Byla 2-508-638/2015
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo sutarties pakeitimo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, sekretoriaujant Eglei Šiugždinytei, dalyvaujant ieškovui K. K., jo atstovei advokatei Juzefai Brinevičienei, atsakovo UAB „Volungė“ atstovui advokatui Linui Stanislavui Bagdonui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. K. ieškinį atsakovui UAB „Vilungė“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo sutarties pakeitimo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašė pripažinti neteisėtu jo atleidimą iš darbo 2013-06-21 įsakymu pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p., į darbą negrąžinti, pripažinti neteisėtu 2012-03-01 sudarytos darbo sutarties pakeitimą, pasirašytą 2013-01-02 neteisėtu, priteisti 7194,14 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2012-09-01 iki 2013-04-15 ir neišmokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas nuo 2013-04-16 iki teismo sprendimo priėmimo dienos ( t.1, b.l. 6).

3Ieškovas parašė patenkinti ieškinį. Paaiškino, kad nuo 2012-03-01 dirbo atsakovo įmonėje vairuotoju. 2013 m. sausio pradžioje darbdavys prašė pakeisti darbo sutartį sumažinant darbo valandas ir atlyginimą. Jis sutiko, tačiau tik vienam mėnesiui, tai buvo nurodyta atskirame lape. Todėl nesutinka, kad darbo sutartis buvo pakeista neterminuotai. Darbdavys mokėjo per mažai atlyginimo, rašė per mažai darbo valandų. Nuo 2013-04-15 iki 2013-05-15 buvo išleistas kasmetinių atostogų. Tačiau darbdavys išleisdamas atostogų nesumokėjo darbo užmokesčio, todėl atostogos turėjo būti pratęstos už tiek dienų, kiek vėluota mokėti darbo užmokestį. 2013-05-15 ieškovui grįžus po atostogų, jo vietoje dirbo kitas vairuotojas, o ieškovui buvo pavesta dirbti automobiliu, kuris buvo nepraėjęs techninės apžiūros. Todėl ieškovas nustojo eiti į darbą. Darbdavys atleido ieškovą iš darbo 2013-06-21.

4Ieškovo atstovė advokatė Juzefa Brinevičienė prašė ieškinį patenkinti. Paaiškino iš esmės analogiškai kaip ir ieškovas.

5Atsakovo UAB „Vilungė“ atstovas advokatas Linas Stanislavas Bagdonas prašė ieškinio netenkinti. Paaiškino, kad ieškovas pats pasirašė darbo sutarties pakeitimą, pagal kurį jis dirbto trumpesnį laiką ir jam buvo mokamas sutartas atlyginimas. Ieškovas 2013-04-15 buvo išleistas kasmetinių atostogų, darbo užmokestis sumokėtas laiku. Ieškovas grįžo po atostogų 2013-05-15, tačiau nedirbo. Jam buvo pavesta dirbti kitu automobiliu, kurį reikėjo paruošti techninei apžiūrai ir nuvaryti į techninę apžiūrą. Tačiau ieškovas atsisakė dirbti, į darbą nėjo iki 2013-06-21, todėl buvo atleistas už pravaikštas. Be to, ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ginčyti atleidimą iš darbo.

6Ieškinys atmestinas.

7Nustatyta, kad 2012-03-01 tarp šalių buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią ieškovas buvo priimtas dirbti vairuotoju UAB „Vilungė“ ( t.1, b.l. 7-9). Darbo sutartis buvo pakeista 2013-01-02, nustatant, kad ieškovas dirbs keturias valandas, o atlyginimas bus mokamas 750 Lt per mėnesį ( t.1, b.l. 9). Darbo sutarties pakeitimas šalių pasirašytas. Ieškovas ginčijo, kad parašas po darbo sutarties sąlygų pakeitimu yra suklastotas. Kauno apskrities VPK Kriminalinių tyrimų valdyba pateikė specialisto išvadą dėl 2013-06-21 darbo sutarties priedo, pasirašyto „darbuotojas K. K.“ parašo autentiškumo, kuriame padaryta išvada, kad skiltyse „Darbuotojas K. K.“ esančius parašus tikriausiai parašė pats ieškovas, K. K. ( t.2, b.l. 66). Priešingų įrodymų ieškovas nepateikė. Specialisto išvadą netiesiogiai patvirtina tos aplinkybės, kad ieškovas nuo 2013-01-02, kai jo darbo sutartis buvo pakeista ir jis pradėjo gauti mažesnį darbo užmokestį, darbo ginčo neinicijavo, į darbo ginčų komisiją nesikreipė iki 2013-05-15, taip pat nesikreipė ir į darbdavį dėl mažesnio darbo užmokesčio ir neteisingai rašomų darbo valandų. Todėl spręstina, kad ieškovas pats sutiko, kad jo darbo sutartis būtų pakeista, todėl reikalavimai pripažinti darbo sutarties pakeitimą neteisėtu netenkintini.

8Iš atsakovo pateiktų atlyginimų žiniaraščių ( t.1, b.l.75-87) matyti, kad ieškovui buvo išmokėtas atlyginimas už laikotarpį nuo 2012 m. liepos mėn. iki 2013 m. kovo mėn. Žiniaraščiuose yra ieškovo parašai, kad atlyginimą jis gavo. Paskaičiavimo teisingumo ieškovas nenuginčijo, todėl spręstina, kad darbo užmokestis ieškovui buvo paskaičiuotas ir išmokėtas tinkamai.

92013-04-12 ieškovui buvo suteiktos kasmetinės atostogos ( 28 kalendorinės dienos), ( t.1, b.l.92). Darbo užmokestis už atostogas paskaičiuotas ir išmokėtas 2013-04-17, tą patvirtina kasos išlaidų orderis ( t.1, b.l. 88). Ieškovas teigė, kad parašas kasos išlaidų orderyje yra ne jo, kad jis negavo atostoginių. Dėl ieškovo parašo tikrumo kasos išlaidų orderyje Nr. KK2674 buvo atliktas rašysenos tyrimas, kurio išvada duota ta, kad kasos išlaidų orderyje pasirašė pats ieškovas ( t.2, b.l. 31). Priešingų įrodymų ieškovas nepateikė, todėl spręstina, kad atostoginiai ieškovui buvo paskaičiuoti tinkamai. Nedidelis pavėlavimas sumokėti atostoginius yra mažareikšmis ir nesuteikė ieškovui teisės pasibaigus kasmetinėms atostogoms negrįžti į darbą.

10Ieškovo kasmetinės atostogos pasibaigė 2013-05-15. Ieškovas teigė, kad jis atvyko į darbą po atostogų, tačiau jo vietoje jau dirbo kitas vairuotojas. Atsakovas teigia, kad ieškovas į darbą 2013-05-15 neatvyko. Tačiau tarp šalių nėra ginčo, kad 2013-05-22 ieškovui buvo pavesta dirbti automobiliu VW LT-55 ir kad šis automobilis nebuvo praėjęs techninės apžiūros ( t.1, b.l.13, t.2, b.l.3). Pagal atsakovo autobuso vairuotojo pareigybės nuostatų 7-9 p. autobuso vairuotojas turi prižiūrėti jam pavestas transporto priemones, remontuoti ir esant reikalui paruošti techninei apžiūrai bei nuvaryti į techninę apžiūrą ( t.1, b.l.73). Spręstina, kad ieškovas, gavęs dirbti jam priskirtą transporto priemonę, turėjo pasirūpinti, kad ji praeitų techninę pažiūrą, o to negebėdamas padaryti, atitinkamai informuoti darbdavį. Tačiau ieškovas savo pareigų neatliko, nustojo eiti į darbą ir nebuvo darbe 2013 m. gegužės 23,24 dienomis ( t.1, b.l.69,70). Neatvykimas į darbą visą darbo dieną yra pripažįstamas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, už kurį gali būti skiriama drausminė nuobauda- atleidimas iš darbo (DK 235 str. 2 d. 9p., 136 str. 3 d.2p.). Spręstina, kad darbdavys turėjo teisę atleisti ieškovą iš darbo 2013-06-21 įsakymu Nr. 2013/PR118-2 ( t.1, b.l.11).

11Atsakovas nepateikė duomenų, kada ieškovui buvo įteiktas įsakymas dėl jo atleidimo iš darbo, nurodė, kad įsakymas buvo išsiųstas ieškovui paštu ( t.1, b.l.12). Nesant duomenų, kada konkrečiai ieškovas gavo įsakymą dėl atleidimo iš darbo, teismas negali daryti išvados, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu 2013-08-26, praleido ieškinio senaties terminą. Todėl laikytina, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino ginčyti atleidimą iš darbo.

12Ieškovas neginčijo, kad atleidžiant iš darbo jam buvo priskaičiuota piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas, 322,88 Lt, kuri buvo išmokėta 2013-07-15 ( t.2, b.l. 46-47).

13Ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes jo reikalavimai netenkinami. Iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos tik bylą nagrinėjant teisme ( 2000 Lt), nes atstovavimo išlaidų atlyginimas bylą nagrinėjant darbo ginčų komisijoje nėra šio civilinio ginčo sudėtinė dalis ir įstatymo nėra numatytas ( t.2, b.l.36).

14Pašto išlaidos ( 7,91 euro) valstybei priteistinos iš ieškovo.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str. teismas

Nutarė

16ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovo K. K., a.k. ( - ) atsakovui UAB „Vilungė“, įm.k. 134522910, 579,24 euro ( penkis šimtus septyniasdešimt devynis eurus ir 24ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

18Priteisti iš ieškovo K. K., a.k. ( - ) valstybei 7,91 euro ( septynis aurus ir 91 ct) pašto išlaidų sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai