties, atsiradus kliūčiai – priekyje ta pačia kryptimi atbuline eiga važiuojančiam automobiliui „F. F.“, valstybinis numeris ( - ), vairuojamam nukentėjusiojo E. G., laiku nestabdė automobilio, neapvažiavo nukentėjusiojo vairuojamo automobilio ir į jį atsitrenkė, tuo nevykdydamas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 236 redakcija), 9, 14, 133 ir 134 punktų reikalavimų, ko pasekmėje įvykusio eismo įvykio metu automobilio „F. F.“, valstybinis numeris ( - ), vairuotojui nukentėjusiajam E. G. buvo sukeltas fizinis skausmas bei dėl automobilio sugadinimo padaryta nedidelė 1040 litų turtinė žala, o to paties automobilio keleiviui nukentėjusiajam T. A. dėl kairio skruostikaulio lūžio buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

18Be to, kaltinamasis S. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, 2011 m. balandžio 25 d. apie 19:40 val., iš karto po to, kai A. M. vairuojamas automobilis „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) atsitrenkė į nukentėjusiojo E. G. vairuojamą automobilį „F. F.“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini), Pakruojo rajono savivaldybėje, M. kaime, gatvėje, tai yra viešoje vietoje, tyčia, vandališkais veiksmais – metaliniu strypu išdauždamas E. G. priklausančio automobilio „F. F.“, valstybinis numeris ( - ), galinį ir kairės pusės vairuotojo durelių stiklus, tuo nukentėjusiajam E. G. padarant 100 litų turtinę žalą, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

19Kaltinamasis A. M. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad šių metų balandžio mėnesį per Velykas, dienos tiksliai neatsimena, tačiau tai galėjo būti 25 d., kaip nurodyta kaltinamajame akte, vakare, galėjo būti apie 19:40 val., kaip nurodyta kaltinamajame akte, su broliu S. M. atvažiavo į M. kaimą. Važiavo automobiliu „A. R.“. Automobilį vairavo jis, o S. sėdėjo priekinėje keleivio sėdynėje. Mikoliškio kaime, prie parduotuvės, pamatė automobilį „F. F.“, kurį vairavo E. G. Su E. G. tuo metu buvo apsipykę. Jis sugalvojo pajuokauti ir pradėjo važiuoti link automobilio „F. F.“, kuris važiavo atbulomis. Jis važiavo apie 60 km/h greičiu nuo Diržių kaimo pusės link N. kaimo pusės. Automobilis „F. F.“ važiavo ta pačia kryptimi tik atbulomis. Kai automobilis „F. F.“ buvo jau visai arti, jis bandė pasukti vairą į kairę ir išvengti susidūrimo, tačiau to padaryti nepavyko ir jo automobilis priekiniu dešiniu kampu trenkėsi į automobilio „F. F.“ priekinį dešinį kampą. Nuo smūgio automobilis „F. F.“ apsisuko ir įvažiavo į griovį, o jo vairuojamas automobilis liko stovėti gatvėje. Jis tikrai nenorėjo atsitrenkti į automobilį „F. F.“ ir paskutiniu momentu bandė išvengti susidūrimo. Po eismo įvykio S. išlipo iš automobilio ir pradėjo daužyti automobilio „F. F.“ langų stiklus. Kuo jis daužė tuos langus nematė. Jis nieko tam automobiliui nebedarė. Įvykio metu buvo neblaivus. Gailisi nusikaltęs. Nukentėjusiųjų atsiprašė. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį pripažįsta.

20Kaltinamasis S. M. teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad viskas įvyko šių metų balandžio mėnesį, per Velykas. Tikslios dienos nepamena, tačiau pirmiau buvo tas įvykis, kai jis metaliniu strypu sumušė E. G. Su E. G. tuo metu buvo apsipykęs. Vakare, apie 23 val. – 24 val., su broliu A. važiuodami jo vairuojamu automobiliu per J. kaimą, pamatė E. G. Jis išlipo iš automobilio ir nedidele, apie 30 cm. ilgio, metaline „montiruote“ (strypu) sudavė E. G. Taikė kažkur į pečių sritį, tačiau galėjo pataikyti ir į galvą. Galėjo suduoti ne vieną kartą, o tris kartus, kaip sakė nukentėjusysis, tačiau tie smūgiai nebuvo stiprūs. Po to jie su broliu išvažiavo. To įvykio daugiau niekas nematė. Suprato, kad tokiais veiksmais ne tik sumušė nukentėjusįjį, tačiau sutrikdė ir viešąją tvarką. Buvo išgėręs, blaivus taip nebūtų pasielgęs. Sekančios dienos vakare važinėjosi su broliu jo vairuojamu automobiliu „A. R.“. M. kaime pamatė E. G. automobilį „F. F.“, kuris važiavo atbulomis. Tada brolis A. M., nieko nesakęs, pradėjo važiuoti link to automobilio. Jam susidarė įspūdis, kad tokiu būdu brolis norėjo pajuokauti. Jis tikrai nenorėjo tyčia atsitrenkti į E. G. automobilį, kadangi prieš susiduriant bandė išvengti susidūrimo, pasukdamas vairą į kairę pusę. Automobiliai susidūrė dešiniais kampais. Jie važiavo dešine eismo juosta kaip ir nukentėjusiojo automobilis, į priešingą eismo juostą išvažiavęs nebuvo. Po eismo įvykio jis pasiėmė iš automobilio metalinę „montiruotę“ (strypą), kuriuo išdaužė E. G. automobilio „F. F.“ galinį ir kairės pusės vairuotojo durelių stiklus. Įvykio metu buvo išgėręs. Gailisi nusikaltęs. Nukentėjusiojo E. G. atsiprašė.

21Nukentėjusysis E. G. parodė, kad prieš šių metų Velykas apsipyko su S. M. Kelinta buvo Velykų diena nepamena, apie 24 val., jis ėjo namo. Prie jo privažiavo automobilis, kurio markės pasakyti negali, iš kurio išlipo S. M. ir apie 30 cm. ilgio metaliniu strypu jam sudavė tris kartus – vienas smūgis kliuvo į galvą, o kiti du į abu pečius. Po to S. sėdo į mašiną ir nuvažiavo. Nuo smūgio į galvą buvo guzas, o petyse buvo nubrozdinimų. Jam skaudėjo. Sekančios dienos vakare su T. A. atvažiavo į M. kaimą. Važiavo jo vairuojamu automobiliu „F. F.“. Pamatęs, kad iš priekio atvažiuoja M. automobilis, nenorėdamas konflikto su jais, pradėjo važiuoti atgal. Važiuodamas atgal jis žiūrėjo į galinio vaizdo veidrodėlį. Prisivijęs jo automobilį M. automobilis trenkėsi dešiniu kampu į jo vairuojamo automobilio priekinį dešinį kampą ir po smūgio jo automobilis nuvažiavo nuo kelio į griovį. Eismo įvykio metu jam buvo sutrenkta galva, kurią skaudėjo. T. skundėsi, kad jam skauda, todėl jis skambino į policiją ir medikams. Kas daužė jo automobilio langus nematė. Dėl automobilio sugadinimo jam buvo padaryta 1040 litų turtinė žala, dėl kurios atlyginimo kreipėsi į draudimo kompaniją. Kaltinamiesiems pretenzijų neturi, jie jo atsiprašė.

22Nukentėjusysis T. A. parodė taip pat, kaip nukentėjusysis E. G., papildydamas, kad automobilių susidūrimo metu jis galva trenkėsi į automobilio priekinę „panelę“. Įvykis buvo antrąją Velykų dieną, nes tos dienos vakare jis turėjo važiuoti į mokslus. Kas po eismo įvykio daužė Eriko automobilio langus nematė, apie tai jis išgirdo tik iš paties Eriko. Kaltinamieji jo atsiprašė, žalą atlygino.

23Liudytojas A. J. J. parodė, kad tą dieną rūkė savo kieme. Matė, kaip tamsios spalvos mašina važiavo atgal, o ją trenkėsi greitai važiavusi raudonos spalvos mašina.

24Iš 2011-04-25 E. G. protokolo – pareiškimo matyti, kad tą dieną apie 1:11 val. į Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK kreipėsi E. G., pranešdamas, kad apie 24 val. Javydonių kaime prie jo privažiavo automobilis, iš kurio išlipo A. M. ir S. M.. S. M. rankoje turėtų metaliniu strypu sudavė jam į galvą, po ko jie susistumdė (b.l. 8).

25Iš 2011-04-25 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus įvykio vietą – neasfaltuotą kelią, esantį Pakruojo rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, J. kaime, buvo rastas apie 30 cm. ilgio metalinis laužtuvas, kuris buvo paimtas (b.l. 11).

26Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad E. G. ne mažiau trijų trauminių poveikių kietais bukais daiktais pasekmėje buvo padaryti sužalojimai - muštinė žaizda kairėje pakaušio pusėje, odos nubrozdinimai abiejuose pečiuose, tai yra nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l. 14).

27Iš 2011-04-25 Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti automobilių išsidėstymas po eismo įvykio bei kiti eismo įvykio pėdsakai (b.l. 30-33).

28Iš 2011-04-25 protokolo apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės patikrinimą matyti automobiliui „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) eismo įvykio metu padaryti sugadinimai (b.l. 34-36).

29Iš automobilio „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) registracijos liudijimo matyti, kad šis automobilis registruotas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vardu (b.l. 37).

30Iš transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto ir 2011-04-25 nutarimo matyti, kad automobilis „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) saugomas Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK (b.l. 38-39).

31Iš 2011-04-25 protokolo apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės būklės patikrinimą matyti automobiliui „F. F.“, valstybinis numeris ( - ), eismo įvykio metu padaryti sugadinimai (b.l. 40-43).

32Iš 2011-04-25 asmens blaivumo testo matyti, kad A. M. tą dieną 20:09 val. nustatytas 1,91 promilių girtumas (b.l. 49);

33Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad A. M. kraujyje, paimtame 2011-04-25 22:35 val. (b.l. 50), rasta 2,09 promilės etilo alkoholio (b.l. 51).

34Iš 2011-04-25 asmens blaivumo testo ir specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad E. G. automobilį vairavo blaivus (b.l. 52, 54).

35Iš specialisto išvados Nr. G 509/11(04) matyti, kad T. A. dėl kairio skruostikaulio lūžio buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata (b.l. 62).

36Iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos pažymos bei prie jos pridėtų dokumentų matyti, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už nukentėjusiajam T. A. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sumokėta 3087,84 Lt (b.l. 98, 101).

37Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamojo S. M. kaltė, įvykdžius du viešosios tvarkos pažeidimus 2011 m. balandžio 24 d. ir 2011 m. balandžio 25 d., bei kaltinamojo A. M. kaltė, įvykdžius kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimą, yra įrodyta.

38Kaltinamasis S. M. P. rajono savivaldybėje, G. seniūnijoje, J. kaime, gatvėje, tai yra viešoje vietoje, dėl menkavertės priežasties – tarpusavio nesutarimų, įžūliais tyčiniais veiksmais, kurie pasireiškė fizinio smurto panaudojimu nukentėjusiojo E. G. atžvilgiu, demonstravo nepagarbą nukentėjusiajam bei kitiems aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį kaip viešosios tvarkos pažeidimas. Viešoji tvarka buvo pažeista įžūliais veiksmais, nes įžūlūs veiksmai teismų praktikoje suprantami kaip neleistinas, akivaizdžiai agresyvus ir moralės požiūriu nepriimtinas, aplinkinius šokiruojantis elgesys, trikdantis visuomenės rimtį ir pažeidžiantis viešąją tvarką. Įžūlūs veiksmai gali pasireikšti ir dažniausia pasireiškia fizinio smurto panaudojimu, kaip buvo ir šiuo atveju. Be to, kaltinamasis S. M. P. rajono savivaldybėje, Mikoliškio kaime, gatvėje, tai yra viešoje vietoje, matant nukentėjusiajam bei kitiems asmenims, dėl menkavertės priežasties – tarpusavio nesutarimų, tyčiniais vandališkais veiksmais, kurie pasireiškė betiksliu eismo įvykio metu jau apgadinto nukentėjusio automobilio stiklų daužymu, demonstravo nepagarbą nukentėjusiajam bei kitiems aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.

39Tikslintinas nusikalstamos veikos, kurios metu buvo sumuštas nukentėjusysis E. G., įvykdymo laikas, nurodant, kad ji buvo įvykdyta 2011 m. balandžio 24 d., laikotarpiu nuo 23 val. iki 24 val., o ne 2011 m. balandžio 25 d. apie 24 val., kaip nurodyta kaltinamajame akte, kadangi būtent toks laikas nustatytas iš kaltinamojo S. M., nukentėjusiojo E. G. parodymų teisiamojo posėdžio metu, E. G. protokolo – pareiškimo, surašyto 2011 m. balandžio 25 d. 1:11 val. (b.l. 8), įvykio vietos apžiūros protokolo (b.l. 11) ir kitų byloje surinktų duomenų. Taip pat tikslintinas nukentėjusiajam E. G. suduotų smūgių skaičius, nurodant, kad jam metaliniu strypu buvo suduota tris kartus, kadangi tai įrodyta nukentėjusiojo E. G. ir kaltinamojo S. M. parodymais teisiamojo posėdžio metu, kuriuos patvirtina ir specialisto išvada (b.l. 14). Toks kaltinime nurodytų faktinių aplinkybių pakeitimas galimas, kadangi kaltinime buvo nurodyta, kad S. M. sudavė geležiniu strypu nukentėjusiajam E. G. „ne mažiau vieno karto“, todėl toks aplinkybių pakeitimas netraktuotinas kaip esminis (BPK 256 str. 1 d.).

40A. M. buvo kaltinamas tuo, kad viena tęstine veika (BK 63 str. 10 d.) įvykdė du nusikaltimus – pažeidė kelių eismo saugumo taisykles (BK 281 str. 2 d.) ir tyčiniais vandališkais veiksmais pažeidė viešąją tvarką (BK 284 str. 1 d.). Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007). Ar veika laikytina tęstine ar pakartotine, taip pat priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis Nr. 2K-84/2011). Akivaizdu, kad vienu tęstiniu nusikaltimu negali būti kvalifikuotos veikos, turinčios skirtingas kaltės formas, kaip buvo padaryta kvalifikuojant A. M. veiką. Neabejotinai įrodyta, kad A. M., vairuodamas kelių transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles - Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. 236 redakcija), 9, 14, 133 ir 134 punktų reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis – susidūrė kaltinamojo A. M. vairuojamas automobilis „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) ir nukentėjusiojo E. G. vairuojamas automobilis „F. F.“, valstybinis numeris ( - ) (Kelių eismo taisyklių 3 punktas), dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus – nukentėjusiojo T. A. – sveikata, be to, nukentėjusiajam E. G. buvo sukeltas fizinis skausmas ir padaryta nedidelė turtinė žala dėl automobilio sugadinimo. Ši kaltinamojo A. M. veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalyje, sudėtį. Duomenų, kad A. M. tyčia savo vairuojamu automobiliu trenkėsi į nukentėjusiojo E. G. vairuojamą automobilį byloje nėra. Jeigu taip būtų buvę, A. M. veiksmai turėtų būti kvalifikuojami pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p., o ne pagal BK 281 str. 2 d. Byloje taip pat nėra duomenų, kad A. M. būtų atlikęs kokius nors veiksmus po to, kai sukėlė eismo įvykį. Nustatyta, kad po eismo įvykio nukentėjusiojo E. G. automobilio „F. F.“, valstybinis numeris ( - ), langus daužė tik kaltinamasis S. M., o duomenų apie, kad prie šios nusikalstamos veikos prisidėjo ir kaltinamasis A. M., byloje nėra. Kadangi neįrodyta, kad kaltinamasis A. M. dalyvavo viešosios tvarkos sutrikdyme, pasireiškusiame tyčiniu nukentėjusiojo E. G. automobilio „F. F.“, valstybinis numeris ( - ), sugadinimu, jis dėl šio nusikaltimo išteisintinas (BPK 303 str. 5 d. 2 p.). Dėl aukščiau paminėtų priežasčių A. M. veika kvalifikuotina tik pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalį.

41Kaltinamojo S. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad abi nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jų padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Kaltinamojo A. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, kadangi apsvaigimas nuo alkoholio yra jo veiką kvalifikuojanti aplinkybė.

42Skiriant bausmę kaltinamiesiems S. M. ir A. M., atsižvelgtina į bendruosius bausmių skyrimo pagrindus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 54 ir 61 straipsniuose.

43Kaltinamasis S. M. teisiamas pirmą kartą (b.l. 107), 2009-09-07 Pakruojo rajono apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu, patvirtintu 2009-09-08 Pakruojo rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., jam susitaikius su nukentėjusiuoju asmeniu (BK 38 str.) (b.l. 108-109), padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centre į priklausomybės įskaitą neįrašytas (b.l. 115), dirba, darbovietėje charakterizuojamas gerai (b.l. 116), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, todėl, nors yra jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, baustas administracine tvarka (b.l. 110-113), teismas turi pagrindo manyti, kad bausmės tikslai kaltinamojo S. M. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę – laisvės apribojimą (BK 41 str., 48 str.). Parenkant apribojimus atsižvelgtina į tai, kad S. M. šiuo metu dirba. Už atskiras nusikalstamas veikas S. M. paskirtos bausmės subendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu (BK 63 str. 1 d., 4 d.).

44Kaltinamasis A. M. teisiamas trečią kartą (b.l. 118-19), neišnykus teistumui (BK 97 str.) padarė vieną neatsargų nusikaltimą (BK 16 str. 3 d.), administracine tvarka metų laikotarpyje nebaustas (b.l. 125), vedęs, Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centre į priklausomybės įskaitą neįrašytas (b.l. 128), dirba, darbovietėje charakterizuojamas gerai (b.l. 129), yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra (BK 61 str.), todėl A. M. baustinas laisvės atėmimo bausme (BK 50 str.), kurios vykdymas atidėtinas (BK 75 str.). Nors Lietuvos Respublikos BK 281 str. 2 d. sankcijoje, be laisvės atėmimo bausmės, numatytos ir kitos bausmių rūšys – bauda ir areštas, tačiau, teismo nuomone, bausmės tikslai (BK 41 str.) kaltinamojo A. M. atžvilgiu bus pasiekti paskiriant būtent laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymą atidedant, kadangi kaltinamasis dirba, privalės atlyginti gan didelį valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį, todėl, paskyrus arešto bausmę, A. M. gali prarasti darbą, o tuo pačiu ir pajamas, o tai, kaip ir paskyrus kaltinamajam baudą, neigiamai atsilieptų civilinio ieškovo valstybinės ligonių kasos interesams. Atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, A. M. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – nemokami darbai (BK 70 str. 1 d., 75 str. 2 d.).

45Civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, buveinė Kalvarijų g. 147, Vilnius, atstovaujamos Šiaulių teritorinės ligonių kasos, juridinio asmens kodas 188784026, buveinė Vilniaus g. 273, Šiauliai, civilinis ieškinys dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, iš kurio 3087,84 Lt buvo sumokėta už nukentėjusiajam T. A., kuris buvo sužalotas nusikalstamais kaltinamojo A. M. veiksmais, suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo, yra pagrįstas ir įrodytas pažymomis (b.l. 98, 101), jį pripažino ir pats kaltinamasis A. M., o tai yra jo teisė (CPK 140 str. 2 d.), todėl jis tenkintinas visiškai.

46Prie bylos esantis daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai nagrinėti, - metalinis laužtuvas, paimtas 2011 m. balandžio 25 d. įvykio vietos apžiūros metu (b.l. 11), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas, nes yra menkavertis ir negali būti sunaudotas (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

47Automobilis „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) registruotas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vardu (b.l. 37), saugomas Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato teritorijoje (b.l. 39), nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintinas valdytojui A. M., kadangi jis yra senas, sudaužytas, todėl menkavertis (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

48Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. M. kardomoji priemonė neskirtina, nes nėra tam pagrindo, o kaltinamajam A. M. paliktina galioti kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (BPK 119 str.).

49Į atliktos bausmės laiką A. M. įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2011 m. balandžio 25 d. iki 2011 m. balandžio 27 d. (b.l. 72-73).

50Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas

Nutarė

51S. M. pripažinti kaltu, padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje, ir jį nubausti:

52- pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį už viešosios tvarkos pažeidimą, įvykdytą 2011 m. balandžio 24 d. Pakruojo rajono savivaldybėje, Guostagalio seniūnijoje, Javydonių kaime, laisvės apribojimu 7 (septyniems) mėnesiams, įpareigojant per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 (trisdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

53- pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį už viešosios tvarkos pažeidimą, įvykdytą 2011 m. balandžio 25 d. Pakruojo rajono savivaldybėje, Mikoliškio kaime, laisvės apribojimu 5 (penkiems) mėnesiams, įpareigojant per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 (trisdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklėmis, bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežčiausios – 7 (septynių) mėnesių laisvės apribojimo - bausmės, iš dalies pridėti švelnesnę - 5 (penkių) mėnesių laisvės apribojimo - bausmę, ir paskirti subendrintą bausmę - laisvės apribojimą 10 (dešimčiai) mėnesių, įpareigojant per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 30 (trisdešimt) valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

55Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. M. kardomosios priemonės neskirti.

56A. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalyje, ir jį nubausti laisvės atėmimu 7 (septyniems) mėnesiams.

57Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taisyklėmis, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams ir paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 30 (trisdešimt) valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, juos įpareigojant atlikti per 3 (tris) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

58Į atliktos bausmės laiką A. M. įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2011 m. balandžio 25 d. iki 2011 m. balandžio 27 d.

59Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

60Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. M. palikti galioti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

61A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį dėl viešosios tvarkos pažeidimo išteisinti.

62Civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 191351679, buveinė Kalvarijų g. 147, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, - civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti jam iš kaltinamojo A. M., a.k. ( - ) 3087,84 Lt (tris tūkstančius aštuoniasdešimt septynis litus ir 84 centus) žalos atlyginimo.

63Prie bylos esantį daiktą, - metalinį laužtuvą, paimtą 2011 m. balandžio 25 d. įvykio vietos apžiūros metu, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

64Automobilį „A. R.“, valstybinis numeris ( - ) registruotą Pakruojo rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vardu, saugomą Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariato teritorijoje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti A. M., tai įpareigojant padaryti Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono policijos komisariatą.

65Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Pakruojo rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. ... 2. Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,... 3. sekretoriaujant Jolantai Plungienei,... 4. dalyvaujant prokurorei Vitalijai Lukšienei,... 5. nukentėjusiesiems E. G. ir T.... 6. nedalyvaujant civilinio ieškovo Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 8. S. M., gimęs ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos... 9. kardomoji priemonė nepaskirta,... 10. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį,... 11. A. M., gimęs ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos... 12. 1) 2007-11-16 Pakruojo rajono apylinkės teismo... 13. 2) 2010-10-04 Pakruojo rajono apylinkės teismo... 14. paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti,... 15. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 281 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnio... 16. Kaltinamasis S. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 17. Kaltinamasis A. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio... 18. Be to, kaltinamasis S. M., būdamas apsvaigęs nuo... 19. Kaltinamasis A. M. teisiamojo posėdžio metu kaltu... 20. Kaltinamasis S. M. teisiamojo posėdžio metu dėl jam... 21. Nukentėjusysis E. G. parodė, kad prieš šių metų... 22. Nukentėjusysis T. A. parodė taip pat, kaip... 23. Liudytojas A. J. J. parodė, kad... 24. Iš 2011-04-25 E. G. protokolo – pareiškimo matyti,... 25. Iš 2011-04-25 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėjus... 26. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad E. G. ne... 27. Iš 2011-04-25 Kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti... 28. Iš 2011-04-25 protokolo apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės... 29. Iš automobilio „A. R.“, valstybinis numeris 30. Iš transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto ir 2011-04-25 nutarimo... 31. Iš 2011-04-25 protokolo apie transporto priemonės apžiūrą ir techninės... 32. Iš 2011-04-25 asmens blaivumo testo matyti, kad A. M.... 33. Iš specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad A. M.... 34. Iš 2011-04-25 asmens blaivumo testo ir specialisto išvados Nr. ( - ) matyti,... 35. Iš specialisto išvados Nr. G 509/11(04) matyti, kad T.... 36. Iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos pažymos bei prie jos pridėtų... 37. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 38. Kaltinamasis S. M. P. rajono... 39. Tikslintinas nusikalstamos veikos, kurios metu buvo sumuštas nukentėjusysis... 40. A. M. buvo kaltinamas tuo, kad viena tęstine veika (BK... 41. Kaltinamojo S. M. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra... 42. Skiriant bausmę kaltinamiesiems S. M. ir 43. Kaltinamasis S. M. teisiamas pirmą kartą (b.l. 107),... 44. Kaltinamasis A. M. teisiamas trečią kartą (b.l.... 45. Civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 46. Prie bylos esantis daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai... 47. Automobilis „A. R.“, valstybinis numeris 48. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. M. kardomoji... 49. Į atliktos bausmės laiką A. M. įskaitytinas... 50. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299, 301-310 straipsniais, teismas... 51. S. M. pripažinti kaltu, padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 52. - pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį už viešosios tvarkos... 53. - pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį už viešosios tvarkos... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių taisyklėmis,... 55. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. M. kardomosios... 56. A. M. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 57. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių... 58. Į atliktos bausmės laiką A. M. įskaityti sulaikyme... 59. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo... 60. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. M. palikti galioti... 61. A. M. pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį dėl viešosios... 62. Civilinio ieškovo – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 63. Prie bylos esantį daiktą, - metalinį laužtuvą, paimtą 2011 m. balandžio... 64. Automobilį „A. R.“, valstybinis numeris 65. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...