Byla 2SA-67-115/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Tatjanos Žukauskienės, Virginijos Volskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Congestum group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 15 d. nutarties, kuria skundas tenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-280-582/2009 pagal pareiškėjo UAB „Sermeta“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui D. B. , UAB „Congestum group“, AB DnB NORD bankas, AB SEB bankas dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas UAB „Sermeta“ pateikė teismui skundą dėl antstolio D. B. veiksmų ir prašė panaikinti antstolio D. B. 2008 m. spalio 20 d. patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 0035/08/01193 areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą; priimti atskirąją nutartį dėl antstolio D. B. įvykdyto teisės aktuose įtvirtintų antstolio pareigų pažeidimo ir nusiųsti ją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei asociacijos Lietuvos antstolių rūmai prezidiumui su prašymu iškelti antstoliui D. B. drausminę bylą. Nurodė, kad 2008 m. spalio 6 d. buvo paskelbta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-164/2008, kuria Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Minėtuoju pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo patenkintas suinteresuoto asmens UAB „Congestum group“ ieškinys ir iš pareiškėjo buvo priteista 510 122,69 Lt, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2006 m. lapkričio 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9 101,23 Lt žyminio mokesčio bei 3 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimo. Po minėtosios Lietuvos apeliacinio teismo nutarties paskelbimo, antstolis D. B. , atstovaudamas išieškotojo UAB „Congestum group“, interesus, kreipėsi į pareiškėją su 2008-10-08 raginimu įvykdyti sprendimą (vykdomoji byla Nr. 0035/08/01193), kartu pateikdamas pareiškėjui 2008-10-08 aktą dėl skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo, patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Pareiškėjas 2008 m. spalio 15 d. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 9 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 6 d. nutarties peržiūrėjimo. Pareiškėjas kasaciniame skunde, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 363 str., pateikė prašymą sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo bei apeliacinės instancijos teismo nutarties vykdymą. Pareiškėjas nurodo, kad 2008 m. spalio 17 d. nutartimi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sustabdė Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 9 d. sprendimo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 6 d. nutarties vykdymą tol, kol civilinė byla pagal pareiškėjo paduotą kasacinį skundą bus išnagrinėta kasacine tvarka. 2008 m. spalio 17 d. pareiškėjas antstoliui pasirašytinai įteikė pranešimą „dėl kasacinio skundo civilinėje byloje Nr. 2A-164/2008 priėmimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 6 d. nutarties vykdymo sustabdymo“. Minėtu pranešimu antstolis D. B. buvo informuotas apie pareiškėjo kasacinio skundo priėmimą Lietuos Aukščiausiame Teisme ir skundžiamų teismų sprendimų vykdymo sustabdymą bei buvo prašomas nedelsiant sustabdyti visus pareiškėjo atžvilgiu pradėtus vykdyti veiksmus vykdomojoje Nr. 0035/08/01193. 2008 m. spalio 20 d. pareiškėjas antstoliui pasirašytinai įteikė tinkamai patvirtintą 2008 m. spalio 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties nuorašą, kuria Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sustabdė Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 9 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 6 d. nutarties vykdymą tol, kol civilinė byla pagal pareiškėjo paduotą kasacinį skundą bus išnagrinėta kasacine tvarka. Minėtosios nutarties įteikimo antstoliui faktą patvirtina 2008 m. spalio 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties nuorašas su antstolio 2008-10-20 d. žyma „gauta“ ant pateiktos nutarties apie nutarties gavimą. Antstolis 2008 m. spalio 17 d. gavęs pareiškėjo pranešimą, o 2008 m. spalio 20 d. iš pareiškėjo gavęs ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties nuorašą, išsiuntė bankams patvarkymus, kuriais nurodė bankams areštuoti pareiškėjo lėšas, esančias pas suinteresuotus asmenis ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Pareiškėjas skunde pažymėjo, kad minėtus patvarkymus pareiškėjas gavo tiesiogiai iš bankų, o antstolis D. B. pareiškėjo apie šiuos veiksmus neinformavo. Pareiškėjas pažymėjo, kad poreikio areštuoti jo pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, paprasčiausiai nėra, nes Vilniaus apygardos teisme nagrinėjant bylą pagal UAB „Congestum group“ prieš pareiškėją, siekiant užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, buvo areštuotas AB „Sermeta“ valdomas turtas, minėtąjį faktą patvirtina 2008-10-24 išrašo iš turto areštų registro Nr. 0106004622 patvirtintas nuorašas. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis, būdamas tinkamai informuotas apie vykdymo sustabdymą, nepagrįstai suvaržė pareiškėjo teises bei teisėtus interesus (konkrečiai pareiškėjo teisę disponuoti banko sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis), akivaizdžiai ignoravo jam privalomą 2008 m. spalio 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, nepagrįstai suteikė pranašumą kitai vykdomosios bylos šaliai, t.y. išieškotojui UAB „Congestum group“, grubiai pažeidė LR Konstitucijos 109 str., LR CPK 18 str. įtvirtintą teismo sprendimo privalomumo principą, LR CPK 363 str. bei LR Antstolių įstatymo 3 str. įtvirtintus antstolio veiklos principus. Antstolis, ignoruodamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 17 d. nutartį ne tik pažeidė LR CPK 18 str. bei 363 str., bet taip pat pažeidė ir LR Antstolių įstatymo 3 str. įtvirtintus antstolių veiklos principus („teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, sąžiningumo, vykdymo proceso dalyviu teisiu bei teisėtu interesu pusiausvyros ir kt.“). Pareiškėjas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus nutartį dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, antstolis savo patvarkymu privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Tokį patvarkymą antstolis turi priimti nedelsiant po to, kai jis sužino apie kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymą (LR CPK 625 str. 1 d.).

5Suinteresuotas asmuo antstolis D. B. atsiliepimu prašė UAB „Sermeta“ skundą atmesti. Nurodė, kad jis vykdo Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-48-34/2007 išduotą 2008-10-08 dėl išieškojimo iš UAB „Sermeta“ 510 122,69 Lt nesumokėtą atliktų darbų pagal rangos sutartį kainą ir patirtus nuostolius ekspertizei ir faktinių aplinkybių konstatavimui bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo šios priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2006-11-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 9101,23 Lt žyminio mokesčio bei 3 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti UAB „Congestum Group“ naudai. Nurodė, kad 2008-10-20, vadovaudamasis LR CPK 689 straipsniu, antstolis D. B. priėmė patvarkymus areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą ir juos pateikė bankams (Danske Bank A/S Lietuvos filialas, AB SEB bankas, AB DnB NORD bankas, Svvedbank, AB Parex bankas). Gavęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 3P-l324/2008, 2008-10-24 antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo (vykdomosios bylos Nr.0035/08/01193 lapas Nr. 61). Taip pat 2008-10-24 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo (vykdomosios bylos Nr.0035/08/01193 lapas Nr. 63), kuris buvo adresuotas bankams, nurodant, kad 581 052 Lt suma areštuojama, tačiau į antstolio depozitinę sąskaitą nepervedama. Antstolis nurodė, kad sustabdžius vykdomąją bylą galiojančios teisės normos tokioje vykdomosios bylos proceso stadijoje leidžia antstoliui imtis priemonių, skirtų būsimiems išieškotojo interesams užtikrinti, t.y. net sustabdytoje byloje galima imtis veiksmų skolininko turtui surasti ir areštuoti (LR CPK 628 str. 3 d.). Taip yra užtikrinamas vykdomojo dokumento būsimo įvykdymo operatyvumas bei neišvengiamumas, kuomet aplinkybės sąlygojusios vykdomosios bylos sustabdymą išnyks, o antstolio procesiniai veiksmai (piniginių lėšų suradimas ir areštavimas), negali pažeisti kasacinės instancijos teismo nutartimi nustatytos laikinosios skolininko interesų apsaugos. Be to skolininko lėšų areštas dar nereiškia, kad skolininkui priklausančios lėšos yra pervedamos išieškotojui.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Congestum group“ pateiktu atsiliepimu su pareiškėjo UAB „Sermeta“ skundu dėl antstolio veiksmų nesutiko, prašė jį atmesti.

7Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu informavo, kad antstolio D. B. 2008-10-20 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/08/01193 pagrindu yra areštuotos AB DnB NORD banke esančios UAB „Sermeta“ piniginės lėšos 523 023,92 Lt sumai. Prašė pareiškėjo UAB „Sermeta“ skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. sausio 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą patenkino ir pripažino antstolio D. B. 2008-10-20 priimtą patvarkymą Nr. 0035/08/01193 areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, neteisėtu bei jį panaikino. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad antstolis savo veiksmus grindė LR CPK 628 straipsnio norma, jog sustabdžius vykdomąją bylą, antstolis gali imtis priemonių turtui surasti bei areštuoti. Nurodė, kad sustabdžius vykdomąją bylą galiojančios teisės normos tokioje vykdomosios bylos proceso stadijoje leidžia antstoliui imtis priemonių, skirtų būsimiems išieškotojo interesams užtikrinti, t.y. net sustabdytoje byloje galima imtis veiksmų skolininko turtui surasti ir areštuoti (LR CPK 628 str. 3 d.). Tačiau pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad šiuo atveju antstolis neatsižvelgė į tai, jog išieškotojo UAB „Congestum Group“ reikalavimų įvykdymams jau yra užtikrintas areštuotu UAB „Sermeta“ nekilnojamojo turto 510 122,69 Lt sumai areštu, ir areštuodamas pareiškėjo pinigines lėšas, esančias jo atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose, pažeidė proporcingumo principą, t.y. viršijo išieškotojo reikalavimo sumą, tuo apribodamas UAB „Sermeta“ teises daugiau, negu būtina teisėtam ir visuotinai reikšmingam siekiamam tikslui pasiekti. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismas konstatavo, kad antstolio D. B. 2008-10-20 patvarkymas dėl skolininko lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, yra neteisėtas ir jį panaikino. Dėl pareiškėjo prašymo priimti atskirąją nutartį dėl antstolio D. B. įvykdyto teisės aktuose įtvirtintų antstolio pareigų pažeidimo ir nusiųsti ją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei asociacijos Lietuvos antstolių rūmai prezidiumui su prašymu iškelti antstoliui D. B. drausminę bylą, pirmos instancijos teismas nurodė, kad dalyvaujantys asmenys neturi teisės reikalauti, jog teismas byloje priimtų atskirąją nutartį, o tik atkreipti dėmesį į tam tikras aplinkybes, sudarančias pagrindą jas priimti.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Congestum group“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės 2009-01-15 nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad iš teismo skundžiamos nutarties yra neaišku, kokį, kurį bei kam, iš penkių suinteresuotų asmenų: AB DnB NORD BANKAS, DANSKE BANKAS, AB SWEDBANKAS, AB SEB BANKAS ir AB PAREX BANKAS, antstolio pateiktą skirtingu turiniu 2008-10-20 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0035/08/011193 ir jo sukurtas teises ir pareigas (LR CK 1.136 str.) teismas konkrečiai 2009-01-15 nutartimi panaikino. Be to skundžiama turėtų būti panaikinta dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, kadangi teismas pasisakė dėl visų penkių suinteresuotų asmenų bei jiems pateiktų patvarkymų (LR CPK 14 str., 183 str., 185 str., 291 str., LR CK 1.5 str.). Suinteresuotas asmuo mano, kad teismas neteisingai tyrė ir vertino byloje esančius įrodymus (LR CPK 183 str.). Antstolis D. B. vadovaujantis LR CPK 662 str. taisyklėmis pradėjo iš skolininko UAB „Sermeta“, kreditoriaus UAB „Congestum Group“ naudai būtent išieškojimo veiksmus, o ne ieškinio reikalavimų užtikrinimui teismo taikytų laikinųjų užtikrinimo priemonių veiksmus. Antstolis 2008-10-24 gavęs iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-17 nutarties originalą, dar tą pačią dieną priėmė 2008-10-20 patvarkymo pakeitimą dėl vykdomosios bylos sustabdymo iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Suinteresuotas asmuo mano, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjo skundą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, tokiu būdu neišklausė kitų suinteresuotų asmenų, o AB Parex bankui iš vis nebuvo pranešta apie posėdį, todėl teismas nepagrįstai pasisakė dėl jo teisių ir pareigų jam nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo antstolis D. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-01-15 nutartį panaikinti. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad sustabdžius vykdomąją bylą, galiojančios teisės normos tokioje vykdomosios bylos proceso stadijoje leidžia antstoliui imtis priemonių, skirtų būsimiems išieškotojo interesams užtikrinti, t.y. net sustabdytoje byloje galima imtis veiksmų skolininko turtui surasti ir areštuoti (LR CPK 628 str. 3 d.). Pažymi, kad skolininko lėšų areštas dar nereiškia, kad skolininkui priklausančios lėšos yra pervedamos išieškotojui. Antstolis nurodo, kad teismas nutartimi naikino 2008-10-20 antstolio patvarkymą, kuris buvo pakeistas 2008-10-24, ir kuris jau negaliojo po pakeitimo. Skundžiamos nutarties priėmimo momentu galiojo antstolio patvarkymo pakeitimas, 2008-10-24 patvarkymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kurio šiai dienai niekas neginčija ir nenuginčijo teisme.

11Pareiškėjas UAB „Sermenta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo suinteresuoto asmens UAB „Congestum Group“ atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-01-15 nutartį palikti nepakeistą. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-17 nutarties originalą gavo 2008-10-20, o apie priimtą nutartį informuotas buvo dar 2008-10-17. Taip pat nepagrįstu laiko atskirojo skundo argumentą, kad neva teismas nenurodė, kuris iš antstolio 2008-10-20 priimtų patvarkymų skundžiama nutartimi yra panaikintas. Pareiškėjas pažymi, kad 2008-10-20 buvo priimtas vienas ir to paties turinio patvarkymas toje pačioje vykdomojoje byloje Nr. 0035/08/01193 tik išsiųstas skirtingiems asmenims. Neteisingi ir atmestini yra suinteresuoto asmens atskirojo skundo teiginiai dėl AB PAREX BANKAS procesinių teisių pažeidimo. AB PAREX BANKAS nėra suinteresuotas asmuo, nes pareiškėjas šiame banke neturi piniginių lėšų, nesinaudoja jokia atsiskaitomąja ar kita sąskaita, o jokia LR CPK ar kito LR teisės akto norma imperatyviai nenurodo, jog visi Lietuvos Respublikoje veikiantys bankai ir kitos kredito institucijos privaloma tvarka būtų traukiamos suinteresuotais asmenimis analogiškose bylose. Nepagrįstas ir atmestinas yra ir suinteresuotojo asmens teiginys, jog pirmos instancijos teismas pasirinko neteisingą bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarką. Vadovaujantis LR CPK 443 str. 5 d. nurodyta, jog bylos nagrinėjimas vyksta rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas nusprendžia žodinį nagrinėjimą esant būtinu. Žodinis nagrinėjimas yra taikomas tik išimtiniu atveju ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tokį nagrinėjimą būtinu. Be to, antstolis (ar kitos bylos šalys) nereikalavo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pareiškėjas nurodo, kad suinteresuotas asmuo sąmoningai nutyli faktą, kad jo reikalavimų įvykdymas byloje jau buvo užtikrintas laikinąja apsaugos priemone, areštuojant pareiškėjo nekilnojamąjį turtą 510 122,69 Lt sumai. Pareiškėjas antstolio veiksmus laiko neteisėtais, o suinteresuotas asmuo savo atskirajame skunde nenurodė jokių teisės aktų, kuriais remiantis antstolio 2008-10-20 patvarkymai galėtų būti laikomi teisėtais.

12Suinteresuoto asmens UAB „Congestum group“ atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-17 nutartimi sustabdė Vilniaus apygardos teismo 2007-10-09 sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-06 nutarties vykdymą tol, kol civilinė byla pagal pareiškėjo UAB „Sermeta“ paduotą kasacinį skundą bus išnagrinėta kasacine tvarka. Pareiškėjas 2008-10-20 faksu nusiuntė antstoliui Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, o vėliau dar tą pačią dieną įteikė antstoliui pasirašytinai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties nuorašą. Antstolis, nors ir būdamas tinkamai informuotas apie teismų sprendimų vykdymo sustabdymą, 2008-10-20 išsiuntė bankams patvarkymus, kuriais nurodė bankams areštuoti pareiškėjo lėšas, esančias pas suinteresuotus asmenis ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (LR CPK 18 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos (LR CPK 331 str. 6 d.), todėl Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-06 nutartis iš karto galėjo būti pradėta vykdyti. Pažymėtina, kad kasacinio skundo padavimo bei paskesnis šio skundo priėmimo (LR CPK 350 str. 1 d., 4 d., 6 d.) faktas pats savaime nedaro įtakos kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties teisinei galiai, taigi ir nesustabdo šio sprendimo ar nutarties vykdymo, tačiau LR CPK 363 straipsnis suteikia diskrecijos teisę Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui, atrankos kolegijai, teisėjų kolegijai ir Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai sustabdyti kasacine tvarka skundžiamo sprendimo ar nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymas iš esmės reiškia vykdymo veiksmų pagal vykdomąjį raštą išduotą to sprendimo ar nutarties pagrindu, sustabdymą, todėl LR CPK 363 str. nurodytam subjektui priėmus dėl to nutartį antstolis savo patvarkymu privalo sustabdyti vykdomąją bylą. Tokį patvarkymą antstolis turi priimti nedelsiant po to, kai jis sužino apie kasacine tvarka skundžiamo teismo sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymą. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijai 2008-10-17 priėmus nutartį sustabdyti Vilniaus apygardos teismo 2007-10-09 sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2008-10-06 nutarties vykdymą, antstolis privalėjo visus vykdymo veiksmus nutraukti ir sustabdyti vykdomąją bylą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo nuomone, kad antstolis D. B. viršijo savo įgaliojimus, todėl jo 2008-10-20 patvarkymas Nr. 0035/08/01193 areštuoti lėšas ir pervesti jas į antstolio depozitinę sąskaitą buvo pagrįstai panaikintas. Antstolio argumentas, kad sustabdžius vykdomąją bylą jis vadovaudamasis LR CPK 628 straipsnio 3 dalimi galėjo imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti, yra nepagrįstas, kadangi bylos sustabdymas yra visų vykdymo veiksmų atlikimo (įskaitant ir turto areštą) sustabdymas, o turto apsauga pagal LR CPK 628 str. išimtį buvo nereikalinga dėl to, jog byloje jau buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ką teisingai ir konstatavo pirmosios instancijos teismas.

16Kolegija nesutinka su suinteresuoto asmens atskirajame skunde nurodytu argumentu, kad 2008-10-20 buvo priimti penki skirtingo turinio patvarkymai. Iš vykdomosios bylos matyti, kad visų 2008-10-20 patvarkymų turinys buvo vienodas, nurodyti tik skirtingi adresatai, todėl toks patvarkymas laikytinas kaip vienas, o ne penki skirtingi patvarkymai. Akivaizdu, kad pirmos instancijos teismo nutartimi buvo panaikintas 2008-10-20 patvarkymas, siųstas penkiems suinteresuotiems asmenims. Atmestinas ir atskirojo skundo argumentas, kad antstolis 2008-10-24 priėmė kitą patvarkymą, todėl 2008-10-20 antstolio patvarkymas yra negaliojantis. Akivaizdu, kad 2008-10-24 patvarkyme antstolis dar kartą nurodė, kad yra areštuojamos pareiškėjui priklausančios piniginės lėšos, tik jų nepervedant į antstolio depozitinę sąskaitą. Kolegija pažymi, kad iš esmės 2008-10-24 buvo dar kartą atlikti tam tikri vykdymo veiksmai, nors sprendimų vykdymas jau buvo sustabdytas.

17Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde nurodo, kad teismas pažeidė AB Parex bankas procesines teises, nes neįtraukė jo kaip šalies į bylos nagrinėjimą. Tačiau nustatyta, kad pareiškėjas AB Parex banke neturi jokių piniginių lėšų, nesinaudoja atsiskaitomąja sąskaita, todėl AB Parex bankas negali būti laikomas suinteresuotu asmeniu šioje byloje. Į bylą suinteresuotais asmenimis buvo įtraukti tie bankai, kuriuose pareiškėjas UAB „Sermeta“ turi atsiskaitomąsias sąskaitas, ir kuriems buvo pateikti neteisėti antstolio patvarkymai. Nepagrįstu laikytinas ir atskirojo skundo argumentas, jog pirmos instancijos teismas turėjo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų išnagrinėti žodinio proceso tvarka. Vadovaujantis LR CPK 443 str. 5 d. nurodyta, jog bylos nagrinėjimas vyksta rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas nusprendžia žodinį nagrinėjimą esant būtinu. Žodinis nagrinėjimas yra taikomas tik išimtiniu atveju ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tokį nagrinėjimą būtinu. Kolegija pažymi, kad tai teismo teisė spręsti, kada skirti bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka. Kadangi bylos šalys savo nuomones išdėstė procesiniuose dokumentuose, prie bylos yra prijungta vykdomoji byla, teismui nebuvo jokio pagrindo skirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

18Dėl kitų suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija plačiau nepasisako, kadangi jie neturi jokios reikšmės tinkamam ir teisingam šios bylos išnagrinėjimui.

19Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų LR CPK 329 str., dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais argumentais, o taip pat LR CPK 329 str. 2 d. išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra. Todėl Vilniaus miesto trečio apylinkės 2009 m. sausio 15 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-280-582/2009 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. pareiškėjas UAB „Sermeta“ pateikė teismui skundą dėl antstolio D. B.... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis D. B. atsiliepimu prašė UAB „Sermeta“... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Congestum group“ pateiktu atsiliepimu su... 7. Suinteresuotas asmuo AB DnB NORD bankas atsiliepimu informavo, kad antstolio D.... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. sausio 15 d. nutartimi... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Congestum group“ pateikė teismui atskirąjį... 10. Suinteresuotas asmuo antstolis D. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Pareiškėjas UAB „Sermenta“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. Suinteresuoto asmens UAB „Congestum group“ atskirasis skundas... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-17... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas... 16. Kolegija nesutinka su suinteresuoto asmens atskirajame skunde nurodytu... 17. Suinteresuotas asmuo atskirajame skunde nurodo, kad teismas pažeidė AB Parex... 18. Dėl kitų suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentų teisėjų kolegija... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 23. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. sausio 15 d. nutartį civilinėje...