Byla 2-835/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,BST Baltic“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1831-479/2010 pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BST Baltic“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „BST Baltic“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas sudaro 4 606 165,78 Lt ir tai sudaro beveik pusę atsakovo balansinio turto vertės. Ieškovas nutraukė kredito sutartį ir įspėjo atsakovą, kad atsakovui nesumokėjus skolos, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas per įspėjime nurodytą terminą savo skolinių įsipareigojimų neįvykdė.

7Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pareiškė ir ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius. Nurodė, kad atsakovė nemoka socialinio draudimo įmokų ir skola 2010 m. balandžio 15 d. sudarė 123 108 Lt. Nors atsakovas 2010 m. vasario 8 d. buvo įspėtas dėl skolos sumokėjimo ir bankroto bylos iškėlimo, įsipareigojimų neįvykdė, todėl jam keltina bankroto byla.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „BST Baltic“, administratoriumi paskyrė UAB „Jonvita“. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė teismui 2010 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą balansą, kuriame nurodyta, kad atsakovo turtas sudaro 4 926 527 Lt, o skolos 5 284 325 Lt. Teismas sprendė, kad akivaizdu, jog visų skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę, nes atsakovas nenurodo jokių skolų, mokėtinų po vienerių metų termino. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė teismui duomenis apie tai, kad nuo 2009 metų gruodžio mėnesio atsakovė visiškai nemokėjo socialinių draudimo įmokų ir 2010 m. rugsėjo 1 d. atsakovo skola sudaro 166 952 Lt, tačiau šių skolų neįmanoma išieškoti. Taigi skolos neišieškojimo faktas, teismo nuomone, patvirtina, kad atsakovės sąskaitose lėšų nėra ir tai įrodo, jog atsakovė nevykdo veiklos. Esant tokioms aplinkybėms, kai pradelstos skolos viršija atsakovo turto vertę, yra pagrindas išvadai, jog atsakovas yra nemokus ir jam keliama bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p.). Teismas pažymėjo, kad atsakovo administratoriumi skiriama UAB „Jonvita“, nes VSDFV Klaipėdos skyrius administratorių kandidatūras skiria atrankos komisijai priėmus sprendimą, tai reiškia, kad administratoriumi skiriamas gerai ir objektyviai šias pareigas vykdantis asmuo, turintis patirtį ir pasitikėjimą. Be to, ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius nėra pagrindinis atsakovės kreditorius, o ieškovas AB Nordea Bank Finland Plc yra vienas iš pagrindinių kreditorių. Taigi teismas turi pagrindą išvadai, kad ne pagrindinio kreditoriaus pasiūlymu paskirtas administratorius labiau gins visų kreditorių teisėtus interesus. Be to, teismas iš dalies tenkino ieškovo AB Nordea Bank Finland Plc prašymą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo (CPK 98 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,BST Baltic“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinių dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais įrodymais:

  1. Skundžiama nutartimi teismas pažeidė procesines teisės normas, reguliuojančias įrodymą ir įrodinėjimą. Teismas nesiaiškino, ar bendrovė nevykdo veiklos dėl nemokumo, ar tik laikinai turi sunkumų. Teismas, iškeldamas bankroto bylą atsakovui nepagrįstai rėmėsi 2010 m. rugpjūčio 31 d. balansu, nes jis neatitinka įstatymų reikalavimų, t. y. neaudituotas. Pats ieškovas pripažino, kad balansas netikslus. Be to, teismas nepareikalavo pradelstų mokėjimų sąrašo ir jo nevertino. Teismas nenustatinėjo tikrosios atsakovo nekilnojamojo turto vertės.
  2. Atsižvelgiant į bankroto instituto esmę, bankroto procedūros gali būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo kriterijus.
  3. Teismas neatsižvelgė į atsakovo įmonės sukauptą patirtį ir sutartis (tame tarpe ir su užsienio bendrovėmis), kurias atsakovas vykdo.
  4. Skolos neišieškojimo faktas nepatvirtina, kad atsakovas nevykdo veiklos.
  5. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) nepasinaudojo išieškojimo iš įkeisto turto galimybe, taip pat nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo. Tai patvirtina, kad ieškiniu nagrinėjamoje byloje bankas ieškiniu siekia ne bankroto instituto tikslų, o subjektyvios naudos.
  6. Paliekant galioti skundžiamos sutarties dalį dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto administratoriumi paskirtinas ieškovo Nordea Bank Finland Plc (didžiausio kreditoriaus) siūlytas UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, nes teismas, skirdamas administratorių UAB ,,Jonvita“, nepagrįstai atsižvelgė į tai, jog šį administratorių siūlė VSDFV Klaipėdos skyriaus atrankos komisija. Pažymėtina, kad atsakovo, kaip ir UAB ,,Klaipėdos administratorių biuras“, buveinė – Klaipėdoje, o UAB ,,Jonvita“ – Telšiuose.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) prašo atskirąjį skundą atmesti dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina apelianto nemokumo būseną, o apelianto teiginiai apie vykdomą veiklą yra nepagrįsti, nes neįrodyti. Ieškovas sutiko su atskirojo skundo argumentais, išdėstytais administratoriaus paskyrimo klausimu.

13Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsižvelgiant į tai, kad teismas bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimą nagrinėjo žodinio proceso tvarka, o taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovas turėjo galimybę pateikti įrodymus, patvirtinančius atskirajame skunde nurodytus argumentus, teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Pažymi, kad administratoriaus keisti nėra pagrindo, nes UAB ,,Jonvita“ Klaipėdoje turi įsigijusi administracines patalpas.

14IV.

15Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Dėl įmonės nemokumo

17

18Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pažymėtina, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

19Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte, o ne tikslius visų įmonės įsiskolinimų dydžius. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės.

20Klausimai, susiję su įmonių nemokumu, turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei. Todėl teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima spręsti apie įmonės (ne)mokumą. Tačiau teismo aktyvumas nereiškia, jog teismas turi teisę vykdyti įrodinėjimo pareigą už šalis (CPK 12, 178 str.). Civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas be kita ko reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus (CPK 13 str.).

21Pateiktas į bylą UAB „BST Baltic“ 2010 m. rugpjūčio 31 d. balansas ir kiti įrodymai patvirtina, kad įmonės turtas yra 4 926 527 Lt vertės, įmonės finansinės skolos siekia 5 284 325 Lt ir vien tik įmonės pradelsta skola UAB ,,SEB lizingas“, kaip matyti iš į bylą pateikto Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties nuorašo, sudaro 2 850 925,73 Lt ir viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Todėl UAB ,,BST Baltic“ yra nemoki įmonė ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai iškėlė atsakovui bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantas su atskiruoju skundu nepateikė į bylą įrodymų, paneigiančių UAB „BST Baltic“ nemokumą. Apeliantas tvirtina, kad teismas nepagrįstai rėmėsi jo paties pateiktu neaudituotu 2010 m. rugpjūčio 31 d. atsakovo įmonės balansu, tačiau vėlgi, nepateikė kito, įstatymų normas atitinkančio balanso. Apeliantas taip pat nepateikė ir jokių įrodymų kitiems savo skundo argumentams, susijusiems su vykdoma veikla ir pan., pagrįsti (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog, priešingai nei teigia apeliantas, šiuo atveju aktyvus turėjo būti ne tik teismas, bet ir pats atsakovas - byloje esant įrodymams, patvirtinantiems atsakovo nemokumą, atsakovas, teigdamas turįs tik laikinų sunkumų, turėjo savo teiginius pagrįsti. Dėl šios priežasties atskirojo skundo argumentai, susiję su atsakovo finansiniu pajėgumu atmetami kaip neįrodyti.

22Pažymėtina, kad apeliantas, nurodydamas, jog ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) nesikreipė į teismą dėl savo teisių įgyvendinimo kitais būdais, nenurodė, jog su ieškovo nurodytu kreditoriniu reikalavimu ar sumokėjimo terminais nesutinka, todėl nėra aišku, kodėl atsakovas, iš esmės sutikdamas su kreditoriaus nurodytu reikalavimu, bent jau iš dalies jo nesumoka, nesudaro skolos apmokėjimo dalimis grafikų ir pan., o siekia didesnio kiekio teisminių procesų.

23Dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo

24

25Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų.

26Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, kad UAB „Jonvita“, pretenduojanti administruoti atsakovą, atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Pagal www.bankrotodep.lt tinklapio duomenis, abiejose ieškovų siūlomų administratorių įmonėse dirba po keturis darbuotojus, tačiau UAB ,,Jonvita“ darbuotojų užimtumas mažesnis. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę UAB ,,BCT Baltic“ bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Jonvita“, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir todėl nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl įmonės administratoriaus paskyrimo, nepriklausomai nuo to, ar kandidatūrai pritarė VSDFV Klaipėdos skyrius administratorių kandidatūras skirianti atrankos komisija. Atkreiptinas dėmesys, jog aplinkybė, jog administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės buveinė ne toje pačioje vietovėje nagrinėjamu atveju negali būti pagrindu šioje dalyje naikinti skundžiamą teismo nutartį, nes, kaip nurodė ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą, UAB ,,Jonvita“ turi patalpas taip pat ir Klaipėdoje (atsakovo buveinės vietovėje). Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiantis per Nordea Bank Finland Plc... 7. Ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pareiškė ir ieškovas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 5 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,BST Baltic“ prašo šią teismo nutartį... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB)... 13. Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo,... 14. IV.... 15. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Dėl įmonės nemokumo... 17. ... 18. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 19. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 20. Klausimai, susiję su įmonių nemokumu, turi reikšmės bei įtakos ne tik... 21. Pateiktas į bylą UAB „BST Baltic“ 2010 m. rugpjūčio 31 d. balansas ir... 22. Pažymėtina, kad apeliantas, nurodydamas, jog ieškovas Nordea Bank Finland... 23. Dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo... 24. ... 25. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo,... 26. Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą....