Byla 1-419-269/2012
Dėl padaryto labai gailisi (b.l 54-56, 61-63, 123)

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas Volkovskis, sekretoriaujant A. Čižienei, dalyvaujant prokurorui V.Jevmenovui, advokatui V.Griežei, vertėjai Z. Sakalauskienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr. 1-419-269/2012, kurioje

3A. R., a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), pagrindinio (9 klasių) išsilavinimo, netekėjusi (gyvenanti su sugyventiniu V. B.), nedirbanti, administracine tvarka bausta, neteista,

4kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d.,

Nustatė

5A. R. tyčia nežymiai sužalojo žmogų, o būtent:

6ji, 2012 m. birželio 2 d., apie 22 val., ( - ), būdama apsvaigusi nuo alkoholio, artimoje aplinkoje - namo, kuriame gyvena kartu su sugyventiniu V. B., virtuvėje, šeimyninio konflikto metu tyčia dūrė peiliu savo sugyventiniui V. B. į krūtinės sritį, padarydama jam durtinę-pjautinę krūtinės dešinės pusės žaizdą be vidaus organų pažeidimo, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

7Kaltinamoji A. R. (toliau-kaltinamoji) prisipažino padariusi šį nusikaltimą ir papasakojo, kad V. B. jis sugyventinis. 2012-06-02 apie 17 val. tarp jos ir sugyventinio V. B. kilo konfliktas. Jie iš karto susibarė žodžiais, sugyventinis rėkė ant jos, tada ji paėmė nuo stalo peilį ir dūrė peiliu sugyventiniui V. B. pataikydama į krūtinę. Sugyventinio V. B. marškinėliai pasruvo krauju, ji labai išsigando, numetė peilį ant stalo ir išėjo iš namų, jai iš paskos išbėgo sugyventinis. Tuo metu lauke buvo mažametis D. Ž. sūnus, kuris pamatęs kruvinus V. B. marškinėlius pradėjo rėkti ir nubėgo namo-pakvietė mamą D. Ž.. Tuo metu V. B. irgi nuėjo namo, atsigulė ant lovos. Atėjusios giminaitės D. Ž. ir E. S. iškvietė greitąją medicininę pagalbą, kuri išvežė sugyventinį V. B. į ligoninę. Ją sulaikė atvažiavusi policija. ji buvo uždaryta į areštinę. Sugyventinis V. B. kitą dieną buvo paleistas iš ligoninės. Ji grįžusi namo, atsiprašė sugyventinį V. B.. Jis jai atleido, toliau gyvena kartu, jis pretenzijų neturi. Ligonių kasai sutinka atlyginti žalą, tą padarys prie mėnesį ar du. Dėl padaryto labai gailisi (b.l 54-56, 61-63, 123).

8Baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.).

9Be kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

10nukentėjusiojo V. B. (V.B.) parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad gyvena kartu su sugyventine A. R. jau 11 metų, vaikų neturi. Su sugyventine A. R. gyvena gerai, mažai kada besipyksta, smurto jų šeimoje iki paskutinio įvykio nebuvo. 2012-06-02 vakare buvo namuose, ( - )Tą dieną A. R. uždirbo pinigų pas ūkininkus ir vakare kartu su giminaite, gyvenančia kitoje namo dalyje -D. Ž., nuvažiavusi į parduotuvę, nupirko du butelius vyno. Vieną butelį vyno davė jam, o kitą butelį vyno paėmė sau ir nuėjo pas giminaitę D. Ž. į namo antrą aukštą žiūrėti per kompiuterį filmą. Jis ten neėjo, buvo vienas namuose, išgėrė vyną. Tada sėdėjo virtuvėje prie stalo ant kėdės, iš karto prie įėjimo durų. Į namus parėjo A. R., kuri atsinešė su savimi neišgerta savo vyno butelį pastatė ant stalo, prie kurio sėdėjo jis, paėmė peilį, kuriuo ant stalo papjaustė mėsos. Tada pasakė, kad kauliuką išneš šuniui. Ji išėjo į lauką, tada jai išėjus, jis paėmė jos vyno butelį ir paslėpė po stalu. A. R. sugrįžusi atgal labai susinervino, pradėjo jam priekaištauti kur jis paslėpė jos vyno butelį. Jis būdamas apsvaigęs nuo alkoholio pasakė, kad neėmė jos vyno butelį. Tada ji paėmusi nuo stalo peilį, sudavė peiliu jam į dešinę pusę krūtinės ląstos. A. R. smūgis peiliu buvo nestiprus. Jis atsistojo ant kojų, tada ji pabėgo pro duris į lauką, nes žinojo, kad puls ją mušti, o jai pabėgus į lauką jos nepavys, nes sunkiai valdo koją po insulto. Tada jis irgi išėjo į lauką, iš krūtinės ląstos smarkiai kraujavo, jo marškinėliai buvo kraujyje. Tai pamatęs mažametis giminaitės D. sūnus pradėjo rėkti ir nubėgo pas motiną. Tada atbėgo giminaitės D. ir jos sesuo E.. Jis nuėjo namo, atsigulė į lovą. Giminaitės iškvietė policiją ir greitąją medicininę pagalbą. Tada greitosios medicininės pagalbos darbuotojai nuvežė jį į Centro ligoninę, esančią ( - ) mieste, kur padarė tyrimus ir pasakė, kad plaučiai nepažeisti ir 2012-06-04 jis buvo paleistas namo. Pretenzijų sugyventinei A. R. dėl padaryto jam sveikatos sutrikdymo, neturi, jai atleido, pats slėpdamas vyno butelį, iššaukė konfliktą, todėl prašo nutraukti minėtą ikiteisminį tyrimą susitaikymu, nes pretenzijų neturi, nori toliau su ja gyventi (b. l. 22-23).

11Liudytojos D. Ž. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2012-06-02 du kartus A. R. vežė į parduotuvę, esančią ( - ), matė kad ji pirko vyną. Vėliau, vakare A. R. atėjo pas ją į namo antrą aukštą, jos įsijungė kompiuterį ir žiūrėjo filmą. Tą vakarą taip pat buvo sesuo E. S. kuri irgi kartu žiūrėjo filmą kompiuteryje. A. R. žiūrėdama filmą gėrė pigų vyną, viso butelio neišgėrė. Vėliau apie 21.30 val., A. R. pasakė, kad eina namo, pasiėmusi vyno butelį, išėjo. Kiek praėjo tiksliai valandų nežino, kažkur valandos bėgyje, būdama namo antrame aukšte, išgirdo, kad kažkas rėkia. Kai išėjo į lauką išgirdo, kad rėkiama iš V. B. ir A. R. namų, ten nuėjo ir pamatė, kad kambaryje lovoje guli apsipylęs krauju dėdė V. B.. Tuo metu sugyventinė A. R. kažką rėkė, lakstė tai namo, tai iš namų. V. B. pasakė, kad ji peiliu sužalojo A. R.. Tada ji iš karto iškvietė greitąją medicininę pagalbą ir policiją. Sesuo E. išvažiavo su automobiliu sutikti greitosios medicininės pagalbos, ji laukė prie namų. Tą vakarą ir A. R. ir dėdė V. B. buvo išgėrę alkoholinių gėrimų. Dėl ko tarp jų kilo konfliktas nežino. Vėliau A. R. grįžusi iš policijos papasakojo, kad tarp jų konfliktas kilo dėl to, kad sugyventinis V. B. paslėpė jos vyną. Paties momento kai A. R. sužalojo dėdę V. B., nematė (b. l. 45-46).

12Liudytojos E. S. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2012-06-02 nuvažiavo pas seserį D. Ž. į ( - ). Tą dieną vakare ji, sesuo D. Ž. bei dėdės V. B. sugyventinė - A. R. buvo antrame namo aukšte ir per kompiuterį žiūrėjo filmą. A. R. žiūrėdama filmą gėrė vyną. A. R. pasakė, kad eina namo, ji pasiėmusi vyno butelį, išėjo. Kiek praėjo tiksliai valandų, neprisimena, kažkur valandos bėgyje, ji būdama kartu su seserimi D. Ž. išgirdo, kad kažkas rėkia. Kai išėjo į lauką išgirdo, kad rėkiama iš V. B. ir A. R. namų, ten nuėjusios pamatė, kad kambaryje lovoje guli apsipylęs krauju dėdė V. B., o tuo metu sugyventinė A. R. kažką rėkė, lakstė tai namo, tai iš namų. Kur buvo peilis, kuriuo buvo sužalotas dėdė, nežino, nematė. V. B. pasakė, kad ji peiliu sužalojo A. R., tada jos iškvietė greitąją medicininę pagalbą ir policiją. Ji automobiliu išvažiavo pasitikti greitosios medicinos pagalbos. Tą vakarą ir A. R. ir dėdė V. B. buvo išgėrę alkoholinių gėrimų, dėl ko tarp jų kilo konfliktas nežino. Paties momento kai A. R. sužalojo dėdę V. B., nematė (b. l. 43-44).

13Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėta nusikaltimo padarymo vieta (namas, esantis ( - )). Įvykio vietos apžiūros metu iš namo virtuvės nuo stalo buvo paimtas peilis-nusikalstamos veikos įrankis, turintis reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui (b. l. 13-16).

142012-08-06 daiktų apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas įvykio vietos apžiūros metu iš namo virtuvės nuo stalo paimtas peilis (b .l. 17-19).

152012-06-07 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad nukentėjusysis V. B. savo iniciatyva pateikė dokumentą-išrašą iš ligoninės (b.l. 26-27).

162012-07-08 apžiūros protokolu, kuriame yra nurodyta, kad dalyvaujant Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, ( - ) J. M.-Č., turinčiai aukštąjį išsilavinimą, darbo ( - )stažą - nuo 2008 m., apžiūrėti dokumentai: V. B., a.k. ( - ), 4 rentgeno nuotraukos, gydymo stacionare ligos istorija Nr. ( - )gauta iš VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialo“, turintys reikšmės nusikalstamos veikos tyrimui ir nagrinėjimui. ( - ), BPK 89, 90, 92 str. pagrindais ir BPK 205 str. nustatyta tvarka pateikta išvada: V. B., a. k. ( - ), nustatyta durtinė-pjautinė krūtinės dešinės pusės žaizda, be vidaus organų pažeidimo. Pagal pateiktus tyrimui medicininius duomenys sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu, kadangi nėra duomenų, kad sveikata buvo sutrikdyta ir gydymas užtrūko ilgiau nei 10 dienų ) (b .l. 29-30).

17Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos raštu Nr. ( - ), kuriame yra nurodyta, kad ( - ) seniūnija pažymi, kad V. B., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) yra sugyventiniai, eilę metų gyvenantys kartu, ( - ). Abu yra socialinių pašalpų gavėjai. Į socialinės rizikos šeimų grupę, neįtraukti, kadangi neturi mažamečių vaikų. Nusiskundimų iš kaimynų apie netinkamą elgesį ( - ) seniūnijoje negauta. Iš seniūnijos pusės iki šiol pastabų taip pat nebuvo (b .l. 48).

18Kaltinamosios kaltė dėl jai inkriminuoto nusikaltimo įrodyta ir kita bylos medžiaga (b.l. 8-12, 24-25, 65-71).

19Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas pripažįsta neginčijamai įrodyta, kad kaltinamoji A. R. tyčia dūrė peiliui į krūtinės sritį ir taip nežymiai sužalojo savo sugyventinį V. B. ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str.1 d.

20Kaltinamosios atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jos atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdama apsvaigusi nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

21Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuris priskiriamas nesunkiems (BK 11 str. 3 d.), jo padarymo aplinkybes, motyvus ir kaltės formą-tyčią, į kaltinamosios asmenybę, kuri neteista, nedirba, į tai, kad yra jos atsakomybę lengvinanti ir sunkinanti aplinkybės, todėl jai skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta bausmė – laisvės apribojimas (b.l. 76-95).

22Į bausmės laiką įskaitytinas sulaikymo laikas nuo 2012-06-03 iki 2012-06-04 (b.l. 72-73).

23Valstybinės ligonių kasos ieškinys įrodytas rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant 254,41 Lt nukentėjusiojo gydymo išlaidų iš kaltinamosios (BPK 115 str.), (b.l. 31-41).

24Daiktas turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti-peilis, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinas (BPK 94 str.), (b.l. 14, 20-21), (Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK 2012-08-06 kvitas ( - ) serija ( - ) Nr. ( - )).

25Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti paskirtas kaltinamajam panaikintinas (b.l 74-75).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301-308, 313 str.

Nutarė

27A. R. pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 9 mėnesiams ir įpareigoti bausmės vykdymo metu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, nuo bausmės vykdymo per du mėnesius 254,41 Lt Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo V. B. gydymo išlaidoms atlyginti ir per tris mėnesius išdirbti 60 (šešiasdešimt) valandų nemokamų darbų.

28Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2012-06-03 iki 2012-06-04.

29Bausmės vykdymo pradžią laikyti nuo institucijoje kuri kontroliuos paskirtos bausmės vykdymą nuosprendžio gavimo dienos.

30Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti A. R. paskirtą jai panaikinti.

31Priteisti iš A. R. 254,41 Lt Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo V. B. gydymo išlaidoms atlyginti.

32Daiktą turintį reikšmės bylai tirti ir nagrinėti-peilį, saugomą Vilniaus rajono PK saugomojo kameroje, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr.... 3. A. R., a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyv. ( - ), pagrindinio (9... 4. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d.,... 5. A. R. tyčia nežymiai sužalojo žmogų, o būtent:... 6. ji, 2012 m. birželio 2 d., apie 22 val., ( - ), būdama apsvaigusi nuo... 7. Kaltinamoji A. R. (toliau-kaltinamoji) prisipažino padariusi šį nusikaltimą... 8. Baudžiamoji byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273... 9. Be kaltinamosios prisipažinimo jos kaltė įrodyta tokiais įrodymais:... 10. nukentėjusiojo V. B. (V.B.) parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad gyvena... 11. Liudytojos D. Ž. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2012-06-02 du kartus... 12. Liudytojos E. S. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2012-06-02 nuvažiavo... 13. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame apžiūrėta nusikaltimo padarymo... 14. 2012-08-06 daiktų apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas... 15. 2012-06-07 daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, iš kurio matyti, kad... 16. 2012-07-08 apžiūros protokolu, kuriame yra nurodyta, kad dalyvaujant... 17. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos raštu Nr. ( -... 18. Kaltinamosios kaltė dėl jai inkriminuoto nusikaltimo įrodyta ir kita bylos... 19. Ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, teismas... 20. Kaltinamosios atsakomybę lengvina tai, kad ji prisipažino padaręs... 21. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į padaryto nusikaltimo pavojingumo... 22. Į bausmės laiką įskaitytinas sulaikymo laikas nuo 2012-06-03 iki 2012-06-04... 23. Valstybinės ligonių kasos ieškinys įrodytas rašytiniais įrodymais, todėl... 24. Daiktas turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti-peilis, nuosprendžiui... 25. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301-308, 313 str.... 27. A. R. pripažinti kalta, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 28. Į bausmės laiką įskaityti sulaikymo laiką nuo 2012-06-03 iki 2012-06-04.... 29. Bausmės vykdymo pradžią laikyti nuo institucijoje kuri kontroliuos paskirtos... 30. Nuosprendžiui įsiteisėjus, kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą... 31. Priteisti iš A. R. 254,41 Lt Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo V. B.... 32. Daiktą turintį reikšmės bylai tirti ir nagrinėti-peilį, saugomą Vilniaus... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...