Byla 2-69-524/2009
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. Alfonsui Masiliūnui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko patikslintą ieškinį atsakovams K. B., L. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, juo prašo solidariai iš atsakovų priteisti 483 064,36 Lt paskolos, 11 989,17 Lt palūkanų, 11 980,93 Lt baudos, 2090,58 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovų lygiomis dalimis priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2000-08-02 paskolos sutartimi suteikė UAB „SKO Klaipėda“ 600 000 Lt paskolą, prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2007-01-31, 2008-04-16 skolininkei iškelta bankroto byla, ji likviduota Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir išregistruota iš Įmonių registro. Teigia, jog 2006-11-17 laidavimo sutartimi atsakovas K. B. laidavo už kredito gavėją, užtikrindamas prievolių pagal 2000-08-02 paskolos sutartį įvykdymą, tačiau savo įsipareigojimo neįvykdė. Pažymi, kad 2006-11-17 laidavimo sutartimi atsakovas K. B. laidavo už kredito gavėją, užtikrindamas prievolių pagal 2000-08-02 paskolos sutartį įvykdymą, tačiau taip pat savo įsipareigojimo neįvykdė.

3Atsakovas K. B. pateiktame atsiliepime į ieškinį su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad neaišku, kokiu sutartiniu pagrindu iš atsakovo reikalaujama 11 980,93 Lt bauda, todėl šis reikalavimas atmestinas. Teigia, kad patenkinus ieškinio reikalavimą pirmiausia išieškanti ne iš kredito gavėjo, o iš laiduotojo, susidaro nelygiavertė teisinė situacija, kurioje bankas įgauna nepagrįstą pirmenybę. Reikalauja, kad ieškovas pirmiausiai reikalautų išieškoti iš kredito gavėjo ir bankroto byloje pirmaja eile tenkintų savo reikalavimus iš įkeisto turto. Dėl šių motyvų prašo teismo netaikyti laidavimo sutarties 4.2 punkto.

4Atsakovas L. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jam apie bylos nagrinėjimą pranešta viešo paskelbimo būdu.

5Ieškovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovai vengia vykdyti savo prievolę ir nurodo, jog teikiant patikslintą ieškinį įvyko rašymo apsirikimas, dėl kurio bendra ieškinio suma nesikeičia, tačiau skolos dydis yra 483 046,36 Lt, 10 989 Lt palūkanų, o baudos ir delspinigių dydis nesikeičia. Be to, prašė grąžinti permokėtą žyminio mokesčio dalį, nes patikslintu ieškiniu sumažino savo ieškinio reikalavimus.

6Ieškinys tenkintinas.

7Byloje nustatyta, kad ieškovė pagal 2000-08-02 paskolos sutartį suteikė UAB ,,SKO Klaipėda‘‘ 600 000 Lt paskolą, kurios grąžinimo terminas suėjo 2007-01-31. 2008-10-28 UAB,,SKO Klaipėda‘‘ yra išregistruota iš Įmonių registro, nes buvo priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos LR įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. ĮBĮ 16 straipsnis reglamentuoja mokėjimo terminus. Jame nustatyta, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. Ši nuostata reiškia, kad yra fiksuojama įmonės skolų sudėtis ir apimtis, susidaranti dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, skolos fiksuojamos pagal jos prievoles: 1) kurių mokėjimo terminai jau yra suėję, ir 2) kurių mokėjimo terminai laikomi suėjusiais dėl bankroto bylos iškėlimo. Įmonės turtas fiksuojamas balanse, kuris sudaromas iškėlus bankroto bylą ir perduodamas bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Pagal paminėtas nuostatas Vykdant skolininkės UAB ,,SKO Klaipėda‘‘ bankroto procedūrą ieškovei buvo grąžinta 116 000 Lt paskolos pagal paskolos sutartį. Šioje byloje nustatyta, kad išieškojimas iš pagrindinio skolininko negalimas, todėl yra pagrindas tenkinti ieškinį iš atsakovų-laiduotojų, nes 2006-11-17 atsakovai sudarė laidavimo sutartis, pagal kurias laidavo už kredito gavėją UAB ,,SKO Klaipėda‘‘.

8Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 straipsnis). Taigi iš laidavimo sutarties sampratos darytina išvada, kad laiduotojas prisiima turtinius įsipareigojimus kito asmens kreditoriui, jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Šioje byloje akivaizdžiai nustatyta, kad UAB ,,SKO Klaipėda‘‘ nebeįvykdys likusios prievolės dalies pagal kreditavimo sutartį, todėl yra pagrindas likusią skolos dalį priteisti solidariai iš atsakovų. CK 1.136 str. 1d.2p. nustatyta, kad vienas iš civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindų yra sandoriai, iš kurių atsiranda sutarties šalims privalomos teisės ir pareigos. Sutartis yra juridinis faktas, kuris sukuria, keičia ar nutraukia civilinius teisinius santykius. Sukūrusi civilinį teisinį santykį, sutartis pagal teisės normų nustatytas ribas reguliuoja jos sukurto teisinio santykio dalyvių elgesį iki to laiko, kol bus pasiektas sutartimi numatytas rezultatas. Sudarydamos sutartį šalys savo suderinta valia nustatė konkretų elgesį, t.y. teises ir pareigas. Jeigu sutarties šalys nevykdo prisiimtų teisių ir pareigų, yra panaudojamos atsakomybės priemonės. Šioje byloje atsakovai neginčijo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis, neprašė jų pripažinti negaliojančiomis pagal CPK 178 str. Nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėjo pagrindinio skolininko mokumo, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovų solidariai priteistini 483 046, 36 Lt negrąžintos paskolos sumos, 10989 Lt palūkanų, 11 980,93 Lt baudos, 2090,58 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

9Iš atsakovų priteistinas po 4540,53 Lt ieškovei sumokėtas žyminis mokestis paduodant ieškinį ir po 167 Lt išlaidų, turėtų už paskelbimą apie bylos nagrinėjimą spaudoje(CPK 93 str. 1d.)

10Ieškovė prašo grąžinti permokėto žyminio mokesčio dalį skaičiuojant nuo 10 241 Lt, sumokėto paduodant pradinį ieškinį (t.1, b.l.6, 64), tačiau prašoma grąžinti suma nelaikytina permokėtu žyminiu mokesčiu pagal CPK 87 str., nes ieškovė sumažino savo reikalavimus, kai pagrindinis skolininkas UAB ,,SKO Klaipėda’’ dalį skolos padengė.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti .

13Priteisti AB SEB bankui iš K. B., ( - ) ir L. B., ( - ) solidariai 483 046, 36 Lt negrąžintos paskolos sumos, 10 989 Lt palūkanų, 11 980,93 Lt baudos, 2090,58 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti AB SEB bankui iš K. B. ir L. B. po 4540,53 Lt žyminio mokesčio ir po 167 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai