Byla e2-261-565/2017
Dėl žyminis mokestis valstybės naudai nepriteisiamas (CPK 83 str. 1 d. 8, 9 p.)

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. R. ir atsakovų BUAB „Negresko investicijos“ bei UAB „Conresta“ prašymą patvirtinti takos sutartį,

Nustatė

41. Ieškovas V. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB „Negresko investicijos“, UAB „Conresta“, prašydamas:

51.1. 2015 m. rugpjūčio 14 d. preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo sutartį patvirtinti buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo BUAB "Negresko investicijos“;

61.2. pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - );

71.3. pripažinti buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), hipoteką pasibaigusia (sutartinės hipotekos pakeitimo identifikavimo kodas: 20120150067172).

82. Šalys sudarė ir pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį, kuria tarpusavio nuolaidų būdu išsprendė ginčą.

93. Taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama, kadangi taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, šalių ir trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų nepažeidžia, šalims yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo pasekmės (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 d.).

104. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškovui buvo atidėtas 1 080 Eur žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimas iki nutarties iškelti atsakovui BUAB „Negresko investicijos“ bankroto bylą at atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Atsakovui BUAB „Negresko“ bankroto bylą iškelta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 28 d. nutartimi, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Todėl žyminis mokestis valstybės naudai nepriteisiamas (CPK 83 str. 1 d. 8, 9 p.).

115. Laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo taikytos.

12Vadovaudamasi CPK 293 str. 5 p., 294 str. 1 d.,

Nutarė

13Patvirtinti šią tarp ieškovo V. R. ir atsakovų BUAB „Negresko investicijos“ bei UAB „Conresta“ sudarytą taikos sutartį:

14„Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-261-565/2017 pagal ieškovo V. R. (toliau - ieškovas) ieškinį atsakovams BUAB „Negresko investicijos“ (toliau - atsakovėl) ir UAB „Conresta“ (toliau - atsakovė2) dėl ieškovo ir atsakovėsl 2015 m. rugpjūčio 14 d. sudarytos Preliminariosios statomo buto pirkimo - pardavimo sutarties, buto unikalusis Nr. ( - ), adresas ( - ) (toliau - Butas), patvirtinimo, ieškovo nuosavybės teisių į Butą ir šiam Butui tenkančią žemės sklypo dalį pripažinimo; Butui 2015 m. balandžio 23 d. įregistruotos hipotekos pripažinimo pasibaigusia Ieškovas: Ieškovo atstovas: Atsakovasl: Atsakovol atstovas: Atsakovas2: Atsakovo2 atstovas: V. R. Asmens kodas ( - ) Adresas: ( - ) Advokatas Ž. B. Vilniaus miesto 9-oji advokatų kontora Adresas: ( - ) BUAB „Negresko investicijos“ Juridinio asmens kodas 302676126 Adresas: P. Lukšio g. 32, Vilnius MB „Nemokumo valdymas" Juridinio asmens kodas 245823620 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 7 Įgaliotas asmuo (bankroto administratorius) Gabrielė Onusaitytė UAB „Conresta“ Juridinio asmens kodas 145751974 Adresas: Tuskulėnų g. 33C, Vilnius Advokatas T. P. Advokatų profesinė bendrija „Legalit“ Tuskulėnų g. 33C, Vilnius Tel.+37061131193, ei. paštas: t.perveneckas@leaalit.lt Šalys: vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio 1 dalimi ir 140 straipsnio 3 dalimi, tarpusavio nuolaidų būdu užbaigiame tarp šalių kilusį ginčą ir sudarėme šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis), kurioje susitariame taip:

151. Šalys susitaria Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-261 -565/2017 abipusių nuolaidų ir kompromisų būdu užbaigti Taikos sutartimi bei prašo teismo šią Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.

162. Šalys pripažįsta, kad Ieškovas yra atsiskaitęs pagal Preliminariąją sutartį, t. y. sumokėjęs 48 000 Eur (keturiasdešimt aštuonis tūkstančius eurų) dydžio kainą už Butą įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM).

173. Atsakovai pripažįsta, kad Ieškovas įgijo nuosavybės teisę į Butą bei pagal Buto bendro ploto ir viso pastato bendro ploto santykiui priklausančią žemės sklypo dalį ir neprieštarauja, kad Ieškovo nuosavybės teisė nuo nutarties dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos ieškovui būtų pripažinta į (toliau bendrai - Turtas):

183.1. butą unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/2004737, esantį adresu ( - ), pastato, kuriame yra butas unikalus Nr. ( - );

193.2. 37/13264 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. 0101/0167:2524, reg. Nr. 44/1377792, esančio ( - );

204. Šia Taikos sutartimi Atsakovas2 įsipareigoja atsisakyti Buto bei dalies žemės sklypo įkeitimo hipoteka pagal Atsakovų 2015 m. balandžio 22 d. sudarytus sutartinės hipotekos sandorius, notarinio registro Nr. P1-1692 ir P1-1690, ieškovui įregistravus nuosavybės teisess į Turtą viešame registre ir į Atsakovo2, kaip hipotekos kreditoriaus, atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, sumokėjus 1 849,89 Eur (tūkstančio aštuonių šimtų keturiasdešimt devynių eurų ir 89 et) dydžio kompensaciją už Turto įkeitimo hipoteka atsisakymą.

215. Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nutarties, kuria patvirtinama Taikos sutartis, įsiteisėjimo momento sumokėti 3150,11 Eur (trijų tūkstančių vieno šimto penkiasdešimties eurų ir 11 et) dydžio sumą į Atsakovol atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, kaip skirtumą tarp Preliminariojoje sutartyje nurodyto Buto ploto ir Nekilnojamojo turto registro duomenimis esančio Buto ploto bei dalį nesumokėtos Buto kainos. Šalys susitaria, kad sumokėjus šiame punkte nurodytą sumą laikoma, kad Šalys yra visiškai išsprendusios Buto ploto skirtumo bei atsiskaitymo už Butą klausimus.

226. Šia Taikos sutartimi Atsakovas2 įsipareigoja, nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo šios Taikos sutarties 4 punkte numatytos sumos Atsakovo2 banko sąskaitoje įskaitymo dienos, atsisakyti Turto įkeitimo hipoteka ir imtis visų nuo jo priklausančių veiksmą kad Turto įkeitimas hipoteka būtų išregistruota viešame registre. Visos išlaidos, susijusios su Turto įkeitimo hipoteka atsisakymu ir išregistravimu tenka Atsakovui2. Atsakovui2 nevykdant šiame punkte numatytų įsipareigojimą jis įsipareigoja pagal Ieškovo reikalavimą mokėti 50 Eur (penkiasdešimties eurų) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą įsipareigojimo atisakyti Turto įkeitimo hipoteka įvykdymo dieną.

237. Ieškovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo nutarties dėl šios Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos kreiptis į VĮ Registrų centrą dėl nuosavybės teisių į Turtą įregistravimo. Tuo atveju, jei dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių Atsakovol atžvilgiu Ieškovas nuosavybės teisės į Turtą viešajame registre neįregistruoja per 7 (septynių) darbo dienų terminą Ieškovui terminas įregistruoti nuosavybės teisę į Turtą yra pratęsiamas atitinkamai tiek dieną kiek nėra panaikinamos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Atsakovol atžvilgiu, viešajame turto areštų aktų registre.

248. Šia Taikos sutartimi Ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo nuosavybės teisės į Turtą įregistravimo viešame registre dienos, raštu atsisakyti finansinio reikalavimo, pareikšto Atsakovol bankroto byloje. Tuo atveju, jei Ieškovas per šiame punkte nustatytą terminą nesiima veiksmų dėl Ieškovo finansinio reikalavimo, pareikšto Atsakovol bankroto byloje, atsisakymo, nepaisant fakto, ar Ieškovų finansinis reikalavimas buvo pateiktas tvirtinti/tikslinti Atsakovol bankroto byloje, neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Atsakovuil 1.000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio kompensaciją teisinėms išlaidoms padengti į Atsakovol atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

259. Ieškovui įvykdžius šios Taikos sutarties 4 punkte numatytus įsipareigojimus ir tinkamai atsiskaičius su Atsakovu2, Atsakovas2 įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios Taikos sutarties 4 punkte numatytos sumos Atsakovo2 banko sąskaitoje įskaitymo dienos, sumažinti savo Atsakovol bankroto byloje pareikštą finansinį reikalavimą Ieškovo sumokėtos kompensacijos dydžiu. Tuo atveju, jei Atsakovas2 per šiame punkte nustatytą terminą nepateikia Atsakovuil rašytinio prašymo sumažinti Atsakovo2 finansinį reikalavimą pareikštą Atsakovol bankroto byloje, nepaisant fakto, ar Atsakovo2 finansinis reikalavimas buvo pateiktas tvirtinti/tikslinti Atsakovol bankroto byloje, neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Atsakovuil 1.000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio kompensaciją teisinėms išlaidoms padengti į Atsakovol atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke.

2610. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad supranta, jog dėl bet kokių priežasčių pripažinus Ieškovo šia Taikos sutartimi įgytą nuosavybės teisę į Turtą negaliojančia, ši Taikos sutartis neapriboja Atsakovo2 teisės pasinaudoti visomis jo kaip hipotekos kreditoriaus teisės aktų suteikiamomis teisėmis dėl restitucijos taikymo ir Turto įkeitimo hipoteka Atsakovo2 naudai užtikrinant Atsakovol skolinių įsipareigojimų Atsakovui2 tinkamą įvykdymą atstatymo. Tokiu atveju restitucija būtų taikoma ir visiems pagal šią sutartį atliktiems mokėjimams.

2711. Ieškovas patvirtina ir garantuoja, kad BUAB „Negresko investicijos“ atžvilgiu nekels jokių reikalavimų, susijusių su gyvenamojo daugiabučio namo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), baigtumu.

2812. Ieškovas ir Atsakovasl susitaria, kad visas išlaidas, susijusias su Buto eksploatavimu (elektros, dują vandens, telekomunikacijų, komunalinių, namo kaupiamojo fondo, namo bendrijos, įskaitant narystę, ir kitas panašaus pobūdžio išlaidas) atlygina Ieškovas tiesiogiai minėtų paslaugų tiekėjams arba gyvenamojo daugiabučio namo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), bendrijai pagal su bendrija suderintus skaitiklių duomenis. Ieškovas per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties dėl Taikos sutarties patvirtinimo įsiteisėjimo dienos įsipareigoja pateikti Atsakovuil dokumentus, pagrindžiančius, kad visos Buto eksploatavimo išlaidos, kurios kyla Buto savininkui, yra atlygintos ir jokie reikalavimai Atsakovuil, kaip viešajame registre registruotam Buto savininkui iki Ieškovas įregistruos asmeninę nuosavybę į Butą nekils. Tuo atveju, jei ateityje paaiškės aplinkybės, kad dėl Buto eksploatavimo iki nuosavybės teisės į Butą perėjimo Ieškovui momento Atsakovasl yra skolingas tretiesiems asmenims už minėtų paslaugų teikimą Ieškovas įsipareigoja tokias skolas padengti per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo momento, priešingu atveju Ieškovas įsipareigoja padengti Atsakovuil visus su tuo susijusius nuostolius.

2913. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jokių pretenzijų viena kitai dėl Buto ploto neatitikimą lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytu Buto plotu, nereikš.

3014. Šalys neatšaukiamai patvirtina ir pareiškia, kad atsisako visų kitų šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų reikalavimų viena kitos atžvilgiu, kurie nėra patenkinami šia Taikos sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3115. Sudarius šią Taikos sutartį, Ieškovas ir Atsakovasž lygiomis dalimis prisiima išlaidas dėl teismo procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo civilinėje byloje Nr. e2-261-565/2017. Šalys susitaria, kad kiekviena jų atlygina šioje civilinėje byloje turėtas savo bylinėjimosi išlaidas.

3216. Šalys neatšaukiamai patvirtina ir pareiškia, kad šia Taikos sutartimi atsisako nuo bet kokių kitų pretenzijų ir piniginių reikalavimų, nenurodytų Taikos sutartyje ir kurie šalių viena kitai buvo pareikšti iki šios Taikos sutarties pasirašymo dienos.

3317. Šalys, sudarydamos Taikos sutartį, prašo teismo, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi priimti nutartį dėl 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo Ieškovams bei panaikinti šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

3418. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir negaliojimo sąlygos, numatytos Civilinio kodekso 6.983-6.986 straipsniuose. Taip pat Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos procesinės Taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte bei 294 straipsnio 2 dalyje, 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte, t.y. supranta, kad bylą nutraukus vėl kreiptis į teismą dėl to paties ginčo, tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

3519. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

3620. Šalys prašo teismo patvirtinti šia Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-261-565/2017 nutraukti.

3721. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba keturiais egzemplioriais: po vieną kiekvienai šaliai ir vienas egzempliorius teismui. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

3822. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią sutartį įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo bei yra pagrindas įregistruoti V. R. nuosavybės teisę į Turtą Nekilnojamojo turto registre.

39Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią. Šalys yra įsitikiną, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui ir todėl nėra jokių taikos sutarties netvirtinimo pagrindų.“

40Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovams BUAB „Negresko investicijos“ ir UAB „Conresta“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo, nuosavybės teisės pripažinimo ir hipotekos pripažinimo pasibaigusia.

41Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. R. ir... 4. 1. Ieškovas V. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BUAB... 5. 1.1. 2015 m. rugpjūčio 14 d. preliminariąją statomo buto pirkimo-pardavimo... 6. 1.2. pripažinti ieškovui nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ),... 7. 1.3. pripažinti buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), hipoteką... 8. 2. Šalys sudarė ir pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį, kuria... 9. 3. Taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama, kadangi taikos sutarties... 10. 4. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartimi ieškovui buvo... 11. 5. Laikinosios apsaugos priemonės šioje byloje nebuvo taikytos.... 12. Vadovaudamasi CPK 293 str. 5 p., 294 str. 1 d.,... 13. Patvirtinti šią tarp ieškovo V. R. ir atsakovų BUAB „Negresko... 14. „Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr.... 15. 1. Šalys susitaria Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr.... 16. 2. Šalys pripažįsta, kad Ieškovas yra atsiskaitęs pagal Preliminariąją... 17. 3. Atsakovai pripažįsta, kad Ieškovas įgijo nuosavybės teisę į Butą bei... 18. 3.1. butą unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/2004737, esantį adresu ( - ),... 19. 3.2. 37/13264 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr.... 20. 4. Šia Taikos sutartimi Atsakovas2 įsipareigoja atsisakyti Buto bei dalies... 21. 5. Ieškovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo... 22. 6. Šia Taikos sutartimi Atsakovas2 įsipareigoja, nedelsiant, bet ne vėliau... 23. 7. Ieškovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias)... 24. 8. Šia Taikos sutartimi Ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai... 25. 9. Ieškovui įvykdžius šios Taikos sutarties 4 punkte numatytus... 26. 10. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad supranta, jog dėl bet kokių... 27. 11. Ieškovas patvirtina ir garantuoja, kad BUAB „Negresko investicijos“... 28. 12. Ieškovas ir Atsakovasl susitaria, kad visas išlaidas, susijusias su Buto... 29. 13. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad jokių pretenzijų viena kitai dėl... 30. 14. Šalys neatšaukiamai patvirtina ir pareiškia, kad atsisako visų kitų... 31. 15. Sudarius šią Taikos sutartį, Ieškovas ir Atsakovasž lygiomis dalimis... 32. 16. Šalys neatšaukiamai patvirtina ir pareiškia, kad šia Taikos sutartimi... 33. 17. Šalys, sudarydamos Taikos sutartį, prašo teismo, vadovaujantis CPK 87... 34. 18. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Taikos sutarties sudarymo,... 35. 19. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos... 36. 20. Šalys prašo teismo patvirtinti šia Taikos sutartį ir civilinę bylą... 37. 21. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba keturiais egzemplioriais: po... 38. 22. Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti šią... 39. Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl... 40. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovams BUAB... 41. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos skundžiama Lietuvos...