Byla B2-1051-658/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lakesta“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų UAB „Pajūrio sauga“, P. T. pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lakesta“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Pajūrio sauga“, kaip atsakovės kreditorė, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą ir nurodo, kad atsakovė nevykdo 2011 m. birželio 16 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. 116 prisiimtų finansinių įsipareigojimų, nereaguoja į ieškovės reikalavimus skolą padengti. Nurodytas aplinkybes ieškovė įvardijo kaip pagrindą bankroto bylai iškelti.

3Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui taip pat pateikė atsakovės direktorius P. T., kuris nurodė, jog įmonė dėl finansinės krizės metu sumažėjusių pardavimų, sutrikusių atsiskaitymų, apyvartinių lėšų trūkumo, yra nepajėgi vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, kurie viršija turto vertę, įmonė veiklos nebevykdo.

4Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

5Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio 2 punkte, 6 ir 8 straipsniuose.

6ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7ĮBĮ 5 straipsnio 5 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t. y. įrodyti savo reikalavimo į skolininką teisę. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Pajūrio sauga“ atsakovės finansinius įsipareigojimus grindžia 2011 m. birželio 16 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. 116, jos pagrindu parengtais atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktais bei išrašytomis PVM sąskaitomis- faktūromis (b.l. 9-27). Jokių duomenų, leidžiančių abejoti pareiškimo argumentu, jog nurodytų finansinių dokumentų atsakovė neapmokėjo, byloje nėra, todėl darytina išvada, jog ieškovė UAB „Pajūrio sauga“ atitinka ĮBĮ 3 straipsnyje apibrėžtą kreditoriaus statusą.

8P. T. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo pareiškė ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

9Įvertinus tiek ieškovo P. T. teismui pateiktus atsakovės finansinius dokumentus, tiek ir vykdant viešojo intereso sąlygojamą teismo teisę ir pareigą būti aktyviam nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismo surinktus duomenis apie atsakovės veiklą ir turtinę padėtį, buvo nustatyta, jog: pirma, Nekilnojamojo turto registre atsakovės vardu nėra įregistruota jokio turto (b.l. 55); antra, Kelių transporto priemonių registre atsakovės vardu nėra įregistruotos jokios transporto priemonės (b.l. 59); trečia, kaip matyti iš viešų VSDFV duomenų, Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra įregistruota nei vieno atsakovės darbuotojo, atsakovės skola VSDF biudžetui sudaro 18106,97 Lt; ketvirta, kaip matyti iš Kauno apskrities VMI 2012 m. gruodžio 4 d. rašto Nr. (8.2-03.1.1)-K-11647, atsakovė mokesčių deklaracijas teikia nesistemingai, pagal pateiktas deklaracijas atsakovės įsiskolinimas valstybės ir savivaldybių biudžetams, valstybės pinigų fondams sudaro 2967,63 Lt; penkta, kaip matyti iš Juridinių asmenų registrui pateiktų paskutinių finansinės atskaitomybės dokumentų (b.l. 53-54, 88-111), nuo 2009 metų atsakovė veikė nuostolingai, didžiąją atsakovės turto dalį (119169 Lt iš bendros 140130 Lt sumos) sudarė trumpalaikis turtas, kurio realumas, atsižvelgiant į tai, jog atsakovė vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, įvertinus esamą sudėtingą ekonominę padėtį, kelia pagrįstų abejonių, atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos (216017 Lt) viršijo atsakovės turto vertę (140130 Lt). Nurodytų aplinkybių visuma, atsakovės direktoriui patvirtinus, jog atsakovė nevykdo veiklos, jog jos pradelstų įsipareigojimų suma viršija bendrovės turto vertę, laikytina pakankamu pagrindu iškelti atsakovei bankroto bylą.

10Atsakovės bankroto administratoriumi siūlomi UAB „Eurobankrotas“ ir UAB „Paltaja“. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka šioms kandidatūroms pritarė. Teismas atkreipia dėmesį į tai, jog abiejų siūlomų administratorių buveinė yra ne Kauno mieste. Kaip matyti iš viešai prieinamų Įmonių bankroto departamento duomenų, abu siūlomi kandidatai administruoja visą eilę įmonių, tačiau UAB „Paltaja“ įgaliotų asmenų darbo krūvis yra ženkliai didesnis (3 įgalioti asmenys administruoja 50 įmonių) nei UAB „Eurobankrotas“ (6 įgalioti asmenys administruoja 19 įmonių), todėl būtent UAB „Eurobankrotas“ paskyrus administratoriumi tikėtinas sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų vykdymas. Be to, UAB „Eurobankrotas“ paskyrimas bankroto administratoriumi išsklaidys ir bet kokias abejones dėl siūlomo kandidato galimo šališkumo, kurios galėtų kilti tuo atveju, jeigu administratoriumi būti paskirta atsakovės direktoriaus siūloma UAB „Paltaja“.

11Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, šiuo metu Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjamos trys bylos, kuriose atsakovės atžvilgiu reiškiami iš darbo santykių kylantys reikalavimai (bylų Nr. 2-528-894/2013, Nr. 2-529-894/2013, Nr. 2-1394-587/2013). Nurodyta aplinkybė vertintina kaip pagrindas apie nutarties priėmimą tiesiogiai informuoti Kauno apylinkės teismą.

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą UAB „Lakesta“, juridinio asmens kodas 302418791, buveinės adresas Pašilės g. 46-22, Kaunas.

14UAB „Lakesta“ administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“ (juridinio asmens kodas 302635574, buveinės adresas Daukanto g. 3, Klaipėda), turinčią leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 201, išduotą 2011 m. birželio 27 d. LR Ūkio ministerijos (sąrašo Nr. B-JA142).

15Uždėti UAB „Lakesta“, juridinio asmens kodas 302418791, turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Lakesta“.

17Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Lakesta“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovams, atsakovei, administratoriui, Kauno apylinkės teismui.

19Apie UAB „Lakesta“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

20Įpareigoti UAB „Lakesta“ vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš UAB „Lakesta“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

21Pavesti UAB „Lakesta“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

22Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Lakesta“ kreditorių susirinkimą.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Pajūrio sauga“, kaip atsakovės kreditorė, prašo iškelti... 3. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui taip pat pateikė... 4. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 5. Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra... 7. ĮBĮ 5 straipsnio 5 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą... 8. P. T. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo... 9. Įvertinus tiek ieškovo P. T. teismui pateiktus atsakovės... 10. Atsakovės bankroto administratoriumi siūlomi UAB „Eurobankrotas“ ir UAB... 11. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, šiuo metu... 12. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 13. iškelti bankroto bylą UAB „Lakesta“, juridinio asmens kodas 302418791,... 14. UAB „Lakesta“ administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“ (juridinio... 15. Uždėti UAB „Lakesta“, juridinio asmens kodas 302418791, turtui ir... 16. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Apie UAB „Lakesta“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto... 20. Įpareigoti UAB „Lakesta“ vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį... 21. Pavesti UAB „Lakesta“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10... 22. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...