Byla e2S-107-198/2017
Dėl Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaro Pavel Dobrynskij veiksmų 2016 m. rugpjūčio 3 d. tvirtinant sutartinės hipotekos pakeitimą suinteresuotiems asmenims notarui Pavel Dobrynskij, UAB „Muštuvis“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Jonaitienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Petrochema“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-7740-223/2016 pagal pareiškėjos UAB „Petrochema“ skundą dėl Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaro Pavel Dobrynskij veiksmų 2016 m. rugpjūčio 3 d. tvirtinant sutartinės hipotekos pakeitimą suinteresuotiems asmenims notarui Pavel Dobrynskij, UAB „Muštuvis“.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja pateikė skundą dėl Panevėžio rajono 3-iojo notaro biuro notaro P. Dobrynskij atlikto notarinio veiksmo, prašo panaikinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaro P. Dobrynskij patvirtintą sutartinės hipotekos pakeitimą, identifikavimo kodas ( - ), kuriuo iš sandorio išbraukti šio asmens duomenys – UAB „Petrochema“, į. k. 300081635, atstovas T. B., veikiantis pagal įstatus, ir įrašytas asmuo UAB „Muštuvis“, į. k. 302331518, atstovas V. D., veikiantis pagal bendrovės įstatus.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 25 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Petrochema“ skundą dėl notaro veiksmų atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad 2016 m. birželio 2 d. tarp pareiškėjos UAB „Petrochema“, atstovaujamos direktoriaus T. B., ir suinteresuoto asmens UAB „Muštuvis“, atstovaujamos V. D., buvo sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kuria UAB „Petrochema“ perleido galiojantį turtinį 645 469 Eur dydžio reikalavimą į restruktūrizuojamą KB „Blauzdžių Agroservisas“ ir už tai buvo įskaityta UAB „Petrochema“ 30 210 Eur dydžio skola UAB „Muštuvis“. Iš 2016-08-30 VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Hipotekos registro išrašo, identifikavimo kodas Nr. ( - ) matyti, kad 2016-08-03 buvo atliktas sutartinės hipotekos pakeitimas, įdentifikavimo kodas ( - ), pakeitimą patvirtino Panevėžio rajono 3-iojo notaro biuro notaras P. Dobrynskij, kuriuo iš sandorio išbraukti šio asmens duomenys – UAB „Petrochema“, į. k. 300081635, atstovas T. B., veikiantis pagal įstatus, ir įrašytas asmuo UAB „Muštuvis“, į. k. 302331518, atstovas V. D., veikiantis pagal bendrovės įstatus.
 3. Teismas laikė, kad suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų iš kurių būtų matyti, jog pareiškėjai buvo žinoma aplinkybė apie sutartinės hipotekos pakeitimą anksčiau nei nurodo pareiškėja 2016 m. rugpjūčio 30 d. 20-ies dienų terminas skundui pateikti nepraleistas.
 4. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.104 straipsnio 2 dalyje numatyta tik sutarties šalių kooperavimosi pareigą, t. y. veikti taip, kad registre būtų atlikti atitinkami įrašai. Senojo ir naujojo kreditorių valia jau buvo išreikšta perleidžiant reikalavimo teises ir papildomų formalių susitarimų reikalavimas tik vilkintų pareigą registruoti įvykusius susitarimus Reikalavimo perleidimo sutartimi. Šiuo atveju užtenka vienos šalies Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatuose (toliau – Hipotekos registro nuostatai) nurodyto asmens pranešimo duomenų pakeitimui.
 5. Konstatavo, kad notaro atliktas notarinis veiksmas dėl sutartinės hipotekos pakeitimo yra atliktas vadovaujantis Hipotekos registro nuostatais, todėl yra teisėtas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Petrochema“ prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti 2016 m. rugpjūčio 3 d. Panevėžio rajono 3-ojo notarų biuro notaro P. Dobrynskij patvirtintą sutartinės hipotekos pakeitimą, identifikavimo kodas ( - ), kuriuo iš sandorio išbraukti šio asmens duomenys – UAB „Petrochema“, į. k. 300081635, atstovas T. B., veikiantis pagal įstatus, ir įrašytas asmuo UAB „Muštuvis“, į. k. 302331518, atstovas V. D., negaliojančiu.
 2. Nurodo, kad teismas, nors ir nurodė CK 6.104 straipsnio 2 dalies nuostatą, tačiau ja nesivadovavo priimant nutartį. UAB „Muštuvis“ vienašališkai įregistravo įkeitimą hipotekos registre.
 3. Teigia, kad sutartinės hipotekos pakeitimui buvo būtina pradinės kreditorės UAB „Petrochema“ valia. Notaro patvirtinto sutartinės hipotekos pakeitimo duomenų notaras, negalėjo patvirtinti kitų registrų duomenimis.
 4. Pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos hipotekos registre registruotos sutartinės hipotekos, identifikavimo kodas ( - ), duomenis, sutartine hipoteka yra užtikrinta prievolė, kylanti iš 2015 m. balandžio 20 d. Paskolos sutarties Nr. 2015-04-20 su visais pakeitimais, tuo tarpu notaras, patvirtino sutartinės hipotekos pakeitimą tik naujosios kreditorės – UAB „Muštuvis“ – prašymu pagal pateiktą 2016 m. birželio 2 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartį, pagal kurią nėra aiškus perleidžiamo turtinio reikalavimo turinys, jo dydis neatitinka paskolos ir su ja susijusių sumų pagal 2015 m. balandžio 20 d. Paskolos sutartį dydžio.
 5. Nurodo, kad įregistruojant hipotekos pakeitimą, notarui būtina pateikti hipotekos lakšto originalą. Notaras neužtikrino teisėtumo ir nebandė išsiaiškinti esamos situacijos aklai pasitikėdamas šalimi, kuri nepateikė hipotekos lakšto originalo. Sutartinės hipotekos sandorio originalus lakštas nebuvo perduotas UAB „Muštuvis“ ir vis dar yra UAB „Petrochema“ žinioje.
 1. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Muštuvis“ prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.
 2. Nurodo, kad ginčo dalykas - hipotekos registro pakeitimas nėra sandoris, kuriam reikėtų dviejų šalių valios, o hipotekos teisės perėjimo išviešinimas prieš trečiuosius asmenis.
 3. Teigia, kad apeliantė visiškai nepagrįstai ir neteisėtai bando išvengti įstatyme numatytų pasekmių (hipotekos teisės perleidimo), kylančių iš reikalavimo perleidimo sutarties. CK 4.189 str. 1 d. numatyta, kad perleidžiant hipoteka užtikrintą reikalavimą, perleidžiama ir hipotekos teisė. Įstatymų leidėjas nenumato jokių išimčių ar galimybių neperleisti hipotekos teisės.
 4. Pažymi, kad abiejų kreditorių valia buvo būtina tik 2016 m. birželio 2 d. Reikalavimo perleidimo sandoriui patvirtinti, o šio sandorio apeliantė neginčija. Ginčydama notarinį veiksmą - sutartinės hipotekos pakeitimus, kuomet buvo tik įformintos nurodyto sandorio pasekmės, apeliantė faktiškai siekia nepagrįstų ir neteisėtų pasekmių - viešo hipotekos registro įrašo panaikinimo. Tačiau net ir panaikinus tokį įrašą, hipotekos teisė, vadovaujantis CK 4.189 straipsnio 1 dalimi, toliau išliks kartu su perleistu reikalavimu.
 5. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo notaras P. Dobrynskij prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.
 6. Nurodo, kad sudarius reikalavimo perleidimo sutartį ir naujajam kreditoriui perėmus skolą, kartu jis perima ir reikalavimus pagal hipotekos sutartį, ir tas perleidimas turi būti pažymėtas hipotekos registre (CK 6.104 str. 2 d.).
 7. Pažymi, kad naujasis kreditorius turi teisę pats pateikti reikalavimo perleidimo sutartį Hipotekos registro tvarkytojui ir šio prašymo bei reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu registro tvarkytojas pakeičia registre duomenis apie kreditorių, notaro patvirtintas hipotekos pakeitimas net nėra būtinas. Kreditoriui neturint galimybės duomenų registro tvarkytojui tiesiogiai perduoti elektroniniu būdu, suteikiama teisė šiuos duomenis perduoti per notarą.
 8. Teigia, kad duomenų perdavimas registrui yra techninio tvarkomojo pobūdžio veiksmas, kadangi duomenų perdavimo pagrindas yra ne notaro patvirtintas kreditoriaus prašymas, o jau įvykęs reikalavimo teisės bei ją užtikrinančių hipotekos teisių perleidimas.
 9. Nurodo, kad šalių valia jau buvo išreikšta perleidžiant reikalavimo teises, kažkokių papildomų formalių susitarimų reikalavimas tik vilkintų pareigą registruoti įvykusius pakeitimus viešame registre.
 10. Pažymi, kad hipotekos sandorių gali būti tiek egzempliorių, kiek šalys pageidauja, todėl reikalavimo pateikti hipotekos pakeitimui hipotekos sandorio originalą, kaip buvo iki 2012-07-01, nėra. Be to, naujoji kreditorė UAB „Muštuvis“ turėjo vieną hipotekos sandorio originalą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Atskirasis skundas netenkinamas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartis paliekama nepakeista (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 337 str. 1 d. 1 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Byloje kilo ginčas dėl notaro procesinio veiksmo – sutartinės hipotekos duomenų pasikeitimo (kreditorės) Hipotekos registre teisėtumo.
 4. Byloje nustatyta, kad 2016 m. birželio 2 d. tarp pareiškėjos UAB „Petrochema“, atstovaujamos direktoriaus T. B., ir suinteresuoto asmens UAB „Muštuvis“, atstovaujamos direktoriaus V. D., buvo sudaryta Reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kuria UAB „Petrochema“ perleido galiojantį turtinį 645 469 Eur dydžio reikalavimą į restruktūrizuojamą KB „Blauzdžių Agroservisas“ ir už tai buvo įskaityta UAB „Petrochema“ 30 210 Eur dydžio skola UAB „Muštuvis“. Dalis reikalavimo teisės į restruktūrizuojamą KB „Blauzdžių Agroservisas“ yra užtikrinta hipoteka. Hipotekos reikalavimas perleistas kartu su visa skola (Sutarties 1 str. 1 d., 3 d.). 2016 m. rugpjūčio 3 d. naujoji kreditorė UAB „Muštuvis“ kreipėsi į Panevėžio r. 3-ąjį notarų biurą, prašydama atlikti vienašalį įrašą apie hipotekos, identifikavimo kodas ( - ), duomenų - kreditoriaus pasikeitimą. 2016 m. rugpjūčio 3 d. notaras P. Dobrynskij atliko sutartinės hipotekos pakeitimą, identifikavimo kodas ( - ), kuriuo iš sandorio išbraukti pradinės kreditorės UAB „Petrochema“ duomenys ir įrašyti naujosios kreditorės UAB „Muštuvis“ duomenys.
 5. Pareiškėja UAB „Petrochema“ ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, teigdama, kad sutartinės hipotekos pakeitimui buvo būtina ir pradinės kreditorės UAB „Petrochema“ valia. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apeliantės teiginiais sutikti neturi pagrindo. CK 6.104 straipsnis, kuriuo remiasi apeliantė, reglamentuoja dokumentų perdavimą, perleidus reikalavimą. Minėto straipsnio 2 dalis įpareigoja pradinį kreditorių su naujuoju kreditoriumi imtis priemonių, kad būtų padaryti atitinkami įrašai Hipotekos registre, jeigu perleidžiamas reikalavimas, kurio įvykdymas užtikrintas įkeitimu (hipoteka), tačiau nereikalauja abiejų šalių valios išraiškos Hipotekos registro duomenų pakeitimui.
 6. Hipotekos duomenų keitimą reglamentuoja Hipotekos registro nuostatai, šiuo atveju taikoma nuo 2014-08-01 iki 2016-10-20 galiojusi akto redakcija. Registro duomenų teikėjai, Hipotekos registro nuostatų 44 punkte nurodytais atvejais, gali būti kreditoriai, skolininkai, įkaito davėjai ar asmenys, kuriems perduotas įkeitimo objektas (Hipotekos registro nuostatų 6.5. p.). Registro tvarkytojas, gavęs kreditoriaus prašymą į registrą įrašyti duomenis apie sudarytą rašytinę reikalavimo teisės perleidimo sutartį <..> ir šį faktą patvirtinančius dokumentus, kreditoriaus pateiktų dokumentų pagrindu į registrą įrašo sutartinės hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimą; jeigu nurodytų duomenų negalima pateikti registro tvarkytojui elektroniniu būdu, duomenys gali būti teikiami per notarą (Hipotekos registro nuostatų 44 p.). Minėtas teisinis reglamentavimas patvirtina pirmos instancijos teismo išvadą, kad sutartinės hipotekos pakeitimui užteko vienos iš kreditorių pranešimo Hipotekos registro duomenų pakeitimui.
 7. Apeliantė taip pat nepagrįstai teigia, kad notaras patvirtino sutartinės hipotekos pakeitimą, nepatikrinęs 2016 m. birželio 2 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties turinio (t. y. nėra aiškus perleidžiamo reikalavimo turinys, jo dydis neatitinka paskolos ir su ja susijusių sumų pagal 2015 m. balandžio 20 d. Paskolos sutartį Nr. 2015-04-20 dydžio) ir neišsiaiškinęs esamos situacijos, kadangi reikalavimo perleidimo sutarties revizavimo teisės ar pareigos notarui teisės aktai nenumato. Kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo notaras, duomenų perdavimas Hipotekos registrui yra techninio tvarkomojo pobūdžio veiksmas, kadangi duomenų pakeitimo registre pagrindas yra ne notaro patvirtintas kreditoriaus prašymas, o jau įvykęs reikalavimo teisės bei ją užtikrinančių hipotekos teisių perleidimas, šiuo atveju 2016 m. birželio 2 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi.
 8. Perleidžiant hipoteka užtikrintą reikalavimą, perleidžiama ir hipotekos teisė (CK 4.189 str. 1 d.). Bylos duomenimis apeliantė Reikalavimo teisės perleidimo sutarties neginčija. Nors tiek skunde, tiek atskirajame skunde nurodo, kad rengia dokumentus Vilniaus tarptautiniam ir nacionaliniam komerciniam arbitražui dėl Reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tačiau šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str., 314 str.). Pažymėtina ir tai, kad duomenų apie hipotekos perleidimo faktą neįregistravimas Hipotekos registre, kaip to reikalauja CK 6.104 straipsnio 2 dalis, nedaro įtakos pagrindinės prievolės galiojimui, o įregistravimas – neturi įtakos apeliantės teisei kreiptis dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.
 9. Apeliantė taip pat deklaratyviai ir nepagrįstai teigia, kad įregistruojant hipotekos pakeitimą, notarui buvo būtina pateikti hipotekos lakšto originalą. Nuo 2012 m. liepos 1 d. Civilinis kodeksas nenumato privalomos hipotekos lakšto formos ir hipotekos pakeitimų įrašų hipotekos lakšte. Hipotekos sandorių gali būti tiek egzempliorių, kiek šalys pageidauja. Reikalavimas hipotekos pakeitimui pateikti hipotekos sandorio originalą Hipotekos registro nuostatuose nenumatytas.
 10. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir proceso teisės normas, pagrįstai sprendė, kad ginčijamam notariniam veiksmui užtenka vienos iš kreditorių valios ir notaro atliktas sutartinės hipotekos duomenų pakeitimas yra teisėtas, todėl ginčijama nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai