Byla 2-894/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-1872-178/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Sapnų sala“ ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus spauda“ dėl nuostolių ir netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Sapnų sala“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus spauda“ 100 000 Lt baudą, 86 218,98 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad 2008 m. gruodžio 5 d. šalys pasirašė rangos sutartį dėl 7 gaminių (knyga „Pavasaris“, knyga „Kiškių sukilimas“, knyga „Krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai II tomas“, knyga „Šeimos sveikatos enciklopedija“, viršelis knygai „Lithuania“, viršelis knygai „Paukšteliai“, knyga „Gaminame su Oliveriu“) pagaminimo. Be trūkumų buvo pagaminti tik du gaminiai: knyga „Šeimos sveikatos enciklopedija“ ir viršelis knygai „Paukšteliai“. Atsakovas, vykdydamas rangos sutartį, netinkamai atliko dalį darbų: gaminiai nekokybiški ir netinkami naudojimui, dalį darbų atliko pažeisdamas nustatytus terminus, dalies darbų apskritai neatliko, negražino ieškovui dalies gautų ir nepanaudotų medžiagų, o gautas medžiagas naudojo neekonomiškai ir neveiksmingai. Atsakovas taip pat vienašališkai atsisakė atlikti tam tikrus darbus, t.y. atsisakė vykdyti rangos sutartį. Dėl šių priežasčių ieškovas turėjo pavesti darbus atlikti tretiesiems asmenims ar atlikti pats savo sąskaita ir todėl patyrė nuostolių. Taigi, atsakovas pažeidė rangos sutarties 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 punktus ir todėl jis turi atlyginti ieškovo patirtus nuostolius bei sumokėti ieškovui baudas. Pagal rangos sutarties 5.2 punktą už kiekvieną rangos sutarties pažeidimą atsakovas turi sumokėti ieškovui 20 000 Lt dydžio baudą. Atsakovas rangos sutartį pažeidė gamindamas 5 gaminius, todėl iš jo turi būti priteista 100 000 Lt bauda.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą.

6Teismas nutartyje nurodė, kad į teismo posėdį ieškovas neatvyko, nors šaukimas buvo įteiktas. Jokių neatvykimą pateisinančių dokumentų ieškovas nėra pateikęs, apie jas teismą nėra informavęs kitais būdais. Teismas konstatavo, kad ieškovas neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių, ir padarė išvadą, kad atidėti bylos nagrinėjimą nėra pagrindo. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas prašė palikti ieškinį nenagrinėtą, toks prašymas yra pagrįstas įstatymu, todėl teismas jį tenkino (CPK 246 str. 1 d.). Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Sapnų sala“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Ieškovui teisme atstovauja bendrovės vadovas - generalinis direktorius V. Mockus. 2010 m. kovo 8 d. įvykus nelaimingam atsitikimui ir direktoriui susižeidus akis, jis turėjo kuo skubiau vykti į ligoninę. Apie tai ieškovas bandė teismą informuoti telefonu, bet į teismą pavyko prisiskambinti tik jau po teismo posėdžio. 2. Teismas turi teisę, bet ne pareigą palikti ieškinį nenagrinėtą, kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių (CPK 246 str. 1 d.). Teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 156 str.). Procesas vyksta jau 1,5 metų, ieškovas aktyviai dalyvavo bylos pasirengime nagrinėjimui, vykdė teismo nurodymus. Nėra nustatytas nei vienas faktas, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Šis teismo posėdis buvo pirmas, ieškinio suma yra didelė, yra sumokėtas didelis žyminis mokestis. Tai, jog dėl vieno atsitiktinumo būtų užbaigtas pakankamai ilgai trukęs procesas, prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. 3. Ieškovas posėdyje negalėjo dalyvauti dėl nelaimingo atsitikimo, dėl ko buvo stipriai sutrikęs regėjimas, ką patvirtina gydymo įstaigos pažyma. Toks sveikatos sutrikdymas yra svarbi priežastis nedalyvauti teismo posėdyje ir pakankamas pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą (CPK

7156 str.). Staigus susirgimas turėtų būti pripažįstamas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo BUAB „Vilniaus spauda“ administratoriaus įgaliotas asmuo prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime teigia, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismo nutarties priėmimo metu nebuvo pateikti duomenys, kodėl ieškovas neatvyko į teismo posėdį. Ieškovas yra juridinis asmuo, tad jam gali atstovauti ir jo darbuotojai, advokatas ar advokato padėjėjas. Ieškovas turėjo galimybių pranešti teismui apie neatvykimo priežastis.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Pagal CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatą, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju. CPK 246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja ieškovo ir jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Taigi, CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintoje proceso teisės normoje, kurios pagrindu teismas paliko ieškinį nenagrinėtą, nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėto pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalies neatvykimo į teismo posėdį pasekmėmis.

11Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalies nuostatą, bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis neturi atstovo, taip pat kai į teismo posėdį neatvyksta vedantis bylą per atstovą ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą nepranešta ieškovo atstovui.

12Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. CPK 7 straipsnio antrojoje dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta ir bendroji šalių pareiga procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu ir kt. Įstatymas (CPK 246 str. 1 d.) nustato, jog kai ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, dėl objektyvių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą esant dviem sąlygoms: 1) ieškovas ar jo atstovas prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir neatvykimą pateisinančius dokumentus pateikia iki teismo posėdžio, į kurį neturi galimybių atvykti, pradžios; 2) teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (CPK 246 str. 1 d.). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai tokio prašymo nėra - palieka ieškinį nenagrinėtą.

13Remiantis bylos duomenimis, 2010 m. sausio 4 d. nutartimi teismas skyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje 2010 m. kovo 8 d. 9 val. (t. 1, b.l. 187-188). Teismo šaukimo įteikimo pažyma patvirtina, kad ieškovas UAB „Sapnų sala“ buvo pasirašytinai informuotas apie 2010 m. kovo 8 d. teismo posėdį (t. 1, b.l. 189).

14Iki teismo posėdžio pradžios ieškovas nepateikė nei prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, nei jokių duomenų, dėl ko negalės dalyvauti teismo posėdyje. Tačiau kaip matyti iš kartu su atskiruoju skundu pateikto išrašo iš medicininių dokumentų (t. 2, b.l. 4), ieškovo gen. direktoriui V. Mockui 2010 m. kovo 8 d. 8.20 val. dėl į akį patekusio svetimkūnio ir rūdžių buvo suteikta medicininė pagalba.

15Pagal CPK 51 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Kadangi ši civilinė byla yra nagrinėjama ilgą laiko tarpą, ieškinio palikimas nenagrinėto pažeistų tiek paties ieškovo, paties vedančio bylą, teises ir interesus, tiek ir atsakovo, patyrusio daug laiko ir kitokių sąnaudų šioje byloje, interesus ir teisę į ginčo išnagrinėjimą iš esmės, baigiant bylą galutiniu procesiniu sprendimu dėl ginčo esmės. Tad atsižvelgiant į protingumo, proceso koncentruotumo bei ekonomiškumo principus, taip pat į tai, kad UAB „Sapnų sala“ direktorius pirmosios instancijos teismui pateikė jo neatvykimą į šioje byloje vykusį teismo posėdį iš esmės pateisinančius dokumentus, t.y. išrašą iš medicininių dokumentų, nenustačius ieškovo piktnaudžiavimo proceso teisėmis, yra pagrindas pripažinti, kad ieškovas į teismo posėdį šioje byloje neatvyko dėl svarbių priežasčių. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio palikimo nenagrinėto klausimą, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui išspręsti faktinių aplinkybių, neteisingai taikė proceso teisės normas ir klausimą išsprendė neteisingai. Tai yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai