Byla AS-525-683-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kuršėnų komunalinio ūkio uždarajai akcinei bendrovei, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas AB „Specializuotas transportas“ skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, be kita ko, prašydamas pripažinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. T-236 „Dėl pavedimo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB teikti Šiaulių rajono komunalinių ir žalųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas ir įpareigojimo sudaryti sutartį“ (toliau – ir Sprendimas) neteisėtu ir jį panaikinti. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones: sustabdyti Sprendimo galiojimą; uždrausti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai pasirašyti, o jei sutartis jau pasirašyta – uždrausti vykdyti sutartį su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas Šiaulių rajone.

6Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi, be kita ko, iki skundo išnagrinėjimo teisme sustabdė Sprendimo galiojimą ir uždraudė atsakovui pasirašyti sutartį su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas Šiaulių rajone.

7Pareiškėjas AB „Specializuotas transportas“ Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė taikyti papildomas reikalavimo užtikrinimo priemones Šaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) atžvilgiu:

81) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) atliekų konteineriai nebūtų dalinami Šiaulių rajono gyventojams toje teritorijoje, kurią pagal 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutartį Nr. SRZ-660 aptarnauja AB „Specializuotas transportas“;

92) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad komunalines (mišrios ir išrūšiuotos antrinės žaliavos) atliekas, susikaupusias pas Šiaulių rajono gyventojus toje teritorijoje, kurią pagal 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutartį Nr. SRZ-660 aptarnauja AB „Specializuotas transportas“, vežtų tik pareiškėjas ir nevežtų kitos įmonės;

103) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir toliau priimtų komunalines (mišrias ir išrūšiuotas antrines žaliavas) atliekas, pristatomas į Aukštrakių sąvartyną AB „Specializuotas transportas“ susikaupusias pas Šiaulių rajono gyventojus toje teritorijoje, kurią pagal 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutartį Nr. SRZ-660 aptarnauja AB „Specializuotas transportas“;

114) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad Šiaulių rajono gyventojams, iš kurių susikaupusias komunalines (mišrias ir išrūšiuotas antrines žaliavas) atliekas pagal 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutartį Nr. SRZ-660 surinkdavo AB „Specializuotas transportas“, būtų pranešta raštu, kad iki papildomo pranešimo (apie teismų priimtus sprendimus) komunalines atliekas ir toliau veš pareiškėjas;

125) skirti administracines nuobaudas asmenims, atsakingiems už Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties nevykdymą (draudimų pažeidimą) – Administracijos direktoriui Stasiui Lembučiui ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojui gamybai Alvydui Putriūnui, šiuo metu pavaduojančiam direktorių.

13Prašymą grindė tokiais pagrindiniais argumentais:

141. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis Administracijai ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybai buvo įteikta tą pačią dieną, tačiau dar ir 2010 m. rugsėjo 27 d. ji nebuvo pradėta vykdyti. Nurodė, kad UAB „Švarinta“ vykdė ir toliau vykdo komunalinių atliekų surinkimo konteinerių išvežiojimo ir perdavimo Šiaulių rajono gyventojams darbus net ir toje dalyje, kurią aptarnauja pareiškėjas. Be to, Šiaulių rajono gyventojams, pas kuriuos pastatyti pareiškėjo komunalinių atliekų surinkimo konteineriai ir atliekas iš kurių išveža būtent pareiškėjas, dalinami informaciniai lapeliai, kad nuo 2010 m. lapkričio 1 d. tokią paslaugą teiks ne pareiškėjas, o Kuršėnų komunalinio ūkio UAB. Pareiškėjas taip pat gavo VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro 2010 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. 10-AT-1594, kuriame nurodyta, kad 2010 m. rugsėjo 30 d. baigiasi 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutarties Nr. SRZ-660, kurios pagrindu į Aukštrakių sąvartyną pristatomos komunalinės atliekos, surinktos Šiaulių rajone, galiojimas. Pabrėžta, jog nuo 2010 m. spalio 1 d. pareiškėjo Šiaulių rajone surinktos ir į Aukštrakių sąvartyną atvežtos atliekos nebus priimamos.

152. Teigė, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartyje aiškiai pasisakė, kaip toliau turėtų būti vykdoma komunalinių atliekų surinkimo Šiaulių rajone paslauga. Vienareikšmiškai nurodyta, jog tokią paslaugą ir toliau turi teikti pareiškėjas.

163. Pabrėžė, jog atsakovas ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras pažeidė Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartyje nustatytus įpareigojimus. Nurodė, jog VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2010 m. rugsėjo 30 d. sudarė su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB atliekų vežimo sutartį.

174. Pažymėjo, kad susidariusi situacija, kai nevykdoma teismo nutartis, sukelia sumaištį Šiaulių rajono gyventojams. Tuo tarpu nepritaikius papildomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, bus pažeistas viešasis interesas, nevykdant teismo nutarties, bus diskredituotas teisingumas, o pareiškėjas dėl neteisėtų atsakovo veiksmų patirs didelę moralinę ir materialinę žalą.

185. Nurodė, jog, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, nei atsakovas, nei Šiaulių rajono gyventojai nepatirs jokios esminės žalos ar nepatogumų, nes šiuo metu komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą Šiaulių rajone teikia įmonės, pasirinktos skaidriai ir viešai. Pritaikius prašomas priemones, sutarčių galiojimas galės būti nesunkiai pratęstas. Be to, Kuršėnų komunalinio ūkio UAB neturi nei patirties, nei techninės bazės teikti paslaugas komunalinių atliekų surinkimo srityje.

19Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo.

20Nurodė, kad ginčijamo Sprendimo pagrindu sutartis tarp Kuršėnų komunalinio ūkio UAB ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas sudaryta nebuvo. Pasibaigus 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutarties Nr. SRZ-660 galiojimui, siekiant užtikrinti nepertraukiamą komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų teikimą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras buvo įgaliotas parinkti atliekų surinkėją/vežėją Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje laikotarpiui nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d., todėl 2010 m. rugsėjo 30 d. buvo sudaryta sutartis dėl atliekų vežimo su Kuršėnų komunalinio ūkio UAB. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnį, pabrėžė, jog šiuo atveju pareiškėjas pateikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nesusijusias su teismo žinion priimtu reikalavimu, nes pateiktu prašymu iš esmės siekiama iki skundo išnagrinėjimo teisme pratęsti jau nebegaliojančios 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutarties Nr. SRZ-660 (toliau – ir Sutartis) galiojimą. Pažymėjo, jog byloje ginčo dėl Sutarties nėra. Be to, byloje jau pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės, o byloje pateikti duomenys patvirtina, jog jos nėra pažeidžiamos.

21II.

22Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį ir priimti naują nutartį – patenkinti pareiškėjo prašymą. Atskirasis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir prašymas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

231. Nurodo, kad sutartis tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir Kuršėnų komunalinio ūkio UAB buvo sudaryta būtent Sprendimo pagrindu.

242. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartyje aiškiai nurodė, kad ginčo paslaugą ir toliau turi teikti AB „Specializuotas transportas“ ir UAB „Švarinta“, kitaip tariant, nustatė tokia nutartimi pritaikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių įvykdymo tvarką. Nesutinka su ginčijamos nutarties išvada, jog pareiškėjas siekia iki skundo išnagrinėjimo teisme pratęsti jau nebegaliojančios Sutarties galiojimą, nors byloje ginčo dėl tokios Sutarties nėra.

253. Pabrėžia, jog ankstesne teismo nutartimi nustatytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra akivaizdžiai ir šiurkščiai pažeidinėjamos, todėl turi būti taikomos papildomos reikalavimo užtikrinimo priemonės.

26Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

271. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas nepažeidė 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties reikalavimų ir Sprendimo nevykdo. Pažymi, jog, pateikus informaciją, kad Sutarties galiojimas nebus pratęsiamas, siekiant užtikrinti nepertraukiamą atliekų surinkimo ir vežimo viešosios paslaugos tiekimą, Administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A-1257 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras buvo įgaliotas įstatymų nustatyta tvarka parinkti atliekų surinkėją/vežėją Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje laikotarpiui nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. Priimant tokį įsakymą, pirmosios instancijos teismo nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo dar nebuvo priimta.

282. Pažymi, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartyje nenurodė, kad komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Šiaulių rajone ir toliau turi vykdyti AB „Specializuotas transportas“ ir UAB „Švarinta“.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą, o Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31III.

32Atskirasis skundas netenkintinas.

33Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, kad, priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 straipsnis).

34Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (bylos Nr. AS16-528/2007, AS10-349/2007).

35Byloje ginčas kilo dėl Sprendimo, kuriuo nuspręsta pavesti Kuršėnų komunalinio ūkio UAB nuo 2010 m. lapkričio 1 d. teikti Šiaulių rajono komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žalųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas; įpareigoti Kuršėnų komunalinio ūkio UAB iki 2010 m. spalio 15 d. pasirašyti sutartį su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru dėl komunalinių (mišrių ir išrūšiuotų antrinių žaliavų) ir žalųjų atliekų surinkimo ir transportavimo į jų šalinimo vietas; nustatyti nuo 2010 m. lapkričio 1 d. atitinkamą kainą už atliekų surinkimą ir transportavimą. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi patenkino pareiškėjo prašymą ir pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdė Sprendimo galiojimą bei uždraudė atsakovui atlikti atitinkamus veiksmus. Pareiškėjas prašo taikyti papildomas reikalavimo užtikrinimo priemones, iš esmės motyvuodamas tuo, kad minėta nutartimi pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra vykdomos.

36Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Kitaip tariant, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra tiesiogiai siejamas su būtinybe užtikrinti būtent byloje keliamo reikalavimo įvykdymą tuo atveju, jeigu, nesiėmus atitinkamų priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Be to, ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas reikalavimo užtikrinimo priemonių sąrašas, nustatant, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus (1), išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas (2), ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas (3).

37Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, prašo taikyti priemones, dalis kurių apskritai nėra numatyta ABTĮ nuostatose. Be to, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ginčo dalyku yra Sprendimas, o ne 2007 m. liepos 11 d. Paslaugų pirkimo sutartis Nr. SRZ-660, kurios galiojimą iš esmės ir siekia pratęsti pareiškėjas, prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Tuo tarpu Sutartis šiuo atveju nėra nagrinėjamos bylos ginčo dalyku.

38Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. AS502-177/2008, AS442-314/2008), kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nėra siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje išvengti galimų naujų teismo procesų. Todėl pareiškėjo nurodyti argumentai, jog jis patirs žalą, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjui yra suteikta galimybė įstatymų nustatyta tvarka reikalauti žalos atlyginimo, jeigu teismas patenkintų jo skundą dėl Sprendimo panaikinimo, vertintini kaip neturintys įtakos reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės turi būti taikomos, siekiant užtikrinti tinkamą komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimą ir transportavimą Šiaulių rajone. Tuo tarpu argumentas dėl to, kad esminės žalos, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, nepatirtų nei pareiškėjas, nei Šiaulių rajono gyventojai, ne tik nėra patvirtintas bylos medžiaga, bet ir negali būti vieninteliu pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, jeigu byloje nenustatytos aplinkybės, patvirtinančios, kad, jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Tuo tarpu pareiškėjo teiginiai dėl ankstesne teismo nutartimi pritaikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių nevykdymo, nėra pagrįsti bylos medžiaga, be to, jie nagrinėjamu atveju negali būti pagrindu taikyti kitas pareiškėjo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones.

39Kadangi byloje nėra įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra pagrįstas ir būtinas, remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl teisėtai ir pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo ir netaikė jo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių. Atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

40Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 71 str. 1 d.), tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42pareiškėjo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ atskirojo skundo netenkinti.

43Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas AB „Specializuotas transportas“ skundu kreipėsi į Šiaulių... 6. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi,... 7. Pareiškėjas AB „Specializuotas transportas“ Šiaulių apygardos... 8. 1) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad komunalinių (mišrių ir... 9. 2) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad komunalines (mišrios ir... 10. 3) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad VšĮ Šiaulių regiono... 11. 4) įpareigoti Administraciją užtikrinti, kad Šiaulių rajono gyventojams,... 12. 5) skirti administracines nuobaudas asmenims, atsakingiems už Šiaulių... 13. Prašymą grindė tokiais pagrindiniais argumentais:... 14. 1. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis... 15. 2. Teigė, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24... 16. 3. Pabrėžė, jog atsakovas ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo... 17. 4. Pažymėjo, kad susidariusi situacija, kai nevykdoma teismo nutartis,... 18. 5. Nurodė, jog, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, nei atsakovas,... 19. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartimi... 20. Nurodė, kad ginčijamo Sprendimo pagrindu sutartis tarp Kuršėnų komunalinio... 21. II.... 22. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių... 23. 1. Nurodo, kad sutartis tarp VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro... 24. 2. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartyje... 25. 3. Pabrėžia, jog ankstesne teismo nutartimi nustatytos reikalavimo... 26. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 27. 1. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas nepažeidė... 28. 2. Pažymi, jog Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 24... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kuršėnų komunalinio ūkio UAB atsiliepimu į... 30. Teisėjų kolegija... 31. III.... 32. Atskirasis skundas netenkintinas.... 33. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 34. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti... 35. Byloje ginčas kilo dėl Sprendimo, kuriuo nuspręsta pavesti Kuršėnų... 36. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių... 37. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pareiškėjas, prašydamas... 38. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą... 39. Kadangi byloje nėra įrodymų, kurie sudarytų pagrindą konstatuoti, jog... 40. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 42. pareiškėjo akcinės bendrovės „Specializuotas transportas“ atskirojo... 43. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartį palikti... 44. Nutartis neskundžiama....