Byla 2A-18-492/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,

3sekretoriaujant V. Č. ,

4dalyvaujant ieškovių atstovams R. G. , adv. Z. Benečiui,

5atsakovui J. Š. , jo atstovei adv. V. Žukienei,

6trečiojo asmens Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų žemėtvarkos skyriaus atstovams A. M. , G. Ž. ,

7teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių J. G. ir V. V. apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-250-611/2005 pagal ieškovių J. G. ir V. V. ieškinį atsakovui J. Š. , tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija, dėl pažeistų teisių gynimo, atsakovo J. Š. įpareigojimo nesinaudoti keliu, esančiu ieškovėms nuosavybės teise priklausančiame sklype ir pripažinimo atsakovo atsisakymą pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą neteisėtu.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9ieškovės J. G. ir V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą J. Š. nesinaudoti 0,05 ha keliu žemės sklype, esančiame ( - ) bei nedaryti pravažiavimo per joms priklausantį žemės sklypą, pripažinti atsakovo atsisakymą pasirašyti 2003-10-04 sudarytą žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą neteisėtu ir pripažinti joms teisę įregistruoti šį aktą ir planą be atsakovo sutikimo, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Utenos apskrities viršininko administracijos 1996-05-24 sprendimu ieškovėms buvo atkurtos nuosavybės teisės į po 1,50 ha žemės sklypus, esančius ( - ) Šie abu sklypai yra neatskirti ir sudaro vientisą 3 ha ploto žemės sklypą, be kitų naudmenų 0,05 ha sudaro keliai. Rengiant dokumentus nuosavybės atkūrimui, buvo sudarytas laikinasis žemės sklypo planas, nustatytos jo ribos. Žemės sklypo paženklinimo akte buvo įrašytas 3 m ploto sklype esantis kelias, vedantis į sodybą ir esantis vienintelis privažiavimas prie sodybos. Maždaug panašiu laiku nuosavybės teisė į žemės sklypą buvo atkurta ir atsakovo tėvui N. Š. , jo žemės sklypas buvo suformuotas greta ieškovių žemės sklypo. N. Š. savo žemės sklypą padovanojo atsakovui J. Š. . Atsakovas ir jo šeimos nariai pradėjo į savo žemės sklypą važiuoti per ieškovėms nuosavybės teise priklausančioje žemėje esantį kelią, skirtą privažiavimui prie sodybos ir priklausantį ieškovėms. Ieškovės nurodė, kad atsakovas ne tik įrengė sau pravažiavimą, bet ir padarė joms turtinių nuostolių. Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius teigia, kad per ieškovėms nuosavybės teise priklausantį sklypą einantis 3 m pločio kelias yra paliktas be teisės panaikinti ir išjungtas iš bendro ploto, o ieškovės su tuo sutiko, pasirašydamos žemės sklypo planą. 0,05 ha kelias įregistruotas viešame registre kaip ieškovių nuosavybė, jis niekada nevedė į atsakovo sodybą, nes atsakovas turi atskirą privažiavimą. Atsakovas, važinėdamas minėtu keliu, gadina jų turtą, pažeidinėja jų teises, pažeidimų geranoriškai nepašalina. Jų prašymų J. M. IĮ atlikus ieškovių sklypo tikslius geodezinius matavimus ir paženklinus jo ribas, atsakovas atsisakė planą pasirašyti.

10Atsakovas J. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad jis į savo sklypą gali patekti tik per ieškovių žemę. Ieškovių žemės sklype yra suformuotas 3 m pločio bendro naudojimo kelias iki pat atsakovo žemės sklypo, kuris nėra įtrauktas į ieškovių žemės sklypo plotą ir juo gali naudotis visi asmenys.

11Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų rajono žemėtvarkos skyrius su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

12Molėtų rajono apylinkės teismas 2005-09-19 sprendimu ieškinį atmetė ir nusprendė priteisti iš ieškovių J. G. ir V. V. lygiomis dalimis 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui J. Š. ir 43,60 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas padarė išvadą, kad kelias nėra ieškovių nuosavybė ir yra suprojektuotas iki pat atsakovo sklypo. Tuo siekiama užtikrinti atsakovo teisę patekti į savo sklypą. Vietos apžiūros metu buvo nustatyta, kad faktiškai į atsakovo sklypą galima patekti ir kitu keliu, einančiu per valstybės žemę, tačiau šis kelias nėra įteisintas įstatymų nustatyta tvarka, jokiuose viešuose registruose nėra pažymėtas. Todėl teismas, atsižvelgdamas į įrodymų pakankamumo taisyklę, laikė įrodyta, kad įstatymo nustatyta tvarka patekimui į atsakovo sklypą yra įteisintas kelias, einantis per ieškovių sklypą. Teismas nurodė, kad esant dokumentuose nustatytam keliui, negalima versti atsakovą įsirenginėti ir įteisinti kitą kelią, todėl atsakovas teisėtai pradėjo naudotis ieškovių sklypo plane pažymėtu keliu, einančiu šalia jų namo. Spręsdamas dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM 2004-09-29 rašto, teismas padarė išvadą, kad šis dokumentas negali būti įrodymas šioje byloje, nes jis grindžiamas senais, klaidingais ieškovių sklypo registro duomenimis, kurie vėliau buvo ištaisyti. Laikė, kad ieškovės neįrodė, jog atsakovas neteisėtai naudojasi per jų sklypą einančiu keliu. Pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje esančių įrodymų visumą, nusprendė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė pasirašyti minėtus dokumentus ir toks jo atsisakymas negali būti pripažintas neteisėtu, todėl atitinkamai nėra teisinio pagrindo leisti atsakovėms įregistruoti jų sklypo planą be atsakovo sutikimo.

13Ieškovės J. G. ir V. V. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti. Mano, kad teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė prieštaringas išvadas, neteisingai taikė ir aiškino materialines ir procesines teisės normas, todėl sprendimas naikintinas. Ieškovės pažymėjo, kad teismas neteisingai nurodė, jog atsakovo J. Š. žemės sklypo ribos pažymėtos vietoje ir planas sudarytas 2004-05-10, o ieškovių 2005-10-05, nes šios datos neteisingos. Atsakovo J. Š. žemės tvarkymo byloje nurodyta, kad žemės ribos pažymėtos akte 1994-05-10, o ieškovių - 1995-10-05. Be to, teismas padarė neteisingą išvadą, nurodydamas, kad ieškovių žemės sklypo abrise sudarytame 1995-10-05, punktyru yra pažymėtas kelias iki atsakovo sklypo, jog abrisas ir sklypo ribų paženklinimo aktas neatsiejami. Ieškovės pažymėjo, kad visuose teismui pateiktuose dokumentuose matyti, jog kelias pažymėtas tik iki jų sodybos, bet ne iki atsakovo. Ieškovės mano, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai kaip vienu iš pagrindinių įrodymų rėmėsi Videniškio kadastro vietovės plano ištrauka, nes plano kopijos, kuriame geltonu brūkšniu nubraižytos linijos, iš viso negalima vertinti kaip įrodymo. Teismas, konstatuodamas, kad atsakovo patekimui į savo sklypą yra įteisintas kelias, padarė nepagrįstą išvadą ne tik įrodymų vertinimo, bet ir įstatymų, reglamentuojančių kelių įteisinimą, prasme.

14Atsakovas J. Š. atsiliepimu į ieškovių apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti. Mano, kad Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovui formuojant žemės sklypą nebuvo galima nenumatyti privažiavimo prie jam priklausančio žemės sklypo, kadangi tai prieštarautų galiojantiems įstatymams. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovių argumentas, jog J. M. individualios įmonės paruoštas planas ir ribos sutampa su kadastro žemėlapio ištraukoje esančiomis ribomis neatitinka faktinių bylos aplinkybių, nes akivaizdu, kad žemės sklypo ribos keičiasi.

15Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų žemėtvarkos skyriaus atstovai apeliacinį skundą prašė atmesti.

16Ieškovių J. G. ir V. V. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Ieškovėms J. G. ir V. V. nuosavybės teisės į žemę po 1,5 ha (bendrame 3 ha) žemės sklype Molėtų rajone Ažušilių kaime yra atkurtos Utenos apskrities valdytojo 1996-05-24 sprendimais Nr. 62-3310 ir 62-3311 (l. 11-12). Nuosavybės teisių į žemę J. G. ir V. V. byloje žemės sklypo ribų parodymo ir paženklinimo vietoje akte, sudarytame 1995-10-05, nurodyta, kad per sklypą praeina 3 m. pločio kelias, kad į pagrindinį kelią išvažiuojama 3 m. pločio keliu, kuris paliekamas be teisės jį panaikinti, kelias išjungtas iš bendro ploto. Ieškovės teigia, kad šis kelias yra skirtas joms privažiuoti prie savo sodybos, kitų asmenų teisės naudotis šiuo keliu atkuriant nuosavybės teises nebuvo numatytos. Tokius ieškovių argumentus patvirtina teismui pateikti oficialūs rašytiniai įrodymai – Utenos apskrities Molėtų rajono savivaldybės Videniškių vietovės žemės kadastro vietovės žemės kadastro planas, patvirtintas Utenos apskrities viršininko įsakymu 1998-10-23 Nr. 1006-273. Šiame plane kelias nuo Ažušilių kaimo yra pažymėtas iki ieškovių namo, jo tęsinio toliau, iki atsakovui J. Š. priklausančio žemės sklypo, nėra. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje, susipažinęs su minėtu planu, tokį faktą pripažino ir Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų žemėtvarkos skyriaus atstovas. Ieškovių sklype pažymėtas kelias baigiasi ties gyvenamuoju namu, už jo yra pažymėtos ieškovių žemėnaudų ribos. Esant didesnę įrodomąją galią turintiems rašytiniams įrodymams (CPK 197 str. 2 d.), teismas neturi pagrindo remtis vietos apžiūra ar prie žemės sklypo ribų parodymo ir paženklinimo vietoje akto pridedamu abrisu, kurio paskirtis yra ieškovių sklypo išorinių ribų nustatymas, jame žymėjimai atlikti pieštuku, yra sudarytas vienu egzemplioriumi, pasirašytas tik vieno asmens. Laikinajame ieškovių žemės sklypo plane, sudarytame 1995-12-20, privažiavimo kelias yra pažymėtas tik iki ieškovių namo, atitinka vėliau patvirtinto Videniškių vietovės žemės kadastro vietovės žemės kadastro plano duomenis. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis abrisu, bei atlikęs apžiūrą vietoje, padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas J. Š. naudojasi įteisintu keliu. Kad nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimo metu nebuvo įteisinto vietinės reikšmės kelio, einančio per ieškovių sklypą, patvirtina ir Utenos apskrities Molėtų rajono Videniškių seniūnijos Videniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto 2000 m. duomenys, prie kurio yra prijungtas Molėtų rajono valdybos 1996-08-14 Nr. 189-v sprendimas, kuriuo buvo patvirtinti Molėtų rajono vietinės reikšmės kelių sąrašai. Duomenų apie kelią per ieškovių sklypą projekte nėra. Laikytina, kad atsakovas be ieškovių sutikimo, nesant nustatyto servituto, negali savo reikmėms (pravažiavimui) naudotis ieškovėms priklausančiu žemės sklypu. Nekilnojamojo turto registre nėra duomenų apie kelius ieškovių sklype, nei priklausančius joms, nei kitiems asmenims, valstybei ar vietos savivaldybei (civ. bylos l. 66-68). Molėtų rajono apylinkės teismo sprendimo dalis, kuria atmestas ieškovių reikalavimas įpareigoti atsakovą J. Š. nesinaudoti keliu, esančiu ieškovėms priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), pažymėtu žemės sklypo plane nuo Ažušilių kaimo iki ieškovių gyvenamojo namo (civ. bylos l. 23), naikintina, nes padaryta išvada apie tai, kad atsakovas naudojasi įteisintu keliu, neatitinka byloje surinktų įrodymų. Ieškinys šioje dalyje tenkintinas. Pažymėtina, kad šalys pripažino, jog iki 2005 m. atsakovas naudojosi kitu privažiavimu iki savo sklypo, beje, taip pat ėjusiu per ieškovių sklypą, o vietos apžiūros metu buvo nustatyta, kad atsakovas turi galimybę patekti į savo sklypą tolesniu keliu, apskritai nekertančiu ieškovių žemės. Apeliacinės instancijos teismui šalių pateikti nauji įrodymai – faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai nutartyje nėra aptariami, nes juose esanti informacija nėra reikšminga sprendžiant bylą, nėra oficialaus pobūdžio, nepaneigia viešuose registruose ar oficialiuose rašytiniuose įrodymuose esančių duomenų.

18Atkreiptinas dėmesys, kad šioje civilinėje byloje yra sprendžiamas reikalavimas dėl ieškovių pažeistos teisės gynimo – įpareigojimo atsakovui nesinaudoti ieškovių nuosavybe prieš jų valią. Atsakovas J. Š. žemės sklypą, besiribojantį su ieškovėms priklausančiu žemės sklypu, įgijo iš savo tėvo N. Š. (civ. bylos l. 43-44), kuriam žemės sklypas buvo suteiktas Molėtų rajono valdybos 1994-10-14 sprendimu Nr. 1370. Žemės sklypo ribų parodymo ir paženklinimo akte, sudarytame1994-05-10, nurodyta, kad prie žemės sklypo privažiuojama 4 m pločio esamu lauko keliu. Iš pridėto brėžinio nėra galimybės spręsti, kurioje vietoje yra privažiavimo kelias, laikinasis žemės sklypo planas prie akto nėra pridėtas, kelias nepažymėtas Videniškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte. LR Žemės ūkio ministerijos įsakymu Nr. 1994-04-22 Nr. 231 patvirtintos „Žemės reformos į vienkiemius neišskirstytų kaimų buvusioje teritorijoje žemėtvarkos projektų rengimo metodikos“, galiojusios šalims nuosavybės teisių atkūrimo į žemę atkūrimo metu, 17 p. numatė, kad žemėnaudų išdėstymo projekte kartu su grąžinamų žemės sklypų išdėstymu projektuojant išsprendžiamas kitų valstybinių ir privačių žemėnaudų išdėstymas bei kelių tinklas: esami ir projektuojami bendrojo naudojimo keliai, privažiavimai prie kiekvieno sklypo. Akivaizdu, kad privažiavimas prie atsakovo sklypo liko tinkamai nesuprojektuotas, jo nėra žemėtvarkos projekte. Tačiau atsakovo pažeista teisė negali būti ginama pažeidžiant ieškovių teises, kai atsakovas prieš jų valią ir interesus važiuoja joms priklausančio sklypo dalimi, be to, naudojasi pravažiavimu, esančiu itin arti ieškovių gyvenamojo namo. Kompetentingos institucijos, projektuodamos privažiavimą prie atsakovo sklypo, turėtų atsižvelgti tiek į galiojančius Kelių įstatymo reikalavimus, tiek į ieškovių interesus, be pakankamo pagrindo nevaržyti jų teisių naudotis nuosavybe. Byloje pateikiamas 2004-08-11 aktas ir brėžinys (civ. bylos l. 49), kuriame nustatytas bendro naudojimo kelias per ieškovių žemės sklypą į atsakovo sklypą, sudarytas prieštaraujant ieškovėms, negali sukelti pasekmių, nes nėra pagrįstas žemėtvarkos projektu. Akte nėra nurodyta pažymėto kelio kategorija, neaptartas jo naudojimo intensyvumas, apsaugos zonos ir kitos aplinkybės, turinčios esminę reikšmę ieškovių interesams. Apeliacinės instancijos teismui pateiktas Molėtų rajono savivaldybės 2004-04-15 sprendimas Nr. B1-73, kuriuo patvirtinti patikslinti vietinių kelių ir gatvių sąrašai ir jo priedas - Videniškių seniūnijoje užregistruotų vietinių kelių sąrašas, kuriame nurodytas 1,4 km ilgio III kategorijos grunto dangos kelias. – A. Š. – Prūdo vs. nagrinėjamo ginčo atveju neturi įrodomosios reikšmės. Šis sprendimas priimtas po nuosavybės teisių ieškovėms atkūrimo, sąraše nurodytas kelias susijęs su kito savininko – A. Š. žemėnauda, savo atsikirtimų šiuo sprendimu atsakovas J. Š. neįrodinėjo.

19Atsakovas J. Š. nereiškė šioje civilinėje byloje priešieškinio dėl savo pažeistos teisės gynimo, nekėlė reikalavimų ieškovėms nustatyti servitutą patekti į savo žemės sklypą ar reikalavimų kitiems kompetentingiems subjektams nustatyti privažiavimą į jam priklausantį žemės sklypą, todėl aplinkybės, susijusios su atsakovo pažeistų teisių gynimu, nepatenka į nagrinėjamos civilinės bylos ribas. Atsakovo J. Š. teisių galimų gynimo būdų plačiau nagrinėti šioje byloje nėra pagrindo.

20Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškinio dalis dėl atsakovo J. Š. įpareigojimo nesinaudoti keliu, esančiu ieškovėms priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), pažymėtu žemės sklypo plane nuo Ažušilių kaimo iki ieškovių gyvenamojo namo, tenkintina (( - ) str. 1 d., 185 str.).

21Kita pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista. Ieškovės J. G. ir V. V. prašė įpareigoti atsakovą J. Š. nedaryti pravažiavimo per joms priklausantį žemės sklypą, pripažinti atsakovo J. Š. atsisakymą pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte neteisėtu bei pripažinti ieškovėms teisę žemės sklypo planą, sudarytą 2003-10-04, įregistruoti be atsakovo sutikimo. Ieškovių pateikiamame žemės plane sklypo plotas yra didesnis – 36 043 kv. m, negu buvo atkurta nuosavybės teisės – 30 000 kv. m (3 ha), nėra duomenų, kad ieškovių sklypo riba su atsakovo J. Š. sklypo riba nustatyta teisingai, kad planas atitinka vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą. Kita vertus, jei paaiškėtų, kad atsakovui J. Š. nėra realios galimybės suprojektuoti privažiavimą prie jo nuosavybės teise valdomo žemės sklypo ne per ieškovėms nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, turėtų būti sprendžiama dėl atitinkamo servituto nustatymo. Visos šios aplinkybės yra susiję su atsakovo esminiais interesais nevaržomai naudotis savo nuosavybe, todėl nėra pagrindo pripažinti atsakovo J. Š. atsisakymą pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte neteisėtu.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

23Molėtų rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. sprendimą pakeisti. Ieškinį patenkinti iš dalies. Įpareigoti atsakovą J. Š. nesinaudoti keliu, esančiu ieškovėms priklausančiame žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), pažymėtu žemės sklypo plane nuo ( - ) iki ieškovių gyvenamojo namo (civ. bylos l. 23). Likusią ieškinio dalį atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Romualdos Janovičienės, Algirdo Auruškevičiaus,... 3. sekretoriaujant V. Č. ,... 4. dalyvaujant ieškovių atstovams R. G. , adv. Z. Benečiui,... 5. atsakovui J. Š. , jo atstovei adv. V. Žukienei,... 6. trečiojo asmens Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų... 7. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. ieškovės J. G. ir V. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 10. Atsakovas J. Š. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovas... 11. Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų rajono... 12. Molėtų rajono apylinkės teismas 2005-09-19 sprendimu ieškinį atmetė ir... 13. Ieškovės J. G. ir V. V. pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 14. Atsakovas J. Š. atsiliepimu į ieškovių apeliacinį skundą prašė... 15. Utenos apskrities viršininko administracijos Molėtų žemėtvarkos skyriaus... 16. Ieškovių J. G. ir V. V. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Ieškovėms J. G. ir V. V. nuosavybės teisės į žemę po 1,5 ha (bendrame 3... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad šioje civilinėje byloje yra sprendžiamas... 19. Atsakovas J. Š. nereiškė šioje civilinėje byloje priešieškinio dėl savo... 20. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo... 21. Kita pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 23. Molėtų rajono apylinkės teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. sprendimą pakeisti....