Byla 1-66-731/2015
Dėl ko T. R. į jį atsisuko, po ko kumščiu sudavė tris kartus T. R. į veido sritį, bei po pardavėjos I. K. prašymo išeiti aiškintis į lauką, išėjo iš parduotuvės

1Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė,

2sekretoriaujant Ingai Trimailovai,

3dalyvaujant prokurorui Jolantai Ražanskienei,

4nukentėjusiajam T. R.,

5kaltinamojo E. T. gynėjui, advokatui Albertui Jurgelėnui,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7E. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), nevedęs, nedirbantis, 10-ties klasių išsilavinimo, ( - ) moksleivis, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1d.

8U. M. gim. ( - ) Zarasų rajone, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), nevedęs, registruotas Zarasų darbo biržoje, 7 klasių išsilavinimo, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1d.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

10E. T. 2015 m. vasario 7 d., apie 17.30 val., Zarasų rajone, Antalieptės seniūnijoje, Antalieptės miestelyje, Dusetų g. 36, parduotuvėje „Aibė“, viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t.y. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, priėjęs prie T. R. iš nugaros pusės, sugriebė jį už dešinės striukės rankovės ties petimi, dėl ko T. R. į jį atsisuko, po ko kumščiu sudavė tris kartus T. R. į veido sritį, bei po pardavėjos I. K. prašymo išeiti aiškintis į lauką, išėjo iš parduotuvės.

11Po ko, E. T. , tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ir U. M., tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku, Zarasų rajone, Antalieptės seniūnijoje, Antalieptės miestelyje, Dusetų g.36, prie parduotuvės „Aibė“, būdami apsvaigę nuo alkoholio, veikdami bendrininkų grupėje, viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t.y. E. T. priėjo prie T. R., kuris dėjosi ant pečių kuprinę, ir ją stipriai patraukė, dėl ko T. R. nukrito ant žemės, po ko E. T., pasilenkęs prie gulinčio ant žemės T. R., sudavė jam kumščiu į galvos sritį ne mažiau dešimties smūgių, o U. M., pasilenkęs prie gulinčio ant žemės T. R., sudavė jam ne mažiau penkių smūgių į galvos sritį bei vieną kartą įspyrė į pakaušį, tokiu būdu bendrais veiksmais E. T. su U. M., nukentėjusiajam T. R., dėl poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

12Baudžiamoji byla išnagrinėta BPK 273 straipsnio tvarka, atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

13Kaltinamasis E. T. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2015 m. vasario 7 d., prieš pietus su U. M. gėrė sidrą jo namuose. Po pietų, kiek buvo valandų neprisimena, su U. M. nuėjo į Antalieptės miestelyje esančią parduotuvę „Aibė“ nusipirkti alkoholio. Parduotuvėje pastebėjo apsipirkinėjantį T. R.. U. M. ėjo išpaskos. Priėjo prie T. R., pasiteiravo, kodėl jis rašinėja negražias ir įžeidžiančias žinutes jo draugei, T. R. pradėjo tai neigti. Susiginčijo, galėjo T. R. suimti už drabužių, už rankovės ir galimai sudavė jam smūgius, kurie nurodyti kaltinime.Pardavėja I. K. pasakė liautis ir eiti aiškintis į lauką. Su U. M. išėjo iš parduotuvės, pamatė, T. R., su juo susikibo, nugriuvo ant žemės prie parduotuvės, sudavė T. R., prie jų priėjo U. M., kuris sudavė kartą kumščiu T. R. į veidą. Tuo metu buvo neblaivus, todėl gali netiksliai nurodyti įvykio aplinkybes.Teismo posėdyje su T. R. susitaikė ir sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo.

14Kaltinamasis U. M. kaltu pripažino ir davė analogiškus E. T. parodymus. Parodė, kad buvo išgėręs, visko gerai nepamena, dėl padaryto gailisi, nukentėjusiojo atsiprašė ir su juo susitaikė.

15Nukentėjusysis T. R. parodė, kad 2015 m. vasario 7 d., apie 17.30.valandą buvo Antalieptės miestelio parduotuvėje „Aibė“ apsipirkti. Buvo blaivus. Jam einat link kasos, vienu metu pajuto, kad jį sugriebė iš nugaros pusės, už dešinės striukės rankovės ties petimi ir kažką sušuko E. T.. Atsisuko, E. T. jam kumščiu sudavė tris kartus į veido sritį, šaukė necenzūriniais žodžiais. Pardavėja I. K. liepė eiti iš parduotuvės ir aiškintis lauke. Po ko jie išėjo iš parduotuvės į lauką. Prie pat parduotuvės esančioje aikštelėje jis tvarkėsi dėdamas ant pečių kuprinę, netoliese stovėjo E. T. ir U. M.. E. T. ant jo šaukė necenzūriniais žodžiais, sakė, kad jam bus blogai. Jis nekreipė dėmesio, norėjo eiti tolyn, bet prie jo priėjęs iš kairio šono E. T. stvėrė už jo kuprinės, stipriai patempdamas, nuo ko jis pargriuvo ant dešinio šono, matė, kad jį muša E. T., po ko prišoko ir U. M., kuris pasilenkęs jį mušė kumščiais į galvos sritį. Tiek E. T., tiek U. M., pasilenkę prie jo kumščiais daužė jam per galvą. E. T. sudavė ne mažiau dešimties smūgių, o U. M. ne mažiau penkių smūgių. U. M. dar jam įspyrė į pakaušį. Kažkas pastebėjo, kad jį muša ir liepė liautis.Dėl ko jį mušė nesuprato, anksčiau jokių konfliktų su šiais jaunuoliais neturėjo. 2015 m. vasario 8 d. jis išsikvietė greitosios medicininės pagalbos automobilį, kuris jį nuvežė į Utenos ligoninę, buvo stebimas ligoninėje vieną parą. Jam buvo nustatytas galvos smegenų sutrenkimas, gydėsi ambulatoriškai apie 2 savaites. Jam padaryta turtinė ir neturtinė žala. Su kaltinamaisiais susitaikė, jiems atleido, susitarė dėl žalos atlyginimo.

16Liudytoja I. K. parodė, kad dirba pardavėja UAB „Svaita“ parduotuvėje „Aibė“, esančioje Antalieptės miestelyje. 2015 m. vasario 7 d. nuo 8.00.valandos ryto iki 19.00.valandos vakaro buvo jos darbo pamaina. Po pietų į parduotuvę atėjo apsipirkti T. R., netrukus įėjo E. T. ir U. M., kurie buvo akivaizdžiai neblaivūs, o E. T. agresyviai nusiteikęs. Matė, kad E. T. iškarto nuėjo link T. R., paskui jį nusekė U. M.. E. T. T. R. iš kairio šono šėrė vieną kartą į veido sritį su ranka, sakydamas T. R. atžvilgiu keiksmažodžius. Nuo šio smūgio T. R. truputi pasviro atgal. Ji sušuko jiems eiti aiškintis į lauką, jie nenoromis išėjo iš parduotuvės. T. R. susimokėjo už prekes ir išėjo iš parduotuvės į lauką. Ji liko dirbti kasoje. Girdėjo lauke prie parduotuvės E. T., U. M. šūkavimus, kažkokius daužymo garsus (b.l. 59-60). Vėliau akistatų su E. T. ir U. M. metu nurodė, kad E. T. ir T. R. pokalbis panašėjo į ginčą, būdama kasoje pakėlė akis ir pamatė, kad E. T. stovėjo prie T. R., buvo pakėlęs kažkaip ranką, ar tai rankas prie T. R. veido ar tai peties, ir ji išgirdo kaip sužlegėjo lentynose buvę stiklainiai, todėl pamanė, kad E. T. sudavė ar tai pastūmė T. R. ranka per veidą ar tai petį (b.l.89-92, 96-99).

17Liudytoja G. B. parodė, kad dirba Antalieptės parduotuvėje „Svaita“, adresu Dusetų g. 36, Antalieptės miestelyje, Zarasų rajone. 2015 m. vasario 7 d., vakare, pro parduotuvės langą matė, kaip prie parduotuvės vyko muštynės. T. mušė E., o šalia stovėjo U.. Įvykį ji matė trumpai, nes parduotuvėje jai reikėjo aptarnauti žmones prie kasos (b.l.62).

18Liudytojas R. J. parodė, kad 2015 m. vasario 7 d., po pietų, atvyko į savo sesers namus, esančius Antalieptės miestelyje, priešais yra parduotuvė „Aibė“. Matė pro langą, kaip vienas asmuo muša kitą asmenį, t.y. vienas asmuo gulėjo ant žemės, o kitas su ranka smūgiavo į jo galvą. Jis apsirengė ir išbėgo į lauką. Tuo metu jau prie parduotuvės muštynės buvo pasibaigę ir asmenys skirstėsi. Kas mušėsi jis nežino, jų nepažįsta (b.l.64).

19Liudytoja S. K. parodė, kad gyvena Antalieptės miestelyje, E. T. yra jos draugas. 2015 m. sausio mėnesio pabaigoje, į savo mobilaus ryšio telefoną „Nokia gavo nuo T. R. SMS žinutę, vėliau kalbėjo su juo telefonu dėl jo parduodamo namo iš varžytinių. Apie SMS žinutes ir pokalbį žinojo E. T..Vėliau gavo SMS žinutę, kurioje buvo parašyta :“ degs ne tik tavo, bet ir tavo mamos namai“, ar tai kažkas panašaus, ko gerai nepamena. Dar buvo keletą žinučių tą patį vakarą, grasinančio pobūdžio (esmės nepamena), bet jie nebekreipė į T. R. dėmesio. Daugiau žinučių nebegavo. SMS pranešimai yra likę tik telefono atmintyje. Į T. R. grasinimus jai parašytus į mobilaus ryšio telefoną, ji rimtai nereagavo (b.l. 66-67).

20Įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad įvykio vieta yra Zarasų rajone, Antalieptės seniūnijoje, Antalieptės miestelyje, Dusetų g. 36, prie esančios parduotuvės „Aibė“. Pastatas mūrinis, tinkuotas ir nudažytas oranžine spalva. Nuo pastato į pietvakarių pusę yra šaligatvis, toliau laiptai vedantys į kelio išplatėjimą sustoti automobiliams (b.l.11-12).

21Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto 2015-08-06 išvadoje Nr. G 1602/15(01), nurodyta, kad T. R. padaryta poodinė kraujosruva dešinės akies vokuose. Sužalojimas padarytas paveikus kietu buku daiktu, galimai nurodytu laiku, t.y. 2015-02-07. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu (b.l.42-43).

22Nukentėjusysis T. R. pateikė mobilaus ryšio telefoną „Nokia 3110c“, kurio IMEI numeris yra ( - ) (b.l.22), kuris buvo apžiūrėtas, jame dominančios informacijos nerasta. Skiltyje „Adresatai“ yra adresatas užvardintas „Sandra1“ ir Sandra5“ (b.l.23), telefonas „Nokia 3110c“ grąžintas T. R. (b.l.24-25).

23Liudytoja S. K. pateikė mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, kurio IMEI numeris yra ( - ) (b.l. 68), mobiliame telefone esančio turinio, apžiūrėti nebuvo galimybės (b.l.69-71).

24Tokiu būdu įrodyta, kad E. T. ir U. M. viešoje vietoje, įžūliais veiksmais, demonstruodami nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką ir nežymiai sutrikdė T. R. sveikatą, todėl jų nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str.1d. kvalifikuota.

25Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str.1d.2p.), jų atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė būdami apsvaigę nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui , veiką padarė bendrininkų grupėje (BK 60 str.1d.1p.,9p.).

26Kaltinamasis E. T. neteistas (b. l. 105), į narkologinio ar psichiatrinio kabinetų įskaitas neįrašytas (b.l.152), administracine tvarka baustas (b.l.106-112), mokosi, charakterizuojamas teigiamai (b. l. 117,119), padarė nesunkų nusikaltimą, kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi dėl padaryto, susitaikė su nukentėjusiuoju ir sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo, žalą Valstybinei ligonių kasai atlygino. Teismas laiko, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam taikytos įspėjamosios baudžiamosios teisinės priemonės bei pats bylos procesas, yra pakankamos priemonės kaltinamajam ir jis ateityje laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikaltimų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas mano , kad yra visos būtinos sąlygos, numatytos LR BK 38 str., todėl E. T. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina.

27Kaltinamasis U. M. neteistas (b.l.142), administracine tvarka baustas (b.l.143-147). į narkologinio ar psichiatrinio kabinetų įskaitas neįrašytas (b.l.152), seniūnijoje dėl jo elgesio skundų nėra (b.l.155), padarė nesunkų nusikaltimą, kaltu prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi dėl padaryto, susitaikė su nukentėjusiuoju ir sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo, Valstybinei ligonių kasai žalą atlygino. Teismas laiko, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamajam taikytos įspėjamosios baudžiamosios teisinės priemonės bei pats bylos procesas, yra pakankamos priemonės kaltinamajam ir jis ateityje laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikaltimų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas mano , kad yra visos būtinos sąlygos, numatytos LR BK 38 str., todėl U. M. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės ir jo atžvilgiu baudžiamoji byla nutrauktina.

28Kaltinamiesiems paskirta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti panaikintina. Atleidus kaltinamuosius nuo baudžiamosios atsakomybės jiems skirtina baudžiamojo poveikio priemonė, numatyta LR BK 67 str. 2 d. 9 p.

29Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: S. K. mobilaus ryšio telefonas „Nokia“, kurio IMEI numeriai yra ( - ) ir ( - ) kuris perduotas saugojimui į daiktų saugojimo kamerą (b.l.73-75) grąžintinas savininkei.

30Kaltinamieji sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo su nukentėjusiuoju T. R. (b.l. 212), atlygino žalą Valstybinei ligonių kasai (b.l. 211).

31Vadovaudamasis LR BPK 297- 298 str., 301–302 str., 303 str. 4 d., teismas

Nutarė

32E. T. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius ir baudžiamąją bylą nutraukti.

33Vadovaujantis LR BK 67 str. 2 d. 9 p. paskirti E. T. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

34Paskirtą E. T. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti- panaikinti.

35U. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius ir baudžiamąją bylą nutraukti.

36Vadovaujantis LR BK 67 str. 2 d. 9 p. paskirti U. M. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

37Paskirtą U. M. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti- panaikinti.

38Patvirtinti E. T., U. M., nukentėjusiojo T. R. susitarimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, pagal kurį E. T. ir U. M. žalą atlygina lygiomis dalimis po 400 eurų kiekvienas, šešių mėnesių laikotarpyje, mokėdami iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos grynaisiais pinigais po 66,66 eurus .

39Mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, kurio IMEI numeriai yra ( - ) ir ( - ) grąžinti S. K..

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Zarasų rajono apylinkės teismo teisėja Liudmila Kuzmickienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Trimailovai,... 3. dalyvaujant prokurorui Jolantai Ražanskienei,... 4. nukentėjusiajam T. R.,... 5. kaltinamojo E. T. gynėjui, advokatui Albertui Jurgelėnui,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. E. T., gim. ( - ), a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 8. U. M. gim. ( - ) Zarasų rajone, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 10. E. T. 2015 m. vasario 7 d., apie 17.30 val., Zarasų rajone, Antalieptės... 11. Po ko, E. T. , tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ir U. M., tą pačią... 12. Baudžiamoji byla išnagrinėta BPK 273 straipsnio tvarka, atliekant... 13. Kaltinamasis E. T. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2015 m. vasario 7 d.,... 14. Kaltinamasis U. M. kaltu pripažino ir davė analogiškus E. T. parodymus.... 15. Nukentėjusysis T. R. parodė, kad 2015 m. vasario 7 d., apie 17.30.valandą... 16. Liudytoja I. K. parodė, kad dirba pardavėja UAB „Svaita“ parduotuvėje... 17. Liudytoja G. B. parodė, kad dirba Antalieptės parduotuvėje „Svaita“,... 18. Liudytojas R. J. parodė, kad 2015 m. vasario 7 d., po pietų, atvyko į savo... 19. Liudytoja S. K. parodė, kad gyvena Antalieptės miestelyje, E. T. yra jos... 20. Įvykio vietos apžiūros metu nustatyta, kad įvykio vieta yra Zarasų rajone,... 21. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto 2015-08-06... 22. Nukentėjusysis T. R. pateikė mobilaus ryšio telefoną „Nokia 3110c“,... 23. Liudytoja S. K. pateikė mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, kurio IMEI... 24. Tokiu būdu įrodyta, kad E. T. ir U. M. viešoje vietoje, įžūliais... 25. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jie prisipažino... 26. Kaltinamasis E. T. neteistas (b. l. 105), į narkologinio ar psichiatrinio... 27. Kaltinamasis U. M. neteistas (b.l.142), administracine tvarka baustas... 28. Kaltinamiesiems paskirta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas... 29. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: S. K.... 30. Kaltinamieji sudarė susitarimą dėl žalos atlyginimo su nukentėjusiuoju T.... 31. Vadovaudamasis LR BPK 297- 298 str., 301–302 str., 303 str. 4 d., teismas... 32. E. T. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK... 33. Vadovaujantis LR BK 67 str. 2 d. 9 p. paskirti E. T. baudžiamojo poveikio... 34. Paskirtą E. T. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 35. U. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK... 36. Vadovaujantis LR BK 67 str. 2 d. 9 p. paskirti U. M. baudžiamojo poveikio... 37. Paskirtą U. M. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 38. Patvirtinti E. T., U. M., nukentėjusiojo T. R. susitarimą dėl turtinės ir... 39. Mobilaus ryšio telefoną „Nokia“, kurio IMEI numeriai yra ( - ) ir ( - )... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...