Byla 2-369/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Lietaus pasiuntiniai“ trūkumus, civilinė byla Nr. B2-6070-656/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „APM kompiuteriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutarties, kuria nustatytas terminas pašalinti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Lietaus pasiuntiniai“ trūkumus, civilinė byla Nr. B2-6070-656/2013.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas BUAB „APM kompiuteriai“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Divingas“, 2013-11-08 kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą UAB „Lietaus pasiuntiniai“. Nurodė, kad pagal PVM sąskaitas - faktūras šis yra jam skolingas 130 900 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartimi nustatė pareiškėjui BUAB „APM kompiuteriai“ penkių dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, pašalinti nutartyje nurodytus jo pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lietaus pasiuntiniai“ esančius trūkumus.

7Teismas nustatė, kad raginimą dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas BUAB „APM kompiuteriai“ UAB „Lietaus pasiuntiniai“ išsiuntė 2013-06-07 registruotu paštu dviem adresais, tačiau šie laiškai pastarajam nebuvo įteikti, o duomenys, kad įspėjimas atsakovui buvo siunčiamas pakartotinai, teismui nepateikti (CPK 123 str. 2 d. ir 4 d.).

8Remdamasis tuo, kas paminėta bei vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 1 dalies, 2 dalies, CPK 123 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies normomis teismas konstatavo, jog pareiškėjo BUAB „APM kompiuteriai“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lietaus pasiuntiniai“ yra su trūkumais ir nustatė terminą juos pašalinti, tai yra pateikti teismui duomenis, jog pilnai buvo laikytasi išankstinės tvarkos, t. y. UAB „Lietaus pasiuntiniai“ pakartotinai buvo išsiųstas įspėjimas dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 str. 2 d., CPK 123 str. 2 d.). Kartu teismas pareiškėjui išaiškino, kad vadovaujantis CPK 115 straipsnio 3 dalimi, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „APM kompiuteriai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti jo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lietaus pasiuntiniai“. Nurodomi tokie argumentai:

  1. Teismas neteisingai aiškino bei taikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies normas nurodydamas, kad pareiškėjas įspėjimą UAB „Lietaus pasiuntiniai“ privalėjo išsiųsti pakartotinai, nes toks įspėjimas buvo siunčiamas šios bendrovės buveinės adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre. Tuo pačiu adresu vėliau jam buvo siunčiama pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo kopija (ĮBĮ 6 str. 4 d.), kuri taip pat grįžo neįteikta. Teismo motyvai prieštarauja taip pat ir aktualios teismų praktikos nuostatoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2558/2013).
  2. Teismas šioje byloje pažeidė ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies reikalavimą, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų išspręstas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos arba toks terminas turi būti pratęstas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Byloje sprendžiamas klausimas, ar pagrįsta ir teisėta yra Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis, kuria nustatyta, jog pareiškėjo BUAB „APM kompiuteriai“ prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Lietaus pasiuntiniai“ yra su trūkumais bei nustatytas terminas jiems pašalinti.

13Kaip žinia, bankroto teisinius santykius reglamentuoja Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos tiek, kiek šie santykiai nėra sureguliuoti Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) normomis (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.).

14Nagrinėjamam ginčui spręsti aktualioje ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai nurodyta, kad tuo atveju, jeigu yra bent viena ĮBĮ 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, pasibaigus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, kreditorius (kreditoriai) gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį kreditorius (kreditoriai) privalo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pranešti įmonei (skolininkei) raštu. Taigi įstatymas numato ginčo sprendimo išankstinę ne teisme tvarką. Teismų praktikoje ne kartą yra išaiškinta, jog tokiu pranešimu siekiama sudaryti šalims sąlygas ginčą išspręsti nesikreipiant į teismą, todėl šio dokumento įteikimo skolininkui tvarka aiškintina taip, kad būtų užtikrinta protinga kreditoriaus teisės pasirinkti savo teisių gynimo būdą ir skolininko intereso būti informuotam apie ketinimą jam iškelti bankroto bylą pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2558/2013, etc.).

15Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį, ir atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Taigi reiškia, kad kreditorius neprivalo įteikinėti šį dokumentą skolininkui visais nurodytais būdais, jam leidžiama pasirinkti vieną iš alternatyvių tokio pranešimo įteikimo būdų, ir tam, kad pranešimas būtų laikomas įteiktu, nepavykus pranešti vienu iš nurodytų būdų, pakanka, kad praeitų penkios dienos nuo pranešimo išsiuntimo įmonės buveinės adresu.

16Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad pareiškėjas BUAB „APM kompiuteriai“ registruota siunta siuntė minimą įspėjimą-pranešimą Juridinių asmenų registre nurodytu skolininko UAB „Lietaus pasiuntiniai“ buveinės adresu ir minima pašto siunta grįžo neįteikta su pažyma, kad šiuo adresu tokios įmonės nėra. Be to, apeliantas teisingai nurodo, kad skolininkui UAB „Lietaus pasiuntiniai“ tuo pačiu adresu buvo siunčiama ir kopija pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 6 str. 4 d.), kuri taip pat nebuvo jam įteikta ir grąžinta siuntėjui.

17Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, nėra pagrindo išvadai, jog pareiškėjas BUAB „APM kompiuteriai“ nagrinėjamoje byloje nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 185 str.). Todėl BUAB „APM kompiuteriai“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama, tačiau jo prašymo priėmimo klausimas perduodamas tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo, nes, konstatavęs minimą trūkumą, teismas nesiaiškino, ar šis procesinis dokumentas atitinka kitus įstatymo keliamus reikalavimus (CPK 263 str. 1 d., 111-115 str.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „APM kompiuteriai“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Lietaus pasiuntiniai“ priėmimo klausimą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai