Byla e2-2136-186/2016
Dėl garantijos išmokos priteisimo; trečiasis asmuo – Labdaros ir paramos fondas „Lietuvos gamtos fondas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Aplinkos apsaugos agentūros ir atsakovės akcinės bendrovės SEB banko atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 12 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. e2-4576-467/2016 pagal ieškovės Aplinkos apsaugos agentūros ieškinį atsakovei akcinei bendrovei SEB bankui dėl garantijos išmokos priteisimo; trečiasis asmuo – Labdaros ir paramos fondas „Lietuvos gamtos fondas“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė Aplinkos apsaugos agentūra pareiškė ieškinį atsakovei AB SEB bankui dėl 141 950 Eur garantijos išmokos priteisimo.
 2. Trečiasis asmuo Labdaros ir paramos fondas „Lietuvos gamtos fondas“ (toliau – Lietuvos gamtos fondas) prašė sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-4576-467/2016, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-8796-872/2016, nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme pagal Lietuvos gamtos fondo ieškinį Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Nurodė, kad toje byloje Lietuvos gamtos fondas ieškiniu reikalauja pripažinti, kad Aplinkos apsaugos agentūra neteisėtai nutraukė 2015 m. gegužės 7 d. Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų paskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimo paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 28TP-2015-29 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu AB SEB bankas išdavė Avansinio mokėjimo garantinį raštą Nr. 56780A021340 Aplinkos apsaugos agentūrai. Jei toje byloje teismas ieškinį tenkintų, Aplinkos apsaugos agentūros ieškinys šioje byloje turėtų būti atmestas, nes neliktų faktinio pagrindo jam tenkinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 12 d. nutartimi sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-4576-467/2016 iki kol bus išnagrinėta (įsiteisės galutinis procesinis sprendimas) Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-8796-872/2016.
 2. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyto privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindo nėra. Tačiau teismas tenkino trečiojo asmens prašymą vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, pripažinęs, kad šiuo atveju bylą būtina sustabdyti, kadangi abi bylos yra akivaizdžiai susijusios – jeigu Vilniaus miesto apylinkės teismas ieškinį tenkintų, galimai nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4576-467/2016 neliktų faktinio Aplinkos apsaugos agentūros ieškinio pagrindo.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

9

 1. Ieškovė Aplinkos apsaugos agentūra atsakovė AB SEB bankas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartį. Ieškovė atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas nenurodė jokių objektyvių aplinkybių, trukdančių nagrinėti šią bylą, nepagrindė, kodėl sustabdė bylą, taip pat kodėl sustabdymas neužvilkins bylos nagrinėjimo, todėl nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2011; 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tenkinus Lietuvos gamtos fondo ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-8796-872/2016, nagrinėjamoje byloje neliktų Aplinkos apsaugos agentūros ieškinio pagrindo. Pagal AB SEB banko 2015 m. liepos 7 d. išduotą avansinio mokėjimo garantinį raštą bankas neatšaukiamai įsipareigojo sumokėti Agentūrai jame nurodytą sumą, gavęs raštišką Agentūros reikalavimą mokėti, patvirtinantį, kad Lietuvos gamtos fondas nesuteikė paslaugos ir negrąžino avanso. Garantiniame rašte nėra jokių papildomų sąlygų, susijusių su Sutarties nutraukimu ar jo įtaka garanto prisiimtiems įsipareigojimams. Sutartis, kurios nutraukimą Lietuvos gamtos fondas ginčija minėtoje byloje, nėra įvykdyta. Tolesnis Sutarties vykdymas būtų neįmanomas, nes projektas „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų paskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas“ pasibaigė dėl 2014 m. liepos 11 d. Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo. Agentūrai yra nustatytas terminas grąžinti Aplinkos ministerijai šio projekto finansavimo lėšas.
  3. Teismo nutartis sustabdyti bylą prieštarauja proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams. Dėl šių principų pažeidimo iškyla tiesioginė grėsmė Agentūros nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymui. Jeigu Agentūrai tektų grąžinti į valstybės biudžetą 100 000 Eur, būtų visiškai sutrikdytas institucijos darbas ir, atsižvelgiant į Agentūros vykdomą aplinkosauginę veiklą, būtų pažeistas viešasis interesas.

10Atsakovė atskirajame skunde nurodė šiuos argumentus:

  1. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl nepriklausomos (o ne sąlyginės) Banko išduotos garantijos, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo byloje sprendžiami klausimai neturi tiesioginės įtakos šiai bylai. Atsakovė atsisakymą mokėti pagal Garantinį raštą negrindžia aplinkybėmis, kurios yra nagrinėjamos minėtoje byloje.
  2. Ieškovės reikalavimų tenkinimo byloje atveju bylos sustabdymas gali sąlygoti didesnių procesinių palūkanų priteisimą, kurio galima būtų išvengti nestabdant bylos nagrinėjimo.
 1. Atsiliepimuose ieškovė ir atsakovė palaikė viena kitos atskirųjų skundų reikalavimą. Trečiasis asmuo Lietuvos gamtos fondas atsiliepimų į atskiruosius skundus nepateikė.

11Teismas konstatuoja:

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria sustabdytas bylos nagrinėjimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniais ir teisiniais pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

14Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus – Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. D1-363 „Dėl projekto „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų paskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas“ projekto kodas Nr. EEE-LT03-AM-01-TF-01-003 lėšų grąžinimo“; Aplinkos apsaugos agentūros 2016 m. birželio 6 d. raštą Nr. (20)-A4-5886.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Nors ieškovė nenurodė jokių priežasčių, kodėl negalėjo pateikti šių įrodymų pirmosios instancijos teismui, tačiau teismo posėdyje išsprendus trečiojo asmens prašymą dėl bylos sustabdymo, bylos šalys nebegalėjo pateikti papildomų įrodymų, kuriais grindžiama jų pozicija dėl šio prašymo. Trečiasis asmuo Lietuvos gamtos fondas dėl šių įrodymų priėmimo bei vertinimo turėjo galimybę pasisakyti pateikdamas atsiliepimą į atskiruosius skundus. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas teisingai išspręsti ginčo klausimą, priima ieškovės naujus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

15Dėl bylos sustabdymo

 1. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos (CPK 162³ str.). Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo yra išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.).
 2. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.
 3. Pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą, teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva sustabdyti bylą tais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina.
 4. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net ir nenustačius CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinto privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, byla gali būti stabdoma teismo nuožiūra, remiantis CPK 164 straipsnio 4 punktu. Kadangi bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, tai teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014; 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-611-687/2015; kt.).
 5. Nagrinėjamu atveju teismas, vadovaudamasis CPK 164 straipsnio 4 punktu, sustabdė šią bylą iki bus galutinai išnagrinėta kita civilinė byla, kurioje sprendžiama, ar Aplinkos apsaugos agentūra teisėtai nutraukė Sutartį, sudarytą su Lietuvos gamtos fondu. Pastarojo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas buvo užtikrintas AB SEB banko 2015 m. gegužės 12 d. Sutarties sąlygų vykdymo garantiniu raštu ir 2015 m. liepos 7 d. Avansinio mokėjimo garantiniu raštu, kuriais remdamasi ieškovė nagrinėjamoje byloje grindžia savo reikalavimą atsakovei. Kaip matyti iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių ir byloje pateiktų įrodymų, Aplinkos apsaugos agentūra Sutartį nutraukė dėl tiekėjo Lietuvos gamtos fondo neįvykdytų įsipareigojimų. Pastarasis kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu Aplinkos apsaugos agentūrai, prašydamas pripažinti Sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu. Minėtoje byloje Lietuvos gamtos fondas įrodinėja, kad Sutartis buvo nutraukta nesant esminio sutarties pažeidimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad patenkinus tokį Lietuvos gamtos fondo ieškinį, nagrinėjamoje civilinėje byloje gali apskritai nebelikti faktinio pagrindo Aplinkos apsaugos agentūrai reikšti ieškinį AB SEB bankui dėl garantijos išmokos.
 6. Apeliančių argumentai, kad šioje byloje sprendžiamas ginčas dėl banko garantijos, kurios išmokėjimas nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, nepaneigia būtinybės sustabdyti šią bylą. Nors atsakovė atsisakymą mokėti išmokas pagal ieškovei išduotus garantinius raštus grindžia ne užtikrinamos pagrindinės prievolės neįvykdymu, bet kitomis aplinkybėmis, tačiau pats ieškovės reikalavimas atsakovei pareikštas dėl to, kad trečiasis asmuo Lietuvos gamtos fondas neįvykdė Sutarties. Kadangi trečiasis asmuo su tokia ieškovės pozicija nesutinka ir kitoje civilinėje byloje ginčija Sutarties nutraukimą, šiuo atveju tikslinga, kad pirmiau būtų išspręstas minėtas ginčas, kuriame bus konstatuota, ar Lietuvos gamtos fondas neįvykdė savo prisiimtų įsipareigojimų ir ar tai yra esminis pažeidimas, sudarantis pagrindą Aplinkos apsaugos agentūrai vienašališkai nutraukti Sutartį. Tik po to reikėtų spręsti dėl ieškovės pareikštų reikalavimų, kildinamų iš AB SEB banko išduotų garantinių raštų, pagrįstumo.
 7. Ieškovė akcentuoja, kad projekto „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų paskirstymą ir būklę Lietuvos teritorijoje parengimas“ įgyvendinimo sutartis jau yra nutraukta ir Aplinkos ministerija yra įpareigojusi Aplinkos apsaugos agentūrą grąžinti šiam projektui skirtas finansavimo lėšas. Šios aplinkybės, kurias patvirtina ieškovės kartu su atskiruoju skundu pateiktas Aplinkos ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-363, gali būti reikšmingos sprendžiant Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos gamtos fondo ginčą dėl Sutarties nutraukimo, todėl jos turėtų būti vertinamos būtent toje byloje, bet ne šioje byloje sprendžiant bylos sustabdymo klausimą.
 8. Dėl ieškovės atskirojo skundo argumento, kad skundžiama teismo nutartis prieštarauja proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams, pažymėtina, kad nuo ginčo dėl Sutarties nutraukimo baigties gali priklausyti tiek šios bylos, tiek kitų ginčų, kurie gali kilti tarp tų pačių byloje dalyvaujančių asmenų, jeigu ši byla nebūtų sustabdyta, tikslingumas. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendimas sustabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą šiuo atveju nepažeidžia minėtų principų. Juolab, kad iš Liteko duomenų matyti, jog civilinėje byloje Nr. e2-8796-872/2016 Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 12 d. priėmė sprendimą ir šiuo metu yra sprendžiamas Lietuvos gamtos fondo apeliacinio skundo priėmimo klausimas minėtoje byloje.
 9. Kiti atskirųjų skundų argumentai dėl ieškovės vykdomos aplinkosauginės veiklos sutrikdymo, dėl atsakovei galinčių būti priteistų didesnių procesinių palūkanų neturi esminės reikšmės teisingam ginčo klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šių argumentų vertinimo nepasisako.
 10. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė CPK 164 straipsnio 4 punktą ir teisėtai bei pagrįstai sustabdė nagrinėjamą civilinę bylą, kol bus galutinai išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-8796-872/2016. Nei ieškovės, nei atsakovės atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį ir atmesti trečiojo asmens prašymą dėl bylos sustabdymo, todėl ši nutartis paliekama nepakeista, o šalių skundai atmetami.

16Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai