Byla e2-2203-345/2016
Dėl 2015-10-05 kreditorių susirinkimo nutarimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis,

2sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei,

3dalyvaujant suinteresuot asmens Garant Schuh+Mode AG atstovui K. P.,

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės E. G. skundą suinteresuotiems asmenims L. A., VĮ Turto bankas, VSDFV Vilniaus skyriui, Garant Schuh + Mode AG, AS Kington, UAB „Mikrovisatos valda“ , UAB „Omnitel“, UAB „Vilniaus energija“, AB „Panevėžio energija“, UAB “Vilga“, J. S. Schuhfabrik GmbH, Conhpol, UAB „Tele2“, UAB „Ortosana“, UAB „Tebūnie švara“, UAB „Teo Lt“, Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, UAB DK PZU Lietuva, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“, UAB „Global Blue Lietuva“, UAB „Elsista“, UAB „Senamiesčio ūkis“, AB „Panevėžio specialusis transportas“, UAB „Apsaugos komanda“, UAB „Romvyga“, Vilniaus apskrities vyriausiam komisariatui dėl 2015-10-05 kreditorių susirinkimo nutarimo,

Nustatė

5pareiškėjas BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės E. G., kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2015-10-05 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 4 dėl BUAB „Lilonija“ bankroto administravimo išlaidų sąmatos, perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Skunde nurodo, kad kreditorių susirinkimui pateikė tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, atkreipė kreditorių dėmesį, jog BUAB „Lilonija“ bankroto byla yra sudėtinga, įvairialypė, vedamos reikšmingos kreditorių reikalavimų tenkinimui dėl turto priteisimo bylos, kur profesionaliam atstovavimui reikalinga samdyti profesionalius teisininkus, bylos vyksta Vilniuje, į jas važinėti reikia iš Klaipėdos ne mažiau kaip du kartus per mėnesį, patiriamos nemažos degalų sąnaudos, papildomai reiks teikti prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, ieškinius, įrodant civilinės atsakomybės sąlygas dėl įmonės patirtos žalos atlyginimo bei ginčytis kitus įmonės sandorius, taip pat įmonė turi didelį kiekį dokumentų, reikalinga atlikti turto vertinimą ir visos sąnaudos įmonės bankroto administravimui dengiamos iš asmeninių bankroto administratorės lėšų. Kreditorių susirinkimas patvirtino bendrą 5000 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto laikotarpiui iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, tačiau nutarimas neatitinka nurodytos realios situacijos, neteisingas, prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams.

6Suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ atsiliepime nurodė, jog su visais pareiškėjos skunde išdėstytais argumentais sutinka, prašo pareiškėjos skundą tenkinti.

7Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad bankroto administratorės administravimo išlaidų sąmata yra per didelė, neatitinka bankroto administratorės darbo apimčių.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad savo pozicijos kreditorių susirinkime nereiškė, nes apie posėdį nebuvo informuotas. Mano, kad kreditorių susirinkimo patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta ir tinkama, neprieštaraujanti ĮBĮ įtvirtintiems principams.

9Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodo, kad patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra pakankama, administratorė sutikdama administruoti įmonę turėjo įvertinti aplinkybes, jog jos buveinė yra Klaipėdoje, įvertinti kaštus.

10Suinteresuotas asmuo Garant Schuh+Mode AG atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad administratorės atlyginimo susiejimas su pasiektais rezultatais skatintų administratorę tinkamai atlikti bankroto procedūras, nepažeistų kreditorių teisių. Patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos dydis yra tinkamas, atitinka reikalingų atlikti darbų apimtis, neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

11Skundas tenkintinas.

12Nustatyta, kad 2015 m. spalio 5 d. įvyko BUAB „Lilonija“ kreditorių susirinkimas, kuriame 4-uoju susirinkimo darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės pasiūlytos administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Kreditorių susirinkimo metu nutarta patvirtinti 5000 Eur administravimo išlaidų sąmatą (į ją įskaitant atlyginimą administratorei ir mokesčiams) visam bankroto laikotarpiui iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Taip pat nutarta administratorei prisiteisus ir išieškojus iš priteistų debitorių skolas bei sėkmingai pardavus bendrovės susigrąžintą turtą, esantį Laisvės a. 15, Panevėžyje, kreditorių susirinkimui svarstyti klausimą dėl sėkmės mokesčio skyrimo administratorei. Ginčydama kreditorių susirinkimo nutarimą 4-uoju darbotvarkės klausimu pareiškėja nurodo, kad kreditorių susirinkimo patvirtinta 5000 Eur administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta, neįvertinta ginčijamų sandorių apimtis, kreditorių skaičius, reikalingų atlikti bankroto procedūrų apimtis, o patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos dydis prieštarauja teisingumo ir sąžiningumo principams.

13Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui (ar administravimo išlaidų sąmatos), tačiau, kilus įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas (patvirtinta administravimo išlaidų sąmata) atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais (žr., kasacinę bylą Nr. 3K-3-486/2010). BUAB „Lilonija“ bankroto administratorė pateikė duomenis, jog Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 1.82 str. ir 1.86 str. pagrindu ir restitucijos taikymo, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai pareiškimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo buvusiam BUAB „Lilonija“ bankroto administratoriui, pateikė ieškinį buvusiam BUAB „Lilonija“ bankroto administratoriui Mindaugui A. Ž. ir buvusiam įgaliotam asmeniui Danutai Jasiulianec, pateikė ieškinį dėl BUAB „Lilonija“ bankroto pripažinimo tyčiniu, taip pat apie palaikomą BUAB „Lilonija“ civilinį ieškinį Vilniaus apygardos teismo baudžiamojoje byloje. Taigi iš pateiktų duomenų matyti, jog bankroto administratorė aktyviai vykdo bankroto procedūras, taip pat įvertinus kreditorių skaičių, įmonės turimo turto mąstą bei bankroto administratorės argumentus dėl reikalingų atlikti bankroto procedūrų ir aplinkybę, jog bankroto administratorė tinkamam bankroto procedūrų vykdymui yra priversta vykti į kitą miestą, teismas laiko, jog bankroto administratorė patiria (ir patirs) nemažas sąnaudas.

14Teismas vertindamas kreditorių susirinkimo metu patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos dydį atsižvelgia į tai, kad administratorės atlyginimas turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorę tinkamai atlikti bankroto procedūras, turi būti pagrįstas veiklos sąnaudomis, atitinkantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.), užtikrinantis tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, taip pat teismas atsižvelgia į tai, jog nors įmonė šiuo metu ūkinės-komercinės veiklos nevykdo, tačiau turi turto, taip pat į teismuose esančių ginčų kiekį (ĮBĮ 36 str. 5 d.), ir konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju patvirtinta 5000 Eur administravimo išlaidų sąmata, apimanti ir atlyginimą, sudaro prielaidas pažeisti administratorės interesus. Viena vertus, nustatytas sąmatos dydis kelia abejonių dėl jos proporcingumo bankroto procedūrų mastui, kita vertus, sąmata neatitinka bankroto proceso dalyvių interesų pusiausvyros. Gali susiklostyti situacija, kad administratorius už atliktą darbą negaus atlyginimo – faktinių administravimo išlaidoms sutapus su visa sąmata. Tai pažeistų ne tik bankroto administratorės, bet ir BUAB „Lilonija“ kreditorių interesus – administratorius neturėtų intereso pasiekti maksimalaus kreditorių reikalavimų patenkinimo.

15Dėl išdėstyto yra teisinis pagrindas tenkinti skundą, t. y. panaikinti skundžiamą nutarimą ir perduoti ginčo klausimą iš naujo svarstyti BUAB „Lilonija“ kreditorių susirinkimui. Svarstant šį klausimą pakartotinai, turėtų būti užtikrinama, kad visi įmonės kreditoriai galėtų išreikšti valią dėl kiekvieno pateikto nutarimo projekto. Be to, įmonės kreditoriai turėtų visapusiškai įvertinti visas aplinkybes ir nustatyti tokį administratoriaus atlyginimą, kuris užtikrintų teisingo atlyginimo už atliktą darbą principo įgyvendinimą.

16Taip pat pažymėtina, kad ĮBĮ 112 str. 1 d. 2 p. nurodyti išsilavinimo reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, t.y. tam būtina turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą. Taigi kreditorių susirinkime vertinant bankroto administratorės išlaidas teisinėms ir buhalterinėms paslaugoms turi būti įvertinama administratorės nurodytiems klausimams spręsti nurodomas kiekvienu atveju papildomos profesionalios teisinės ir buhalterinės pagalbos poreikis, preziumuojant, kad administratorė yra vienos iš ĮBĮ 112 str. nurodytų sričių specialistė.

17Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, bei remdamasis išdėstytu

Nutarė

18Skundą tenkinti.

19Panaikinti BUAB „Lilonija“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 4–uoju darbotvarkės klausimu „Siūloma patvirtinti administratorės pasiūlytą bankroto administravimo išlaidų sąmatą“, ir perduoti sąmatos tvirtinimo klausimą iš naujo svarstyti BUAB „Lilonija“ kreditorių susirinkimui.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei,... 3. dalyvaujant suinteresuot asmens Garant Schuh+Mode AG atstovui K. P.,... 4. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę... 5. pareiškėjas BUAB „Lilonija“ bankroto administratorės E. G., kreipėsi į... 6. Suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ atsiliepime... 7. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašo skundą atmesti kaip... 9. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime nurodo, kad patvirtinta... 10. Suinteresuotas asmuo Garant Schuh+Mode AG atsiliepimu prašo skundą atmesti... 11. Skundas tenkintinas.... 12. Nustatyta, kad 2015 m. spalio 5 d. įvyko BUAB „Lilonija“ kreditorių... 13. Teismas negali nustatyti atlyginimo administratoriui (ar administravimo... 14. Teismas vertindamas kreditorių susirinkimo metu patvirtintos administravimo... 15. Dėl išdėstyto yra teisinis pagrindas tenkinti skundą, t. y. panaikinti... 16. Taip pat pažymėtina, kad ĮBĮ 112 str. 1 d. 2 p. nurodyti išsilavinimo... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, bei remdamasis išdėstytu... 18. Skundą tenkinti.... 19. Panaikinti BUAB „Lilonija“ 2015 m. spalio 5 d. kreditorių susirinkimo... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui,...