Byla e2-5700-592/2018
Dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „RG Consulting“ ieškinį atsakovui UAB „Bružlita“ dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2514,08 Eur skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad už įrangos nuomą ieškovas išrašė atsakovui 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 33282 3514,08 Eur sumai, kurią atsakovas apmokėjo tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui 2514,08 Eur sumą.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, t. y. antrą kartą procesinius dokumentus siunčiant įmonės buveinės adresu ir laikant juos įteiktais praėjus 10 dienų nuo išsiuntimo. Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas 2017 m. gegužės 19 d. išnuomojo atsakovui išdavimo / priėmimo akte Nr. 43372 nurodytą įrangą. Už įrangos nuomą ieškovas išrašė atsakovui 2017 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 33282 3514,08 Eur sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2017 m. spalio 15 d. Ieškovo teigimu, nurodytą PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas apmokėjo iš dalies ir liko skolingas ieškovui 2514,08 Eur sumą. Duomenų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.477 straipsnio 1 dalimi, pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas prievolę, su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu visiškai atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.477 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 2514,08 Eur skolos.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2514,08 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistina 57 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Remiantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 1 dalimi, valstybės naudai iš atsakovo priteistina 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

13Patenkinti ieškinį visiškai.

14Priteisti ieškovui UAB „RG Consulting“, į. k. 302440631, iš atsakovo UAB „Bružlita“, į. k. 303220912, 2514,08 Eur (du tūkstančius penkis šimtus keturiolika eurų ir 8 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 2514,08 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. sausio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 57 Eur (penkiasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Bružlita“, į. k. 303220912, 3,58 Eur (tris eurus ir 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai