Byla 2-731-194/2012
Dėl bankrutuojančios R. P. įmonės kreditorių 2012-03-06 susirinkimo nutarimo 11p. „Dėl įmonės turto pardavimo“ pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,

2sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,

3dalyvaujant bankrutuojančios R. P. įmonės bankroto administratoriui UAB „ Tytus“, įgaliotam asmeniui V. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal įmonės savininko R. P. skundą dėl bankrutuojančios R. P. įmonės kreditorių 2012-03-06 susirinkimo nutarimo 11p. „Dėl įmonės turto pardavimo“ pripažinimo negaliojančiu.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Pareiškėjas nurodė, kad 2011-12-02 Šiaulių apygardos teismo nutartimi R. P. įmonei yra iškelta bankroto byla. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta UAB „ Tytus“, įgaliotas asmuo V. G..

7R. P. įmonės kreditoriai 2012–03-06 susirinkimo 11 nutarimu priėmė nutarimą „ Dėl įmonės turto pardavimo“, kuriuo nutarė bankui įkeistą nekilnojamą turtą pardavinėti varžytinėse. Nustatė pradines nekilnojamo turto pardavimo iš varžytinių kainas: 68,24 kv.m. buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )pardavimo kaną nustatyti 96 000 Lt ( 1405 Lt už 1 kv.m.); 4,54 kv.m. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio( - ), pardavimo kainą nustatyti 118 000 Lt (260 Lt už 1arą).

8Šios įmonės savininkas ir pareiškėjas mano, jog šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl prašo pripažinti jį negaliojančiu. Dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu pateikė teismui 2012-03-26 skundą. Teismo nurodymu 2012-04-11 pateikė patikslintą skundą, kuriuo 2012-03-06 susirinkimo nutarimą 11 klausimu taip pat prašė pripažinti negaliojančiu. Pareiškėjas mano, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas, nes pažeidžia jo, kaip turto savininko ir kitų kreditorių teises, nes yra nustatytos nepagrįstai mažos turto pardavimo kainos. Kainos nustatytos be turto vertintojų nustatytų rinkos kainų. Nepriklausomi turto vertintojai, pareiškėjo nuomone, privalo nustatyti tokio parduodamo turto kainas. Nepriklausomi turto vertintojai nebuvo kviesti ir rinkos kainų nenustatinėjo, todėl šis susirinkimo nutarimas yra neteisėtas. Turtas privalo būti parduodamas už optimaliai geriausią kainą. Pateikė draudimo liudijimą, kuriame nustatyta, jog apdraustas butas su rūsiu, esantis ( - )yra apdraustas 148 000 Lt kaina (draudimo suma), taip pat pateikė VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu pagal turto buvimo vietą atliktą vidutinės rinkos vertės nustatymo kainą minėtam butui, kur nustatyta šio buto vertė 120 000 Lt, atlikta 2012-01-01 datai.( b.l. 37, 35)

9Atsiliepimą dėl skundo pateikė kreditorius AB DNB bankas ( b.l. 107-110).

10Šis kreditorius prašo skundą atmesti. Kreditorius nurodo, kad negalima vadovautis pareiškėjo pateiktais į bylą turto vertinimo dokumentais. Draudžiamo turto kaina draudimo liudijime nėra reali to turto rinkos kaina, kuri galiojo 2012-03-06. Draudimo kaina nustatyta šio liudijimo išdavimo datai- 2009-09-30( b.l. 35). Masinio vertinimo atrankos būdu pateikta buto kaina taip pat nėra objektyvi, nes šis turtas yra įvertintas tik pagal turto buvimo vietos kriterijų. Kreditorius pateikė prie atsiliepimo teismui nepriklausomų turto vertintojų atliktus ginčo turto rinkos vertės nustatymo duomenis, kurie surinkti realiai apžiūrėjus ir butą, ir žemės sklypą vietoje ir atliktas rinkos kainos nustatymas tik po to turto apžiūrų ir įvertinimo lyginamosios vertės metodu. Nustatytos kainos yra net žemesnės, nei jas nustatė kreditoriai 2012-03-06 susirinkime, todėl mano, kad pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, atmestinas.

11Teismo nustatytos bylos faktinės aplinkybės ir teismo išvados.

12Skundas netenkintinas.

13Pagal pateiktus duomenis yra nustatyta, jog pareiškėjas R. P. 2012-07-16 mirė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog bankroto bylose yra viešas interesas ir ilgas bylos nagrinėjimas bei sustabdytas turto pardavimas sudaro trukdžius bankroto procedūroms toliau vykdyti, nutarė bylą pagal skundą nagrinėti iš esmės, nelaukiant iki paaiškės pareiškėjo teisių perėmėjai. Pareiškėjo skunde išdėstyta pozicija yra aiški ir teismui yra būtina atlikti šiame 2012-03-06 kreditorių susirinkime priimto 11 klausimu kreditorių nutarimo teisėtumo patikrą, nes priešingu atveju, sustabdžius bylos nagrinėjimą iki paaiškės teisių perėmėjai, bylos nagrinėjimas užsitęs, o tai kenkia visų šios įmonės kreditorių interesams, trukdoma tęsti bankroto procedūrų veiksmus, kurie yra privalomi pagal specialų LR Įmonių bankroto įstatymą. Byla nagrinėjama iš esmės, esant viešam interesui, dėl ko teismas privalo būti aktyvus.

14Pagal byloje išaiškintas faktines aplinkybes yra nustatyta, jog 2012-03-06 kreditorių susirinkimo procedūrinių pažeidimų nėra nustatyta. Visiems šios įmonės kreditoriams apie įvyksiantį susirinkimą buvo pranešta savalaikiai, savalaikiai paskelbta darbotvarkė ir skundžiamas nutarimas 11 klausimu „ Dėl įmonės turto paradavimo“ yra priimtas paprasta kreditorių balsų dauguma, t.y., pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 22 str.,23 str., 24 str. nuostatas. LR Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu yra patvirtinta bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarka ( toliau Tvarka). Bankrutuojančios įmonės turto pardavimus reglamentuojanti Tvarka nustato šios įmonės nekilnojamo turto pardavimą per varžytines bei nustato, kad turto pardavimo per varžytines aktas yra tvirtinamas bei surašomas bankroto administratoriaus ir prilyginamas notaro patvirtintam sandoriui ir šis aktas yra pagrindas įregistruoti parduotą bankrutuojančios įmonės turtą viešame registre. Reglamentuota bankrutuojančių įmonių turto pardavimo Tvarka nustato, kad bankrutuojančios įmonės turto pardavimo kainą nustato kreditorių susirinkimas. Taigi, turto kainos nustatymas yra kreditorių susirinkimo teisė. 2012-03-06 kreditorių susirinkimas 11 klausimu ir priėmė nutarimą dėl R. P. įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos. Nustatyta turto pardavimo tvarka – per varžytines, neprieštarauja teisės aktams, todėl tokia nustatyta turto pardavimo tvarka yra teisėta bei pagrįsta ( LR CPK 185 str.).

15Nepriklausomų turto vertintojų nebuvo prašyta nustatyti parduodamo turto vertę. Tačiau, yra nustatyta, jog šios įmonės turtas – butas su rūsiu ir žemės sklypas buvo įkeisti bankui. Pats įkaito turėtojas – bankas sutiko ir neprieštaravo nurodytai parduodamo turto kainai ir laikė, kad ji yra reali pagal Šiaulių regiono nekilnojamo turto rinkos pokyčius, kurie įvyko nuo 2009 metų. 2009 metais Šiaulių regione nekilnojamo turto kainos ženkliai nukrito ir ženkliai sumažėjo šio turto pardavimai bei šio turto poreikis. Į bylą yra pateiktos turto vertės nustatymo pažymos Nr. VS120214 ir Nr. VS120209, kurios nurodo ginčo turto rinkos kainą pagal UAB „ Ober-Haus“ nekilnojamo turto ataskaitas ir apžiūrėjus ginčo turtą vietoje. Taigi, pateikti turto apžiūrėjimo ir vertinimo aktai bei turto vertės skaičiavimų lentelės ( b.l. 112-117) rodo, kad butas, esantis( - ), ir 4,5435 ha( - ), priklausantys R. P. ir N. P. apžiūrėti ir jų rinkos vertė nustatyta 2012-02-15 datai. Žemės sklypo rinkos vertė nustatyta 100 000 Lt o buto rinkos vertė – 88 000 Lt. Šių nepriklausomų turto vertintojų nustatytos turto rinkos kainos beveik visiškai sutampa su 2012-03-06 kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytomis turto pardavimo kainomis, turto rinkos kaina yra patikrinta pagal nepriklausomų turto vertintojų atliktą to turto įvertinimą lyginamosios vertės metodu 2012-02-15 datai, todėl šio turto pardavimo kaina, kurią nustatė kreditorių susirinkimas 2012-03-06 negali būti pripažinta nepagrįstai per maža. Pareiškėjo prie skundo pateikti turto kainos vertinimai pagal draudimo liudijime įrašytą draustino turto kainą ir masinio vertinimo metodu nurodytą VĮ Registrų centro kainą negali būti laikomi realia ginčo turto rinkos verte, todėl tokie pareiškėjo pateikti turto rinkos kainos įrodymai neatitinka LR Vyriausybės nustatytai metodikai ir negali būti laikomi pagrįstais bei tinkamais įrodymais pagal LR CPK 197 str. nuostatas.

16Pareiškėjo patikslintame skunde nurodomi turto pardavimo reglamentai, kurie nustatyti vykdymo procese pagal LR CPK VI dalies normas atliekant šio kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo patikrą negali būti taikomi, nes bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarką reglamentuoja specialus LR Įmonių bankroto įstatymas ir LR Vyriausybės nustatyta Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo Tvarka.

17Teismas pagal byloje surinktus įrodymus daro išvadą, jog kreditorių 2012-03-06 susirinkimo 11 klausimu priimtas nutarimas „ Dėl įmonės turto pardavimo“ ir jame kreditorių nustatyta parduodamo turto kaina yra nustatyta tinkama ir nėra nepagrįstai per žema, todėl skundas pripažintinas nepagrįstu, netenkintinu ( LR CPK 185 str.). Nustatant šio ginčo turto pardavimo tvarką bei turto pardavimo kainą bendrieji teisės principai- teisingumo, protingumo principai nebuvo pažeisti (LR CK 1.5 str.).

18Kadangi skundą tenkinti nėra pagrindo, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui, naikintinos laikinos apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos dėl šio skundo nagrinėjimo. ( LR CPK 150 str. 2d.).

19Teismas vadovaudamasis LR CPK 260 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5d.,

Nutarė

20Skundą atmesti.

21Šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinas apsaugos priemones, kurios buvo taikytos 2012-04-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-731-194/2012.

22Šis teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjai Jolantai Badaugienei,... 2. sekretoriaujant Violetai Paskočinienei,... 3. dalyvaujant bankrutuojančios R. P. įmonės bankroto administratoriui UAB „... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal įmonės... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Pareiškėjas nurodė, kad 2011-12-02 Šiaulių apygardos teismo nutartimi R.... 7. R. P. įmonės kreditoriai 2012–03-06 susirinkimo 11 nutarimu priėmė... 8. Šios įmonės savininkas ir pareiškėjas mano, jog šis kreditorių... 9. Atsiliepimą dėl skundo pateikė kreditorius AB DNB bankas ( b.l. 107-110).... 10. Šis kreditorius prašo skundą atmesti. Kreditorius nurodo, kad negalima... 11. Teismo nustatytos bylos faktinės aplinkybės ir teismo išvados.... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Pagal pateiktus duomenis yra nustatyta, jog pareiškėjas R. P. 2012-07-16... 14. Pagal byloje išaiškintas faktines aplinkybes yra nustatyta, jog 2012-03-06... 15. Nepriklausomų turto vertintojų nebuvo prašyta nustatyti parduodamo turto... 16. Pareiškėjo patikslintame skunde nurodomi turto pardavimo reglamentai, kurie... 17. Teismas pagal byloje surinktus įrodymus daro išvadą, jog kreditorių... 18. Kadangi skundą tenkinti nėra pagrindo, įsiteisėjus šiam teismo sprendimui,... 19. Teismas vadovaudamasis LR CPK 260 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 24 str.... 20. Skundą atmesti.... 21. Šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinas apsaugos priemones,... 22. Šis teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos...