Byla A-63-1256-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Virgilijaus Valančiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo M. Z. prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1256/2010 pagal pareiškėjo M. Z. skundą atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų rajono savivaldybės merui, Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), valstybės įmonei Registrų centrui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, atlyginimo,

Nustatė

2I.

3Pareiškėjas M. Z. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. P1-148 ir Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 6114-79 bei 2004 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. 23 483-79, kuriuo buvo patikslintas 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 6114-79; panaikinti sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Trakai, registro įrašas Nr. ( - ), įregistravimą nekilnojamojo turto registre; įpareigoti Trakų rajono savivaldybės administraciją nedelsiant išformuoti sklypą ir suformuoti naują žemės sklypą, nustatant jame jam grąžintinos laisvos, Trakų rajono savivaldybės administracijos pastatų neužstatytos, žemės sklypo dalies dydį ir ribas; įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją ir Trakų rajono savivaldybės administraciją nedelsiant grąžinti jam natūra visą likusią neužstatytą žemės sklypo dalį; priteisti iš atsakovų visas jo patirtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo netenkino.

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m spalio 12 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškėjo M. Z. skundą patenkino iš dalies. Panaikino Trakų rajono savivaldybės mero 2003 m. gegužės 9 d. potvarkį Nr. P1-148 ,,Dėl žemės sklypo Vytauto gatvėje 33, Trakų mieste, suteikimo naudotis Trakų rajono savivaldybės tarybai“, įpareigojo Trakų rajono savivaldybės administraciją suformuoti žemės sklypą, nustatant M. Z. grąžintinos laisvos, Trakų rajono savivaldybės administracijos pastatų, esančių Vytauto g. 33, Trakuose, neužstatytos, žemės sklypo dalies dydį ir ribas. Kitoje dalyje skundo netenkino. M. Z. naudai iš atsakovų Trakų rajono savivaldybės mero bei Trakų rajono savivaldybės administracijos priteisė 810 Lt teismo išlaidų.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjas M. Z. buvo pateikęs prašymą atlyginti teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-2381-95/2009 (I t., b. l. 127): už advokato paslaugas – 2 500 Lt, už plano, parengto pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo nurodymą, parengimą – 2500 Lt.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2011 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui pusę (atsižvelgiant į reikalavimų patenkinimo dydį) pagrįstomis teismo išlaidomis pripažintos sumos už pareiškėjui teiktą teisinę pagalbą nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme – 810 Lt. Taip pat sprendimu buvo išspręsta prašymo dalis dėl uždarosios akcinės bendrovės „Geonetas“ išrašytos sąskaitos-faktūros Serija GNT Nr. 00000365 už planų sudarymą teismui atlyginimo – teismas, nustatęs, kad minimas planas į bylą nebuvo pateiktas, šią prašymo dalį atmetė.

11Prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, buvo perduota Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (II t., b. l. 89).

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Prašymas dėl teismo išlaidų tenkintinas iš dalies.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą.

16ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis taip pat įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatose. CPK 93 straipsnio 2 dalis taip pat įtvirtina, jog jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

17Pareiškėjas prašo atlyginti išlaidas, patirtas advokato padėjėjui sumokėjus už apeliacinio skundo parengimą dėl Vilniaus apygardos administracinis teismo 2009 m. spalio 12 d. sprendimo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas už apeliacinio skundo rengimą advokato padėjėjui sumokėjo 1 000 Lt, šią aplinkybę liudija 2009 m. spalio 29 d. advokato padėjėjo Nerijaus Plėdžio išrašyta sąskaita už teisines paslaugas Nr. 2009/42 (II t., b. l. 22) bei 2009 m. lapkričio 30 d. mokėjimo nurodymas (II t., b. l. 21).

18Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2008 m. sausio 1 d. nustatyta 800 litų dydžio MMA.

19Rekomendacijų 8.9 punkte nustatyta, kad už apeliacinį skundą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra apskaičiuojamas taikant koeficientą 3. Atsižvelgiant į Rekomendacijų 5 punktą, kuris reglamentuoja, kad už advokato padėjėjo paslaugas skaičiuojama 80 procentų Rekomendacijų 8 punkte nurodyto maksimalaus užmokesčio, maksimali priteistina suma už apeliacinio skundo surašymą būtų 1 920 Lt (3 x 800 x 80%). Atsižvelgiant į tai, kad buvo tenkinta pusė pareiškėjo skundo reikalavimų, ši priteistina suma dar mažintina 50 procentų, taigi maksimali pareiškėjui už apeliacinio skundo surašymą priteistina suma yra 960 Lt (1 920 : 2). Teisėjų kolegija nenustatė aplinkybių, kurioms esant ši suma turėtų būti dar mažinama, todėl ji priteistina pareiškėjui.

20Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo prašymas dėl išlaidų už apeliacinio skundo rengimą tenkintinas iš dalies jam priteisiant 960 Lt iš atsakovų Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų rajono savivaldybės mero, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonės Registrų centro.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

22pareiškėjo M. Z. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies. Pareiškėjo M. Z. naudai iš atsakovų Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų rajono savivaldybės mero, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonės Registrų centro priteisti 960 Lt teismo išlaidų (po 240 Lt iš kiekvieno atsakovo).

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. I.... 3. Pareiškėjas M. Z. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 12 d. sprendimu... 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. spalio 25 d. nutartimi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 14 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. balandžio 27 d.... 8. II.... 9. Pareiškėjas M. Z. buvo pateikęs prašymą atlyginti teismo išlaidas,... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės,... 11. Prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant... 12. Teisėjų kolegija... 13. IV.... 14. Prašymas dėl teismo išlaidų tenkintinas iš dalies.... 15. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 16. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis taip pat įtvirtina, jog proceso šalis, kurios... 17. Pareiškėjas prašo atlyginti išlaidas, patirtas advokato padėjėjui... 18. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteisti užmokesčio... 19. Rekomendacijų 8.9 punkte nustatyta, kad už apeliacinį skundą... 20. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo prašymas dėl išlaidų už... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 22. pareiškėjo M. Z. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš... 23. Nutartis neskundžiama....