Byla 2A-310/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Danutės Milašienės (pranešėja), sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Linai Darulienei, atsakovui G. B., atsakovo atstovui advokatui Artūrui Šukevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-424-41/2006 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį atsakovui G. B., tretiesiems asmenims bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Mas Consult“ ir M. Š. dėl sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ su 2004 m. balandžio 29 d. ieškiniu atsakovui G. B. ir prašė pripažinti negaliojančia 2000 m. spalio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo ir atsakovo bei jos priedą Nr. 1 (atsiskaitymo už akcijas sutartį), taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 60 000 Lt bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad pagal ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį ir jos priedą atsakovas įsipareigojo perduoti ieškovui 26 vnt. UAB „Mas Consult“ akcijų, o ieškovas už šias akcijas įsipareigojo sumokėti atsakovui dalimis 300 000 Lt. Ieškovas tinkamai ir laiku atliko pirmuosius du atsiskaitymus ir sumokėjo atsakovui 60 000 Lt. Ieškovas nurodė, kad, sudarydamas ginčo sutartį, veikė vadovaudamasis atsakovo elektronine forma pateikta informacija apie UAB „Mas Consult“: bendrovės balansu, balansinės nuosavybės pataisymų lentele (gautinų sumų, avansu gautų sumų sąrašais) ir balansinės nuosavybės suvestine, o taip pat derybiniais pokalbiais su atsakovu, kuris siūlė pirkti akcijas, ir tuometiniu UAB „Mas Consult“ administracijos vadovu M. Š., kurių pagrindu tikėjosi, jog UAB „Mas Consult“ 2000 m. gaus apie 1,2 mln. Lt papildomų įplaukų kaip atlyginimą už kitiems ūkio subjektams suteiktas paslaugas. Derybų metu ieškovui pateiktame rašte „MAS pajamos“ buvo nurodyta melaginga informacija, kad bendrovė „Jindo Moscow“ sumokėjo UAB „Mas Consult“ 492 960 Lt, nors iš tikrųjų šių sumų UAB „Mas Consult“ negavo. Iš viso per 2000 m. UAB „Mas Consult“ negavo 806 288,12 Lt įplaukų, kurių buvo galima pagrįstai tikėtis pagal 2000 m. spalio 25 d. pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ieškovui pateiktus dokumentus. Ieškovas nurodė, jog tai, kad UAB „Mas Consult“ negavo didelės dalies planuotų pajamų, yra atsakovo neteisėtų veiksmų pasekmė. Atsakovo iniciatyva UAB „Mas Consult“ gautinos sumos būdavo perkeliamos įmonėms, kurios su juo susijusios verslo ryšiais, arba UAB „Mas Consult“ tam tikrais atvejais atsisakydavo reikalavimo teisės skolininkų atžvilgiu. Pagal pateiktą informaciją apie UAB „Mas Consult“ ir jos dukterinių įmonių fiktyvius įsipareigojimus, ieškovas buvo iš esmės suklaidintas dėl viso ketinamo pirkti akcijų paketo vertės, nes atsakovas pateikė klaidingą informaciją apie parduodamas akcijas ir ją nuslėpė, todėl iš esmės pardavė nekokybišką daiktą. 2000 m. spalio 12 d. elektroninis laiškas rodo, kad UAB „Mas Consult“ akcininkai iki ginčo sutarties sudarymo žinojo bendrovę esant ties bankroto riba, tačiau atsakovas tai nuslėpė nuo pirkėjo. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Mas Consult“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, kas taip pat parodo atsakovo nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu ir siekimą pakenkti įmonės bei jos akcijas perkančio ieškovo interesams. UAB „Mas Consult“ balansas rodo, kad jeigu bendrovė papildomai gautų 1 241 532 Lt, jos finansinė būklė nebūtų tokia bloga. Žinodamas, kad UAB „Mas Consult“ finansinė padėtis yra nepataisomai bloga, ieškovas nebūtų sudaręs ginčo sutarties, todėl ginčo sutartis sudaryta apgaulės įtakoje, įgyto pasitikėjimo pagrindu. Pirkimo-pardavimo sutarties 3.5 punktas numato, jog UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atsisako teisės reikšti pretenzijas dėl bet kokių UAB „Mas Consult“ įsipareigojimų ir vertybinių popierių (akcijų) vertės, į sutartį įrašytas atsakovo reikalavimu, todėl, vadovaujantis CK 6.193 straipsnio ketvirtąja dalimi, turi būti aiškinamas kaip nedraudžiantis ieškovui ginčyti tokia sutartimi parduodamų akcijų vertės.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 29 d. sprendimu ieškovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį atsakovui G. B. dėl sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais atmetė ir nusprendė priteisti iš ieškovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ atsakovo G. B. naudai 4330 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 104,55 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

6Teismas nurodė, kad, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, neturi pagrindo konstatuoti, jog atsakovas sąmoningai suteikė ieškovui klaidingą informaciją ar nutylėjo svarbias sandorio sudarymui aplinkybes, apie kurias žinodamas ieškovas nebūtų sudaręs sandorio, siekdamas, kad ieškovas sudarytų akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Byloje nėra duomenų bei įrodymų, jog atsakovas G. B. ar tretysis asmuo M. Š. ieškovui siųstuose dokumentuose, viename ar keliuose iš jų, savo valia ir (arba) atsakovo G. B. nurodymu sąmoningai būtų įrašęs klaidinančius faktinius duomenis apie UAB „Mas Consult“ finansinę padėtį, susiklosčiusią iki 2000 m. birželio 30 d. Teismas negali daryti išvados, jog ieškovo valia sudaryti UAB „Mas Consult“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (bei jos priedą) su atsakovu priklausė nuo kokių nors atsakovo ir (arba) su jo žinia trečiojo asmens atliktų nesąžiningų veiksmų įtakos. Vien klaidingos prognozės apie planuojamas ir tikėtinas UAB „Mas Consult“ pajamas bei įplaukas, jų šaltinius bei dydį, taip pat tokių prognozių nepasitvirtinimas pats savaime negali būti vertinamas kaip ieškovo atžvilgiu panaudota apgaulė, nes ginčijama akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas neprisiėmė atsakomybės, susijusios su 1,2 mln. Lt papildomų UAB „Mas Consult“ pajamų gavimu per 2000 metus. Teismas atmetė ieškovo teiginį, jog šis buvo suklaidintas, pateikus netikslius duomenis apie realią akcijų vertę, nes rūpestingas ir apdairus pirkėjas realią (buhalterinę) akcijų kainą sieja ne su tikėtinomis pajamomis, kurių gavimo, kaip jau buvo minėta, atsakovas negarantavo, o su bendruoju pelnu (gautų pajamų ir patirtų išlaidų santykiu) bei išleistų akcijų skaičiumi.

7Ginčijamos sutarties 3.5 punkto nuostata dėl teisės reikšti pretenzijas yra aiški ir nedviprasmiška ir reiškia, kad ieškovas materialiosios teisės prasme neturi teisės reikšti ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, vadovaudamasis pagrindais, susijusiais su įsigytų akcijų verte. Ieškovas netyrė įmonės veiklos, neanalizavo jos finansinių galimybių, nesiėmė visų nuo jo priklausančių veiksmų realiai įmonės turtinei padėčiai išsiaiškinti, vien pasitikėdamas teigimais apie tikėtiną įmonės pelną bei galimas ateityje gauti pajamas, tad nesielgė kaip protingas bei apdairus pirkėjas, prisiėmęs verslo riziką.

82000 m. gruodžio 29 d. įmonės akcininkų sprendimas nupirkti iš akcininko M. Š. 8000 vnt. UAB FMĮ „Aequitas“ akcijų, mokant už jas po 54,3 Lt, kai vienos akcijos vertė buvo 1 Lt, ir tokių akcijų pirkimo-pardavimo sandoris, negali būti traktuojamas kaip atsakovo veikla, nuostolinga UAB „Mas Consult“ ir prieštaraujanti ieškovo, ketinusio įsigyti šios įmonės akcijas, interesams. Ieškovas žinojo apie šio vėliau pripažinto nuostolingu bendrovei sandorio sudarymą ir net įpareigojo atsakovą G. B. pritarti tokiam sandoriui. Atsakovui priklausė 26 procentai UAB „Mas Consult“ akcijų, kurios nesuteikė ir negalėjo suteikti atsakovui lemiamo balso teisės. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2004 m. liepos 22 d. nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, nesant UAB „Mas Consult“ atsakingų asmenų, tarp jų ir atsakovo G. B., veikose nusikalstamų veiksmų, privedant įmonę prie bankroto tyčia blogai ją valdant, laikotarpiu nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2001 m. rugsėjo 30 d. Pažymėjo, kad pats bankrutuojančios UAB „Mas Consult“ administratorius kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bendrovei priklausančio automobilio BMW 316, v/n NVE 162, perleidimo už 1 Lt pripažinimo negaliojančiu, o byla buvo užbaigta taikos sutartimi. Paskolų sutartys buvo sudarytos prieš pat ginčijamos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, ieškovui turint visas jau galimybes susipažinti su UAB „Mas Consult“ finansine dokumentacija, realia įmonės turtine padėtimi.

9Ieškovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti.

10Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

111. Nepagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada, kad ieškovas nebuvo atsakovo suklaidintas dėl esminių sandorio aplinkybių, kurias žinodamas nebūtų sudaręs ginčijamą sandorį. Liudytojų parodymais buvo nustatyta, kad derybų dėl ginčijamo sandorio sudarymo metu atsakovas G. B., derėdamasis dėl jo turimų UAB „Mas Consult“ akcijų pardavimo, rėmėsi minėta M. Š. ieškovui pateikta UAB „Mas Consult“ finansine informacija ir patvirtino ieškovui, kad per likusį 2000 m. laikotarpį UAB „Mas Consult“ turi gauti įplaukas, ne mažesnes kaip 1 241 532 Lt. Nors dokumentai, kurių pagrindu ieškovas buvo suklaidintas, buvo pateikti ieškovui trečiojo asmens, atsakovas žinojo apie šių dokumentų pateikimą ir juose esančią informaciją patvirtino. G. B. nutylėjo ir neatskleidė ieškovui tikrosios UAB „Mas Consult“ finansinės padėties, nors žinojo, kad ši įmonė yra bankroto būsenoje. Tad laikytina, kad atsakovas nuslėpė, nutylėjo svarbias aplinkybes, kurias žinodamas ieškovas nebūtų sudaręs ginčijamo sandorio. Teismas nepagrįstai nevertino liudytojų parodymų bei 2000 m. spalio 12 d. atsiųsto elektroninio laiško, UAB FMĮ „Fuibaltus“ 2001 m. gruodžio 20 d. ataskaitos.

122. Kadangi ieškovo ir atsakovo santykiai buvo grindžiami ilgalaikiu ir sėkmingu tarpusavio bendradarbiavimu, tad ir pasitikėjimu, ieškovas, priimdamas sprendimą dėl UAB „Mas Consult“ akcijų įsigijimo, rėmėsi ne tik teisiškai pagrįstais įrodymais apie įmonės finansinę padėtį, bet ir pardavėjo, kuris buvo vienas iš bendrovės akcininkų ir darbuotojų, o nuo 2000 m. gruodžio - ir faktiniu bendrovės direktoriumi, paaiškinimais. Tad teismas nepagrįstai teigia, kad ieškovas veikė neapdairiai ir neatidžiai.

133. Teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų, kad ieškovas turėjo teisinį pagrindą preziumuoti, kad jo įgyjamos akcijos nėra bevertės pagal Civilinio kodekso nuostatas (CK 6.333 str. 4 d., 6 d.). Parduodant bendrovės akcijas pardavėjas turi perduoti pirkėjui kokybiškas akcijas, t.y. akcijos turi būti apmokėtos, nenuginčytos, bendrovė nebankrutavusi ir nebankrutuojanti, moki ir kt. Kartu tai reiškia, kad, jeigu tokios ar panašios aplinkybės egzistuoja, pardavėjas turi įstatyme įtvirtintą imperatyvią pareigą informuoti pirkėją apie tokias aplinkybes, t.y. informuoti pirkėją apie savo parduodamo daikto trūkumus.

144. Remiantis šalių sudarytos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3.3 punktu, ieškovas nuosavybės teisės į akcijas neįgijo ir jomis niekada nedisponavo. Tad atsakovas galėjo ir neturėti visos reikiamos informacijos teisingam sprendimui priimti, o atsakovas, disponuodamas ieškovui parduotomis, bet dar jo nuosavybėn neperėjusiomis akcijomis, tokią informaciją galėjo ir privalėjo turėti. Nors atsakovo balsavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose nebuvo lemiamas ir ne vien atsakovo veiksmai lėmė UAB „Mas Consult“ bankrotą, tačiau šios aplinkybės rodo, kad atsakovo nesąžiningumą ir jo elgesį, neatitinkantį CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų.

15Atsakovas G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2006 m. kovo 29 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą, ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti atsakovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

16Atsiliepime nurodo, kad byloje nėra duomenų bei įrodymų, jog atsakovas G. B. ar trečiasis asmuo M. Š. viename ar keliuose dokumentų, savo valia ir (ar) atsakovo nurodymu sąmoningai būtų įrašęs klaidinančius faktinius duomenis apie UAB „Mas Consult“ finansinę padėtį, susiklosčiusią iki 2000 m. birželio 30 d. Paskaičiavimai apie įmonės gautinas pajamas ir išlaidas derybose su ieškovu nebuvo naudojami. Ieškovas nesidomėjo situacija bendrovėje, neatliko nei teisinio, nei ekonominio bendrovės veiklos bei finansinės atskaitomybės tyrimo ir analizės. Prognozės apie planuojamas ir tikėtinas UAB „Mas Consult“ pajamas bei įplaukas, jų šaltinius bei dydį bei jų nepasitvirtinimas negali būti vertinamas kaip ieškovo atžvilgiu panaudota apgaulė. Bankroto byla bendrovei buvo iškelta tik 2001 m. spalio 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Atsakovas nedavė jokių garantijų, kad UAB „Mas Consult“ gaus įplaukas, ne mažesnes kaip 1 241 531 Lt. Kad ieškovas buvo suklaidintas pateikus netikslius duomenis apie bendrovės akcijų vertę ir bendrovės gautinas pajamas, nepatvirtinta byloje esančiais įrodymais. Nurodo, kad pardavė kokybiškas akcijas, kurios nebuvo niekaip suvaržytos ir jos būtų suteikusios pirkėjui visas įstatymų numatytas teises, jeigu pirkėjas įvykdytų sutartinius įsipareigojimus. Derybos dėl sutarties buvo pradėtos ieškovo iniciatyva, kuris laisva valia ir sudarė sutartį.

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Ieškovas akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą 2000 m. spalio 25 d. su atsakovu G. B., ginčija 1964 m. CK 57 straipsnio pagrindu. 1996 m. CK 57 straipsnis nepateikė apgaulės sampratos. Teismų praktikoje apgaule pripažįstamas sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sudaromo sandorių aplinkybių. Apgaulė pasireiškia tuo, kad viena iš šalių ar kitas asmuo, nesantis sandorio šalimi, tyčia suklaidina kitą šalį (praneša klaidingas žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes) tam, kad pastaroji sudarytų šį sandorį. Ieškovas apeliacinį skundą grindžia motyvais, kad atsakovas sąmoningai suteikė jam klaidingą informaciją apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę padėtį, nuslėpė, kad bendrovė yra prie bankroto ribos, pateikė neteisingą informaciją apie bendrovės pajamas.

19Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šie apelianto nurodyti motyvai, kuriais jis grindžia savo reikalavimą, yra nepagrįsti.

20Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad prieš sudarant ginčijamą akcijų pirkimo - pardavimo sutartį ieškovui buvo pateikti duomenys apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę padėtį. Nors šie duomenys neatitinka finansiniams dokumentams keliamų reikalavimų ir nebuvo pasirašyti atsakingų bendrovės asmenų, tačiau ieškovą tokia forma pateikta informacija tenkino ir jis kitokios informacijos iš UAB ,,Mas Consult“ nereikalavo. Tačiau ir iš tokių pateiktų balansų, pelno (nuostolių), pajamų duomenų aiškiai matyti, kad UAB ,,Mas Consult“ 2000 m. birželio 30 d. finansinė padėtis buvo labai bloga. Duomenys, kurie pavadinti ,,Mas balansas 06.30“, rodo, kad bendrovės įsipareigojimai beveik lygūs turimam turtui (turtas – 1 364 267 Lt, įsipareigojimai – 1 329 911 Lt). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys taip pat rodo, kad UAB ,,Mas Consult“ pajamų per 2000 m. I pusmetį gavo 170 654 Lt, išlaidų patyrė 516 856 Lt, o nuostolių – 346 201 Lt (t. 1, b.l. 13 - 14).

21UAB ,,Mas Consult“ duomenys ,,Mas balansas 06.30“ labai aiškiai atskleidžia, iš ko susideda bendrovės ilgalaikis turtas, pajamos, įsipareigojimai. UAB ,,Mas Consult“ pajamų pagrindinę dalį sudaro gautina 24 174,07 Lt suma (klientų skolos) ir avansu gauta suma, kas pajamų lentelėje parodyta kaip avansinės pajamos (t. 1, b. l. 15). Avansu gautos sumos yra neuždirbtos pajamos, tai yra įmonės įsipareigojimai, todėl ir pajamos yra nurodytos kaip dar neuždirbtos (minusinės), o balanse avansu gauta 541 841 Lt suma yra fiksuota kaip bendrovės įsipareigojimas. Iš ,,Mas balansas 06.30“ duomenų taip pat aiškiai matyti, kad UAB ,,Mas Consult“ yra skolinga bankui, biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, darbuotojams, tiekėjams, kad bendrovė dirba nuostolingai (pelnas nurodytas minusinis, minus 346 201,90 Lt). Taigi, šie ieškovo iki ginčijamos sutarties sudarymo turėti duomenys patvirtina, kad ieškovui buvo žinoma apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę būklę.

22Liudytojas L. V. parodė, kad duomenis apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę padėtį gavo iš bendrovės direktoriaus M. Š. ir perdavė R. M. (UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ direktorė) ir A. K. (AB Ūkio banko valdybos narė). L. V., ką jis pats patvirtino, tuo metu buvo vienas iš UAB ,,Mas Consult“ akcininkų ir AB Ūkio banko valdybos pirmininkas. AB Ūkio bankas yra ieškovo steigėjas ir tuo metu buvo vienas iš pagrindinių ieškovo akcininkų. A. K., ką ji pati patvirtino, buvo AB Ūkio banko valdybos narė (t. 2, b.l. 113). Liudytoja A. K. nurodė, kad AB Ūkio bankas siekė įsigyti UAB ,,Mas Consult“ akcijas. AB Ūkio banko siekį įsigyti akcijas patvirtina ir L. V. veiksmai. Jis, gavęs duomenis apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę būklę, perdavė juos kitai AB Ūkio banko valdybos narei A. K. Šie įrodymai patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas kilo ir ieškovo, ir AB Ūkio banko iniciatyva, kad sutarties sąlygos buvo derinamos su AB Ūkio banku. UAB ,,Ūkio banko investicinė grupė“ direktorė R. M., kuri pasirašė ginčijamą sutartį, parodė, kad derybose dėl akcijų pirkimo - pardavimo dalyvavo akcininkai, kad apie akcijų pirkimą - pardavimą ją informavo L. V. ir kad duomenys apie UAB ,,Mas Consult“ buvo pateikti ir jai žinomi (t. 2, b.l. 91). Taigi liudytojų L. V., A. K., R. M. parodymai patvirtina, kad duomenys apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę būklę buvo pateikti ieškovui ir AB Ūkio bankui. Jau aptarta ieškovo turėta informacija apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę būklę aiškiai parodė, kad bendrovė 2000 m. birželio 30 d. jau buvo nemoki. Todėl visiškai nepagrįsti apeliacinio skundo motyvai, kad atsakovas nuslėpė (neatskleidė) informaciją apie UAB ,,Mas Consult“ realią finansinę būklę. Tą aplinkybę, kad UAB ,,Mas Consult“ yra nemokumo būklėje iš pateiktų duomenų galėjo suprasti kiekvienas žmogus, turintis elementarias žinias apie įmonės finansinę veiklą. Tuo tarpu ieškovas yra įmonė, kurios steigėjas ir akcininkas yra bankas, dalyvavęs aptariant sutarties sąlygas ir turėjęs duomenis apie bendrovę, kurios akcijas buvo ketinama pirkti, ir pats ieškovas, užsiimantis investicine veikla, turėjo suprasti, kad UAB ,,Mas Consult“ dirba nepelningai, jos turtas yra lygus įsipareigojimams, o tai rodo, kad bendrovė yra nemokumo būklėje. Tai reiškia, kad atsakovas negalėjo nuslėpti ar nutylėti to, kas ieškovui buvo žinoma ir turėjo būti suprantama iš pateiktų duomenų apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę padėtį.

23Prie UAB ,,Mas Consult“ balanso pateiktos korekcijos, kurios pavadintos ,,pataisymai“ (t. 1, b.l. 11-12). Pataisymuose nurodyta, kad UAB ,,Mas Consult“ pajamos sudaro 1 275 972 Lt, iš kurių 533 444 Lt avansu gautos pajamos, 640 200 Lt – uždirbtos pajamos. Ieškovas teigia, jog šie balanso pataisymai reiškia, kad iki sutarties pasirašymo buvo pateikta informacija apie tai, kad UAB ,,Mas Consult“ per likusį iki 2000 m. pabaigos laikotarpį gaus virš 1,2 milijonų litų įplaukų, tačiau atsakovas, žinodamas, kad tretysis asmuo ieškovui pateikia neteisingą informaciją, šią informaciją nutylėjo ir taip suklaidino ieškovą, neatskleisdamas tikrosios UAB ,,Mas Consult“ finansinės padėties.

24Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs ieškovui pateiktus duomenis apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę padėtį, sprendžia, kad balanso pataisymo duomenys iš esmės bendrovės finansinės padėties nepakeičia. Išanalizavus 2000 metų pirmo pusmečio balanso duomenis, darytina išvada, kad UAB ,,Mas Consult“ nebūtų iš nuostolingai dirbančios įmonės tapusi pelningai dirbančia įmone. Kaip jau buvo pasakyta, balanso pataisymuose nurodyta, kad bendrovė gaus 533 444 Lt avansinių mokėjimų. Tačiau avansiniai mokėjimai nėra bendrovės uždirbtos pajamos, tai yra bendrovės įsipareigojimai, kurie įmonės pelningumo nedidina. Kitą pataisymuose nurodytą gautinų pajamų dalį sudaro 640 200 Lt uždirbtų pajamų. Uždirbtos pajamos yra bendrovės turtas, tačiau, įvertinant bendrovės finansinės, investicinės, gamybinės veiklos pelningumą, yra svarbu žinoti ne tik pajamas, bet ir bendrovės įsipareigojimus. Liudytojai R. M., L. V., A. K. pripažino, kad prieš ginčijamos sutarties sudarymą pateikti duomenis apie UAB ,,Mas Consult“ nebuvo tiriami ir analizuojami. Tuo tarpu išanalizavus 2000 metų pirmo pusmečio balanso duomenis buvo galima matyti, kad bendrovė turi virš 1,3 milijonų litų skolų, balanso papildymuose nurodyti papildomi įsipareigojimai sudaro 373 787 Lt. Balanso duomenys atspindi, kad bendrovė yra nepajėgi išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, sumokėti mokesčius, paskolą, lizingą, atsiskaityti su tiekėjais. Be to, bendrovė turėjo dar uždirbti 541 841 Lt, kuriuos ji buvo gavusi kaip avansinį mokėjimą (neuždirbtos pajamos). Todėl, išanalizavus UAB ,,Mas Consult“ įsipareigojimus ir įvertinus numatytas gauti 640 200 Lt pajamas, nebuvo pagrindo manyti, kad UAB ,,Mas Consult“ turtas padidės tiek, kad įsipareigojimai bus per pusę mažesni už turimą turtą. Be to, reikia įvertinti aplinkybę, kad pateikti pataisymai apie UAB ,,Mas Consult“ uždirbtas pajamas yra ne faktiškai jau gautos pajamos, o numatomos gauti. Todėl ieškovas, būdamas juridinis asmuo, turėjo įvertinti verslo riziką. Liudytojai A. K., L. V., R. M., vienaip ar kitaip prisidėję prie ginčijamos sutarties sudarymo, parodė, kad nei ieškovas, nei AB Ūkio bankas jokios analizės ir tyrimo apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę - ūkinę veiklą neatliko. Toks ieškovo neveikimas rodo, kad ieškovas be jokio bendrovės UAB ,,Mas Consult“ finansinės ūkinės veiklos tyrimo prisiėmė verslo riziką. Todėl pirmosios instancijos teismas, vertindamas aplinkybes, ar ieškovas buvo suklaidintas dėl esminių ginčijamos sutarties sudarymo aplinkybių, pagrįstai taikė protingumo kriterijų.

25Ieškovas pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija dar ir tuo aspektu, kad teismas, vertindamas ieškovo elgesį ir taikydamas protingumo kriterijų, neatsižvelgė į pasitikėjimo atsakovu faktorių. Nurodo, kad jam buvo žinoma apie UAB ,,Mas Consult“ vykdomą veiklą be teisiškai sudarytų sutarčių, kurios parodytų realiai gaunamas pajamas. Dėl duomenų, kuriais remiantis ieškovas padarė išvadą, kad UAB ,,Mas Consult“ dirba pelningai, jau buvo pasisakyta. Pateikti duomenys kaip tik ir parodė, kad UAB ,,Mas Consult“ jau 2000 metų liepos 1 d. buvo nemokumo būklėje. Ta aplinkybė, kad ieškovui buvo žinoma apie tai, kad UAB ,,Mas Consult“ atlieka projektus be sutarčių, kaip tik ir rodo, kad ieškovas, sudarydamas ginčijamą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, prisiėmė verslo riziką. Priešingu atveju ieškovas, tikėdamasis, kad UAB ,,Mas Consult“ gaus nurodytas pajamas, avansinius mokėjimus, turėjo turėti įrodymų, kad UAB ,,Mas Consult“ yra suteikusi paslaugų ar atlikusi darbų už numatomas gauti pajamas. Iš UAB ,,Mas Consult“ pelno (nuostolio) ataskaitos už 2000 metus matyti, kad bendrovė per visus metus uždirbo 605 898 Lt pajamų (t. 2, b. l. 22). Per pirmą 2000 metų pusmetį bendrovė buvo uždirbusi 170 654 Lt pajamų (t. 1, b. l. 14). Taigi palyginus 2000 m. pirmo pusmečio pelno (nuostolio) atskaitos duomenis su visų 2000 metų pelno (nuostolių) ataskaita, matyti, kad UAB ,,Mas Consult“ per antrą pusmetį turėjo 435 244 Lt pajamų. Tai yra mažiau nei tikėjosi ieškovas ir nei buvo numatyta tuometinio UAB ,,Mas Consult“ administracijos vadovo M. Š. ieškovui pateiktoje informacijoje. Tačiau ne visų pajamų gavimas negali būti vertinamas kaip atsakovo ar trečiojo asmens apgavystės pasekmė. Kaip jau buvo aptarta, ieškovui pateikti UAB ,,Mas Consult“ balansiniai duomenys rodė, kad bendrovė dirba nuostolingai ir yra nemoki. Todėl ieškovas, įsigydamas nuotolingai dirbančios bendrovės akcijas ir per trumpą laiką tikėdamasis gauti dideles pajamas, prisiėmė neprotingą verslo riziką.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. lapkričio 28 d. nutartimi šioje byloje panaikinęs Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 9 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškinys, bei Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. birželio 14 d. nutartį, kuria buvo paliktas nepakeistas pirmosios instancijos teismo sprendimas, ir perdavęs nagrinėti bylą iš naujo, nurodė ištirti, kokią įtaką turėjo atsakovo veiksmai UAB ,,Mas Consult“, kuri buvo pripažinta bankrutavusia, o bankrotas – tyčiniu, veiklai. Vilniaus m. tardymo valdyboje 2003 m. balandžio 28 d. buvo iškelta baudžiamoji byla pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 315 straipsnio antrojoje dalyje, dėl UAB ,,Mas Consult“ atsakingų darbuotojų veiksmų, privedant bendrovę prie bankroto tyčia, blogai ją valdant. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra 2004 m. liepos 22 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą, nesant atsakingų asmenų veikloje nusikalstamų veikų (Vilniaus m. VP komisariato kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo tarnybos baudžiamoji byla Nr. 10-1-0987-03). Šioje baudžiamojoje byloje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities revizijų skyrius atliko UAB ,,Mas Consult“ veiklos dokumentinę reviziją (baudžiamosios bylos t. 1, b. l. 70-105). Revizijos metu buvo nustatyta eilė pažeidimų UAB ,,Mas Consult“ veikloje skolinantis, skolinant ir perskolinant pinigines lėšas. Vienas iš sandorių, už kurio sudarymą visuotiniame akcininkų susirinkime balsavo atsakovas, yra revizijos akte pažymėta 2001 m. sausio 4 d. sutartis, pagal kurią UAB ,,Mas Consult“ iš M. Š. (UAB ,,Mas Consult“ direktoriaus ir UAB FMĮ ,,Aequitas“ valdybos nario) nupirko UAB FMĮ ,,Aequitas“ akcijas už 435 000 Lt. Revizijos akte konstatuota, kad UAB ,,Mas Consult“, sudarydama šį sandorį, patyrė 435 000 Lt nuostolį ir tuo pačiu sudarė sąlygas M. Š. ir G. P. negrąžinti bendrovei atitinkamai 204 980 Lt ir 97 713 Lt paskolų. Revizijos metu nustatyta, kad laikotarpiu, kai buvo nuspręsta iš M. Š. pirkti UAB FMĮ ,,Aequitas“ akcijas, UAB ,,Mas Consult“ pačiam ieškovui buvo negrąžinusi 380 000 Lt paskolos, 5 174 Lt palūkanų bei 16 847 Lt delspinigių, AB Ūkio bankui nuo 2000 m. rugpjūčio mėnesio buvo neapmokėjusi už 90 000 USD valiutos pirkimą, tačiau balsavo už sprendimą pirkti iš M. Š. akcijas ir įpareigojo atsakovą balsuoti už šios sutarties sudarymą. Revizijos metu nustatyta, kad UAB ,,Mas Consult“ atliko eilę finansinių operacijų, tačiau lėšos daugiausiai buvo naudojamos ne pagal paskirtį. 2000 m. rugpjūčio mėnesį UAB ,,Mas Consult“ iš AB ,,Ortopedijos technika“ pasiskolino 600 000 Lt su 8 proc. palūkanų norma. UAB ,,Mas Consult” iš gautos 600 000 Lt paskolos 432 700 Lt pervedė UAB FMĮ ,,Aequitas”, kurios akcininku ir valdybos nariu buvo M. Š., 164 300 Lt paskolino M. Š. (UAB ,,Mas Consult” direktoriui) ir tik 3 000 Lt panaudoti UAB ,,Mas Consult” tiekėjų skoloms apmokėti. Už verslo konsultacijas AB ,,Ortopedijos technika“ 2000 m. birželio mėn. UAB ,,Mas Consult“ pervedė 250 000 Lt avansą. Iš šios sumos tik 9 500 Lt buvo skirti bendrovės ūkio išlaidoms, o 180 000 Lt paskolinta UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“, o iš šios bendrovės grynais išmokėta M. Š., G. P., V. V., A. A. po 45 000 Lt kiekvienam, kurie šias sumas buvo įmokėję į UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ kasą UAB ,,Ortofina“ akcijų pirkimui. Revizijos metu nustatyta, kad UAB ,,Mas Consult“ per laikotarpį nuo 2000 metų balandžio mėnesio pabaigos iki metų pabaigos UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ pervedė 811 868 Lt, o pastaroji grąžino UAB ,,Mas Consult“ 180 970 Lt. M. Š., A. A., A. R. ir W. V. laimėjo AB ,,Ortopedijos technika“ privatizavimo viešą konkursą ir 2002 m. vasario mėnesį įsteigė UAB ,,Ortofina“. M. Š. baudžiamojoje byloje (baudžiamosios bylos t., b. l. 6-8) nurodė, kad UAB ,,Ortofina“ buvo įsteigta tikslu vykdyti AB ,,Ortopedijos technika“ privatizavimą. UAB ,,Ortofina“, kurios akcininkais buvo minėti keturi asmenys, 2000 m. vasario mėnesį su Valstybės turto fondu pasirašė AB ,,Ortopedijos technika“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau, kaip matyti iš M. Š. paaiškinimų baudžiamojoje byloje, UAB ,,Ortofina“ neturėjo lėšų sumokėti už nupirktas akcijas ir tam, kad gautų paskolą iš banko, reikėjo padidinti UAB ,,Ortofina“ įstatinį kapitalą nuo 10 000 litų iki 1,8 milijono litų. 2000 m. vasario mėnesį buvo įsteigta dar viena bendrovė, UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“, kurios vienu iš steigėjų ir akcininkų, vėliau valdybos pirmininku buvo UAB ,,Mas Consult“ darbuotojas G. P. Padidinus UAB ,,Ortofina“ įstatinį kapitalą nuo 10 000 Lt iki 1,8 milijonų litų, išleidžiant naują akcijų emisiją, UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ 2000 m. kovo 31 d. sutaries pagrindu įsigijo UAB ,,Ortofina“ akcijas (baudžiamosios bylos t. 1, b. l. 18-21). Tačiau akcijų įsigijimą už 1 620 000 Lt sumą finansavo UAB ,,Mas Consult“, o likusią sumą, po 45 000 Lt kiekvienas, finansavo M. Š., G. P., A. R. ir A. A., apie ką UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ valdybos pirmininkas G. P. informavo Lietuvos vystymo fondą, pateikiant informaciją ir dokumentus dėl tikslinės paskolos apmokėti už AB ,,Ortopedijos technika“ akcijas gavimo. Tą aplinkybę, kad UAB ,,Mas Consult“ finansavo UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ UAB ,,Ortofina“ akcijų įsigijimui, pripažino ir M. Š. (baudžiamosios bylos t. 1, b. l. 19, 30-40). UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ 2000 m. balandžio 6 d. raštas Lietuvos vystymo fondui, rašytas tikslu gauti paskolą apmokėti UAB ,,Ortofina“ už privatizuojamą AB ,,Ortopedijos technika“, rodo, kad bendrovės UAB ,,Mas Consult“ direktorius M. Š. sudarė su UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ sutartį dėl teisės (opciono) pirkti 1 620 000 vnt. UAB ,,Ortofina“ akcijų už 1 620 000 Lt (baudžiamosios bylos t. 1, b. l. 39). Faktas apie tokios sutarties sudarymą konstatuotas ir revizijos akte. M. Š., UAB ,,Mas Consult“ direktorius, sudaręs minėtą sutartį, paaiškinime prokurorui apie AB ,,Ortopedijos technika“ lėšų privatizavimui įsigijimą taip pat nurodė, kad 2000 m. balandžio 4 d. UAB ,,Mas Consult“ su UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ sudarė sutartį, pagal kurią UAB ,,Mas Consult“ įgijo teisę įsigyti, o UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ įsipareigojo parduoti 1 600 000 vnt. UAB ,,Ortofina“ akcijų už 1 600 000 Lt, kas sudaro 90 proc. UAB ,,Ortofina“ akcinio kapitalo.

27Taigi visas šis apmokėjimo už privatizuojamos AB ,,Ortopedijos technika“ akcijas mechanizmas rodo, kad UAB ,,Mas Consult“ per UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“ finansavo AB ,,Ortopedijos technika“ privatizavimą ir pagal numatytus sprendimus turėjo tapti UAB ,,Ortofina“, kuri įsigijo AB ,,Ortopedijos technika“ akcijas, pagrindine akcininke. Iš to seka, kad atsakovo nurodytas argumentas apie tai, kad jo parduodamų akcijų kainą apsprendė AB ,,Ortopedijos technika“ privatizavimo faktorius, yra pagrįstas. Kad ieškovui ir jo akcininkui AB Ūkio bankui buvo žinoma apie tai, jog UAB Mas Consult“ vykdo AB ,,Ortopedijos technika“ privatizavimo projektą, patvirtina ta aplinkybė, kad jiems pateiktuose UAB ,,Mas Consult“ 2000 m. birželio 30 d. balanso duomenyse buvo nurodyta, jog gauti avansiniai mokėjimai yra (kaip nurodyta balanse) pervesti į UAB ,,Ortofina“ ir UAB ,,Stewart, Baublys ir Gabrielle“. Be to, L. V., UAB ,,Mas Consult“ akcininkas ir AB Ūkio banko valdybos narys, gavęs iš UAB ,,Mas Consult“ direktoriaus M. Š.duomenis apie bendrovės finansinę veiklą ir perdavęs juos kitai banko darbuotojai A. K., taip pat turėjo žinoti, kad UAB ,,Mas Consult“ vykdo AB ,,Ortopedijos technika“ finansavimą. Tuo galima paaiškinti ieškovo ir AB Ūkio banko, kurio atstovai dalyvavo derantis dėl akcijų pardavimo – pirkimo kainos, veiksmus, kad jie, turėdami duomenis apie blogą UAB ,,Mas Consult“ finansinę padėtį, sutarė su atsakovu dėl atitinkamos akcijų kainos.

28Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas iš kitos šalies priteisia išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, teisinę pagalbą (CPK 93 str. 1 d. ). Atsakovas patyrė 1 770 Lt išlaidų advokato, kuris dalyvavo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, teisinės pagalbos apmokėjimui, todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteisiama 1 770 Lt. Taip pat iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiama 21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūkio banko investicinė grupė“ atsakovo G. B. naudai 1 770 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei valstybės naudai 21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi UAB „Ūkio banko investicinė... 4. Ieškovas nurodė, kad pagal ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį ir jos... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 29 d. sprendimu ieškovo UAB „Ūkio... 6. Teismas nurodė, kad, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus,... 7. Ginčijamos sutarties 3.5 punkto nuostata dėl teisės reikšti pretenzijas yra... 8. 2000 m. gruodžio 29 d. įmonės akcininkų sprendimas nupirkti iš akcininko... 9. Ieškovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ apeliaciniu skundu prašo... 10. Apeliacinį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:... 11. 1. Nepagrįsta Vilniaus apygardos teismo išvada, kad ieškovas nebuvo atsakovo... 12. 2. Kadangi ieškovo ir atsakovo santykiai buvo grindžiami ilgalaikiu ir... 13. 3. Teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų, kad ieškovas turėjo teisinį... 14. 4. Remiantis šalių sudarytos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3.3 punktu,... 15. Atsakovas G. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo 2006 m. kovo 29 d.... 16. Atsiliepime nurodo, kad byloje nėra duomenų bei įrodymų, jog atsakovas G.... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Ieškovas akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą 2000 m. spalio 25 d.... 19. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šie apelianto nurodyti... 20. Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad prieš sudarant ginčijamą akcijų... 21. UAB ,,Mas Consult“ duomenys ,,Mas balansas 06.30“ labai aiškiai... 22. Liudytojas L. V. parodė, kad duomenis apie UAB ,,Mas Consult“ finansinę... 23. Prie UAB ,,Mas Consult“ balanso pateiktos korekcijos, kurios pavadintos... 24. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ir įvertinęs ieškovui... 25. Ieškovas pirmosios instancijos teismo sprendimą ginčija dar ir tuo aspektu,... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005 m. lapkričio 28 d. nutartimi šioje... 27. Taigi visas šis apmokėjimo už privatizuojamos AB ,,Ortopedijos technika“... 28. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas iš kitos šalies priteisia... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 31. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Ūkio banko...