Byla e2-2082-1051/2019
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Autostilsas“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Dutera“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4473,48 Eur skolą, 178,75 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai teismo dokumentai įteikti tinkamai, t. y. CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau jis per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 straipsnis). Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, patikslintas ieškinys tenkintinas.

52014 m. liepos 24 d. buvo pasirašyta sutartis tarp ieškovo ir atsakovo, kurios pagrindu ieškovas turėjo suteikti automobilių remonto paslaugas ir perduoti prekes, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas ir gautas prekes, pagal ieškovo PVM sąskaitose faktūrose nurodytus kiekius, kainas ir sumas. Atsakovas įsipareigojo apmokėti ieškovui už PVM sąskaitose faktūrose nurodytas paslaugas ir prekes.

6Bylos rašytinais duomenimis nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2018 m. spalio 22 d. ieškovas atsakovui suteikė remonto paslaugas ir perdavė prekių, ir jų teikimą ir prekių perdavimą įformino PVM sąskaitose faktūrose, kurias pateikė atsakovui apmokėjimui. Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai ir nėra duomenų, jog atsakovas reiškė pretenzijas dėl parduotų prekių ir suteiktų paslaugų. Atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas 4473,48 Eur skola.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, perdavė atsakovui sutartas prekes bei suteikė paslaugas, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė, PVM sąskaitų - faktūrų laiku neapmokėjo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 4473,48 Eur skola.

8Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 str. 1 d.). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pažeidė savo prievolę atsiskaityti už suteiktas paslaugas ir prekes, todėl iš jo ieškovui priteistini 178,75 Eur delspinigiai.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnio 2 dalį atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4652,23 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. sausio 31 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškinį tenkinus visiškai ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 105,00 Eur žyminis mokestis ir 121,00 Eur išlaidos už advokato suteiktas teisinės paslaugas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 punktas, 98 straipsnio 1 dalis).

114,30 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra didesnė už Teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1,6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285–287 str., teismas

Nutarė

13Patikslintą ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Dutera“, j. a. k. 300571653, ieškovui UAB „Autostilsas“, j. a. k. 303200226, 4473,48 Eur (keturių tūkstančių keturių šimtų septyniasdešimt trijų eurų 48 centų) skolą, 178,75 Eur (vieno šimto septyniasdešimt aštuonių eurų 75 centų) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4652,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. sausio 31 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 226 Eur (dviejų šimtų dvidešimt šešių eurų 00 centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Dutera“, j. a. k. 300571653, 4,30 Eur (keturių eurų 30 centų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai