Byla 2-1411/2012
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus akcinės bendrovės Ūkio bankas finansinis reikalavimas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ bankroto byloje Nr. B2-499-368/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus R. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditoriaus akcinės bendrovės Ūkio bankas finansinis reikalavimas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ bankroto byloje Nr. B2-499-368/2012.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi UAB „Rekolas“ iškėlė bankroto bylą, bankrutuojančios UAB ,,Rekolas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Viresita“.

5BUAB „Rekolas“ bankroto administratorius 2012 m. kovo 12 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus pagal pateiktą lentelėje sąrašą, kurių bendra suma sudarė 33 154 242,08 Lt bei pratęsti terminą R. B. reikalavimo dalies, kildinamos iš pasirašytų vekselių, patikrinimui ir pateikimui teismui tvirtinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi patvirtino BUAB „Rekolas“ kreditorių finansinius reikalavimus, kurių bendra suma – 33 154 242,08 Lt bei pratęsė terminą iki 2012 m. kovo 26 d. R. B. reikalavimo dalies, kildinamos iš pasirašytų vekselių, patikrinimui ir pateikimui teismui tvirtinti.

8Teismas minėta nutartimi patvirtino ir šiuos trečiąja eile tenkinamus kreditorių reikalavimus: R. B. 7 895 200,12 Lt finansinį reikalavimą, UAB „Sadovalis“ – 14 723 657,72 Lt, bei UAB „Ridas“ – 8 795 200,12 Lt finansinį reikalavimą, o taip pat įkeitimu (hipoteka) užtikrintą kreditoriaus AB Ūkio bankas finansinį reikalavimą 23 116 333,16 Lt sumai.

9Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas, jis sutinka su prašomais tvirtinti kreditorių finansiniais reikalavimais, ginčo dėl jų nėra, pateiktas prašymas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl tenkintinas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Kreditorius R. B. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutartį dalyje dėl AB Ūkio banko finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Rekolas“ bankroto byloje panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. birželio 16 d. tarp BUAB „Rekolas“ ir banko dukterinės įmonės UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ buvo sudarytos aštuonios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartys, kuriomis buvo parduotos BUAB „Rekolas“ turėtos kuro degalinės. Visas turtas buvo parduotas už 9 145 042,15 Lt. Tačiau ši suma nebuvo išmokėta tiesiogiai BUAB „Rekolas“, o buvo nedelsiant daromi užskaitymai su banku, taip mažinant įsiskolinimą šiam kreditoriui pagal anksčiau nurodytas ir kitas sutartis, pagal kurias skola buvo visiškai padengta.

132. Sudarytais sandoriais neva buvo siekiama refinansavimo, taigi ta dalis, kuri nebuvo apmokėta, buvo perduota kitam asmeniui, o būtent UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“. Ši aplinkybė patvirtina tai, jog skolos bankui negali būti.

143. Bankas po minėtų sutarčių sudarymo įmonei nebuvo suteikęs naujų kreditų ar paskolų, todėl įsiskolinimas nuo nurodyto momento negalėjo išaugti. Atitinkamai, kadangi buvo padengtas pagrindinis įsiskolinimas, todėl negalimas yra ir prašyme dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo nurodytų palūkanų ar delspinigių atsiradimas.

154. Banko finansinio reikalavimo dalis į BUAB „Rekolas“ yra kildinama iš laidavimo sutarčių, kuriomis buvo užtikrintas UAB „Livena“, UAB „Ridas“ ir UAB „Sadovalis“ prievolių tinkamas įvykdymas pagal tarp šių asmenų ir banko sudarytas sutartis. Laidavimo, kaip akcesorinės prievolės pobūdis lemia, jog laidavimas yra priklausomas nuo juo užtikrinamos prievolės, todėl akcesorinė prievolė negali viršyti pagrindinės prievolės. BUAB „Rekolas“ prievolė bankui pagal laidavimo sutartis, kurios buvo pagrindas patvirtinti dalį banko finansinio reikalavimo negali būti didesnė nei pačių skolininkų.

165. Šiuo metu UAB „Livena“ yra iškelta bankroto byla. Šioje byloje turi būti patvirtintas ir banko kreditorinis reikalavimas. Tik jį patvirtinus paaiškės, kokia apimtimi yra susidariusi skola ir BUAB „Rekolas“. Kol šis reikalavimas nėra patvirtintas, nėra žinomas tikslus prievolės dydis, dėl ko yra negalimas ir banko finansinio reikalavimo tvirtinimas BUAB „Rekolas“ bankroto byloje.

176. Teismas, spręsdamas dėl banko kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir jo dydžio nustatymo turėjo ne tik remtis kreditoriaus pateiktais skaičiavimais dėl laiduotojo atsakomybės masto pagal pagrindinio skolininko prievoles, bet kartu išreikalauti duomenis dėl banko finansinio reikalavimo tvirtinimo pagrindinio skolininko UAB „Livena“ bankroto byloje.

187. Bankas pateikė tik sutartis, kurių pagrindu neva yra atsiradę BUAB „Rekolas“ įsiskolinimai už kitus asmenis. Tačiau byloje nėra pateikta įrodymų apie tai, kaip šios prievolės keitėsi – kokie buvo mokėjimai, įskaitymai ir pan. Tuo tarpu pateikti tik kreditoriaus paskaičiavimai, kurie negali būti laikomi tinkamais įrodymais dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo.

19Kreditorius AB Ūkio bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį kaip nepagrįstą atmesti. Kreditorius teigia, kad pateikti įrodymai – sąskaitų išrašai, kuriose nurodytas pajamų ir išlaidų rezultatas, nepatvirtina skolos nebuvimo fakto. Kreditoriaus pateiktos sąskaitos yra jo vidinės apskaitos sąskaitos, tuo tarpu skolos dydis apskaitomas kitose sąskaitose, kurios yra pridedamos. Po skunde nurodytų sandorių kreditorius reikalavimo teisių į likusias atsakovo skolas tretiesiems asmenims neperleido. Iki nurodytų sandorių sudarymo atsakovo bendra skola kreditoriui buvo

209 145 042,15 Lt didesnė, o šiuo dydžiu sumažinus skolą, nutarties iškelti bankroto bylą atsakovui įsiteisėjimo dieną skola sudarė 23 116 333,16 Lt. Kreditorius pažymi, jog atsakovas atsako solidariai tiek, kiek BUAB „Livena“ yra skolinga kreditoriui iki pastarosios teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos. Būtent iki šios dienos BUAB „Livena“ skolą kreditorius apskaičiavo ir nurodė savo patikslintame kreditoriniame reikalavime, pateiktame BUAB „Rekolas“ bankroto byloje. BUAB „Livena“ bankroto byloje bankroto administratorius kreditoriaus reikalavimą pripažino pagrįstu. Jo sumažinimo atveju kreditorius nedelsiant patikslintų savo finansinius reikalavimus BUAB „Rekolas“ bankroto byloje. Kreditorius pažymi, kad reikalavimo dydžio laiduotojui pareiškėjas neginčija. Nors pareiškėjas ir prašo panaikinti visą kreditoriaus reikalavimą atsakovui, tačiau atskirajame skunde argumentuoja tik BUAB „Livena“ atsakomybės mastą, tuo tarpų argumentų, kuriais remiasi prašydamas sumažinti reikalavimus UAB „Ridas“ ir UAB „Sadovalis“ įsipareigojimų apimtimi, nepateikia.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties dalis paliktina nepakeista.

23Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtintas kreditoriaus AB Ūkio banko finansinis reikalavimas, yra pagrįsta ir teisėta.

24Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu, vykdant įmonės bankroto procedūras, ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

25ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

26Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi patvirtino AB Ūkio banko finansinį reikalavimą 23 116 333,16 Lt sumai (b. l. 94, t. 5). Taigi, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, apeliantas bando kvestionuoti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas vieno iš didžiausių bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinis reikalavimas. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius duomenis, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tokį kreditoriaus finansinį reikalavimą patvirtino pagrįstai.

27Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog tarp BUAB „Rekolas“ ir banko dukterinės įmonės UAB „Ūkio banko rizikos kapitalo valdymas“ buvo sudarytos aštuonios nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartys, kuriomis buvo parduotos BUAB „Rekolas“ turėtos kuro degalinės. Pasak apelianto, visas turtas buvo parduotas už 9 145 042,15 Lt, tačiau ši suma nebuvo išmokėta tiesiogiai BUAB „Rekolas“, o buvo nedelsiant daromi užskaitymai su banku, taip mažinant įsiskolinimą šiam kreditoriui pagal anksčiau nurodytas ir kitas sutartis, pagal kurias skola buvo visiškai padengta.

28Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka tik iš dalies.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorių reikalavimų pareiškimo procedūra pasižymi tam tikra specifika – kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir per įstatyme nustatytą terminą pateikia jį teismui tvirtinti, o, jo nuomone, nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas).

30Iš byloje esančios duomenų matyti, kad pats kreditorius AB Ūkio bankas savo procesiniame dokumente pripažįsta tą faktą, jog jam buvo padengta dalis įsiskolinimo, t. y. 9 145 042,15 Lt ir tokia išmokėta pinigine suma buvo atitinkamai sumažintas ir šio kreditoriaus finansinis reikalavimas, kuris sudaro 23 116 333,16 Lt. Minėtai finansinio reikalavimo sumai pagrįsti byloje yra pridėti atitinkami finansiniai dokumentai. Tuo tarpu kreditorius R. B. nurodydamas, jog kreditoriui AB Ūkio bankui skola yra visiškai padengta, todėl toks jo reikalavimas bankroto byloje patvirtintas nepagrįstai, nepateikia apskritai jokių tokius jo teiginius patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad tokios kreditoriaus AB Ūkio banko prašomos patvirtinti finansinio reikalavimo sumos neginčijo ir BUAB „Rekolas“ administratorius UAB „Viresita“, o priešingai, prašė ją patvirtinti bankroto byloje (b. l. 22, t. 2).

31Apeliantas atskirąjį skundą grindžia ir tuo argumentu, kad AB Ūkio banko kreditorinis reikalavimas turi būti patvirtintas ir BUAB „Livena“ bankroto byloje ir, pasak apelianto, tik patvirtinus kreditoriaus finansinį reikalavimą toje bankroto byloje, paaiškės, kokia apimtimi yra susidariusi skola ir BUAB „Rekolas“. Pasak apelianto, kol šis reikalavimas nėra patvirtintas, nėra žinomas tikslus prievolės dydis, dėl ko yra negalimas ir banko finansinio reikalavimo tvirtinimas BUAB „Rekolas“ bankroto byloje. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

32Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius AB Ūkio bankas pagal 2006 m. spalio 30 d. kredito sutartį Nr. 2006/08-599 suteikė UAB „Livena“ 139 000 EUR kreditą (b. l. 30 – 52, t. 3). UAB „Rekolas“ 2009 m. spalio 9 d. laidavimo sutartimi Nr. 2006/08-599 laidavo AB Ūkio bankui aukščiau minėto UAB „Livena“ kredito grąžinimą (b. l. 53 – 56, t. 3). Taip pat AB Ūkio bankas pagal 2007 m. sausio 15 d. kredito linijos sutartį Nr. 2007/08-042 suteikė UAB „Livena“

333 621 491 EUR kreditą (b. l. 57 – 108, t. 3). UAB „Rekolas“ 2009 m. vasario 4 d. paprastuoju neprotestuotinu vekseliu 3 585 000 EUR sumai laidavo AB Ūkio bankui aukščiau minėto UAB „Livena“ kredito grąžinimą (b. l. 109, t. 3). Taip pat AB Ūkio bankas pagal 2011 m. balandžio 21 d. faktoringo sutartį Nr. 120-011-08/11 suteikė UAB „Livena“ 300 000 Lt faktoringą (b. l. 110 – 119, t. 3). UAB „Rekolas“ 2011 m. balandžio 21 d. laidavimo sutartimi Nr. 2011/08-L3-011 laidavo AB Ūkio bankui aukščiau minėto faktoringo grąžinimą (b. l. 120 – 123, t. 3). Iš šių byloje esančių duomenų matyti, jog UAB „Rekolas“ laidavo už UAB „Livena“ prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymą ir UAB „Livena“ sutartinių įsipareigojimų neįvykdžius, įsipareigojo su ja atsakyti solidariai AB Ūkio bankui (Laidavimo sutarčių 4.1 punktas). Taigi, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo kreditorius AB Ūkio bankas, atsakovas BUAB „Rekolas“ nagrinėjamu atveju atsako solidariai tokia apimtimi ir pinigine suma, kurią BUAB „Livena“ buvo skolinga kreditoriui AB Ūkio bankui teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo pastarajai įsiteisėjimo dieną. Būtent iki šios dienos BUAB „Livena“ skolą kreditorius apskaičiavo ir nurodė savo patikslintame kreditoriniame reikalavime, pateiktame BUAB „Rekolas“ bankroto byloje. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bankrutuojant skolininkui, kreditoriui išlieka tiek teisė pareikšti savo reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje, tiek iš solidariosios laiduotojo pareigos (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis) išplaukianti teisė atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu. Atsižvelgiant į tai, apelianto atskirojo skundo argumentai dėl kreditoriaus AB Ūkio banko kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Rekolas“ bankroto byloje priklausymo nuo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Livena“ bankroto byloje, atmestini kaip nepagrįsti.

34Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam klausimo išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

35Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas akcinės bendrovės Ūkio banko finansinis reikalavimas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ bankroto byloje, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi UAB „Rekolas“... 5. BUAB „Rekolas“ bankroto administratorius 2012 m. kovo 12 d. pateikė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. nutartimi patvirtino BUAB... 8. Teismas minėta nutartimi patvirtino ir šiuos trečiąja eile tenkinamus... 9. Teismas nurodė, kad bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Kreditorius R. B. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m.... 12. 1. Nuo 2011 m. gegužės 17 d. iki 2011 m. birželio 16 d. tarp BUAB... 13. 2. Sudarytais sandoriais neva buvo siekiama refinansavimo, taigi ta dalis, kuri... 14. 3. Bankas po minėtų sutarčių sudarymo įmonei nebuvo suteikęs naujų... 15. 4. Banko finansinio reikalavimo dalis į BUAB „Rekolas“ yra kildinama iš... 16. 5. Šiuo metu UAB „Livena“ yra iškelta bankroto byla. Šioje byloje turi... 17. 6. Teismas, spręsdamas dėl banko kreditorinio reikalavimo tvirtinimo ir jo... 18. 7. Bankas pateikė tik sutartis, kurių pagrindu neva yra atsiradę BUAB... 19. Kreditorius AB Ūkio bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį kaip... 20. 9 145 042,15 Lt didesnė, o šiuo dydžiu sumažinus skolą, nutarties iškelti... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas netenkintinas, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d.... 23. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 24. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonių bankroto bylos... 25. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina... 26. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties... 27. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog tarp BUAB... 28. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorių reikalavimų pareiškimo procedūra... 30. Iš byloje esančios duomenų matyti, kad pats kreditorius AB Ūkio bankas savo... 31. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia ir tuo argumentu, kad AB Ūkio banko... 32. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius AB Ūkio bankas pagal 2006 m. spalio... 33. 3 621 491 EUR kreditą (b. l. 57 – 108, t. 3). UAB „Rekolas“ 2009 m.... 34. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos teisingam klausimo... 35. Atsižvelgdama į šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes bei argumentus,... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. nutarties dalį, kuria...