Byla e2-22794-1041/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Simona Dementavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovės 9 279,98 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 209,00 Eur žyminį mokestį ir 800 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

3Atsakovei ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti 2017 m. rugpjūčio 10 d. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis) (b. l. 8). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6CPK 285 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad sprendimo už akių priėmimas ir paskelbimas negali būti atidėtas. Sprendimo dėl atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priėmimo už akių klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo termino pateikti atsiliepimą į ieškinį, paruošiamąjį dokumentą pabaigos dienos (šiuo atveju 2017 m. rugpjūčio 24 d. įskaitytinai) rašytinio proceso tvarka šalims nepranešus. Esant šioms aplinkybėms priimamas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad atsakovė (buvusi uždaroji akcinė bendrovė „Ireko“) su uždarąja akcine bendrove „Šildymo technika“ 2014 m. balandžio 15 d. sudarė sutartį Nr. 2016/04/15, kurios pagrindu uždaroji akcinė bendrovė „Šildymo technika“ (subrangovas) įsipareigojo atsakovės naudai atlikti kiemo ir vidaus dujotiekio sistemos darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o atsakovė įsipareigojo už darbus sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, atsakovė dėl darbų kokybės pretenzijų nereiškė. Atsakovei buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ir atsakovės pasirašytas skolų suderinimo aktas. Ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „šildymo technika“ 2017 m. liepos 12 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė kaip naujoji kreditorė perėmė reikalavimo teises į atsakovę.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis)

10Atlikus formalų ieškovės byloje pateiktų įrodymų: 2016 m. balandžio 15 d. sutarties Nr. 2016/04/15, 2017 m. liepos 12 d. pranešimo dėl kreditoriaus pasikeitimo ir išsiųstos korespondencijos sąrašo, 2017 m. liepos 12 d. Reikalavimo perleidimo sutarties, 2016 m. lapkričio 23 d. skolų suderinimo akto Nr. 2, pažymos apie rangos būdu įvykdytų darbų vertę už 2016 m. rugpjūčio 16 d., 2017 m. liepos 13 d. priminimo dėl įsiskolinimo, 2016 m. rugpjūčio 5d. pranešimo dėl reorganizavimo užbaigimo Nr. S-428K, 2016 m. rugpjūčio 16 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. 02096 vertinimą, ieškovės reikalavimas laikomas pagrįstu, todėl tenkinamas ir ieškovei iš atsakovės priteisiama 9 279,98 Eur skola (5 999 Eur bendra skola + 3 239,99 Eur netesybos + 40 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos) (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 punktas, 2 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, mokėtinų procesinių palūkanų dydį nustato specialus Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas (toliau – Prevencijos įstatymas). Pavėlavęs įvykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti pavėluoto mokėjimo palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį atsirado pareiga mokėti palūkanas, padidintą 8 procentiniais punktais. Kadangi atsakovė prievolių tinkamai nevykdė, iš jos ieškovei priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, Prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

12Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiamos 1 009 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 209 Eur žyminis mokestis ir 800 Eur advokato išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnis).

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 290–292 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 133276384, buveinė Kaunas, Elektrėnų g. 7) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“ (juridinio asmens kodas 303262509, buveinė Vilnius, Ramybės g. 4–70) 9 279,98 Eur (devynių tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt devynių eurų 98 ct) skolą, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (9 279,98 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017 m. rugpjūčio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 009,00 Eur (vieno tūkstančio devynių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai