Byla e2-30-474/2017
Dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo, santuokinio turto padalinimo ir atsakovo S. J. priešieškinį ieškovei L. J. dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo, santuokinio turto padalinimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,

2dalyvaujant ieškovei L. J., jos atstovui advokatui Donatui Lengvinui.

3atsakovui S. J., jo atstovei advokatei Kristinai Pralgauskaitei.

4liudytojams E. G., J. Š.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui S. J., tretiesiems asmenims AB DNB bankas, UAB „MOKILIZINGAS“, ADB „GJENSIDIGE“ dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo, santuokinio turto padalinimo ir atsakovo S. J. priešieškinį ieškovei L. J. dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo, santuokinio turto padalinimo, ir

Nustatė

6Kretingos rajono apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės L. J. ieškinys atsakovui S. J., tretiesiems asmenims AB DNB bankas, UAB „MOKILIZINGAS“, ADB „GJENSIDIGE“ dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo, santuokinio turto padalinimo ir atsakovo S. J. priešieškinys ieškovei L. J. dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo, santuokinio turto padalinimo.

72017-01-09 teismo posėdžio metu gautas šalių prašymas pereiti iš ginčo teisenos į ypatingąją teiseną, nes sutuoktiniams pavyko susitarti dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Šalys pateikė teismui jų pasirašytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, prašė ją patvirtinti.

8Esant šioms aplinkybėms, teismas nutarė bylą nagrinėti Lietuvos Respublikos CPK XXXV skyriuje nustatyta tvarka.

9Prašymas tenkintinas.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys susituokė 1992-07-22 Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 1101. Santuokos metu susilaukė sūnaus – R. J., gim. 1999-01-16, ir dukters V. J., gim. 1992-11-06.

11Pareiškėjai nurodo, kad santuokos metu įgijo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kurį pasidalijo bendru sutarimu ir tai aptarė santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje, namų apyvokos daiktus pasidalijo gera valia. Šalys turi kreditorinių įsipareigojimų.

12Bendro ūkio nebeveda ir kartu nebegyvena santuokinio gyvenimo nuo 2015 metų kovo mėnesio, prasidėjo nesutarimai. Kaip sutuoktiniai, susitaikyti atsisako, todėl nebegalima tikėtis, kad vėl pradės gyventi kartu. Darytina išvada, kad santuoka iširo, todėl nutrauktina (Lietuvos Respublikos CK 3.53 str. 1, 2 d.). Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai, iš esmės nepažeidžia vieno kurio iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, todėl patvirtintina, nes atitinka Lietuvos Respublikos CK 3.53 str. 3 d. numatytus reikalavimus.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 259 str., 260 str., 263 str., 541 str., teismas

Nutarė

14prašymą tenkinti. 1992-07-22 Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 1101, įregistruotą santuoką tarp L. J., a.k. ( - ) ir S. J., a.k. ( - ) nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

15Patvirtinti šalių 2017-01-09 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių:

161. SUTARTIES OBJEKTAS

171.1. Sutarties Šalys, tarpusavio nuolaidomis taikiai išsprendžia ginčą, civilinėje byloje Nr. e2-30- 474/2017, pradėtoje pagal ieškovės L. J. ieškinį atsakovui S. J. dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei, nepilnamečio vaiko išlaikymo ir gyvenamosios vietos nustatymo, santuokoje įgyto turto padalinimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir kt., bei atsakovo S. J. priešieškinį ieškovei L. J., kurie yra pateikti Kretingos rajono apylinkės teismui. Civilinę bylą nagrinėja teisėjas Valdas Alška.

182. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

192.1.

20Šia sutartimi Šalys susitaria bendru sutikimu nutraukti santuoką, sudarytą 1992-07-22 Klaipėdos miesto metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. 1101) ir susitarti dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių.

212.2.

22Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo L. J. pasilieka santuokos metu turėtą pavardę – J., o S. J. - J.

232.3.

24Šalys santuokoje augina sūnų R. J. gim. 1999-01-16, a.k. ( - ).

252.3.1.

26Šalys susitaria, kad sūnaus R. J., a.k. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta, po santuokos nutraukimo, iki jo pilnametystės nustatoma su ieškove L. J..

272.3.2.

28Tėvas S. J., a.k. ( - ), įsipareigoja nepilnamečiam sūnui R. J., a.k. ( - ), skirti po 190,00 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) išlaikymą, kas mėnesį mokant periodinėmis išmokomis iki R. J. pilnametystės, nuo šios sutarties patvirtinimo teisme nutarties įsiteisėjimo dienos. Išlaikymo lėšų tvarkytoja, uzufrukto teise, paskirti L. J.. Visas tėvo S. J. skiriamas pinigines lėšas nepilnamečiam sūnui R. J., mama L. J. tvarkys uzufrukto teise iki vaiko pilnametystės. S. išmokas perveda kas mėnesį (iki 15 dienos) Į L. J. sąskaitą ( - ), banke "Swedbank", AB.

292.3.3. Šalys susitaria, kad Šalių teisės dalyvauti vaiko auklėjime ar bendrauti su vaiku yra neribojamos, todėl dėl konkrečios bendravimo su vaiku tvarkos nesitariama.

302.4.

31Santuokoje Įgyto turto padalinimas.

322.4.1.

33Gyvenant santuokoje įgyti namų apyvokos daiktai, buitinė technika ir kiti daiktai tarp Šalių pasidalinti. Dėl šio turto pasidalinimo Šalys viena kitai jokių pretenzijų nereiškia.

342.4.2.

35Nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ), kurį sudaro žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), pastatas - sodo pastatas, unikalus Nr. ( - ), pastatas - šiltnamis, unikalus Nr. ( - ), pastatas - sandėlis, unikalus Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise lieka atsakovui S. J..

362.4.3.

37Už 2.4.2. punkte aptartą nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ), atsakovas S. J. įsipareigoja sumokėti ieškovei L. J. 15000,00 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) kompensaciją. S. J. kompensaciją per 25 dienas, nuo šios sutarties pasirašymo dienos, perveda į L. J. sąskaitą ( - ), banke "Swedbank", AB.

382.4.4.

39Nešiojamasis kompiuteris „HP 450 G2“ po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise lieka ieškovei L. J..

402.4.5.

41Automobilis „OPEL VECTRA-C“, valstybinis registracijos numeris ( - ) identifikavimo numeris ( - ), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise lieka atsakovui S. J..

422.5.

43Asmeniniai ir bendri šalių kreditoriai.

442.5.1.

45Solidarius skolinius įsipareigojimus kreditoriui AB DnB bankas, juridinio asmens kodas 112029270, pagal 2004-07-23 kreditavimo sutartį Nr. 219 ir 2008-09-11 sutarties pakeitimus, vykdys atsakovas S. J.. Kreditoriui pateikus reikalavimą dėl įmokos (įmokų) sumokėjimo pagal minėtą kreditavimo sutartį ieškovei L. J., ir pastarajai reikalavimą (reikalavimus) įvykdžius, atsakovas S. J., per 10 (dešimt) dienų, skaičiuojant nuo reikalavimo pateikimo dienos, įsipareigoja atlyginti ieškovei L. J., atliktus mokėjimus.

462.5.2.

47Skoliniai įsipareigojimai kreditoriui UAB „Mokilizingas“, juridinio asmens kodas 124926897, pagal tikslinę paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. LHS51208NHPA, po santuokos nutraukimo lieka asmeniniais ieškovės L. J. skoliniais įsipareigojimais.

483. KITOS SĄLYGOS

493.1.

50Šalys susitaria, kad nereikalaus viena iš kitos atlyginti turėtų bylinėjimosi išlaidų.

513.2.

52Atsakovas S. J. žino ir supranta, kad jam nevykdant ar netinkamai vykdant prievoles, numatytas šios sutarties 2.3.2., 2.4.3., 2.5.1. punktuose, ieškovė gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, remiantis įsiteisėjusia teismo nutartimi, patvirtinusia šią taikos sutartį ir išlaikymą bei kitų prievolių įvykdymą įgyvendinti priverstinai per antstolį.

53Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str. 2 dalyje, t. y. bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

54Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2016-09-28 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo priteistas iš atsakovo S. J. laikinas išlaikymas sūnui R. J., gim. 1999-01-16, mokamas periodinėmis išmokomis po 190,00 Eur kas mėnesį.

55Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti ieškovei L. J., a.k. ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų) žyminio mokesčio (2016-09-21 įmokos mokėjimo kvitas, įmokos kodas 5660, įmokėta suma 100,00 Eur), pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

56Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti atsakovui S. J., a.k. ( - ) 130,00 Eur (vieno šimto trisdešimties eurų) žyminio mokesčio (2016-11-17 įmokos mokėjimo kvitas, įmokos kodas 5660, įmokėta suma 130,00 Eur), pavedant tai atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

57Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui padavus apeliacinį skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Alška,... 2. dalyvaujant ieškovei L. J., jos atstovui advokatui Donatui Lengvinui.... 3. atsakovui S. J., jo atstovei advokatei Kristinai Pralgauskaitei.... 4. liudytojams E. G., J. Š.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Kretingos rajono apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės L. J. ieškinys... 7. 2017-01-09 teismo posėdžio metu gautas šalių prašymas pereiti iš ginčo... 8. Esant šioms aplinkybėms, teismas nutarė bylą nagrinėti Lietuvos... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys susituokė... 11. Pareiškėjai nurodo, kad santuokos metu įgijo kilnojamojo ir nekilnojamojo... 12. Bendro ūkio nebeveda ir kartu nebegyvena santuokinio gyvenimo nuo 2015 metų... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 1 p., 259 str., 260 str.,... 14. prašymą tenkinti. 1992-07-22 Klaipėdos miesto Civilinės metrikacijos... 15. Patvirtinti šalių 2017-01-09 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo... 16. 1. SUTARTIES OBJEKTAS... 17. 1.1. Sutarties Šalys, tarpusavio nuolaidomis taikiai išsprendžia ginčą,... 18. 2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI... 19. 2.1.... 20. Šia sutartimi Šalys susitaria bendru sutikimu nutraukti santuoką, sudarytą... 21. 2.2.... 22. Šalys susitaria, kad po santuokos nutraukimo L. J. pasilieka santuokos metu... 23. 2.3.... 24. Šalys santuokoje augina sūnų R. J. gim. 1999-01-16, a.k. ( - ).... 25. 2.3.1.... 26. Šalys susitaria, kad sūnaus R. J., a.k. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta,... 27. 2.3.2.... 28. Tėvas S. J., a.k. ( - ), įsipareigoja nepilnamečiam sūnui R. J., a.k. ( -... 29. 2.3.3. Šalys susitaria, kad Šalių teisės dalyvauti vaiko auklėjime ar... 30. 2.4.... 31. Santuokoje Įgyto turto padalinimas.... 32. 2.4.1.... 33. Gyvenant santuokoje įgyti namų apyvokos daiktai, buitinė technika ir kiti... 34. 2.4.2.... 35. Nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ), kurį sudaro žemės sklypas,... 36. 2.4.3.... 37. Už 2.4.2. punkte aptartą nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ),... 38. 2.4.4.... 39. Nešiojamasis kompiuteris „HP 450 G2“ po santuokos nutraukimo asmeninės... 40. 2.4.5.... 41. Automobilis „OPEL VECTRA-C“, valstybinis registracijos numeris ( - )... 42. 2.5.... 43. Asmeniniai ir bendri šalių kreditoriai.... 44. 2.5.1.... 45. Solidarius skolinius įsipareigojimus kreditoriui AB DnB bankas, juridinio... 46. 2.5.2.... 47. Skoliniai įsipareigojimai kreditoriui UAB „Mokilizingas“, juridinio asmens... 48. 3. KITOS SĄLYGOS... 49. 3.1.... 50. Šalys susitaria, kad nereikalaus viena iš kitos atlyginti turėtų... 51. 3.2.... 52. Atsakovas S. J. žino ir supranta, kad jam nevykdant ar netinkamai vykdant... 53. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo... 54. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2016-09-28 teismo nutartimi... 55. Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti ieškovei L. J., a.k. ( - ) 100,00 Eur... 56. Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti atsakovui S. J., a.k. ( - ) 130,00 Eur... 57. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...