Byla B2-1889-345/2016
Dėl įmonės veiklos pabaigos, civilinėje byloje pagal pagal pareiškėjo S. M. ieškinio pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grand Ecology Group“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant A. J.,

3bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Mandarlita“ įgaliotam asmeniui nedalyvaujant,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Mandarlita“ įgalioto asmens D. Š. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, civilinėje byloje pagal pagal pareiškėjo S. M. ieškinio pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grand Ecology Group“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir

Nustatė

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Grand Ecology Group“ (juridinio asmens kodas 300875720, buveinė – Subačiaus g. 7, Vilnius) iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Mandarlita“.

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d., 2014 m. gegužės 15 d., 2014 m. rugpjūčio 8 d. ir 2016 m. balandžio 7 d. nutartimis patvirtino ir patikslino bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 9 d. nutartimi bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Grand Ecology Group“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ administratoriaus UAB „Mandarlita“ įgaliotas asmuo D. Š. kreipėsi į teismą prašydamas priimti sprendimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ veiklos pabaigos, bei įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Nurodo, jog visos LR Įmonių bankroto įstatymu nustatytos procedūros yra baigtos, 2016 m. balandžio 4 d. įvykęs, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.

9Prašymas tenkintinas

10Iš administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Mandarlita“ įgalioto asmens D. Š. prašymo dėl įmonės pabaigos bei kitų byloje esančių dokumentų matyti, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ kreditorių susirinkimas 2016 m. balandžio 4 d. posėdyje įpareigojo administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Iš administratoriaus pateikto prašymo bei kitų dokumentų matyti, kad bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Grand Ecology Group“ turto neturi. Iš Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d., 2014 m. gegužės 15 d., 2014 m. rugpjūčio 8 d. ir 2016 m. balandžio 7 d. nutarčių matyti, jog liko nepatenkinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ kreditorių reikalavimai 187 727,62 Eur sumai. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2016 m. vasario 12 d. pažyma Nr. VR-14.6-219 patvirtina, kad bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Grand Ecology Group“ įsiskolinimų už gamtos išteklius ir aplinkos taršą neturi. Darytina išvada kad, LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos stadijos yra atliktos.

11Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 ir 5 d., LR CPK 259 str. - 268 str., teismas

Nutarė

13Patvirtinti likusius nepatenkintus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ kreditorinius reikalavimus bendrai 187 727,62 Eur sumai.

14Pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grand Ecology Group“ (juridinio asmens kodas 300875720, buveinė – Subačiaus g. 7, Vilnius) veiklą pasibaigusia.

15Pavesti administratoriui UAB „Mandarlita“ atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d.

16Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai