Byla 1N-1/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Elenos Vainienės, teisėjų: Jono Algimanto Venckaus, Lino Žukausko, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant prokurorui Anatolijui Pošiūnui, gynėjui advokatui Jonui Leikauskui, teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistosios A. P. ir nuteisto juridinio asmens UAB ,,S. A.“ atstovo skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutarties, kuria solidariai priteista iš A.P. ir UAB ,,S. A.“ civilinių ieškovų – „A. S. I.“, „A. I.“, „M.“ korporacijos – turėtos 2000 Lt dydžio išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2010-06-21, apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, UAB „S.A.“, nuteistosios A. P., civilinių ieškovų atstovės apeliacinis skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-12-03 nuosprendžio.

3Vilniaus apygardos teismas 2010-06-21 nuosprendžiu pakeitė aukščiau nurodytą Vilniaus miesto l apylinkės teismo nuosprendį – A. P. pripažino kalta ir nuteisė pagal BK 24 straipsnio 4 dalį, 192 straipsnio 1 dalį, juridinį asmenį UAB „S. A.“ pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 20 straipsnio 1 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, taip pat teismas patenkino civilinių ieškovų ieškinį ir priteisė prašyto dydžio kompensaciją už atliktą autorių teisių pažeidimą.

4Tačiau Vilniaus apygardos teismas neišsprendė klausimo dėl civilinių ieškovų turėtų 2 000 Lt dydžio išlaidų advokato teisinei pagalbai pirmoje instancijoje apmokėti, kurias civilinių ieškovų atstovė prašė priteisti iš civilinio atsakovo UAB „S.A.“.

5Civilinių ieškovų – „A. S. I.“, „A. I.“, „M.“ korporacijos - atstovė advokatė R. A. pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl civilinių ieškovų turėtų 2 000,00 Lt dydžio išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

6Vilniaus apygardos teismas 2010-10-04 nutartimi patenkino civilinių ieškovų atstovės advokatės R. A. prašymą, ir vadovaudamasis BPK 106 straipsnio 2 dalimi, priteisė solidariai iš A.P. ir UAB „S. A.“ civilinių ieškovų – „A. S. I.“, „A. I.“, „M.“ korporacijos – turėtas 2 000 Lt dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

7Nuteisto juridinio asmens UAB „S.A.“ atstovas, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, skundu prašo ją panaikinti ir klausimą dėl civilinių ieškovų turėtų 2 000 Lt dydžio išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti priteisimo atidėti iki Lietuvos Aukščiausiais Teismas išnagrinės UAB ,,S. A.“ kasacinį skundą. Nurodo, jog UAB „S. A.“ kasaciniu skundu prašo jį išteisinti arba perduoti bylą nagrinėti iš naujo, todėl nuo kasacinio teismo sprendimo priklausys ir išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti priteisimas.

8Nuteistoji A. P., nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2010-10-04 nutartimi, skundu prašo minėtą nutartį panaikinti. Nuteistoji mano, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta.

9Nuteistoji skunde teigia, kad teismas, nagrinėdamas civilinių ieškovų atstovės prašymą, į teismo posėdį nepakvietė jos gynėjo, todėl šis negalėjo ginti jos interesų priimant skundžiamą nutartį. Tuo, nuteistosios manymu, teismas pažeidė BPK 329 straipsnio, 369 straipsnio reglamentuotą nuostatą ir padarė esminį BPK pažeidimą, kuriuo buvo suvaržytos įstatymų garantuojamos kaltinamojo teisės.

10Be to, nuteistosios manymu, teismas, priteisdamas iš jos ir UAB ,,S.A.“ solidariai teisinės pagalbos išlaidas, peržengė civilinio ieškinio ribas, nes civilinis ieškinys yra pareikštas tik juridiniam asmeniui UAB ,,S. A.“.

11Nuteistosios teigimu, byloje nepateikta įrodymų, kad civiliniai ieškovai patyrė nurodytas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Pateiktame mokėjimo nurodyme nurodyta, kad 2000 Lt advokatei R. A. pervedė ne civiliniai ieškovai, o Advokatų profesinė bendrija. Mokėjimo pavedime nenurodyta už kokias paslaugas ir kokioje byloje sumokamas honoraras. Pateiktoje sąskaitoje už teisinę pagalbą 2003 Nr. 171 baudžiamosios bylos numeris neatitinka išnagrinėtos bylos numerio. Todėl nuteistoji mano, kad pateikti įrodymai apie patirtas išlaidas gali būti iš kitos bylos.

12Teismo posėdyje dalyvavęs nuteistosios A. P. gynėjas prašė jos skundą patenkinti ir apskųstąją nutartį panaikinti, prokuroras prašė nuteistųjų A. P. ir UAB „S.A.“ atstovo skundus atmesti.

13Dėl nuteistosios A. P. skundo

14Nuteistosios A. P. skundas tenkintinas. Teismo nutarties dalis dėl civilinių ieškovų patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš nuteistosios A. P. yra neteisėta ir nepagrįsta.

15Nuteistoji pagrįstai skunde nurodo, kad teismas, iš jos ir nuteistosios UAB „S. A.“ priteisdamas solidariai civiliniams ieškovams išlaidas turėtas advokatų pagalbai apmokėti, peržengė civilinio ieškinio reikalavimo ribas. Toks nuteistosios teiginys suprantamas kaip nesutikimas su teismo išvada jai ir UAB „S. A.“ solidarinės atsakomybės principo taikymu sprendžiant klausimą dėl civilinio ieškovo turėtų išlaidų advokato, dalyvavusio byloje, paslaugoms apmokėti.

16Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad civiliniai ieškovai „M.“ korporacija, „A. S.I.“ ir „A. I.“ pareikšdami byloje civilinį ieškinį rėmėsi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau CK) 6.264 straipsnio nuostata ir prašė A. P. padarytą žalą priteisti iš civilinio atsakovo UAB „S.A.“. Tokį pat prašymą bei prašymą dėl priteisimo išlaidų turėtų advokato, dalyvavusio byloje paslaugoms apmokėti, civiliniai ieškovai pateikė ir Vilniaus apygardos teismui apeliacine tvarka skųsdami nuosprendį. Kadangi apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu (t.6, b.l.165-184) civilinių ieškovų prašymo dalis dėl išlaidų, turėtų advokato paslaugoms apmokėti, nebuvo išspręstas, apeliantai civiliniai ieškovai kreipėsi į Vilniaus apygardos teimą atskiru prašymu ir prašė iš civilinio atsakovo UAB „S. A.“ priteisti 2000 lt dydžio išlaidas, turėtas advokato, dalyvavusio byloje, paslaugoms apmokėti (t.6,b.l.187-188).

17Vilniaus apygardos teismas skundžiamąja nutartimi tenkindamas civilinių ieškovų prašymą dėl turėtų išlaidų apmokant advokato paslaugas, priteisimo, jas priteisė iš civilinio atsakovo UAB“S. A.“ ir iš A. P. solidariai. Solidari atsakomybė nutartyje motyvuojama tik tuo, kad tiek UAB“S. A.“ tiek A. P. yra nuosprendžiu pripažintos kaltomis padariusios nusikalstamas veikas.

18Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad civilinių ieškinių nuteistajai A. P. pareikšta nebuvo, ji civiline atsakove nebuvo pripažinta, civiliniai ieškovai turėtas išlaidas dėl byloje dalyvavusio advokato paslaugų apmokėjimo, prašė priteisti tik iš civilinio atsakovo - nuteistosios UAB „S. A.“. Todėl apygardos teismas, tenkindamas civilinių ieškovų prašymą, nepagrįstai taikė solidarią atsakomybę ir nepagrįstai civilinių ieškovų turėtas išlaidas, dalyvavusio byloje advokato paslaugoms apmokėti, priteisė ir iš nuteistosios A. P.

19Vilniaus apygardos teismo apskųstosios nutarties dalis, kuria taikyta solidarioji atsakomybė ir iš A. P. priteistos civiliniams ieškovams „M.“ korporacijos, „A. S. I.“ ir „A. I.“ turėtos 2000 lt dydžio išlaidos advokato paslaugoms apmokėti, naikintina.

20Nuteistoji A. P. skunde nurodo, kad apygardos teismas priimdamas skundžiamąją nutartį padarė esminius baudžiamojo proceso pažeidimus, nes pažeidė BPK 329 straipsnio ir 369 straipsnio nuostatas. Minėti baudžiamojo proceso įstatymai reglamentuoja nuosprendžio panaikinimo ir naujo nuosprendžio priėmimo apeliacinėje instancijoje pagrindus bei apskundimo ir bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindus, todėl manytina, kad nuteistoji skunde dėl žemesnio teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo juos nurodo suklydusi.

21Dėl nuteistosios UAB „S. A.“ atstovo skundo

22Nuteistosios UAB „S. A.“ atstovas skųsdamas Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria civiliniams ieškovams iš UAB “S. A.“ ir A. P. priteistos 2000 lt dydžio lėšos advokato, dalyvavusio byloje, paslaugoms apmokėti, prašo minėtą nutartį panaikinti ir klausimą dėl civilinių ieškovų turėtų išlaidų dalyvavusio advokato paslaugoms apmokėti išsprendimą atidėti iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla kasacine tvarka pagal nuteistosios UAB “S. A.“ kasacinį skundą.

23Nuteistosios UAB “S. A.“ atstovo skundo prašymas jų skundą nagrinėti po kasacinės instancijos priimto sprendimo, buvo patenkintas.

24Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 21 d. nuosprendis dėl nuteistosios UAB “S. A.“ buvo pakeistas panaikinant nuosprendžio dalį dėl 29743,08 lt, 18394,60 lt, 2815,48 lt priteisimo iš civilinio atsakovo UAB „S. A.“ turtinei žalai atlyginti ir pripažinta teisė į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinimą civiliniams ieškovams „A. I.“, „M.“ korporacijai ir „A. S. I.“, klausimą dėl civilinio ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka.

25Nuteistosios UAB „S. A.“ atstovo prašymas panaikinti skundžiamąją Vilniaus apygardos nutartį atmestinas. Skunde šis prašymas nepagrįstas jokiais motyvais ir argumentais.

26Iš kasacinės nutarties matyti, kad UAB „S. A.“ prašymas išteisinti buvo atmestas ir ji liko nuteistoji. Nors nuosprendžio dalis dėl civilinio ieškinio iš jos priteisimo ir buvo panaikinta, tačiau kasacinė instancija pripažino civilinių ieškovų teisę į civilinio ieškinio patenkinimą. Tokiu būdu UAB „S. A.“ lieka civiliniu atsakovu privalėsiančiu civiliniams ieškovams atlyginti turtinę žalą.

27Iš bylos duomenų matyti, kad pirmos instancijos bei apeliacinės instancijos teismuose civilinius ieškovus atstovavo ir teisme dalyvavo advokatė R. A. bei jai už dalyvavimą byloje buvo sumokėtas 2000 lt. atlygis. Todėl apygardos teismas pagrįstai iš nuteistosios UAB „S. A.“ priteisė civiliniams ieškovams turėtas išlaidas advokato, dalyvavusio byloje paslaugoms apmokėti (BPK 106 straipsnio 2 dalis).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartį, kuria priteista solidariai iš A. P. ir UAB „S. A.“ civilinių ieškovų – „A. S. I.“, „A. I.“ ir „M.“ korporacijos – turėtas 2000 lt dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, pakeisti:

30panaikinti nutarties dalį dėl solidariai iš A. P. priteistų civiliniams ieškovams turėtų 2000 lt dydžio išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

31Nutarties dalį dėl iš UAB „S. A.“ civilinių ieškovų - „A. S. I.“, „A. I.“ ir „M.“ korporacijos - turėtas 2000 lt dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti, palikti nepakeistą.

32UAB „S. A.“ atstovo skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vilniaus apygardos teismas 2010-06-21, apeliacine tvarka išnagrinėjo... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010-06-21 nuosprendžiu pakeitė aukščiau... 4. Tačiau Vilniaus apygardos teismas neišsprendė klausimo dėl civilinių... 5. Civilinių ieškovų – „A. S. I.“, „A. I.“, „M.“ korporacijos -... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010-10-04 nutartimi patenkino civilinių ieškovų... 7. Nuteisto juridinio asmens UAB „S.A.“ atstovas, nesutikdamas su... 8. Nuteistoji A. P., nesutikdamas su Vilniaus apygardos teismo 2010-10-04... 9. Nuteistoji skunde teigia, kad teismas, nagrinėdamas civilinių ieškovų... 10. Be to, nuteistosios manymu, teismas, priteisdamas iš jos ir UAB ,,S.A.“... 11. Nuteistosios teigimu, byloje nepateikta įrodymų, kad civiliniai ieškovai... 12. Teismo posėdyje dalyvavęs nuteistosios A. P. gynėjas prašė jos skundą... 13. Dėl nuteistosios A. P. skundo... 14. Nuteistosios A. P. skundas tenkintinas. Teismo nutarties dalis dėl civilinių... 15. Nuteistoji pagrįstai skunde nurodo, kad teismas, iš jos ir nuteistosios UAB... 16. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad civiliniai ieškovai „M.“... 17. Vilniaus apygardos teismas skundžiamąja nutartimi tenkindamas civilinių... 18. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad civilinių ieškinių nuteistajai A.... 19. Vilniaus apygardos teismo apskųstosios nutarties dalis, kuria taikyta... 20. Nuteistoji A. P. skunde nurodo, kad apygardos teismas priimdamas... 21. Dėl nuteistosios UAB „S. A.“ atstovo skundo... 22. Nuteistosios UAB „S. A.“ atstovas skųsdamas Vilniaus apygardos teismo... 23. Nuteistosios UAB “S. A.“ atstovo skundo prašymas jų skundą nagrinėti po... 24. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinės... 25. Nuteistosios UAB „S. A.“ atstovo prašymas panaikinti skundžiamąją... 26. Iš kasacinės nutarties matyti, kad UAB „S. A.“ prašymas išteisinti buvo... 27. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmos instancijos bei apeliacinės instancijos... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso... 29. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartį, kuria priteista... 30. panaikinti nutarties dalį dėl solidariai iš A. P. priteistų civiliniams... 31. Nutarties dalį dėl iš UAB „S. A.“ civilinių ieškovų - „A. S. I.“,... 32. UAB „S. A.“ atstovo skundą atmesti....