Byla B2-1624-253/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Apšė“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Apšė“,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą UAB „Apšė“. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015-07-01 sudarė 9 729,58 Eur.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš byloje esančio UAB „Apšė“ 2015-10-31 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 38 000 Eur, o mokėtinos sumos sudaro 25 210 Eur, t. y. skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog atsakovė yra nemoki. Esant tokioms sąlygoms, atsakovei keltina bankroto byla.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. UAB „Apšė“ bankroto administratoriumi skirtinas Petras Puidokas (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr.: B-FA047).

8Atsižvelgus į ĮBĮ nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (ĮBĮ 10 str. 4 d. 4 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10UAB „Apšė“, įmonės kodas 173890618, adresas Skuodo r. sav. Skuodo m. Krantinės g. 24, iškelti bankroto bylą.

11Bankrutuojančios įmonės administratoriumi skirti Petrą Puidoką (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr.: B-FA047).

12Veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte pavesti atlikti paskirtajam administratoriui, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal LR ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

13Nustatyti, kad įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 20 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad UAB „Apšė“ valdymo organai (direktorius, savininkas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

15Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

16Areštuoti UAB „Apšė“, įmonės kodas 173890618, adresas Skuodo r. sav. Skuodo m. Krantinės g. 24, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti UAB „Apšė“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams LR CPK nustatyta tvarka.

17Apie įmonei iškeltą bankroto bylą informuoti bylos šalis ir paskirtą administratorių, išsiunčiant šios nutarties kopiją.

18Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai