Byla 1-130-455/2013
Dėl ko įvyko eismo įvykis dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant prokurorui Sigitai Gasienei, nukentėjusiajai D. J.

2Teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, D. Š., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), ( - ) išsilavinimo, dirbantis ( - ), vedęs, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4D. Š. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles dėl ko įvyko eismo įvykis dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata.

5Ši veika buvo padaryta tokiomis aplinkybėmis: D. Š. 2012-11-02 apie 11.30 val., vairuodamas automobilį „Hyundai Galloper“, valst. Nr. ( - ), ir juo važiuodamas Utenos m. šalutine Metalo gatve, privažiavęs prie tos gatvės sankryžos su pagrindine Pramonės gatve, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 158 punkto reikalavimus nelygiareikšmių gatvių sankryžoje privalėdamas duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindine gatve, nedavė kelio pravažiuoti per sankryžą tuo metu jam iš dešinės pusės pagrindine Pramonės gatve artėjančiam automobiliui „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), vairuojamam R. K., automobiliu įvažiavo į sankryžą ją kirsdamas, ir dėl to sankryžoje abu automobiliai susidūrė, dėl ko įvyko eismo įvykis, dėl kurio automobilio „VW Golf“ keleivei D. J. dėl galvos smegenų sukrėtimo buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

6Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo

7Kaltinamasis kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 m. lapkričio 2 d., apie 11 val. 30 min. automobiliu Hyundai Galoper v/n ( - ), važiavo iš metalo gatvės į Pramonės gatvę. Jo kelias buvo šalutinis. Jis prieš sankryžą stabtelėjo, apsidairė, kodėl nepastebėjo nukentėjusiosios vairuojamo automobilio paaiškinti negali. Išvažiavus į sankryžą pastebėjo iš dešinės pusės atvažiuojantį automobilį, kuris atsitrenkė į jo vairuojamą automobilį. Jo vairuotojo stažas dvidešimt metų.

8Nukentėjusioji D. J. davė tokius pačius parodymus kaip ir kaltinamasis.

9Iš eismo įvykio deklaracijos matyti, kad 2012-11-02, apie 11 val. 30 min. Utenos mieste, Pramonės ir Metalo gatvių sankryžoje į vyko eismo įvykis, kurio metu susidūrė transporto priemonės - VW Golf v/n ( - ), vairuojama R. K. ir Hyundai Galoper v/n ( - ), vairuojama D. Š.. Taip šioje deklaracijoje nurodyta, kad automobilis VW Golf judėjo pagrindiniu keliu, o automobilis Hyundai Galoper į važiavo iš šalutinio kelio (b. l. 6).

10Eisimo įvykio deklaracijos metu nurodytas aplinkybes patvirtino ir policijos pareigūno tarnybinis pranešimas (b. l. 9).

11Iš 2012-11-02 asmens blaivumo nustatymo alkotesteriu teste Nr. 6199 užfiksuota, kad D. Š. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b. l. 10).

12Iš 012-07-23 VTMT prie LR teisingumo ministerijos Utenos poskyrio specialisto išvados Nr. G 423/12(08) matyti, kad D. J. padaryti šie kūno sužalojimai: kairio smilkinio srities, viršugalvio, kaklo dešinės pusės, kairio žasto, juosmens kairės pusės, kairio sėdmens, kairio kelio sąnario, kairės blauzdos, dešinės čiurnos sąnario srities kraujosruvos, galvos smegenų sukrėtimas. D. J. dėl galvos smegenų sukrėtimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes sveikata buvo sutrikdyta ilgiau 10 dienų (b. l. 14-15).

13Kaltinamojo bei nukentėjusiosios nurodytos eismo įvykio aplinkybes esmingai sutapo. Jas patvirtino eismo įvykio deklaracija bei policijos pareigūno tarnybiniame pranešime nurodyti duomenys.

14KET 158 punktas nustato, kad nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu keliu važiuojantis vairuotojas privalo duoti kelią transporto priemonėms, artėjančioms prie sankryžos pagrindiniu keliu. Iš aptartų įrodymų matyti, kad kaltinamasis įvažiavo į sankryžą neįsitikinęs, kad nėra pagrindiniu keliu važiuojančios transporto priemonės. Todėl teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad tuo atveju, jei kaltinamasis laikytųsi KET 158 punktų reikalavimų eismo įvykis nebūtų įvykęs, t.y. kaltinamojo, kaip eismo dalyvio veika, kuria jis pažeidė kelių eismo taisykles, buvo būtinoji baudžiamajame įstatyme numatytų padarinių kilimo sąlyga. Nors kaltinamasis pažeisdamas kelių eismo saugumo taisyklių reikalavimus, nesuprato daromos veikos rizikingumo ir pavojingumo ir nenumatė, kad jo padarytas kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimas gali sukelti eismo įvykį, tačiau turėdamas didelį vairuotojo stažą, ir važiuodamas iš šalutinio kelio į pagrindinį neįsitikinęs, kad nėra kliūties, turėjo ir galėjo numatyti, kad gali kilti BK 281 str. 1 d. str. numatyti padariniai (BK 16 str. 3 d.).

15Tokiu būdu aukščiau aptartais įrodymais: eismo įvykio deklaracija, nukentėjusiosios parodymais, paties kaltinamojo kaltės pripažinimu visiškai įrodyta, kad kaltinamasis, vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių 158 punkto reikalavimus, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio nesunkiai sutrikdyta nukentėjusiosios D. J. sveikata. Kaltinamojo veika kvalifikuotina pagal LR BK 281 str. 1 d.

16Kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad kaltinamasis kaltinamas ir tuo, kad pažeidė KET 9, 19, 28 punktų reikalavimus, t. y, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių ir nesielgė taip, kad nekeltų pavojaus savo bei kitų eismo dalyvių saugumui ir nesudarytų kliūčių jų eismui. Šios KET normos yra bendro pobūdžio ir todėl, įvertinus kaltinamojo veiksmus, ir byloje esančius įrodymus, nėra jokio pagrindo teigti, kad šių punktų reikalavimų pažeidimai buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su eismo įvykio padariniais. Todėl šie KET pažeidimai kaip pertekliniai iš kaltinamojo akto pašalinami.

17Dėl bausmės skyrimo

18Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad prisipažino padaręs nuskalstamą veiką (BK 59 str. 1 d. 2 p. ). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

19Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamasis padarė neatsargų nusikaltimą dėl nusikalstamo nerūpestingumo, į tai, kad administracine tvarka baustas (b. l. 52-53), į psichiatro ir priklausomybių įskaitas neįrašytas (b. 1. 55), neteistas (b. l. 51), charakterizuojamas teigiamai (b. l. 60), daro išvadą, kad jam skirtina bauda nedidesnė nei numatytas šios bausmės vidurkis (BK 47 str. 3 d., 56 str.).

20BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, tarp jų – teise vairuoti kelių transporto priemones, tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Byloje nėra duomenų, kad kaltinamasis sistemingai ar šiurkščiai pažeidinėjo Kelių eismo taisykles. Byloje nebuvo konstatuota, kad kaltinamasis šią nusikalstamą veiką padarė dėl šiurkštaus kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo. Todėl jo atžvilgiu BK 68 str. 1 dalyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė netaikytina.

21Dėl civilinių ieškinių

22Nukentėjusioji D. J. pareiškė 10000 Lt civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo ir 304,38 Lt civilinį ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 28).

23Nukentėjusioji ieškinį palaikė ir paaiškino, kad ji dėl vaistų įgijimo turėjo 304,38 Lt išlaidų. Dėl eismo įvykio jai buvo konstatuotas smegenų sukrėtimas, jai dažnai skauda galvą, ji jaučia nerimą, patyrė šoką ir išgąstį.

24Kaltinamasis civilinio ieškinio nepripažino ir paaiškino, kad jo nuomone padarytą žalą privalo atlyginti draudimo bendrovė.

25Civilinis atsakovas AAS „G. B.“ savo atsiliepime nurodė, kad nukentėjusioji nepateikė jokių duomenų apie turėtas išlaidas vaistams įsigyti, nenurodė kiek laiko gydėsi ligoninėje, todėl civilinis atsakovas negali įvertinti jai padarytos turtinės žalos (b. l. 80).

26Ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas, o ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies.

27Byloje aptartais įrodymais nustatyta, kad dėl kaltinamojo veiksmų nukentėjusiajai buvo sužalota sveikata, ji gydėsi ligoninėje bei ambulatoriškai. Gydymo tikslams buvo pirkti vaistai. Nukentėjusioji pateikė tai patvirtinančius dokumentus (b. l. 30). Todėl šis ieškinys tenkintinas (CK 6. 263 str. 1, 2 d.). Ši suma priteistina iš civilinio atsakovo AAS „G. B.“ (Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ( įsigaliojusio nuo 2007-06-11) 11 str. 1 d. ).

28Iš nukentėjusiosios pateiktų medicininių dokumentų išrašų (b. l. 17,20-21) matyti, kad nukentėjusioji buvo gydoma VšI „Utenos ligoninė“.

29Iš 012-07-23 VTMT prie LR teisingumo ministerijos Utenos poskyrio specialisto išvados Nr. G 423/12(08) matyti, kad D. J. padaryti šie kūno sužalojimai: kairio smilkinio srities, viršugalvio, kaklo dešinės pusės, kairio žasto, juosmens kairės pusės, kairio sėdmens, kairio kelio sąnario, kairės blauzdos, dešinės čiurnos sąnario srities kraujosruvos, galvos smegenų sukrėtimas. D. J. dėl galvos smegenų sukrėtimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes sveikata buvo sutrikdyta ilgiau 10 dienų ( b. l. 14-15 ).

30Nukentėjusiosios sužalojimų pobūdis įrodo, kad ji patyrė fizinį skausmą, bendravimo nepatogumus, įprasto aktyvaus gyvenimo būdo pasikeitimą. Tai yra aplinkybės dėl kurių ieškinys turi būti tenkintinas ( CK 6.250 str. 1 d. ).

31Nustatant neturtinės žalos dydį, reikia atsižvelgti į atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

32Automobilio vairavimas yra gana rizikinga veikla, todėl automobilis yra priskiriamas prie didesnio pavojaus šaltinių. Taigi valdydamas automobilį asmuo turi būti ypač atidus bei apdairus ir elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems eismo dalyviams: kad ir elementariai nepažeidinėti Kelių eismo taisyklių, pasirinkti tinkamą greitį atsižvelgiant į kelio, eismo ir oro sąlygas ir pan. Iš aptartų įrodymų matyti, kad kaltinamojo padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai nepasižymėjo ypatingu šiurkštumu. Kaltinamasis nebuvo ypač atidus, dėl ko tik atsitiktinumo dėka nebuvo sunkesnių pasekmių. Nusikalstamą veiką kaltinamasis padarė dėl nusikalstamo nerūpestingumo. Nukentėjusiajai buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kaltinamasis yra dirbantis, jo turtinė padėtis nėra ypatingai gera, tačiau šios aplinkybės nėra lemiamas kriterijus nustatant neturtinės žalos dydį. Kaltinamojo išsilavinimas ir amžius nėra tokie, kurie leistų daryti išvadą, kad ateityje jo turtinė padėtis gali iš esmės pagerėti. Nors nukentėjusiajai padaryta turtinė žala nėra didelė, tačiau teismo nuomone, dėl to negali esmingai keistis neturtinės žalos dydis, nes nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad pagal sužalojimų pobūdį nukentėjusiajai ateityje nėra būtinos operacijos, kad dėl šio sveikatos sutrikdymo ateityje galimas sveikatos būklės pablogėjimas ar būtinos specialios procedūros. Todėl teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, į formuojamą teismų praktiką eismo įvykių bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudž. byla Nr. 2K-238/2008; Nr. 2K-183/2008), į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, daro išvadą, kad nukentėjusiajai nustatytinas 5000 Lt neturtinės žalos dydis, kuris priteistinas iš civilinio atsakovo AAS „G. B.“ (Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (įsigaliojusio nuo 2007-06-11) 11 str. 1 d. ).

33Teismas, išnagrinėjęs bylą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

34D. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d. ir paskirti vieno tūkstančio trijų šimtų litų (10 MGL) dydžio baudą, kurią jis per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 6801.

35Nukentėjusiosios D. J. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinti ir priteisti iš civilinio atsakovo AAS „G. B.“ tris šimtus keturis litus 38 centus nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimui nukentėjusiosios D. J. naudai. D. Š. atžvilgiu ieškinį atmesti.

36Nukentėjusiosios D. J. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo patenkinti iš dalies ir priteisti iš civilinio atsakovo AAS „G. B.“ penkis tūkstančius litų nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimui nukentėjusiosios D. J. naudai. Kitoje dalyje bei D. Š. atžvilgiu ieškinį atmesti.

37Nuosprendis per 20 d. nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant... 2. Teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, D. Š., gimęs ( -... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. D. Š. vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo... 5. Ši veika buvo padaryta tokiomis aplinkybėmis: D. Š. 2012-11-02 apie 11.30... 6. Dėl įrodymų ir veikos kvalifikavimo... 7. Kaltinamasis kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 m. lapkričio 2 d., apie... 8. Nukentėjusioji D. J. davė tokius pačius parodymus kaip ir kaltinamasis.... 9. Iš eismo įvykio deklaracijos matyti, kad 2012-11-02, apie 11 val. 30 min.... 10. Eisimo įvykio deklaracijos metu nurodytas aplinkybes patvirtino ir policijos... 11. Iš 2012-11-02 asmens blaivumo nustatymo alkotesteriu teste Nr. 6199... 12. Iš 012-07-23 VTMT prie LR teisingumo ministerijos Utenos poskyrio specialisto... 13. Kaltinamojo bei nukentėjusiosios nurodytos eismo įvykio aplinkybes esmingai... 14. KET 158 punktas nustato, kad nelygiareikšmių kelių sankryžoje šalutiniu... 15. Tokiu būdu aukščiau aptartais įrodymais: eismo įvykio deklaracija,... 16. Kaltinamajame akte buvo nurodyta, kad kaltinamasis kaltinamas ir tuo, kad... 17. Dėl bausmės skyrimo... 18. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad prisipažino padaręs... 19. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kaltinamasis padarė neatsargų... 20. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 21. Dėl civilinių ieškinių... 22. Nukentėjusioji D. J. pareiškė 10000 Lt civilinį ieškinį dėl nusikalstama... 23. Nukentėjusioji ieškinį palaikė ir paaiškino, kad ji dėl vaistų įgijimo... 24. Kaltinamasis civilinio ieškinio nepripažino ir paaiškino, kad jo nuomone... 25. Civilinis atsakovas AAS „G. B.“ savo atsiliepime nurodė, kad... 26. Ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas, o ieškinys dėl... 27. Byloje aptartais įrodymais nustatyta, kad dėl kaltinamojo veiksmų... 28. Iš nukentėjusiosios pateiktų medicininių dokumentų išrašų (b. l.... 29. Iš 012-07-23 VTMT prie LR teisingumo ministerijos Utenos poskyrio specialisto... 30. Nukentėjusiosios sužalojimų pobūdis įrodo, kad ji patyrė fizinį... 31. Nustatant neturtinės žalos dydį, reikia atsižvelgti į atsižvelgia į jos... 32. Automobilio vairavimas yra gana rizikinga veikla, todėl automobilis yra... 33. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 34. D. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą Lietuvos... 35. Nukentėjusiosios D. J. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo... 36. Nukentėjusiosios D. J. civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo... 37. Nuosprendis per 20 d. nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...