Byla e2-10677-907/2019
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinė bendrovės (toliau – UAB) „Tele2“ ieškinį atsakovui R. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4ieškovė UAB „Tele2“ prašo priteisti iš atsakovo R. Š. 184,78 Eur skolos, 6,65 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Atsakovui R. Š. procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (16 b. l.), jame išaiškinant atsakovui teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 straipsnio reikalavimus, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovei prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

73.

8Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti visiškai (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.

104.

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas R. Š. su ieškove UAB „TELE2“ 2016 m. gegužės 15 d. sudarė TELE2 telefono ryšio paslaugų teikimo bei įrangos suteikimo sutartį Nr. 2.47 67290831 366 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui mobiliojo ryšio tinklo paslaugas ir įrangą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už teiktas paslaugas. Atsakovas su ieškove neatsikaitė, todėl ieškovė sutartį su atsakovu nutraukė. Atsakovas iki šiol ieškovei yra skolingas 184,78 Eur.

125.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jo ieškovei priteistina 184,78 Eur skola.

146.

15Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Sutarties 2.3 punkte šalys susitarė, kad laiku neapmokėjus už paslaugas, mokami 0,02 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Todėl iš atsakovo ieškovei priteistini 6,65 Eur delspinigiai.

167.

17Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Ieškinys teisme priimtas 2019 m. rugpjūčio 12 d., todėl nuo šios dienos iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną 191,43 Eur sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

188.

19Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistinas 15,00 Eur žyminis mokestis ir 30,25 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

209.

21Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2210.

23Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl sprendimas už akių atsakovui įteiktinas viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti visiškai.

26Priteisti iš atsakovo R. Š., a. k. ( - ) ieškovei UAB „TELE2“, kodas 111471645, 184,78 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt keturių eurų 78 ct) skolą, 6,65 Eur (šešių eurų 65 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 191,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ir 30,25 Eur (trisdešimties eurų 25 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

27Atsakovui sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti viešo paskelbimo būdu, o ieškovei – išsiųsti sprendimo už akių patvirtintą kopiją.

28Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių priėmimo dienos paskelbti šio turinio pranešimą:

29„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. rugsėjo 12 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-10677-907/2019, iškeltoje pagal ieškovės UAB „Tele2“, įmonės kodas 111471645, ieškinį atsakovui R. Š., gim. ( - ), dėl skolos priteisimo. Atsakovo R. Š. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl jam sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas jam įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos. Informacijos teirautis tel. (8-41) 500 931.“

30Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

31Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Asta Čebatoriūtė... 2. Teismas... 3. 1.... 4. ieškovė UAB „Tele2“ prašo priteisti iš atsakovo R. Š. 184,78 Eur... 5. 2.... 6. Atsakovui R. Š. procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. rugpjūčio 26 d.... 7. 3.... 8. Atlikus formalų procesinį dokumentą pateikusios šalies pateiktų ir... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai. Priimtinas sprendimas už akių.... 10. 4.... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas R. Š. su ieškove UAB... 12. 5.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį... 14. 6.... 15. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar... 16. 7.... 17. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 18. 8.... 19. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistinas 15,00 Eur... 20. 9.... 21. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 22. 10.... 23. Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, todėl sprendimas už akių... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 25. ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Priteisti iš atsakovo R. Š., a. k. ( - ) ieškovei UAB „TELE2“, kodas... 27. Atsakovui sprendimą už akių per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos įteikti... 28. Specialiame interneto tinklapyje per 3 dienas nuo teismo sprendimo už akių... 29. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2019 m. rugsėjo 12 d.... 30. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...