Byla A-637-556/2015

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Irmanto Jarukaičio, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens E. R. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-637-556/2015 pagal pareiškėjų Druskininkų švietimo centro ir Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų savivaldybės tarybos, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Druskininkų švietimo centro, Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų savivaldybės tarybos ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus skundus atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. S. ir E. R. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius (toliau – kartu ir Druskininkų savivaldybė) ir Druskininkų švietimo centras (toliau – kartu ir pareiškėjai) su skundais (I t., b. l. 1–5, II t., b. l. 1–12) kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir atsakovas, ŽEI) 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. SPR-141 (toliau – ir Sprendimas Nr. SPR-141), kuriuo buvo tenkinti trečiųjų suinteresuotų asmenų E. R. ir R. S. skundai ir pareiškėjai įspėti dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir VIĮ) 22 straipsnio 6 dalies ir 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto pažeidimo. Druskininkų savivaldybė taip pat prašė priteisti iš atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus pareiškėjų naudai visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo E. R. atsiliepimu į pareiškėjų skundą (VI t., b. l. 96–101), kurį grindė iš esmės analogiškais argumentais kaip atsakovas, prašė pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 11 d. sprendimu (VII t., b. l. 150–158) pareiškėjų skundus atmetė kaip nepagrįstus.

9Pareiškėjas Druskininkų švietimo centras apeliaciniu skundu (VII t., b. l. 162–167) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą patenkinti pilna apimtimi.

10Pareiškėjai Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius apeliaciniu skundu (VII t., b. l. 170–183) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti visiškai.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo E. R. atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinius skundus (VIII t., b. l. 23–32) prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus.

122015 m. balandžio 28 d. Vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas bendras Druskininkų savivaldybės tarybos, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės, Druskininkų savivaldybės administracijos ir Druskininkų švietimo centro pareiškimas dėl atsisakymo nuo skundų ir apeliacinių skundų.

13Pareiškime nurodoma, jog Druskininkų savivaldybės taryba, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė ir Druskininkų savivaldybės administracija atsisako 2014 m. sausio 2 d. skundo dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. SPR-141 ir visų skunde pareikštų reikalavimų, taip pat atsisako 2014 m. liepos 25 d. apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimo. Kartu pareiškiama bei patvirtinama, jog pareiškėjams yra žinomos ir suprantamos visos tiek skundų, tiek apeliacinio skundų atsisakymo teisinės pasekmės.

14Identiškas pareiškimas padarytas ir iš biudžetinės įstaigos Druskininkų švietimo centras pusės.

15III.

16Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjų Druskininkų savivaldybės tarybos, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės, Druskininkų savivaldybės administracijos ir Druskininkų švietimo centro atsisakymą nuo skundų priėmė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 11 d. sprendimą panaikino, o administracinę bylą pagal pareiškėjų Druskininkų švietimo centro, Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų savivaldybės tarybos ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės skundus atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. S. ir E. R. dėl sprendimo panaikinimo nutraukė, pareiškėjams atsisakius skundų.

17IV.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo E. R. 2015 m. gegužės 13 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašo priteisti iš pareiškėjų Druskininkų savivaldybės tarybos, Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus ir Druskininkų švietimo centro 608,21 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Prašymas grindžiamas šiais argumentais:

191. ŽEI 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. SPR-141 iš esmės buvo apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų, taip pat ir E. R. teisės. Tačiau pareiškėjai skundu ir apeliaciniu skundu ginčijo ŽEI sprendimą. Byla buvo užbaigta teismui nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės, o ŽEI sprendimas, kuriuo buvo apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, liko galioti. Teismų praktikoje ir teisės doktrinoje yra išaiškinta, jog tokiais atvejais sprendžiant išlaidų paskirstymo klausimą reikėtų įvertinti kelto ginčo turinį, procesinius šalių santykius ir jų procesinį elgesį, taip pat įvertinti, kokioje bylos nagrinėjimo stadijoje byla užbaigta nepriėmus sprendimo, bei nustatyti atsakingą dėl bylinėjimosi išlaidų kilimo asmenį. Taip pat yra nurodyta, jog kai byla nutraukiama jos neišnagrinėjus iš esmės ir teisinių išlaidų atlyginimo prašo trečiasis suinteresuotas asmuo, pirmiausiai būtina įvertinti kelto ginčo turinį, taip pat nustatyti, kaip pareiškėjo kelti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, nustatyti, ar pareiškėjo prašymo patenkinimo atveju trečiojo suinteresuoto asmens teisės būtų pasikeitusios arba pasibaigusios, įvertinti kokioje bylos nagrinėjimo stadijoje byla buvo nutraukta bei nustatyti, kas yra atsakingas dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų kreipimosi į administracinį teismą (kieno iniciatyva tretieji suinteresuoti asmenys buvo įtraukti į bylos nagrinėjimą), taigi atitinkamai ir dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų patirtų išlaidų.

202. Nagrinėjamu atveju dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų yra atsakingi pareiškėjai. Trečiojo suinteresuoto asmens E. R. bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme iš viso sudaro 608,21 Eur, patirtos advokato pagalbai apmokėti - 1500 Lt arba 434,43 Eur už atsiliepimo į pareiškėjų apeliacinius skundus parengimą, ir 173,78 Eur už rašytinių paaiškinimų dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 10 d. nutarties pagrindu į bylą pateiktų naujų įrodymų administracinėje byloje parengimą. Bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai pridedami prie šio prašymo.

21Pareiškėjai Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų švietimo centras atsiliepimais į trečiojo suinteresuoto asmens E. R. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo prašo prašymą atmesti.

22Pareiškėjai nurodo, kad E. R. neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 5 dalies reikalavimų, todėl neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-2374/2013, 2015 m. vasario 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-82-525/2015, 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-427-525/2015). Pažymi, kad nei atsakovo aktu, nei teismo sprendimu nebuvo patenkinamos ar ginamos E. R. teisės. Aplinkybė, kad ginčas vyko dėl E. R. skundo pagrindu priimto atsakovo akto, nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovo aktu ar pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo (būtų buvusios) apgintos E. R. teisės ir E. R. atitinka ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies reikalavimus. Priešingai, atsakovo aktas buvo priimtas nustačius su E. R. subjektinėmis teisėmis nesusijusių teisės normų pažeidimus. Be to, E. R. neįrodė, kad patyrė bylinėjimosi išlaidas.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24V.

25Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo E. R., vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi ir motyvuodamas tuo, jog teismui nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės, liko galioti ŽEI 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. SPR-141, kuriuo iš esmės buvo apgintos jo teisės, kreipėsi į teismą ir siekia, jog jam būtų atlygintos atstovavimo išlaidos.

26Pareiškėjai atsiliepimuose į trečiojo suinteresuoto asmens E. R. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo pažymi, kad nei atsakovo aktu, nei teismo sprendimu nebuvo patenkinamos ar ginamos E. R. teisės. Taigi šioje byloje nesutariama, ar trečiasis suinteresuotas asmuo turi ABTĮ 44 straipsnio 5 dalyje numatytą teisę gauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Todėl šiuo atveju aktualus yra šios nurodytos teisės normos aiškinimas.

27ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, suteikia tretiesiems suinteresuotiems asmenims teisę pretenduoti į ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytų išlaidų atlyginimą tada, kai yra nustatoma, jog teismo sprendimu buvo patenkintos ar apgintos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės.

28Atkreiptinas dėmesys, jog ABTĮ tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tais atvejais, kai administracinė byla nutraukiama. Todėl sprendžiant trečiojo suinteresuoto asmens patirtų teismo išlaidų atlyginimo klausimą tuomet, kai administracinė byla buvo nutraukta jos neišnagrinėjus iš esmės (t. y. kuomet nėra aišku, kieno naudai būtų buvęs priimtas galutinis teismo sprendimas), pirmiausiai yra būtina įvertinti kelto ginčo turinį, taip pat nustatyti, kaip pareiškėjo kelti reikalavimai yra susiję su trečiojo suinteresuoto asmens teisėmis, nustatyti, ar pareiškėjo prašymo patenkinimo atveju trečiojo suinteresuoto asmens teisės būtų pasikeitusios arba pasibaigusios, įvertinti kokioje bylos nagrinėjimo stadijoje byla buvo nutraukta bei nustatyti, kas yra atsakingas dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų kreipimosi į administracinį teismą (kieno iniciatyva tretieji suinteresuoti asmenys buvo įtraukti į bylos nagrinėjimą), taigi, atitinkamai ir dėl trečiųjų suinteresuotų asmenų patirtų išlaidų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-441/2010, kt.).

29Išplėstinė teisėjų kolegija Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje administracinėje byloje A662-2374/2013 pažymėjo, kad sąvoka „galutiniu teismo sprendimu yra patenkinamos ar apginamos jo teisės” yra vertinamoji ir kiekvieną kartą atsižvelgus į konkrečios administracinės bylos kontekstą turi būti sprendžiama dėl teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą buvimo ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies pagrindu, t. y. įvertinama priimto teismo sprendimo reikšmė ir poveikis trečiojo suinteresuoto asmens teisėms ir konstatuojama, ar priimtu teismo sprendimu yra patenkintos ar apgintos jo teisės.

30Byloje nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimą Nr. SPR-141, kuriuo buvo tenkinti trečiųjų suinteresuotų asmenų E. R. ir R. S. skundai ir pareiškėjai įspėti dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies ir 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto pažeidimo.

31Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų pozicija, kad aplinkybė, jog ginčas vyko dėl E. R. skundo pagrindu priimto atsakovo akto – ŽEI 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. SPR-141, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovo aktu ar pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo (būtų buvusios) apgintos E. R. teisės ir E. R. atitinka ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

32Nors nagrinėjamu atveju Žurnalistų etikos inspektoriaus tyrimas buvo atliekamas inter alia E. R. skundo pagrindu ir 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. SPR-141 buvo patenkintas inter alia trečiojo suinteresuoto asmens E. R. skundas, tačiau atsakovo aktas, kaip teisingai teigia pareiškėjai, buvo priimtas nustačius su E. R. subjektinėmis teisėmis nesusijusių teisės normų pažeidimus. Taigi byloje nėra nustatyta, jog pareiškėjų iškelti reikalavimai yra tiesiogiai susiję su trečiojo suinteresuoto asmens E. R. teisėmis (skundo patenkinimo atveju trečiojo suinteresuoto asmens teisės būtų pasikeitusios arba pasibaigusios), todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad, apeliacinės instancijos teismui nutraukus administracinę bylą, pareiškėjams atsisakius skundų, trečiojo suinteresuoto asmens teisės buvo iš esmės apgintos. Įvertinus tai, konstatuotina, jog šiuo atveju, kai bylos nutraukimas niekaip nedarė įtakos trečiojo suinteresuoto asmens teisėms ir pareigoms, bylinėjimosi išlaidų priteisimas E. R. neatitiktų teisingumo kriterijaus, pažeistų procesinę pusiausvyrą ir sudarytų prielaidas teisę į teisminę gynybą ribojančiam poveikiui.

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

34Trečiojo suinteresuoto asmens E. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Irmanto Jarukaičio, Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Vaidos... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. R. atsiliepimu į pareiškėjų skundą (VI... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 11 d. sprendimu (VII... 9. Pareiškėjas Druskininkų švietimo centras apeliaciniu skundu (VII t., b. l.... 10. Pareiškėjai Druskininkų savivaldybės administracija, Druskininkų... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. R. atsiliepimu į pareiškėjų apeliacinius... 12. 2015 m. balandžio 28 d. Vyriausiajame administraciniame teisme buvo gautas... 13. Pareiškime nurodoma, jog Druskininkų savivaldybės taryba, Druskininkų... 14. Identiškas pareiškimas padarytas ir iš biudžetinės įstaigos Druskininkų... 15. III.... 16. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. balandžio 29 d.... 17. IV.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo E. R. 2015 m. gegužės 13 d. Lietuvos... 19. 1. ŽEI 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. SPR-141 iš esmės buvo apgintos... 20. 2. Nagrinėjamu atveju dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų yra atsakingi... 21. Pareiškėjai Druskininkų savivaldybė ir Druskininkų švietimo centras... 22. Pareiškėjai nurodo, kad E. R. neatitinka Lietuvos Respublikos... 23. Teisėjų kolegija... 24. V.... 25. Nagrinėjamu atveju trečiasis suinteresuotas asmuo E. R., vadovaudamasis ABTĮ... 26. Pareiškėjai atsiliepimuose į trečiojo suinteresuoto asmens E. R. prašymą... 27. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalies teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš... 28. Atkreiptinas dėmesys, jog ABTĮ tiesiogiai nereglamentuoja bylinėjimosi... 29. Išplėstinė teisėjų kolegija Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 30. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami panaikinti... 31. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų pozicija, kad aplinkybė, jog... 32. Nors nagrinėjamu atveju Žurnalistų etikos inspektoriaus tyrimas buvo... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 34. Trečiojo suinteresuoto asmens E. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Nutartis neskundžiama....