Byla T-XX-7-08

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Anatolijaus Baranovo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Ričardo Piličiausko,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjos B. Ž. prašymą atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Pempininkų valdos“ dėl skolos už kiemo priežiūrą mokėjimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėja prašymu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) pripažinti, kad UAB „Pempininkų valdos“ neteisėtai pareiškėjai priskaičiavo mokestį už kiemo valymą; 2) panaikinti neteisėtai priskaičiuotos 628,91 Lt rinkliavos už kiemo valymą sumą pagal antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės 2007 m. lapkričio 15 d. pranešimą Nr.75-1A dėl įsiskolinimo.

4Pareiškėja nurodė, kad UAB „Pempininkų valdos“ reikalauja iš jos sumokėti 628,91 Lt skolą už komunalinius patarnavimus. Ši skola yra nurodyta pareiškėjai atsiųstame antstolės pranešime, tačiau pareiškėja su šia skola nesutinka. Pareiškėja nurodė, kad skola jai priskaičiuota už kiemo prie daugiabučio namo, kuriame ji gyvena, valymą. Tačiau šis daugiabutis namas neturi jam nustatyta tvarka priskirtos teritorijos, todėl prie namo esanti teritorija yra bendro naudojimo vieša vieta, už kurios priežiūrą turi būti atsakinga savivaldybė, bet ne namo gyventojai. Pareiškėja nurodė, kad ji nėra sudariusi sutarties su UAB „Pempininkų valdos“. Ji kreipėsi į šią bendrovės dėl sutarties tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo sudarymo, tačiau dėl kilusių nesutarimų sutartis nebuvo pasirašyta.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. vasario 7 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl rinkliavų sumokėjimo. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs tarp pareiškėjos ir privataus juridinio asmens dėl pareiškėjai priskaičiuotos skolos. Tokio pobūdžio ginčai turėtų būti laikomi civiliniais ir nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose. Be to, pareiškėja iš esmės ginčija ir antstolio veiksmus, ginčai dėl kurių taip pat nagrinėtini bendrosios kompetencijos teismuose (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 2 dalis, 442 straipsnio

66 punktas, 510 straipsnio 2 dalis).

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

9Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo bei jo priedų, pareiškėja yra daugiabučio gyvenamojo namo gyventoja, o atsakovas UAB „Pempininkų valdos“ teikia šio namo gyventojams atitinkamas komunalines paslaugas. UAB „Pempininkų valdos“ reikalauja iš pareiškėjos atsiskaityti už suteiktas prie namo esančio kiemo priežiūros paslaugas, o pareiškėja atsisako tai daryti. Iš šių aplinkybių matyti, kad ginčas nagrinėjamu atveju kyla iš turtinių santykių tarp dviejų privačių asmenų bei yra susijęs su daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų bendro turto administratoriaus, paskirto pagal Civilinio kodekso

104.84 straipsnį, veikla. Pareiškėjos prašyme minima antstolė ginčo santykiuose veikia kaip UAB „Pempininkų valdos“ pasitelktas tarpininkas, vykdant turtines prievoles (Antstolių įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Tarp paminėtų asmenų atsiradę santykiai yra civilinio teisinio pobūdžio ir iš jų kylantys ginčai turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 22, 25 straipsniai). Nors pareiškėjos prašyme atsakovu yra nurodyta ir Klaipėdos miesto savivaldybė, tačiau šiam subjektui reikalavimų, kylančių iš viešosios teisės reglamentuojamų santykių, nėra keliama.

11Pareiškėjos prašyme ginčijama skolos suma pagal savo pobūdį neatitinka Rinkliavų įstatyme numatytų rinkliavų ar kitų viešosios teisės numatytų privalomų mokėjimų požymių, todėl ginčas dėl šios skolos sumos nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo

1215 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytų ginčų kategoriją ir nėra priskirtas nagrinėti administraciniam teismui.

13Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

142-4 dalimis Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

15Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

16Bylą pagal pareiškėjos B. Ž. prašymą atsakovams Klaipėdos miesto savivaldybei ir uždarajai akcinei bendrovei „Pempininkų valdos“ dėl skolos už kiemo priežiūrą mokėjimo perduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti ieškinio priėmimo klausimą.

17Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai