Byla 2A-1474/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje rašytinio apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo S. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimo, kuriuo paskolos sutartis pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento, priteista skola ir palūkanos, civilinėje byloje Nr. 2-676-565/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GL Invest“ ieškinį atsakovams S. L. ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ateities investicija“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42010 m. sausio 10 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-375-565/2010 UAB “Ateities investicija” buvo iškelta bankroto byla.

52010 m. sausio 14 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-2210-104/2011 UAB „GL Invest“ buvo iškelta bankroto byla.

62010 m. rugpjūčio 9 d. BUAB „GL Invest“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia paskolos sutartį Nr.09-10/06-AI, sudarytą tarp ieškovo UAB „GL Invest“ ir atsakovo UAB “Ateities investicija” 2009 m. spalio 6 d., bei priteisti iš atsakovo S. L. ieškovo naudai 216 574,45 Lt žalai atlyginti ir 5 procentų metines procesines palūkanas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad esant itin sunkiai ieškovo finansinei padėčiai, buvęs ieškovo administracijos vadovas atsakovas S. L. įmonės pajamas naudojo ne atsiskaityti su įmonės kreditoriais, o 2009 m. spalio 6 d. paskolos sutartimi Nr.09-10/06AI paskolino atsakovui UAB „Ateities investicija“. 2010 m. sausio 7 d., t.y. praėjus vos trims mėnesiams nuo paskolos suteikimo, atsakovui UAB „Ateities investicija“ buvo iškelta bankroto byla. Šios paskolos sutarties sudarymas pažeidžia ieškovo ir jo kreditorių interesus, kadangi sumažino ieškovo turtą ir sumažino galimybę padengti skolinius įsipareigojimus ieškovo kreditoriams.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį patenkino ir pripažino negaliojančia 2009 m. spalio 6 d. paskolos sutartį Nr. 09-10/06-AI, nusprendė priteisti iš atsakovo S. L. ieškovo BUAB „GL Invest“ naudai 216 574,45 Lt žalai atlyginti, taip pat 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2010 m. rugpjūčio 19 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Konstatavo, kad nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovas privalėjo sudaryti paskolos sutartį, o atsakovo turtinė padėtis leidžia pagrįstai abejoti atsakovo galimybe mokėti palūkanas ir grąžinti paskolą. Be to, byloje nėra įrodymų, kad ieškovas, prieš sudarydamas sutartį, aiškinosi, kokia yra atsakovo UAB „Ateities investicija” turtinė padėtis. Nurodė, kad byloje taip pat nėra įrodymų, kad atsakovas UAB „Ateities investicija” aktyviais veiksmais būtų pasidomėjęs apie ieškovo turtinę padėtį, kreditorius ir paskolos sutarties įtaką ieškovo kreditorių teisėms. Konstatavo, kad atsakovo UAB „Ateities investicija” nesąžiningumą rodo ir tai, kad atsakovas prisiėmė didelius finansinius įsipareigojimus būdamas nemokus. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas S. L., ieškovo vardu sudarydamas paskolos sutartį su atsakovu UAB „Ateities investicija”, ieškovo atžvilgiu neveikė sąžiningai ir protingai, padarė ieškovui (jo kreditoriams) 216 574,45 Lt žalą, kurią privalo atlyginti. Ir nors 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovas yra įtrauktas į atsakovo UAB „Ateities investicija” kreditorių sąrašą su 216 574,45 Lt reikalavimu, mažai tikėtina, kad atsakovo UAB „Ateities investicija” bankroto byloje bus bent iš dalies patenkintas ieškovo reikalavimas.

9III. Apeliacinio skundo argumentai

10Atsakovas S. L. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimo ir prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Tiek UAB „GL Invest“, tiek UAB „Ateities investicija“ užsiėmė nekilnojamuoju turtu, todėl pasaulinė ekonominė krizė abi įmones palietė panašiu metu ir abiem įmonėms buvo iškelta bankroto byla. Net ir vadovaujantis protingumo principu niekas negalėjo nuspėti, kad krizė palies nekilnojamojo turto sektorių taip staigiai ir taip stipriai. Atsakovas sudarė paskolos sutartį su įmone, kuri tuo metu buvo veikianti ir nebankrutavo, jokių lėšų asmeniškai negavo. Ieškovas nesikreipė dėl tyčinio UAB „GL Invest“ bankroto. Todėl, nesant įrodymų, kad S. L. sukėlė tyčinį bankrotą, nėra pagrindo nukreipti išieškojimą į S. L..
 2. Nėra pagrindo taikyti CK 6.66 str., nes dėl sudaryto sandorio nesumažėjo ieškovo galimybė atsiskaityti su kreditoriais, nepakito ieškovo turto masė, taip pat ieškovas nenurodo kitų aplinkybių, patvirtinančių, jog kitaip pažeidžiamos kreditorių teisės.
 3. Suteikus paskolą kitai įmonei, kitų kreditorių padėtis nepablogėjo, nes UAB „GL Invest“ turėjo pakankamai turto skoloms padengti. Be to, buvo perleistas ne turtas, o pinigai, tad jokio nuostolio kreditoriams padaryta nebuvo.
 4. Bankroto administratorius neteikė kreditorinio reikalavimo bankrutuojančiai UAB „Ateities investicija“, o tik priėmus nutartį likviduoti įmonę, pateikė ieškinį S. L.. Todėl darytina prielaida, kad bankroto administratorius savo neapdairumą siekia kompensuoti pripažįstant sandorį negaliojančiu ir taip prisiteisiant iš buvusio įmonės vadovo.
 5. Paskolos sutartis yra atlygintinė, nes paskolos sutartyje yra numatytos palūkanos, nustatytos Lietuvos banko.
 6. Sandoris buvo sudarytas įgaliotų atstovų laisva valia ir teisėtai, siekiant gauti pelno, todėl neturi būti nuginčytas ir turi sandorio šalims įstatymo galią.
 7. Ieškovas nenurodo konkretaus pagrindo sandorio pripažinimui negaliojančiu.

11Apeliacinės instancijos teismui ieškovo ir atsakovų atstovai pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, įtvirtinančią susitarimą dėl teisminio ginčo taikaus išsprendimo. Šalių atstovai prašo apeliacinės instancijos teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį ir jos sąlygų pagrindu civilinę bylą nutraukti bei panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje sprendžiama, ar proceso šalių apeliacinės instancijos teisme sudaryta taikos sutartis neprieštarauja teisės imperatyvams ir gali būti tvirtinama bei byla nutraukiama.

14CPK 140 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje bylos nagrinėjimo teisme instancijoje. Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas dispozityvumo principas, šalių teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

15Apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas BUAB „GL Invest“ 2011 m. liepos 11 d. sudarė taikos sutartį su atsakovais S. L. ir BUAB „Ateities investicija“. Šia sutartimi šalys, padarydamos tarpusavio nuolaidų iš visų šalių pusių, susitarė vykstantį ginčą baigti taikiai ir ateityje nebereikšti tapataus ieškinio S. L. atžvilgiu. Pagal taikos sutartį atsakovas S. L. sumoka ieškovui BUAB „GL Invest" 12 000 Lt per 1 darbo dieną nuo šios sutarties pasirašymo dienos, o ieškovas atsisako nuo reikalavimų S. L. pagal civilinį ieškinį byloje Nr.2-676-565/2011. Šalys taip pat patvirtino, jog joms yra žinoma, jog kai teismas patvirtins taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą šalys nebeturės teisės (CPK 294 str.).

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, todėl ji tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.).

17Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas už ieškinio nagrinėjimą žyminio mokesčio nemokėjo (b.l. 5, 81, 136). Atsakovui S. L. 5 223 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą mokėjimas atidėtas iki Lietuvos apeliacinio teismo nutarties dėl pareikšto apeliacinio skundo priėmimo (b.l. 136). Bylą užbaigus taikos sutartimi, kiekvienai proceso šaliai turi būti sugrąžinta po 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.). Todėl atsakovas turėtų būti įpareigotas sumokėti į valstybės biudžetą 25 procentus mokėtino žyminio mokesčio, t.y. 1 305,80 Lt.

18CPK 150 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Šalys su prašymu patvirtinti taikos sutartį kartu prašė ir panaikinti atsakovo S. L. atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones: atsakovui priklausančio 216 574, 45 Lt vertės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o turto nesant ar jo nepakankant, likusiai sumai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, išskyrus pinigines lėšas, gaunamas kaip atsakovo darbo užmokestis.

19Šalys pagal sudarytą taikos sutartį susitarė dėl 12 000 Lt nuostolių atlyginimo ieškovui iš atsakovo priteisimo. Prašyme dėl taikos sutarties tvirtinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo skubos tvarka nurodyta, kad S. L. iki taikos sutarties sudarymo yra sumokėjęs sutartą kompensacijos sumą, taigi esminės taikos sutarties sąlygos jau įvykdytos. Taikos sutartyje nurodyta, kad ieškovas neprieštarauja, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovo S. L. atžvilgiu. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas tenkinti atsakovo prašymą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 150 str. 1 d.).

20Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 3 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 293 straipsnio 5 punktu, 87 straipsnio antrąja dalimi, 150 straipsnio pirmąja dalimi,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimą.

23Patvirtinti byloje dalyvaujančių šalių – ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “GL Invest” (į. k. 300096587) ir atsakovų bankrutuojančios akcinės bendrovės “Ateities investicija” (į. k. 300638002), S. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. „Atsakovas S. L. sumoka Ieškovui BUAB „GL invest" 12000 Lt (dvylika tūkstančių litų) per 1 (vieną) darbo dieną nuo šios sutarties pasirašymo dienos;
  2. Ieškovas atsisako nuo reikalavimų S. L. pagal civilinį ieškinį byloje Nr.2-676- 565/2011 ir Šalys baigia ginčą apeliacinėje instancijoje šia taikos sutartimi; Ieškovas ateityje neteikia tapataus ieškinio ar pretenzijų tuo pagrindu atsakovui S. L.;
  3. Ieškovas neprieštarauja, kad būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovo S. L. atžvilgiu civilinėje byloje Nr.2-676-565/2011;
  4. BUAB „GL invest" neprieštarauja, kad kreditoriaus reikalavimas UAB „Ateities investicija" bankroto byloje būtų sumažintas šios sutarties 2.1. punkte nurodyta ir kreditoriui išmokėta suma.
 1. Šalys šia Taikos sutartimi susitaria ir patvirtina, jog atsakovui pradelsus atlikti mokėjimą pagal šią Taikos sutartį ieškovas turi teisę kreiptis į antstolį dėl likusios nepadengtos skolos dalies išieškojimo. Ieškovas neturi teisės kreiptis į antstolį anksčiau dėl išieškojimo, jei bus vykdoma ši sutartis.
 2. Šalys nereikalauja atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas viena iš kitos.
 3. Taikos sutarties šalys pareiškia, kad sudarius ir tinkamai įvykdžius taikos sutartį išsprendžiami visi ginčai tarp šalių, kilę iš tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių, nepriklausomai nuo jų teisinio kvalifikavimo, nagrinėti Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-676-565/2011, įskaitant, tačiau neapsiribojant, ir ginčus dėl BUAB „GL Invest" reikalavimų atsakovui S. L. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo pagal pareikštą ieškinį, nagrinėtą Vilniaus apygardos teisme (c.b. Nr. 2-676-565/2011).”

24Civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GL Invest“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Ateities investicijos“ ir S. L. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo nutraukti.

25Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo S. L. (a. k. duomenys neskelbtini) 1 305,80 Lt (tūkstantį tris šimtus penkis litus ir aštuoniasdešimt centų) žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą apeliacinį skundą.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi atsakovo S. L. (a. k. (duomenys neskelbtini) gyvenančio (duomenys neskelbtini), atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos įstaigai, Tilto g. 17/4, LT-2001, Vilnius).

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 2010 m. sausio 10 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 5. 2010 m. sausio 14 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje... 6. 2010 m. rugpjūčio 9 d. BUAB „GL Invest“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 1 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. III. Apeliacinio skundo argumentai... 10. Atsakovas S. L. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 11. Apeliacinės instancijos teismui ieškovo ir atsakovų atstovai pateikė... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Byloje sprendžiama, ar proceso šalių apeliacinės instancijos teisme... 14. CPK 140 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys turi... 15. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas BUAB „GL... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis... 17. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas už ieškinio nagrinėjimą... 18. CPK 150 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios... 19. Šalys pagal sudarytą taikos sutartį susitarė dėl 12 000 Lt nuostolių... 20. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 1 d. sprendimą.... 23. Patvirtinti byloje dalyvaujančių šalių – ieškovo bankrutuojančios... 24. Civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės... 25. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo S. L. (a. k. duomenys... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi... 27. Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos...